Archive for Tháng Tư, 2012

Bài tập về nhà ngày 14/4

Bài 1: trong một phépchia có thuơng là 27 và số chia là 49 và số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia.

Bài 2: Thuơng của hai số là 1999 và hiệu của chúng là 199,8. Tìm hai số đó.

Bài 3: Nếu chia số bị chia cho 2 lần số chia thì ta đụơc 0,6. Còn nếu chia số bị chia cho ba lần thuơng ta cũng đụơc 0,6. Tìm số bị  chia, số chia và thuơng trong phép chia đầu tiên.

Bài 4: Hai số thập phân có tổng là 15,83. Nếu dơi dấu phẩy của số bé sang phải một hàng rồi trừ đi số lớn thì đụơc 0,12. Tìm hai số đó.

Bài 5: Hai số thập phân có tổng là 55,22. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang trái một hàng rồi trừ đi số lớn thì đuợc 0,12. Tìm hai số đó.

Bài 6: Hai số thâp phân có hiệu là 5,37. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang phải một hàng rồi cộng với số lớn ta đụơc 61,04. Tìm hai số đó.

Bài 7: Tổng hai số thập phân là 16,26. Nếu ta tăng số thứ nhất lên năm lần và số thứ hai lên hai lần thì đuợc hai số có tổng là 43,2. Tìm hai số đó.

Nguồn:  www.boiduongvanhoa.com

BTVN tuần 15/4 -> 20/4( lớp luyện thi)

Bài 1: Kiên, Hoà, Bình có tất cả 24 quyển vở. Nếu Kiên cho HOà một số vở bằng số vở Hoà hiện có, rồi Hoà lại cho Bình một số vở bằng số vở Bình hiện có, rồi Bình lại cho Kiên một số vở bằng số vở Kiên hiện có thì lúc này ba bạn đều có số vở bằng nhau.

Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu vở?

Bài 2: Nguời ta chuyển 40 tấn gạo từ kho A sang kho B rồi lại chuyển từ kho A một số gạo gấp 3 lần số gạo còn lại ở kho A. Tiếp tục chuyển thêm 2 đợt như thế nữa thì cuối cùng ở kho A có 480 tấn gạo, kho B có 20 tấn. Hỏi mỗi kho lúc đầu có bao nhiêu tấn gạo?

Bài 3: Một ngùơi có 56 nghìn đồng gồm 25 tời các loại: 5 nghìn, 2 nghìn và 1 nghìn. Số tờ 1 nghìn gấp đôi số tờ 5 nghìn. Hãy tính xem mỗi loại có bao nhiêu tờ?

Bài 4: Một con cá có đuôi nặng 250g, đầu nặng bằng đuôi và nửa thân thân nặng bằng đầu và đuoi. Hỏi con cá nặng bao nhiêu ki-lô-gram?

Bài 5: Có 22 quyển sách vừa Văn vừa Toán. Sách Văn có 132 trang, sách toán có 150 trang. Tổng số trang sách của cả 2 loại là 3120 trang. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quyển?

Bài 6: Một hành khách ngồi trên một ô tô có vận tốc 36km/giờ trông thấy một tàu hoả dài 75m đi nguợc chiều chạy qua mắt mình trong 3 giây. TÍnh vận tốc tàu hoả?

Bài 7: Tính tuổi hai anh em biết 62,5% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 2 tuổi và 50% tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi.

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com