Điểm thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm 2012 ( P_7)

2778

Nguyễn Huỳnh Minh Thư 24/02/2001

5.25

6

7

2798

Lưu Hoàng Nguyên Thư 08/12/2001

4

9.5

4.75

2805

Hồ Như Hoài Thương 16/10/2001

4.5

8

5.75

2878

Lê Nguyễn Mai Trang 31/01/2001

6.25

7

5

2907

Nguyễn Ngọc Bích Trâm 13/03/2001

4.25

9

5

2946

Nguyễn Hiền Khánh Trân 14/07/2001

4.5

10

3.75

2953

Nguyễn Đặng Hương Trà 17/09/2001

4.25

7

7

3181

Đỗ Huỳnh Phương Uyên 18/10/2001

6.5

7.5

4.25

3325

Vũ Khánh Vy 05/06/2001

6

6

6.25

3032

Nguyễn Huỳnh Ngọc Trung 08/12/2001

5.5

5.5

7.25

3064

Đặng Thanh Trúc 09/10/2001

5.5

4.75

8

3158

Phan Hoàng Đan Uyên 14/01/2001

5.5

9.75

3

3190

Trần Thị Thu Uyên 28/09/2001

6.25

6.25

5.75

3274

Nguyễn Thành Vinh 31/08/2001

5.75

6

6.5

3331

Lương Ngọc Vy 06/12/2001

4.5

5.25

8.5

3391

Trần Hồ Yến Vy 22/11/2001

5.5

4.75

8

378

Ngô Đoàn Minh Châu 22/02/2001

6

7.25

4.75

35

Nguyễn Thanh Thuận An 15/04/2001

5

8.75

4.25

20

Lư Khánh An 17/01/2001

4

9.5

4.5

43

Dương Thị Vĩnh An 14/01/2001

5

8

5

53

Nguyễn Duy Anh 15/08/2001

4.25

7.5

6.25

83

Trần Nguyễn Hồng Anh 30/03/2001

6

6.75

5.25

193

Phạm Quỳnh Anh 04/02/2001

6.75

7.75

3.5

297

Hàn Long Bảo 01/02/2001

4.75

7.5

5.75

362

Liêu Ngọc Bảo Châu 08/03/2001

4

7.25

6.75

837

Nguyễn Vinh Hiển 07/02/2001

5.75

7.75

4.5

860

Ngô Hoàng Hiệp 14/09/2001

4.5

5.5

8

537

Nguyễn Trần Khánh Duyên 02/01/2001

5.25

5.5

7.25

542

Phan Mỹ Duyên 25/06/2001

4.25

7

6.75

608

Dương Quốc Đăng 18/04/2001

5.5

8

4.5

614

Nguyễn Phúc Đạt 11/10/2001

5.25

9.25

3.5

619

Đào Tấn Đạt 09/04/2001

5

7.75

5.25

628

Vũ Thành Đạt 18/01/2001

5

6.5

6.5

725

Lý Gia Hân 08/06/2001

3.25

9.5

5.25

749

Nguyễn Ngọc Khánh 10/10/2001

5.25

8.75

4

771

Nguyễn Lê Thanh Hào 12/03/2001

4.75

5.5

7.75

1232

Hà Gia Khiêm 23/02/2001

4

7.75

6.25

872

Nguyễn Bá Hoàng 23/10/2001

5.5

7

5.5

1201

Dương Gia Khánh 10/08/2001

3

7

8

1322

Trần Khải Minh Khôi 26/09/2001

3.75

5.5

8.75

1338

Trần Phủ Hoàng Khuê 17/07/2001

4

8.75

5.25

1358

Mai Trung Kiên 10/12/2001

3.75

7.75

6.5

1438

Nguyễn Khánh Linh 12/06/2001

5

9

4

1455

Nguyễn Hoa Nhật Linh 18/01/2001

4

8.75

5.25

1456

Nguyễn Nhật Linh 16/08/2001

5.25

5.5

7.25

1473

Phan Ngọc Thùy Linh 03/05/2001

5.25

9.25

3.5

1580

Lư Gia Mẫn 03/03/2001

4.75

8

5.25

1640

Đặng Ngọc Minh 20/03/2001

5

6.75

6.25

1786

Nguyễn Trần Thanh Ngân 20/04/2001

5

4

9

1819

Nguyễn Lê Phương Nghi 23/07/2001

4.5

9.5

4

1839

Hoàng Mai Trọng Nghĩa 03/04/2001

5

7.75

5.25

1904

Huỳnh Cẩm Nguyên 16/02/2001

3

9.5

5.5

1942

Lê Trần Thảo Nguyên 07/04/2001

5.5

5.25

7.25

2428

Nguyễn Mai Diễm Quỳnh 09/02/2001

3.75

9

5.25

2202

Trần Bá Phúc 08/06/2001

4

8.5

5.5

2243

Nguyễn Công Vĩnh Phúc 31/07/2001

4.75

7.5

5.75

2251

Nguyễn Trần Ái Phương 20/11/2001

5.25

8

4.75

2394

Tăng Hiệp Vy Quí 11/03/2001

5

8

5

2408

Tô Ngọc Quyên 12/12/2001

5.75

7.25

5

2409

Trần Phương Quyên 08/01/2001

5.5

5.5

7

2451

Lưu Như Quỳnh 01/08/2001

2.75

8

7.25

2464

Lê Trúc Quỳnh 14/06/2001

4.25

8

5.75

2477

Bùi Thế Sáng 20/05/2001

5.25

8.25

4.5

2966

Hồ Minh Triết 01/02/2001

5

6

7

3001

Huỳnh Lâm Trí 07/08/2001

4.75

7.5

5.75

3020

Nguyễn Vĩnh Trí 29/10/2001

3

8

7

2663

Trần Vân Thi 25/08/2001

5.5

7.75

4.75

2731

Nguyễn Hoàng Thuận 19/02/2001

3.75

8.75

5.5

2746

Dương Anh Thư 14/01/2001

6

7

5

2775

Lê Phạm Minh Thư 28/03/2001

6

7

5

2825

Hồ Minh Quỳnh Thy 18/10/2001

6.5

9

2.5

2867

Huỳnh Nguyễn Minh Toàn 24/03/2001

5.5

7.5

5

2890

Vũ Thiên Trang 11/07/2001

6.5

6.5

5

2892

Bùi Thùy Trang 25/02/2001

4

6.75

7.25

2909

Trần Mai Trâm 22/04/2001

5.5

5

7.5

3407

Trần Hải Yến 14/11/2001

4.25

7

6.75

3222

Nguyễn Thị Thảo Vân 06/07/2001

5

5.75

7.25

3237

Nguyễn Triều Văn 07/05/2001

4.75

8

5.25

3378

Nguyễn Ngọc Trúc Vy 05/11/2001

5.25

7.5

5.25

14

Phạm Nguyễn Hoàng An 16/05/2001

4

8.5

5.25

130

Trần Minh Anh 11/04/2001

4

8.5

5.25

183

Chu Quỳnh Anh 11/05/2001

6.25

3.5

8

308

Phạm Ngọc Quốc Bảo 21/01/2001

5.25

6

6.5

556

Nguyễn Thế Dũng 08/07/2001

4

9

4.75

622

Hồ Tấn Thành Đạt 17/09/2001

3.25

8

6.5

824

Ngô Đoàn Trung Hậu 22/03/2001

5

6.5

6.25

453

Nguyễn Khả Di 12/08/2001

5.75

4.75

7.25

461

Dương Thị Xuân Diệu 27/01/2001

5

5.75

7

487

Nguyễn Phan Anh Duy 28/06/2001

5.5

8.25

4

524

Tô Quang Duy 04/08/2001

5.5

7

5.25

566

Hoàng Đại Dương 07/06/2001

5

9.25

3.5

590

Dương Linh Đan 19/12/2001

4.25

8

5.5

595

Nguyễn Thị Trúc Đan 21/11/2001

5

8

4.75

640

Nguyễn Trúc Khải Đoan 05/09/2001

5

8

4.75

668

Nguyễn Phan Minh Đức 12/06/2001

4.75

4.5

8.5

751

Bùi Ngân 25/02/2001

5

5.5

7.25

758

Lê Ngọc Thanh 05/09/2001

5.5

8

4.25

781

Trương Hoàng Hải 31/12/2001

2.5

8.75

6.5

868

Nguyễn Khải Hoàn 22/07/2001

5.75

6.25

5.75

919

Nguyễn Đăng Huy 17/10/2001

5.5

6.75

5.5

926

Đào Đức Huy 02/11/2001

4.25

8.25

5.25

989

Trần Thanh Huy 16/08/2001

5.5

5

7.25

1018

Trần Cao Hưng 05/04/2001

5.25

6.25

6.25

1028

Hưng 16/10/2001

5

6.25

6.5

1051

Nguyễn Dương Dạ Hương 23/03/2001

3.75

8.5

5.5

1218

Phạm Hoàng Như Khánh 02/07/2001

5.5

6

6.25

1673

Trần Thị Thúy Minh 16/10/2001

7.5

8.75

1.5

1714

Hoàng Thị Mỹ Duyên 16/07/2001

5

9.25

3.5

1307

Nguyễn Huy Khôi 22/01/2001

4.75

7.75

5.25

1377

Đinh Tuấn Kiệt 20/08/2001

5.75

4.5

7.5

1416

Phạm Lưu Li 29/04/2001

6

4.5

7.25

1430

Nguyễn Võ Hoàng Linh 30/03/2001

5.5

6.75

5.5

1479

Đỗ Phạm Yến Linh 13/01/2001

5.25

9

3.5

1515

Phạm Hà Minh Long 12/01/2001

5

8.5

4.25

1545

Trần Minh Thiên Lộc 28/02/2001

3.25

8.25

6.25

1607

Nguyễn Gia Minh 12/06/2001

4

6.5

7.25

1863

Vũ Ngô Bảo Ngọc 01/12/2001

5

8

4.75

2111

Nguyễn Vũ Ngân Như 07/11/2001

4.5

7.25

6

2133

Võ Quỳnh Như 03/10/2001

5

7.75

5

2149

Trương Trần Hải Ninh 06/02/2001

3

9.5

5.25

1760

Lê Ngọc Bảo Ngân 15/01/2001

5

7.5

5.25

1766

Nguyễn Hiếu Ngân 01/08/2001

4.5

9.5

3.75

1828

Nguyễn Trần Bá Nghĩa 23/08/2001

4

8.25

5.5

1895

Nguyễn Minh Thảo Ngọc 08/01/2001

5.5

7

5.25

1923

Trần Ngọc Khôi Nguyên 26/12/2001

5

7.75

5

1957

Ngô Vĩnh Nguyên 14/02/2001

2.5

9.25

6

2032

Hồ Nguyễn Hoài Nhi 12/01/2001

8

4.25

5.5

2060

Nguyễn Lê Thùy Nhi 29/06/2001

6

6.75

5

2587

Huỳnh Kiên Thành 20/01/2001

3.25

8

6.5

2197

Nguyễn Thị Minh Phú 10/01/2001

5.25

7.5

5

2200

Trần Tiên Phú 27/03/2001

4.75

5.5

7.5

2203

Nguyễn Bùi Duy Phúc 14/02/2001

5

6.75

6

2271

Nguyễn Minh Phương 22/01/2001

5.5

5

7.25

2336

Phạm Minh Quang 17/10/2001

5.25

8

4.5

2370

Nguyễn Minh Quân 29/08/2001

4.5

6

7.25

2440

Lê Mỹ Quỳnh 17/03/2001

5

7.75

5

2453

Nguyễn Như Quỳnh 15/01/2001

5

7.75

5

2510

Nguyễn Minh Tâm 27/02/2001

4

8.75

5

2838

Trần Thủy Tiên 07/06/2001

6.75

8

3

2653

Huỳnh Nguyễn Quốc Thắng 05/05/2001

4.25

6.5

7

2656

Ngô Thanh Thế 21/08/2001

5.25

7.5

5

2729

Nguyễn Đức Thuận 27/06/2001

4.5

9.5

3.75

2753

Nguyễn Anh Thư 07/08/2001

5

7.25

5.5

2773

Lê Hà Minh Thư 21/07/2001

5.25

8.25

4.25

2791

Trịnh Minh Thư 16/06/2001

3.25

8

6.5

2801

Tào Dương Thanh Thư 14/01/2001

5

6.75

6

2896

Nguyễn Thụy Thùy Trang 06/03/2001

5.75

9

3

2942

Trần Nguyễn Đăng Trân 01/01/2001

4.75

7.5

5.5

2944

Sầm Huệ Trân 18/10/2001

6.5

4

7.25

3042

Nguyễn Thành Trung 24/02/2001

5.25

6.25

6.25

3075

Phạm Trần Tấn Trường 15/10/2001

5.25

8

4.5

3166

Nguyễn Nhã Uyên 18/09/2001

5

9

3.75

3212

Phạm Thị Long Vân 16/01/2001

4.25

7

6.5

3266

Nguyễn Quang Vinh 17/06/2001

6.75

3.75

7.25

3365

Triệu Hoàng Thảo Vy 17/05/2001

5.25

5.5

7

422

Lê Ngô Thúy Cúc 06/05/2001

3.5

9.75

4.25

79

Mai Thị Hồng Anh 06/07/2001

5.5

9

3

101

Kiều Mai Anh 24/12/2001

6

6.5

5

157

Trần Nguyễn Nhật Anh 17/12/2001

5.25

6

6.25

246

Cao Thị Hồng Ân 13/08/2001

5.25

8

4.25

412

Nguyễn Vũ Chinh 05/05/2001

3

9.75

4.75

109

Hoàng Minh Anh 27/10/2001

6.25

8

3.25

110

Lê Minh Anh 08/11/2001

5.75

7.5

4.25

144

Bùi Đoàn Ngọc Anh 04/09/2001

3.5

9

5

254

Nguyễn Thiên Ân 25/06/2001

4.25

6.5

6.75

266

Nguyễn Trần Ngọc Ánh 27/09/2001

4.75

7.5

5.25

434

Nguyễn Quốc Vĩnh Cường 29/07/2001

5

7

5.5

578

Nguyễn Hà Thùy Dương 12/06/2001

3.75

8.5

5.25

828

Võ Ngọc Minh Hiền 08/05/2001

4.5

6.25

6.75

847

Vũ Minh Hiếu 29/12/2001

5.75

5.75

6

435

Đặng Xuân Cường 10/01/2001

4.5

9

4

452

Phạm Dương Vĩ Danh 23/10/2001

5.5

9

3

473

Bùi Mỹ Dung 30/11/2001

4.5

8.75

4.25

490

Trần Anh Duy 04/02/2001

5

6.5

6

546

Dương Anh Dũng 04/10/2001

4.25

7.75

5.5

550

Nguyễn Đức Dũng 22/03/2001

5.75

8.25

3.5

555

Trần Quốc Dũng 24/03/2001

3.75

8.75

5

596

Huỳnh Lâm Hải Đăng 16/10/2001

4.5

5

8

683

Nguyễn Phương Bình Giang 21/01/2001

7

8.75

1.75

910

Nguyễn Bảo Huân 10/12/2001

4.75

8

4.75

1210

Nguyễn Long Khánh 12/01/2001

5

5.75

6.75

1241

Dương Anh Khoa 14/09/2001

4.5

8.75

4.25

933

Nguyễn Gia Huy 27/02/2001

3.5

8

6

983

Phan Trần Quốc Huy 08/11/2001

3.25

7

7.25

994

Lương Trần Trọng Huy 04/01/2001

5.5

8

4

996

Hoàng Vũ Tuấn Huy 02/12/2001

4.75

3.5

9.25

1148

Hoàng Mai Khanh 04/10/2001

4.5

9.75

3.25

1205

Nguyễn Hữu Khánh 03/01/2001

5.25

7.5

4.75

1225

Lê Trung Khánh 31/01/2001

2.5

9.75

5.25

1688

Nguyễn Phương Hiểu My 25/06/2001

4

9

4.5

1693

Lê Hoàng Thảo My 16/04/2001

5

7

5.5

1703

Võ Hiền Trà My 17/04/2001

5

7.5

5

1708

Lê Vũ Hoàng Mỹ 30/04/2001

5.75

5.75

6

1710

Hồ Công Khánh Mỹ 12/10/2001

5.5

9

3

1328

Đào Ngọc Minh Khôi 08/02/2001

2.5

9

6

1333

Nguyễn Quốc Khôi 18/10/2001

4

6.75

6.75

1336

Nguyễn Tuấn Khôi 21/12/2001

4.5

9

4

1355

Nguyễn Chí Kiên 01/12/2001

2.75

5.5

9.25

1404

Trần Huỳnh Lâm 09/11/2001

4.25

7.5

5.75

1446

Đàm Khánh Linh 10/12/2001

4.25

7.75

5.5

1512

Nguyễn Huỳnh Long 11/01/2001

5.25

5.25

7

1579

Nguyễn Thế Mạnh 13/04/2001

2.75

8.5

6.25

1818

Nguyễn Huỳnh Như Phương Nghi 21/05/2001

4

7.5

6

2127

Phan Nguyễn Quỳnh Như 31/03/2001

3

7

7.5

2156

Nguyễn Lê Du Pháp 11/02/2001

3.5

7

7

1777

Trương Ngọc Kim Ngân 25/06/2001

5.5

6.75

5.25

1778

Văn Ngọc Kim Ngân 28/06/2001

6.75

7

3.75

1808

Lý Nguyễn Bảo Nghi 07/08/2001

6.5

4.5

6.5

1867

Dương Bích Ngọc 29/07/2001

5.75

6.75

5

1920

Nguyễn Khôi Nguyên 22/01/2001

4.5

7.5

5.5

1978

Nguyễn Thành Nhân 10/08/2001

4.25

8

5.25

1998

Trần Thanh Nhàn 02/01/2001

5

9

3.5

2017

Ngụy Như Nhật 07/06/2001

6.75

4.5

6.25

2076

Khổng Vân Nhi 16/03/2001

5.25

8.25

4

2084

Nguyễn Thị Yến Nhi 21/10/2001

3.75

7

6.75

2206

Nguyễn Đình Phúc 22/10/2001

5

7

5.5

2534

Lê Năng Tân 19/05/2001

5.5

5

7

2238

Trần Thiên Phúc 21/05/2001

5.25

8

4.25

2280

Hồ Nam Phương 01/04/2001

5.25

5

7.25

2291

Nguyễn Thị Thanh Phương 31/08/2001

5

6.25

6.25

2307

Lê Việt Phương 25/02/2001

5.75

8

3.75

2314

Nguyễn Tấn Phước 11/02/2001

4.25

4.5

8.75

2335

Nguyễn Đức Minh Quang 18/09/2001

5.5

7

5

2375

Phan Minh Quân 04/03/2001

4

7.75

5.75

2519

Lê Hoàng Thanh Tâm 06/08/2001

5

7.25

5.25

2716

Hồ Nguyễn Minh Thông 27/01/2001

6.25

6.75

4.5

2976

Nguyễn Phạm Đoan Trinh 02/05/2001

6.5

9

2

2608

Phạm Nguyên Thảo 15/10/2001

7.5

6

4

2628

Nguyễn Thanh Thảo 19/06/2001

5

8.75

3.75

2702

Ngô Hứa Quốc Thịnh 23/10/2001

5.5

6.25

5.75

2807

Lê Vũ Sông Thương 25/05/2001

4.25

9

4.25

2831

Trần Ngọc Mỹ Tiên 12/01/2001

5.5

5.75

6.25

2888

Nguyễn Võ Thiên Trang 11/04/2001

3

7.5

7

2899

Nguyễn Thùy Yến Trang 12/06/2001

4.75

7.5

5.25

3413

Nguyễn Hồng Hoàng Yến 10/02/2001

4.5

8

5

3040

Phạm Nguyễn Tấn Trung 05/12/2001

5.5

5

7

3054

Nguyễn Thanh Trúc 25/11/2001

5

8.25

4.25

3069

Trần Huy Trường 10/03/2001

5.5

7.5

4.5

3129

Lữ Đình 09/05/2001

4.25

7

6.25

3228

Trương Tú Vân 14/06/2001

5.75

5.75

6

3283

Trần Chí Vĩnh 10/03/2001

4.5

9.25

3.75

3308

Dương Bảo Vy 06/11/2001

5.5

8.5

3.5

3335

Nguyễn Hoàng Nhật Vy 18/01/2001

4.25

6

7.25

417

Trần Hàm Chương 17/10/2001

4.25

7.75

5.25

418

Tống Viết Chương 10/10/2001

4.5

5.5

7.25

29

Đinh Văn Thành An 09/02/2001

3.5

6.75

7

45

Phạm Vĩnh An 04/02/2001

5

9.5

2.75

86

Trịnh Khánh Anh 29/09/2001

5.5

7.75

4

126

Tô Nguyễn Minh Anh 19/10/2001

5.25

9.25

2.75

263

Nguyễn Thị Kim Ánh 14/05/2001

6

6

5.25

292

Vương Hoàng Bảo 01/01/2001

5.5

5.75

6

328

Phan Xuân Bách 20/11/2001

4.5

7.25

5.5

353

Hoàng Gia Cát 19/01/2001

3.5

6.75

7

1

Nguyễn Lê Diệu An 25/02/2001

5

5

7.25

820

Hoàng Lê Thu Hằng 05/10/2001

4.75

3.75

8.75

449

Cao Nguyễn Trọng Danh 25/07/2001

5.5

6

5.75

662

Vũ Mạnh Đức 30/09/2001

4.25

6

7

679

Ngô Trọng Đức 15/09/2001

5.25

6.25

5.75

759

Lưu Ngọc Thanh 09/01/2001

4.5

7.75

5

791

Nguyễn Như Hảo 16/10/2001

3.75

9.25

4.25

1256

Lê Huỳnh Đăng Khoa 27/05/2001

5.5

3.75

8

937

Phạm Gia Huy 23/10/2001

2.75

7.25

7.25

961

Đồng Minh Huy 12/06/2001

4.5

8

4.75

964

Âu Nhật Huy 20/09/2001

5.75

7

4.5

1011

Phạm Phi Hùng 28/06/2001

4

7

6.25

1058

Chử Mai Hương 17/05/2001

6.25

4.75

6.25

1188

Lý Thế Khải 30/09/2001

4.5

8

4.75

1453

Nguyễn Ngọc Mỹ Linh 01/05/2001

4.25

8.75

4.25

1382

Nguyễn Ngọc Thiên Kim 20/06/2001

6.25

7.5

3.5

1466

Võ Nguyễn Thảo Linh 08/02/2001

4.5

6

6.75

1469

Nguyễn Ngọc Thùy Linh 01/04/2001

5.75

7

4.5

1569

Nguyễn Hoàng Thanh Mai 31/05/2001

6.75

5.5

5

1588

Đặng Anh Minh 27/05/2001

5

6.5

5.75

1599

Bùi Đức Minh 16/10/2001

4.5

8

4.75

1633

Nguyễn Ngọc Minh 05/03/2001

3.75

4.5

9

2106

Trần Lan Như 19/07/2001

4.75

7

5.5

2051

Trần Song Nhi 16/12/2001

5.25

5.25

6.75

1794

Nguyễn Thanh Thiên Ngân 17/09/2001

5.75

8.5

3

1886

Đỗ Minh Ngọc 26/01/2001

6.25

8

3

1898

Vũ Yến Ngọc 15/04/2001

5

7.25

5

1953

Nguyễn Trần Nguyên 09/03/2001

3

9.75

4.5

2011

Trần Minh Nhật 28/04/2001

4.25

6.75

6.25

2439

Hồ Thụy Mỹ Quỳnh 06/12/2001

4.75

7.5

5

2554

Võ Diệu Thanh 20/10/2001

4.5

8.5

4.25

2576

Trần Ngọc Thiên Thanh 19/04/2001

2.75

9.25

5.25

2171

Nguyễn Sĩ Phẩm 05/06/2001

5.25

9.5

2.5

2229

Hà Phú Phúc 15/01/2001

4

7

6.25

2301

Nguyễn Ngọc Uyên Phương 28/05/2001

2.75

9.25

5.25

2374

Nguyễn Đức Minh Quân 10/04/2001

5

8.25

4

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: