Archive for Tháng Năm, 2012

BTVN ngày 31/5

Đề 1: Em hãy kể một câu chuyện về tình bạn làm em  nhớ mãi

Đề 2: Em hãy kể về 1 chuyến đi chơi đáng nhớ với gia đình

Đề 3: Em hãy lập dàn ý bài văn sau đây

Đề: Em hãy phân tích ý nghĩa câu ca dao

” Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như núơc trong ngùôn chảy ra”

 

 

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

BTVN ngày 25/5 Vinh

Bài 1: Tổng chiều dài của 3 tấm vải xanh, trắng, đỏ là 108m. Nếu cắt 3/7 tấm vải xanh, 1/5 tấm vải trắng và 1/3 tấm vải đỏ thì phần còn lại của 3 tấm vải bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Húơng dẫn: Tìm phân số chỉ số phần còn lại của mỗi tấm vải, sau đó quy đồng tử số

Bài 2: Cho phân số 34/41. Hãy tìm số tự nhiên m sao cho khi bớt m ở tử số nvà thêm m ở mẫu số ta đuợc một phân số mới. Rút gọn phân số mới này ta đụơc phân số 2/3

Bài 3: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo đủ cho 50 ngùơi ăn trong vòng 10 ngày. Ba ngày sau, đơn vị đó tăng thêm quân số 40%. Hỏi đơn vị sẽ thiếu mấy ngày gạo?

Bài 4: Một ngùơi đi chợ bán trứng, lần thứ nhất bán đuợc phân nửa số trứng thêm 1 quả. Lần thứ thứ hai bán phân nửa số trứng còn lại thêm 2 quả. Lần thứ ba bán phân nửa số trứng còn lại sau lần bán thứ 3 thì vừa hết số trứng. Hỏi nguời đó bán tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài 5: Năm nay tuổi mẹ hơn con là 24. Tìm tuổi của mẹ con hiện nay biết rằng 3 năm nữa thì tuổi ẹ gấp 3 lần tuổi con

 

 

Ngùôn:   www.boiduongvanhoa.com

BTVN ngày 24/5 Vinh

Bài 1:

a) Tổng 2 số là 2007. Số bé bằng 4/5 số lớn. Tìm hai số

b) Hiệu 2 số là 1995. Số lớn bằng 7/2 số bé. Tìm hai số

Bài 2: Cho 3 số. Biết số thứ nhất là 4,9. Số thứ hai là 4,3. Số thứ ba kém trung bình cộng của 3 số là 0,2. Tìm số thứ ba

Bài 3: Hai nguời thợ làm chung công việc trong 6 giờ. Nếu ngùơi thợ thứ nhất làm 1 mình xong công việc trong 12 giờ. Hỏi ngùơi thợ thứ ha i làm một mình trong bao lâu

Bài 4: Năm nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con, 12 năm trúơc tuổi bố gấp 7 lần tủôi con. Hỏi tủôi hiện nay của mỗi ngùơi

Bài 5: Tìm hai số có hiệu là 402. Bíêt rằng nếu lấy số lớn chia cho số  bé ta đụơc thuơng là 6 và số dư là 12

 

 

 

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

BTVN ngày 22/5 Vinh

Bài 1:    Một tổ gồm 6 ngùơi chuỷen đuợc 30 tạ hàng vào kho trong 2 giờ. HỎi tổ đó có 8 nguời thì chuyển đuuợc bao nhiêu tạ hàng trong 8 gờ? ( biết ức làm vệc như nhau)

Bài 2:   15 ngùơi thợ dự định làm xong công việc trong 20 ngày nhưng đụơc 4 ngày làm vệc thì có một số nùơi xin thôi việc nên công việc hoàn thành lâu hơn dự định 8 ngày. Hỏi có bao nhiêu ngùơi xin thôi việc?

Bài 3: Cùng một công việc nùơi thợ thứ nhất làm một mình xong trong 2 giờ, nguời thợ thứ hai làm một mình xong trong 4 giờ, nguời thợ thứ ba làm một mình xong trong 5 giờ. Hỏi cả ba nguời thợ cùng làm công việc ấy thì xong trong bao nhiêu gờ?

Bài 4:  Tìm hai phân số biết rằng nếu lấy phân  số thứ nhất cộng với phân số thứ hai thì đụơc 18/35 và lấy số thứ nhất chia cho phân số thứ hai thì đụơc 1,25

Bài 5:  Số học sinh tổ một bằng 3/5 số học sinh tổ hai. Nếu chuyển 16 học sinh từ tổ hai sang tổ một thì số học sinh hai tổ bằng nhau. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

Ms. Huơng

 

 

Nguồn:  www.boiduongvanhoa.com

Đề thi thử số 2 môn toán vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa ( năm học 2012-2013)

Đề thi số 2

Thời gian: 45p

Bài 1: Anh hơn em 3 tuổi. Tuổi anh gấp ruỡi tuổi em lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Tính tủôi mỗi nguời hiện nay

Bài 2: Tổng số tuổi của 3 nùơi là 115. Tuổi ngùoi thứ nhất bằng hai lầ tuổi của nguời thứ hai cộng với 10. Tuổi của nguời thứ hai bằng ba lần ủôi của nùơi thứ 3 trừ đi 5. Hỏi mỗi nguời bao nhiêu tuổi.

Bài 3:  Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 44/9 Hiệu lớn hơn số trừ là 17/9. Hãy tìm số bị trừ và số trừ ( ở dạng phân số tối giản).

Bài 4: Cho hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu chiều dài thêm 2m và chiều rộng thêm 10m thì đụơc một hình vuông. Hãy tính diện tích hình vuông đó.

Bài 5: Hai hình chữ nhật có chiều rộng lần luợt là 5cm và 3cm. có diện tích bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi hình biết rằng tổng chu vi hai hình là 64cm.

Nguồn:  www.boiduongvanhoa.com

BTVN ngày 16/5 ( Đề kiểm tra thử số 1)

Lưu ý trúơc khi làm: những dạng bài trong này có thể dễ hơn những bài cô dạy trong lớp, các con không đụơc chủ quan mà phải tập trung, nghiêm túc khi làm bài. Tự tính giờ để làm, tự giác và ý thức như suốt 2 năm qua. Cô đặt niềm tin vào các con!

Đề kiểm tra toán số 1

Thời gian : 60p

Câu 1:

  1. Image
  2. B = (12,35 + 22,11 + 49,5 – 17,39) x 2,34

Câu 2: Một đội công nhân gồm 5 nguời trong 6 ngày sửa đụơc 144m dùơng.Hỏi đội khác gồm 15 công nhân trong 3 ngày sửa đụơc bao nhiêu mét đùơng? ( Biết sức làm việc như nhau)

Câu 3: Một nôg trại có tổng số gà và heo là 600 con. Sau  khi bán bớt 33 con gà và 7 con heo thì số heo còn lại bằng 2/5 số gà. Hỏi trúơc đó nông trại có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con heo.

Câu 4: SỐ học sinh tổ 1 bằng 3/8 số học sinh tổ 2. Nếu chuyển 5 học sinh từ tổ 2 sang tổ 1 thì số học sinh hai tổ bằng nhau. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

Câu 5: An hơn Bình 12 viên bi. Tìm số bị mỗi bạn biết 3 lần số bi của An bằng 5 lần số bi của Bình.

Câu 6: Mẹ hơn con 24 tủôi. Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay biết rằng 3 năm nữa thì tuổi con bằng ¼ tủôi mẹ

Chúc các con làm bài thật tốt!!

 

 

 

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

Bài tập về nhà ngày 6/5

Bài 1: 3 nguời cùng mua 1 chiếc xe. Số tiến ngùơi thứ nhất góp bằng 1/6 số tiền ngùơi thứ hai, số tiền ngùơi thứ ba góp bằng 3/2 số tiền ngùơi thứ hai góp. Hỏi mỗi ngùơi góp bao nhiêu tiền biết số tiền mua chiếc xe là 48000USD.

Bài 2: Tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu them số 0 vào giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị ta đụơc một số mới có ba chữ số hơn số cũ  216 đơn vị.

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 60m. Nếu tăng chiều rộng them 4m va giảm chiều dài 2m thì đụơc 1 hình vuông.

a.    Tìm diện tích thửa ruộng.

b.    Ngùơi ta dung 1/3 diện tích để trồng hoa màu, 1/10 diện tích để làm lối đi. Tìm phần diệc tích còn lại

Bài 4: Một nhóm ngùơi ngày đầu tiên đào đụơc 1/9 đoạn đùơng và 2m, ngày thứ hai đào đụơc 1/3 đoạn đùơng còn lại và 5m thì còn lại 31m. Tìm đoạn đùơng phải đào.

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LỰONG CUỐI LỚP 3_ MÔN TOÁN

 

 

Bài 1:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
a/ Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 26 – 12 : 3 x 2 là:
A. Trừ – chia – nhân B. Nhân – chia – trừ
C. Chia – nhân – trừ D. Trừ – nhân – chia
b/ Từ ngày 25 tháng 7 đến 25 tháng 8 có …….ngày.
A. 28 B. 29 C. 30 D. 31
c/ Từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều trong cùng một ngày thì kim dài và kim ngắn của chiếc đồng hồ gặp nhau mấy lần?
A. 4 lần B. 5 lần C. 6 lần D. 7 lần
d/ 256 dm = ……… m……….cm
A. 2m 56cm b. 25m 60cm C. 25m 6cm D. 2m 560cm
Bài 2:
10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 b/ (125 – 17 x 4) x (12 – 11 – 1)
Bài 3:
a/ 7 x X = 735 : 3 b/ 48 : X : 2 = 4
Bài 4:

Lan có 56 que tính, Lan chia cho Hồng 1/4 số que tính đó, chia cho Huệ 1/3 số que tính còn lại. Hỏi sau khi chia cho 2 bạn Lan còn lại bao nhiêu que tính?
Bài 5:

Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân 8 rồi trừ đi tích của số đó với 5 thì được số lớn nhất có 3 chữ số.
Bài 6:

Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng đám ruộng đó biết chu vi đám ruộng đó là 48 m.
Bài 7:
a/ Tính giá trị biểu thức sau, biết A = 100
282 – A : 2 = ( 1đ )
b/ Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26 ( 1đ )
Bài 8: Tìm X:
X : 9 = 17 (dư 8) X – 675 = 307 x 3 ( 2đ )

Bài 9 :
a/Tìm số bị chia, biết số chia là 3, thương là 18, số dư là số dư lớn nhất có thể có. ( 1,5đ )

b/ Tìm số chia, biết số bị chia là 223, số thương là 7, số dư là só dư lớn nhất có thể có. ( 1,5đ )

Bài 10:
Tổng số học sinh giỏi, khá, trung bình học kì I của trường Tiểu học Tân Trung là 296 em. Tổng số học sinh khá và học sinh trung bình là 206 em.
a/ Tính số học sinh giỏi của trường trong học kì I?
b/ Tính tổng số quyển vở nhà trường thưởng cho học sinh giỏi? Biết mỗi học sinh giỏi được thưởng 3 quyển vở? ( 2đ )

Bài 11:  Tìm X:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài bằng 120m. Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

a.     Tính chu vi thửa ruộng đó.

b.    Thửa ruộng trên, ngùơi ta dung ½ diện tích thửa ruộng để trồng rau, 1/3 diện tích thửa ruộng để trồng ớt và diện tích còn lại để trồng khoai. Tìm diện tích trồng khoai.

Bài 12:

Trong kho có một số gạo. Ngày thứ nhất ngùơi ta chuyển đi 10 tấn, ngày thứ hai ngùơi ta chuyển đi 30 tấn, và ngày thứ ba ngùơi ta chuyển hết 10 tấn còn lại thì hết kho. Hỏi ngày thứ nhất chuyển đi bao nhiêu phần của kho.

luyen thi tran dai nghia,

Quý phụ huynh vui long để các em tự làm để đụơc đánh giá chính xác năng lực, không sử dụng tài liệu và làm bài đúng giờ.

Bài làm các em nộp về email : boiduongvanhoatdn@gmail.com

Chúc các em làm bài thật tốt!

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

Luyện thi trần đại nghĩa, luyện thi vào lớp 6 trần đại nghĩa, ôn thi trần đại nghĩa, chuyên trần đại nghĩa, trần đại nghĩa, tran dai nghia, chuyen tran dai nghia, luyen thi vao lop 6 tran dai nghia, truong chuyen, boi duong van hoa, bồi duỡng văn hoá,