Điểm thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm 2012 ( P_6)

56

Phan Đức Duy Anh 16/12/2001

3

9.5

6.75

351

Nguyễn Phượng Các 20/01/2001

5.5

7.25

6.5

367

Trần Đông Bảo Châu 18/06/2001

5

8.75

5.5

700

Trảo Hoàng Thụy Giang 17/09/2001

5

9.25

5

815

Nguyễn Lê Xuân Thanh Hằng 01/02/2001

6.25

7.5

5.5

475

Trương Mỹ Dung 08/03/2001

6

7.25

6

482

Nguyễn Thị Thùy Dung 22/06/2001

4.25

7

8

538

Lưu Ngọc Kỳ Duyên 02/03/2001

4.75

9

5.5

570

Trần Hoài Dương 13/06/2001

6.5

6.5

6.25

571

Nguyễn Vũ Hoàng Dương 15/07/2001

3.5

9.5

6.25

574

Nguyễn Hoàng Thái Dương 02/05/2001

5

9

5.25

643

Võ Nguyễn Minh Đoan 28/05/2001

4.75

10

4.5

655

Trịnh Hải Đức 15/04/2001

5

9.5

4.75

1099

Nguyễn Duy Khang 19/11/2001

6

8.25

5

1254

Huỳnh Đinh Đăng Khoa 20/07/2001

6.25

6.75

6.25

1259

Nguyễn Hải Đăng Khoa 28/10/2001

7

7.25

5

1274

Thái Trần Đăng Khoa 13/11/2001

6.25

7.5

5.5

1092

Bảo Khang 24/10/2001

5.75

7

6.5

1115

Nguyễn Minh Khang 21/04/2001

6

8.5

4.75

1167

Đoàn Nguyễn Phương Khanh 22/10/2001

5

9.75

4.5

1172

Chu Vân Khanh 28/10/2001

4.5

6.75

8

1227

Lê Ngọc Vân Khánh 08/07/2001

5.25

8.25

5.75

1420

Hoàng Bá Linh 27/10/2001

5.25

9

5

1303

Văn Đình Khôi 04/08/2001

3.75

8.25

7.25

1315

Nguyễn Minh Khôi 23/11/2001

2.75

7.5

9

1365

Phan Anh Kiệt 15/01/2001

4

6.5

8.75

1394

Trần Linh Khuê Lam 11/12/2001

7.25

6.25

5.75

1403

Huỳnh Học Lâm 07/04/2001

4.25

9.5

5.5

1498

Lương Ngọc Hoàng Long 12/01/2001

5.5

7.75

6

1548

Nguyễn Phúc Trường Lộc 22/06/2001

5.5

8.5

5.25

1637

Trần Ngọc Minh 14/07/2001

5.25

9.25

4.75

1639

Vũ Ngọc Minh 14/06/2001

4.75

9

5.5

1907

Nguyễn Tiến Gia Nguyên 28/04/2001

4.5

8

6.75

2114

Đỗ Ngọc Như 28/01/2001

6.25

9.5

3.5

2143

Lê Yến Như 25/05/2001

7.75

7.5

4

1740

Lê Nhật Nam 14/07/2001

3.75

8.5

7

1800

Dương Nguyên Thúy Ngân 08/06/2001

5.5

8

5.75

1851

Ngô Bảo Ngọc 27/02/2001

4.75

7.5

7

1859

Phạm Bảo Ngọc 22/10/2001

3.75

7.5

8

1880

Lê Mỹ Kim Ngọc 19/03/2001

5.5

8

5.75

1905

Tạ Công Nguyên 22/02/2001

4.25

8.25

6.75

1977

Phạm Thanh Nhân 03/07/2001

4.75

6.5

8

2024

Lữ Quỳnh Bảo Nhi 29/08/2001

6.25

7.25

5.75

2069

Nguyễn Đức Tường Nhi 04/03/2001

6.25

7.25

5.75

2083

Nguyễn Như Yến Nhi 18/05/2001

5

8.5

5.75

2543

Nguyễn Hoàng Thiên Tân 30/03/2001

4.25

8

7

2234

Bùi Thiên Phúc 22/09/2001

4.25

9.25

5.75

2252

Nguyễn Cát Phương 16/08/2001

5.25

8.5

5.5

2297

Nguyễn Huỳnh Thục Phương 21/07/2001

5.5

7.5

6.25

2389

Nguyễn Trung Quân 07/12/2001

5

6.25

8

2419

Hồ Tường Quyên 09/04/2001

7

9

3.25

2426

Lê Thanh Diễm Quỳnh 21/03/2001

5.75

8.25

5.25

2446

Lê Nhật Quỳnh 22/12/2001

5

7

7.25

2447

Lê Vũ Nhật Quỳnh 20/09/2001

4.75

8.5

6

2504

Đoàn Kiến Tâm 13/02/2001

5.75

6.5

7

2531

Nguyễn Hải Đức Tân 06/08/2001

3.75

8.25

7.25

2605

Võ Ngọc Thảo 18/11/2001

6

6

7.25

2658

Tôn Nữ Bảo Thi 21/01/2001

5.75

8.5

5

2662

Võ Huỳnh Song Thi 19/04/2001

4.5

7.5

7.25

2717

Huỳnh Minh Thông 10/10/2001

3.75

8.5

7

2787

Trần Lê Minh Thư 06/12/2001

4.5

9

5.75

2840

Lâm Trúc Tiên 13/01/2001

4.25

8

7

3399

Trần Thị Lê Xuân 29/07/2001

6

6

7.25

3056

Tăng Thanh Trúc 16/09/2001

7

8

4.25

3150

Trần Cát Phượng Tường 20/08/2001

5

9.5

4.75

3197

Nguyễn Ái Vân 17/08/2001

7.25

9

3

3208

Nguyễn Thái Khánh Vân 11/02/2001

6.25

8.5

4.5

3234

Vương Kiến Văn 16/12/2001

5.75

9.25

4.25

3345

Nguyễn Lê Phương Vy 08/02/2001

6

8.25

5

31

Hà Thiên An 07/11/2001

4.75

5

9.25

60

Dương Đức Anh 13/08/2001

6.25

8

4.75

64

Trần Đức Anh 27/04/2001

5.75

8.25

5

66

Hoàng Hải Anh 15/06/2001

6.5

8.75

3.75

107

Hà Lữ Minh Anh 17/03/2001

7.25

4.75

7

154

Lê Nhật Anh 10/08/2001

4.25

9.5

5.25

156

Phan Hoàng Nhật Anh 14/12/2001

4.75

10

4.25

205

Hà Nguyễn Tiến Anh 06/12/2001

6.75

6

6.25

343

Nguyễn Huy Thanh Bình 24/10/2001

3.5

8.5

7

344

Trịnh Thanh Bình 10/07/2001

5

9.25

4.75

589

Trần Thị Hồng Đan 10/08/2001

5.5

6.5

7

633

Mai Tuấn Đạt 18/04/2001

4.25

7.5

7.25

656

Nguyễn Hồng Đức 01/10/2001

4.5

8.5

6

498

Nguyễn Hoàng Công Duy 29/12/2001

3.75

9

6.25

513

Đặng Khánh Duy 21/06/2001

6

9

4

523

Phan Thanh Quang Duy 11/09/2001

5.75

8

5.25

548

Lưu Chí Dũng 18/11/2001

5.25

9

4.75

587

Vũ Thùy Dương 25/05/2001

4.75

9

5.25

684

Lê Thanh Châu Giang 13/09/2001

6.5

7.5

5

795

Trần An Hạ 27/10/2001

4.5

8.75

5.75

1282

Nguyễn Hồ Minh Khoa 21/06/2001

5.75

8

5.25

869

Huỳnh Lê Kim Hoàn 08/01/2001

5

6.75

7.25

870

Phạm Minh Hoàn 14/10/2001

5

8

6

905

Đặng Trung Hòa 20/07/2001

5

9.5

4.5

907

Phạm Như Hồng 20/11/2001

4.25

7.5

7.25

914

Nguyễn Đức Anh Huy 14/02/2001

6.75

6.25

6

1375

Nguyễn Tuấn Kiệt 05/12/2001

5.75

6

7.25

1698

Nguyễn Thùy My 17/01/2001

5.75

8.5

4.75

1321

Phạm Minh Khôi 15/12/2001

4.75

7.25

7

1373

Dương Văn Tuấn Kiệt 02/01/2001

4.75

9.25

5

1427

Nguyễn Hà Linh 08/06/2001

3.75

8

7.25

1454

Phạm Trần Ngọc Linh 15/10/2001

3

9

7

1517

Trịnh Ngọc Long 23/03/2001

4

8.75

6.25

1572

Trà Thụy Trúc Mai 15/01/2001

7

5.25

6.75

1615

Nguyễn Thái Hoàng Minh 10/11/2001

4.5

8.5

6

1408

Đoàn Xuân Quỳnh Lâm 18/04/2001

6.5

3.25

9.25

1796

Phan Thu Ngân 15/01/2001

6

7.5

5.5

1896

Nguyễn Tuấn Ngọc 04/03/2001

5

7

7

1985

Nguyễn Thiện Nhân 03/12/2001

5.25

9.75

4

1798

Trần Thị Thu Ngân 09/01/2001

6.5

8

4.5

1927

Nguyễn Lâm Nguyên 11/08/2001

4

8.5

6.5

1944

Nguyễn Thảo Nguyên 13/01/2001

6.25

9.5

3.25

1994

Đinh Trọng Nhân 20/10/2001

4.25

7

7.75

2030

Lê Triều Hạnh Nhi 17/04/2001

5.25

7.5

6.25

2058

Nguyễn Ngọc Thoại Nhi 09/05/2001

5.5

6.75

6.75

2095

Nguyễn Hồng Nhung 24/07/2001

4

7.25

7.75

2098

Phan Thị Hồng Nhung 06/05/2001

4.25

5.75

9

2545

Nguyễn Thiên Tân 15/08/2001

6.5

8.25

4.25

2205

Cao Đặng Phúc 04/10/2001

6

8.75

4.25

2331

Nguyễn Minh Quang 12/08/2001

5.75

6

7.25

2357

Hà Hoàng Quân 25/09/2001

4.75

9

5.25

2475

Nguyễn Duy Phước Sang 11/11/2001

5

8

6

2493

Nguyễn Trường Sơn 19/05/2001

5.5

8.5

5

2508

Lê Minh Tâm 13/03/2001

2.5

9.5

7

2511

Nguyễn Minh Tâm 27/07/2001

4

8.75

6.25

2660

Lý Nhã Thi 29/05/2001

5

10

4

2975

Nguyễn Nhất Triết 01/06/2001

4.75

8.5

5.75

2980

Nguyễn Trang Ngọc Trinh 26/01/2001

5.5

6.25

7.25

3016

Đỗ Minh Trí 27/09/2001

4.25

7.75

7

2619

Ngô Song Thảo 19/12/2001

4.25

8.5

6.25

2853

Nguyễn Nhựt Tín 02/08/2001

4.25

8.5

6.25

2858

Lê Trung Tín 15/03/2001

5.75

5

8.25

2900

Phan Thục Tranh 22/06/2001

3.75

9

6.25

2929

Nguyễn Ngọc Bảo Trân 23/12/2001

3.5

8.5

7

2961

Hoàng Công Lâm Triều 24/06/2001

3.75

9

6.25

3292

Lô Hoàng 24/05/2001

5

9

5

3206

Hoàng Khánh Vân 31/01/2001

4.75

8.75

5.5

3297

Nguyễn Nguyên 18/08/2001

5

9.75

4.25

3328

Nguyễn Thị Lâm Vy 01/12/2001

5.5

9.25

4.25

3349

Nguyễn Quách Phương Vy 27/03/2001

5

8

6

190

Nguyễn Phương Quỳnh Anh 30/07/2001

7

9.75

2

372

Lê Hoàng Châu 10/01/2001

6.25

5.5

7

390

Đinh Lưu Nhật Châu 25/06/2001

6

9.5

3.25

75

Trần Hoàng Anh 14/02/2001

6

8

4.75

84

Lê Huy Anh 08/04/2001

4

9

5.75

103

Nguyễn Bùi Mai Anh 08/05/2001

5.25

6.75

6.75

172

Trần Phương Anh 28/04/2001

5.75

7

6

252

Nguyễn Hoàng Thiên Ân 10/10/2001

5

9

4.75

295

Hoàng Gia Khôi Bảo 06/04/2001

5.5

3.25

10

337

Võ Lê Nguyệt Bình 19/02/2001

4.5

9.5

4.75

356

Hồ Thanh Cát 08/11/2001

5.75

6.5

6.5

522

Nguyễn Ngọc Phương Duy 19/01/2001

4.75

8

6

644

Đoàn Lê Minh Đoan 02/05/2001

6

5.75

7

711

Nguyễn Bảo Hân 27/07/2001

5.75

9.5

3.5

457

Lê Ngọc Diễm 11/01/2001

6

9.75

3

621

Dương Thành Đạt 30/03/2001

4

9.25

5.5

645

Nguyễn Phong Đô 04/01/2001

4.75

7.75

6.25

696

Tạ Ngọc Thiều Giang 14/02/2001

5.5

9.5

3.75

716

Trần Bảo Hân 14/06/2001

5.25

8

5.5

717

Trần Ngọc Bảo Hân 14/06/2001

5.25

8.5

5

743

Khấu Hoàng Thiên Hân 07/09/2001

4.75

7.25

6.75

768

Phan Quang Hào 18/09/2001

5

9

4.75

1240

Phan Tử Khiêm 09/12/2001

3.75

8.75

6.25

1261

Nguyễn Minh Đăng Khoa 04/04/2001

7.25

9.25

2.25

879

Lê Minh Hoàng 08/11/2001

4.5

5.25

9

897

Lê Trọng Hoàng 27/02/2001

4

9

5.75

909

Hoàng Vĩnh Bảo Huân 12/04/2001

5

7.5

6.25

924

Hoàng Trần Đức Huy 14/01/2001

4.5

9.25

5

953

Bùi Minh Huy 22/02/2001

5.25

5

8.5

1079

Diệp Gia Hy 10/03/2001

6.25

8.5

4

1464

Phạm Quý Linh 23/02/2001

5.75

9.75

3.25

1694

Nguyễn Hoàng Thảo My 21/04/2001

5.25

6.5

7

1316

Nguyễn Trần Minh Khôi 24/02/2001

5.75

8.25

4.75

1327

Đặng Minh Khôi 23/01/2001

3

6

9.75

1349

Hồ Ngọc Tâm Khuê 04/06/2001

4.75

7.75

6.25

1385

Trần Thiên Kim 20/05/2001

5.25

5.5

8

1459

Nguyễn Phương Linh 29/06/2001

5

8.25

5.5

1472

Phan Kiều Thùy Linh 03/06/2001

4

8.5

6.25

1521

Hoàng Duy Thành Long 12/08/2001

3.75

8

7

1546

Nguyễn Hữu Thiện Lộc 06/06/2001

3.5

6.25

9

1929

Bùi Đỗ Minh Nguyên 19/01/2001

5.75

9.5

3.5

2120

Lê Nguyễn Quỳnh Như 08/01/2001

6.5

5.75

6.5

1789

Nguyễn Phương Thảo Ngân 24/02/2001

5

9.25

4.5

1945

Nguyễn Trang Thảo Nguyên 21/09/2001

4.75

7

7

1950

Nguyễn Hoàng Thái Nguyên 21/01/2001

4.5

8.75

5.5

2071

Nguyễn Thanh Uyên Nhi 25/04/2001

5.25

7.5

6

2088

Tân Hoàng Ý Nhi 26/12/2001

6

7

5.75

2421

Lê Phước Quyền 30/11/2001

4

7.75

7

2431

Trương Diễm Quỳnh 20/09/2001

6.75

6.75

5.25

2530

Võ Đình Duy Tân 16/04/2001

5.5

9

4.25

3010

Nguyễn Minh Trí 05/12/2001

4.75

8

6

2739

Trần Thị Hương Thủy 22/05/2001

6.25

8.75

3.75

2744

Trần Mai Ngọc Thụy 19/11/2001

5.75

3

10

2769

Vũ Anh Thư 27/06/2001

5.5

9

4.25

2800

Nguyễn Phan Thanh Thư 03/06/2001

5.25

8.5

5

2824

Trần Hoàng Phương Thy 19/02/2001

7.25

7

4.5

2945

Trần Nguyễn Huyền Trân 29/05/2001

4.25

6.75

7.75

3314

Lê Hà Vy 16/02/2001

5

9

4.75

3066

Đinh Thanh Trúc 14/10/2001

3.75

9

6

3106

Phạm Thị Thanh Tuyền 23/02/2001

4

8.5

6.25

3135

Nguyễn Thị Minh 28/02/2001

5.5

6

7.25

3211

Phạm Thị Kim Vân 18/07/2001

6.25

7.5

5

3223

Trần Thảo Vân 27/09/2001

6

6.5

6.25

3242

Bùi Thảo Vi 23/10/2001

4

9

5.75

3254

Đỗ Phạm Hương Việt 07/06/2001

4.5

9.25

5

3273

Nguyễn Thành Vinh 06/03/2001

3.5

8

7.25

3276

Đỗ Vũ Thành Vinh 07/05/2001

4.25

9.25

5.25

3323

Trần Khánh Vy 31/10/2001

6

8.25

4.5

3364

Trần Nguyễn Thảo Vy 27/01/2001

6.5

7.5

4.75

3371

Nguyễn Hoàng Thúy Vy 30/10/2001

3.25

9.5

6

12

Hoàng An 30/11/2001

4

8.25

6.25

94

Mai Trần Lan Anh 04/03/2001

6.5

5

7

180

Nguyễn Quế Anh 24/10/2001

7

9

2.5

241

Phạm Vũ Anh 19/06/2001

4.75

7.25

6.5

324

Nguyễn Tường Bách 09/07/2001

6

6.25

6.25

223

Ngô Tuấn Anh 26/11/2001

4.25

6.75

7.5

840

Nguyễn Vũ Đức Hiếu 27/01/2001

4

9.25

5.25

466

Tạ Tiến Duật 26/01/2001

6.5

4.5

7.5

660

Phạm Hữu Đức 06/03/2001

6.75

5.25

6.5

695

Vũ Thanh Giang 12/10/2001

5.75

8.75

4

721

Đoàn Diệu Hân 09/12/2001

7

5.5

6

866

Nguyễn Nhật Hoa 04/02/2001

5.5

8.25

4.75

1246

Nguyễn Phan Anh Khoa 12/09/2001

3.5

9.25

5.75

1258

Nguyễn Anh Đăng Khoa 26/07/2001

5.75

5.25

7.5

1285

Phạm Nguyên Khoa 04/01/2001

6

6

6.5

900

Nguyễn Xuân Hoàng 21/10/2001

5.5

8.25

4.75

969

Võ Phúc Huy 25/07/2001

4.5

8.5

5.5

1062

Mai Thành Ngọc Hương 01/07/2001

6.25

9.25

3

1159

Đào Ngọc Khanh 08/12/2001

5

8.5

5

1168

Dương Quế Khanh 20/11/2001

4.5

9

5

1235

Nguyễn Mạnh Khiêm 08/02/2001

4.5

7.5

6.5

1675

Trần Phan Thụy Minh 19/06/2001

6.5

8.5

3.5

1726

Bạch Hoàng Nam 28/08/2001

5.25

8.75

4.5

1347

Thân Ngọc Minh Khuê 13/08/2001

4.75

9.25

4.5

1398

Vũ Trần Uyên Lam 12/04/2001

5.75

7.75

5

1463

Lee Quế Linh 14/03/2001

5

8.25

5.25

1481

Hoàng Thị Như Loan 12/04/2001

4.25

10

4.25

1616

Phạm Lê Hoàng Minh 03/01/2001

3.75

7.5

7.25

1841

Nguyễn Trọng Nghĩa 23/07/2001

5

8.75

4.75

1963

Nguyễn Dũng Nhân 22/09/2001

3.75

9.75

5

2110

Trần Thị Minh Như 28/11/2001

5.25

6.75

6.5

1748

Lưu Triều Nam 19/12/2001

3.75

9.5

5.25

1767

Nguyễn Trần Hoàng Ngân 04/06/2001

5.5

9

4

1845

Nguyễn Hoàng Nghị 20/10/2001

4.25

9.25

5

2003

Cao Minh Nhật 09/08/2001

4.5

7

7

2026

Phan Thụy Bảo Nhi 16/11/2001

7

7.5

4

2090

Trần Ngọc Nhiên 06/09/2001

4.75

7.5

6.25

2532

Trần Hồng Tân 15/10/2001

5.25

6

7.25

2181

Nguyễn Trịnh Thái Phong 08/08/2001

4.25

8.5

5.75

2194

Lương Huỳnh Lý Phú 24/05/2001

4.75

7

6.75

2226

Nguyễn Minh Phúc 29/06/2001

5

9.5

4

2276

Đặng Minh Phương 22/03/2001

3.75

9.75

5

2346

Nguyễn Văn Quang 03/10/2001

5

7.25

6.25

2433

Hà Thúc Hải Quỳnh 10/05/2001

5

8

5.5

2463

Nguyễn Hoàng Tố Quỳnh 19/09/2001

6

8

4.5

2474

Trần Trọng Minh Sang 26/03/2001

3.75

9.5

5.25

2161

Trần Minh Phát 08/10/2001

4.75

7

6.75

2614

Nguyễn Phương Thảo 01/07/2001

4.25

9

5.25

2620

Hồ Diệp Thanh Thảo 31/05/2001

5.25

5

8.25

2844

Trương Thế Tiến 18/09/2001

4.5

8.5

5.5

2856

Nguyễn Trí Tín 13/06/2001

6.25

4.5

7.75

2952

Võ Lê Yến Trân 12/03/2001

7

6

5.5

3067

Âu Thành Trúc 29/06/2001

5.5

7.25

5.75

3098

Bùi Nhật Tuệ 29/08/2001

6

7.5

5

3130

Phan Đình 17/03/2001

4.75

8.5

5.25

3146

Phạm Nguyễn Cát Tường 12/04/2001

6.25

9.25

3

3153

Nguyễn Văn Vũ Tường 12/12/2001

5

8.75

4.75

3172

Nguyễn Ngọc Phương Uyên 31/03/2001

8

6.25

4.25

3272

Phạm Thanh Vinh 20/06/2001

3.25

9.5

5.75

3342

Lê Phương Vy 31/03/2001

5

9.75

3.75

3346

Nguyễn Ngọc Phương Vy 30/05/2001

6.25

7.25

5

3394

Phan Huy Chấn Vỹ 27/01/2001

5.25

9.25

4

46

Vũ Xuân An 15/11/2001

4

9.5

4.75

90

Trần Kiều Anh 15/11/2001

5

9

4.25

346

Nguyễn Thái Bình 25/03/2001

5.25

8.75

4.25

387

Trương Minh Châu 21/12/2001

6.5

5.75

6

420

Trần Chí 17/08/2001

3.25

7.5

7.5

51

Nguyễn Bình Duy Anh 30/04/2001

6

5

7.25

63

Nguyễn Đức Anh 16/04/2001

5.75

7.5

5

120

Nguyễn Trương Minh Anh 26/02/2001

8

4.5

5.75

147

Nguyễn Kim Ngọc Anh 26/12/2001

5

4.75

8.5

203

Bùi Tường Thục Anh 17/01/2001

6

6.5

5.75

282

Nguyễn Gia Bảo 14/10/2001

5.5

8.5

4.25

287

Trần Nguyễn Gia Bảo 21/08/2001

4.75

6.25

7.25

318

Vũ Thiên Bảo 30/04/2001

6

5

7.25

332

Nguyễn An Bình 12/12/2001

4.25

7.75

6.25

567

Lưu Đức Dương 03/04/2001

4.5

8.75

5

767

Nguyễn Tuyết 24/02/2001

5.25

9.5

3.5

816

Nguyễn Thanh Hằng 23/10/2001

6.5

7

4.75

857

Tô Nguyễn Trung Hiếu 16/01/2001

5.5

9.25

3.5

584

Nguyễn Thị Thùy Dương 03/12/2001

3

8

7.25

663

Bùi Nguyễn Minh Đức 23/01/2001

5

7.5

5.75

664

Lê Minh Đức 04/05/2001

4.75

5.5

8

1263

Nguyễn Phúc Đăng Khoa 21/01/2001

5.25

9.5

3.5

941

Trần Gia Huy 22/11/2001

4.75

7.5

6

973

Legler Joseph Quang Huy 06/12/2000

4.75

9.5

4

1008

Trần Giao Hùng 06/05/2001

5.25

8

5

1034

Nguyễn Đỗ Quang Hưng 14/05/2001

5.25

9.5

3.5

1044

Đinh Thái Hưng 06/09/2001

3.5

7.75

7

1070

Nguyễn Vũ Quỳnh Hương 27/11/2001

5.25

5

8

1130

Nguyễn Phạm Trung Khang 07/07/2001

5.75

7.25

5.25

1142

Trần Nguyễn Bảo Khanh 13/06/2001

6

6.25

6

1200

Lê Đức Khánh 18/10/2001

5.25

7.25

5.75

1207

Nguyễn Ngọc Kim Khánh 22/09/2001

5

7.5

5.75

1215

Vũ Nguyễn Khánh 20/07/2001

3.5

7.75

7

865

Hoàng Ngọc Lan Hoa 08/04/2001

5.5

3.5

9.25

1374

Lương Tuấn Kiệt 03/12/2001

5.75

8.25

4.25

1487

Phạm Bảo Long 11/12/2001

3

9.25

6

1526

Huỳnh Thiệu Long 07/01/2001

3

9

6.25

1596

Nguyễn Đăng Minh 25/09/2001

4.5

8.75

5

1610

Nguyễn Phạm Hải Minh 03/03/2001

4

7

7.25

1658

Trương Quang Minh 08/02/2001

6

7.25

5

2150

Trần Khang Ninh 16/06/2001

2.25

9.5

6.5

1752

Phạm Hằng Nga 18/05/2001

4.75

6.5

7

2135

Đặng Quỳnh Như 13/02/2001

5.25

9.5

3.5

1733

Nguyễn Khánh Nam 29/07/2001

3.75

9

5.5

1744

Phạm Phương Nam 02/04/2001

3

8.25

7

1769

Nguyễn Lê Khánh Ngân 06/02/2001

5

9.75

3.5

1811

Từ Gia Nghi 27/03/2001

5.5

9.25

3.5

2000

Cao Trần Quỳnh Nhã 13/04/2001

4.5

7.75

6

2012

Trần Minh Nhật 16/10/2001

5.25

6.75

6.25

2092

Nguyễn Phan Thảo Nhiên 10/11/2001

4.5

9

4.75

2317

Huỳnh Ngọc Phượng 03/11/2001

4.5

9

4.75

2372

Nguyễn Ngọc Minh Quân 01/01/2001

3.75

7.5

7

2461

Phạm Thúy Quỳnh 12/09/2001

4.75

8

5.5

2533

Nguyễn Mạnh Tân 03/06/2001

5.75

6.25

6.25

2438

Đặng Nguyễn Mai Quỳnh 21/06/2001

3.75

8.5

6

2456

Trần Ngọc Phương Quỳnh 24/01/2001

5.25

6

7

2849

Phương Hùng Tinh 02/11/2001

4.25

9

5

2997

Nguyễn Đức Trí 28/03/2001

3.75

7.5

7

2670

Nguyễn Hạo Thiên 09/02/2001

6.25

8.5

3.5

2673

Trần Quang Thiên 26/03/2001

3.75

9.5

5

2710

Nguyễn Hoàng Bá Thông 18/10/2001

4.25

9

5

2722

Lê Hoàng Nhất Thống 06/02/2001

4.75

8.5

5

2741

Đỗ Nguyễn Kim Thủy 14/01/2001

5.5

4

8.75

2752

Nguyễn Anh Thư 20/12/2001

4.5

9.75

4

2757

Nguyễn Thái Anh Thư 23/07/2001

7.75

7

3.5

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: