Posts Tagged ‘de thi toan vao tran dai nghia’

Cung chúc tân xuân

Thế là một năm nữa lại đến, năm mới xin kính chúc Quý PH cùng các em một năm an khang thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và đỗ đạt……..

Xuân về ta lại đề thơ

Chúc cho các cháu tuổi mơ vui vầy

Xuân này hạnh phúc tràn đầy
Chúc cho các cháu càng ngày càng ngoan
Gia đình thịnh vượng an khang
Cả năm phúc lộc họ hàng gần xa
Tết này mai mở nhà nhà
Vạn sự như ý, vạn gia phát tài.

 

BT ngày 21/9 lớp 4 online

 1. Mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 51cm. Tính diện tích mặt bàn biết chiều rộng bằng 4/7 chiều dài.
 2. Vuờn trùơng hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh hình vuông chu vi 80m. Chiều dài hơn chiều rộng là 14m. Nhà trùơng trồng cây xung quanh vuờn, cây nọ cách cây kia 3m. Hỏi có bao nhêu cây?
 3. Ngùơi ta trồng cây xung quanh một khu vuờn hình vuông đụơc tất cả 56 cây. Cây nọ cách cây kia 3m. Trong vùơn ngùơi ta trồng cây thúôc nam, tính ra cứ 5m2 ngùơi ta thu hoạch đụơc 20kg thúôc Hỏi ngùơi ta thu hoạch đụơc tất cả bao nhiêu kg thúôc?
 4. Một gia đình có 2 vợ chồng và một đứa con. Trung bình thu nhập 1 tháng của mỗi nguời là 650 000 đồng. Gia đình mới có them 1 nguời con nữa. Hỏi bây giờ thu nhập trung bình của một ngùơi mỗi tháng là bao nhiêu?
 5. Công trùơng đã chuẩn bị luơng thực đủ cho 80 ngùơi 8n trong 30 ngày. Tuy nhiên có 2 đội cùng đến: đội thứ nhất có 50 nguời, đội thứ hai có 70 ngùơi. Hỏi công trùơng đó thiếu mất bao nhiêu ngày ăn.
 6. Một hình chữ nhật có chiều rộng 25m và chiều rộng bằng 1/3 chiều dài

a. Tính diện tích hình chữ nhật.

b. Một hình vuông có cạnh bằng trung bình cộng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật thì có diện tích bằng bao nhiêu?

7.   Sân trường hình chữ nhật có chu vi bằng ch vi hình vuông cạnh 40m.

a. Tính chu vi hình vuông.

b. Biết chiều rộng bằng ¼ chiều dài thì diện tích sân trùơng là bao nhiêu?

8.  Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài và hiệu của chúng là 54m.

a. Tính chu vi hình chữ nhật/
b. Một khu đất hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật thì có diện tích là bao nhiêu?
9. Khu đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và có tổng số đo của chúng là 96m.

a. Tính diện tích khu đất.

b. Một cái sân hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích khu đất và có chiều rộng 36m thì có chu vi là bao nhiêu?

BT ngày 19/9 lớp 4 online

 1. Sân trùơng hình chữ nhật có chiều rộng 45m và bằng ¼ chiều dài. Hỏi:
  1. Chu vi sân trùơng là bao nhiêu mét?
  2. Diện tích sân truờng là bao nhiêu mét vuông?
 2. Tấm bìa hình chữ nhật có nửa chu vi là 90cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi dịên tích nền nhà là bao nhiêu?
 3. Sân kho hình chữ nhật có chu vi 210m. Chiều dài hơn chiều rộg 15m. Hỏi diện tích sân kho là bao nhiêu?
 4. Nông trùơng song Hậu tính đà 5km đuờng muơng trong 3 ngày. Ngày thứ nhất 9ào đụơc 1700m, ngày thứ hai đào hơn ngày thứ nhất 500m. Hỏi ngày thứ ba nông trùơng còn phải đào bao nhiêu mét đuờng?
 5. Mẹ em mua 15kg gạo. Cứ 3kg gạo giá 16500 đồng. Mẹ em đã đưa cho chị bán gạo hai tờ giấy bạc loại 50 000 đồng. Hỏi chị bán gạo phải trả lại mẹ em bao nhiêu tiền?
 6. Trên xe chở 3 bao gạo nếp mỗi bao 85kg và 5 bao gạo tẻ mỗi bao 45kg. Hỏi trung bình mỗi bao nặng bao nhiêu kg?
 7. Khu vùơn hình chữ nhật có chu vi 280m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Hỏi diện tích khu vùơn là bao nhiêu đề ca mét vuông?

BT ngày 17/9 lớp 4 online

 1. Sân trường em hình chữ nhật có nửa chu vi là 104m. Chiều dài hơn chiều rộng 12m. Hỏi diện tích sân trường em là bao nhiêu mét vuông?
 2. Năm  nay hai khối lớp 4 và lớp 5 đã trồng được tất cả 145 cây. Số cây khối lớp 4 trồng được bằng 2/3 số cây khối lớp 5. Hỏi mỗi khối lớp đã trồng được b ao nhiêu cây?
 3. Một hình vuông có chu vi bằng 1/3 chu vi một hình chữ nhật có chiều dài 42m, rộng 36m. Hỏi diện tích hình vuông đó là bao nhiêu mét vuông?
 4. Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 48m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Một khu đất hình vuông có cạnh bằng chiều dài hình chữ nhật. Hỏi diện tích khu đất hình vuôg là bao nhiêu mét vuông?
 5. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 90m và gấp 3 lần chiều rộng. Người ta trồng cây trung bình cứ 300m2 thu được 90kg trái cây. Hỏi khu vườn đó thu hoạch được bao nhiêu trái cây?
 6. Một tam giác có cạnh thứ nhất dài 243cm, cạnh thứ hai dài gấp đôi cạnh thứ nhất, cạnh thứ ba hơn cạnh thứ nhất 30cm. Hỏi trung bình mỗi cạnh dài bao nhiêu cm?
 7. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 63m và gấp 3 lần chiều rộng. Ngùơi ta trồng cây trung bình cứ 49m2 trồng đụơc 16 cây. Hỏi khu vùơn đó trồng đụơc tất cả bao nhiêu cây?
 8. Một cửa hàng đã nhập lần thứ nhất 285 hộp viết và gấp ba lần lần thứ hai. Lần thứ ba nhập bằng 1/5 tổng số hộp viết đã nhập 2 lần đầu. Hỏi lần thứ ba cửa hàng đã nhập bao nhiêu hộp viết
 9. Một phân xủơng, tháng thứ nhất đã lắp ráp đụơc 900 máy lạnh và bằng ½ tháng thứ hai. Tháng thứ 3 lắp ráp bằng 1/3 tháng thứ 2. Hỏi trung bình mỗi tháng phân xủơng đã lắp ráp đuợc bao nhiêu cái máy lạnh
 10. Một cái sân hình chữ nhật cóchu v 240m. Chiều dài hơn chiều rộng 40m. Hỏi diện tích cái sân đó là bao nhiêu mét vuông
 11. Sân trùơng Bình Minh hình chữ nhật có nửa chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 40m. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều rộng và dài của sân trùơng.
 12. Ba thuyền hở tất cả 450 tấn thóc. Thuyền thứ nhất chở 2/5 số thóc. Hai thuyền sau chở số thóc bằng nhau. Hỏi mỗi thuyền chở đụơc bao nhiêu tấnthóc?
 13. Trại gà Thanh Tâm có số gà đẻ bằng 2/7 tổng số gà và ít hơn tổng số gà là 2400 con. Hỏi:

a.Số gà đẻ của trại là bao nhiêu?
b.Tổng số gà của trại là bao nhiêu?

14.   45 công nhân dự định xây xong một công trình trong 60 ngày. Tuy nhiên có thêm 5 công nhân nữa đến hỗ trợ. Hỏi họ sẽ xây cất xong công trình đó sớm hơn bao nhiêu ngày?

15.   Ngày thứ nhất cửa hàng bán đuợc 145 bao xi măng. Ngày thứ hai cửa hàng bán bằng 2/5 ngày thứ nhất. Trong 2 ngày cửa hàng đã thu đụơc 7 308 000 đồng. Tìm giá bán 1 bao xi măng.

16. Một  xe ôtô nhận chở 295 tạ gạo. Chuyến thứ nhất chở đụơc 65 tạ. Chuýen thứ hai chở nhiều hơn chuyến thứ nhất 15 tạ. Số gạo còn lại chở đều trong 2 chuyến thì mỗi chuyến xe chở đụơc bao nhiêu tạ gạo?

BT ngày 14/9 lớp 4 online

 1. Tấm vải trắng dài 180m. Tấm vải xanh bằng một nửa tấm vải trắng và gấp đôi tấm vải đỏ. Hỏi cả ba tấm vải dài bao nhiêu mét?
 2. Mùa  này hai xã A và B thu được tất cả 2500 tấn thóc. Số thóc xã A thu được bằng 1/3 của xã B. Hỏi mùa này mỗi xã thu được bao nhiêu tấn thóc?
 3. Một cửa hang ngày thứ nhất đã bán được 360 chai nước ngọt và gấp đôi số nước ngọt bán trong ngày thứ hai. Ngày thứ ba bán được số chai nước ngọt bằng ¼ tổng số đã bán trong 2 ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hang đã bán bao nhiêu chai nước ngọt?
 4. Bể thứ nhất chứa nhiều hơn bể thứ hai 615l nước. Số nước vể thứ hai chứa bằng 2/5 bể thứ nhất. Hỏi mỗi bể chứa bao nhiêu nước?
 5. Một xã tính huy động 40  người để đào con mương dẫn nước trong 12 ngày. Tuy nhiên xã đã huy động them được 20  người. Hỏi xã đào con mương đó trong bao nhiêu  ngày?
 6. Người ta dự tính thuê 240 người để làm xong một công trình torng 26 ngày. Nếu người ta muốn làm xong công trình đó trong 20 ngày thì phải thuê them bao nhiêu người nữa?
 7. Một kho khóc tuần thứ nhất nhập 245 tấn thóc. Tuần thứ hai nhập 219 tấn thóc. Tuần thứ 3 nhiều hơn tuần thứ hai 16 tấn thóc. Hỏi trung bình mỗi tuần kho đã nhập bao nhiêu tấn thóc?
 8. Hai chị em mua chung nhau 9m vải để may mỗi người một bộ quần áo. Giá mỗi mét vải 32 000 đồng. Em chỉ có 120 000 đồng. Hỏi chị phải bù cho em bao nhiêu tiền?
 9. Một đoàn tàu hỏa gồm 11 toa và một đầu máy dài tất cả 249m. Biết đầu máy ngắn hơn mỗi toa 3m. Hỏi mỗi toa xe dài bao nhiêu mét?
 10. Trường em có 6 lớp năm, trung bình mỗi lớp có 34 học sinh. Kết quả cuối  năm có ¼ học sinh xuất sắc, trong số học sinh xuất sắc có 1/3 là nữ. Hỏi có bao nhiêu học sinh nam đạt xuất sắc.

BT ngày 12/9 lớp 4 online

 1. Giữa sân trường có một vườn hoa hình thoi có số đo các đường chéo là 65dm và 46dm. Tính diện tích vườn hoa hình thoi đó.
 2. Một hình thoi có diện tích 270dm2, số đo đường chéo thứ nhất là 45dm. Tính số đo đường chéo thứ hai.
 3. Một tấm kính thoi có diện tích 24dm2, số đo đường chéo thứ nhất là 80cm. Tính số đo đường chéo thứ hai.
 4. Giữa sân trường hình chữ nhật người ta làm một vườn hoa hình thoi có các đường chéo là 6m và 4m. Tính diện tích phần còn lại, biết sân trường có chiều dài 52m và chiều rộng 24m.
 5. Một đội công nhân sửa đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất sửa được 1450m đường. Ngày thứ 2 sửa được ít hơn ngày thứ nhất 180m. Ngày thứ ba sửa được nhiều hơn ngày thứ hai 410m. Hỏi cả 3 ngày đội công nhân sửa được bao nhiêu mét đường?
 6. Cuối năm trường em có 129 học sinh giỏi thuộc khối lớp 5. Khối lớp 4 có số học sinh giỏi bằng 1/3 khối lớp 5. Khối lớp 3 có số học sinh giỏi gấp đôi khối lớp 4. Hỏi cả ba khối có bao nhiêu học sinh giỏi?
 7. Một cửa hang ngày thứ nhất bán được 450kg gạo. Ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 70kg gạo và ít hơn ngày thứ ba 150kg gạo. Hỏi cả 3 ngày cửa hang đã bán được tất cả bao nhiêu kg gạo?
 8. Một thửa ruộng hình vuông có cạnh 50m. Người ta trồng lúa cứ 40m2 thu hoạch được 240kg lúa. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn lúa?
 9. Một trại gà ngày thứ nhất đã bán 215 con gá, Ngày thứ hai bán gấp đôi ngày thứ nhất. Ngày thứ ba bán 240 con gà. Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu con gà?
 10. B axe chở rau từ Đà Lạt về TPHCM. Xe thứ nhất và xe thứ hai chở tất cả 17500kg. Xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 1500kg. Xe thứ ba chở ít hơn xe thứ hai 800kg. Hỏi mỗi xe đã chở bao nhiêu kg rau?

BT ngày 10/9 lớp 4 online

 1. Một hình chữ  nhật có chiều dài bằng cạnh một hình vuông. Người ta đặt hình vuông sát với chiều dài hình chữ nhật để được một hình mới có chu vi 72m. Biết chu vi hình mới hơn chu vi hình vuông 12m. Tính diện tích hình vuông.
 2. Người ta chia một hình vuông thành 2 hình chữ nhật A v à B. Tổng chu vi hai hình A và B hơn chu vi hình vuông 52m. Tính chu vi và diện tích hình vuông.
 3. Người ta đáp một con đường rộng 3m chung quanh một khu đất hình vuông. Biết diện tích con đường là 588m2. Tính diện tích khu đất còn lại.
 4. Cho hình vuông ABCD. Nếu kéo dài mỗi cạnh AB và BC them 4m để được một hình vuông mới thì diện tích tăng them 200m2. Tính diện tích hình vuông ABCD.
 5. Một hình chữ nhật có chu vi 112m. Người ta cắt bỏ đi theo chiều dài một đoạn để phần còn lại là một hình vuông, cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật. Biết chu vi hình chữ nhật hơn chu vi hình vuông 16m. Tính diện tích hình vuông.
 6. Một tấmbìa hình bình hành có đáy 36cm và chiều cao bằng ¾ đáy. Tính diện tích tấm bìa đó.
 7. Một tấm bìa hình bình hành có tổng số đo đáy và chiều cao là 76cm, số đo đáy hơn chiều cao 14cm. Hỏi diện tích hình bình hành đó là bao nhiêu cm2.
 8. Một thửa ruộng hình bình hành có chiều cao kém đáy 24m và bằng 3/5 đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.
 9. Vườn hoa của trường em hình bình hành có tổng số đo của đáy và chiều cao là 48m và chiều cao bằng 3/5 đáy. Tính diện tích vườn hoa đó.
 10. Một hình thoi ABCD có các đường chéo AC = 32cm và BD = 26cm. Tính diện tích hình thoi ABCD đó.

BT ngày 7/9 lớp 4 online

 1. Sân nhà Tuấn hình vuông cạnh 6m. Tuấn dung viên gạch hình vuông cạnh 30cm để lót sân. Hỏi Tuấn cần mua bao nhiêu viên gạch?
 2. Tuấn bước chugn quanh một cái sân hình vuông đượctất cả 200 bước. Trung bình mỗi bước là 30cm. Tính diện tích cái sân.
 3. Người ta đóng cọc chung quanh một khu đất hình vuông có diện tích 256m2. Cọc nọ cách cọc kia 4m. Hỏi cần mua bao nhiêu cọc?
 4. Hải đã dung tất cả 1600 viên gạch hình vuông cạnh 20cm để lót nền nhà hình vuông. Tính:
  1.  Diện tích nền nhà
  2. Chu vi nền nhà
 5. Một cái sân hình vuông được lát gạch hình vuông. Người ta đếm mỗi cạnh sân được 60 viên gạch, mỗi viên gạch có cạnh 30cm. Tính chu vi và diện tích cái sân.
 6. Người ta dùng dây kẽm gai rào 3 vòng chung quanh một khu vườn hình vuông. Tính diện tích khu vườn biết hết tất cả 360m dây kẽm gai.

BT ngày 5/9 lớp 4 online

 1. Một cái sân hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Giữa sân có 1 vườn hoa có diện tích 125m2. Tính diện tích sân còn lại biết chu vi sân là 160m.
 2. Một sân vận động hi2nhchu74 nhật có chiều rộng 270m. Nếu giảm chiều dài đi 1/5 chiều dài thì diện tích giảm đi 16200m2. Hỏi chu vi sân vận động là bao nhiêu mét vuông?
 3. Cho hình chữ nhật ABCD có AB hơn BC là 3m. Nếu giữ nguyên BC và tăng AB lên 3 lần thì AB hơn BC là 45m. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.
 4. Một mặt  bàn hình chữ nhật có chu vi 388cm. Nếu giảm chiều dài đi 12cm và tăng chiều rộng them 16cm thì mặt bàn thành hình vuông. Tính diện tích mặt bàn đó.
 5. Một thửa ruộng hình chữ  nhật có chiều rộng kém chiều dài 56m. Tính chu vi thửa ruộng biết 1/3 chiều dài bằng 3/5 chiều rộng.
 6. Tổng chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật là 57m. Nếu tăng chiều dài lên hai lần  và chiều rộng lên 4 lần thì tổng sẽ là 160m. Tìm diện tích hình chữ nhật.
 7. Sân trường em hình chữ nhật có chu vi 148m. Nếu bớt chiều dài đi ¼ lần thì được hình chữ nhật mới có chu vi 124m. Tìm diện tích sân trường.
 8. Một cái sân hình vuông có chu vi bằng chu vi một hình chữ nhật có chiều dài 47m, chiều rộng 25m. Tìm diện tích cái sân hình vuông.
 9. Người ta trồng cây chung quanh một khu vườn hình vuông được tất cả 56 cây. 5 cCây nọ cách cây kia 3m. Hỏi:
  1. Chu vi vườn hình vuông?
  2. Diện tích khu vườn hình vuông?o
 10. Người ta đổi một khu đất hình vuông 1 cùng diện tích và có chiều rộng 24m. Hỏi chu vi 144m lấy một khu đất hình chữ nhât có cùng diện tích và có chiều rộng 24m. Hỏi chiều dài khu đất hình chữ  nhật

BT ngày 2/9 lớp 4 ( online)

 1. Hai bạn Nam và Dũng cùng làm một công việc. Nếu một mình bạn Nam làm thì phải 6h mới xong, nếu một mình bạn Dũng làm thì chì mất 3 giờ là xong. Hỏi cả 2 người cùng làm thì trong bao lâu sẽ xong việc?
 2. Ba người chia nhau 1 tấm vải, người thứ nhất lấy 2/5 tấm vải, người thứ hai lấy 2/7 tấm vải. Số vải còn lại người thứ ba lấy hết. Biết tấm vải dài 70m, hỏi người thứ ba lấy bao nhiêu?
 3. Một đội công nhân sửa một đoạn đường, ngày thứ nhất sửa được 2/7 đoạn đường, ngày thứ hai sửa được đoạn đường bằng 7/6 ngày thứ nhất. Hỏi đội còn phải sửa bao nhiêu phần đoạn đường nữa mới xong?
 4. Chị Tư có một tấm vải, lần đầu chị ca9t1 ra ¼ tấm vải, lần sau chị cắt ra số  vải bằng 2/5 số vải còn lại sau khi cắt lần đầu. Hỏi:
  1. Lần sau chị đã cắt ra bao nhiêu phần tấm vải?
  2. Nếu tấm vải dài 40m thì lần sau chị đã cắt ra bao nhiêu mát vải?
 5. Lớp 4A có 2/7 số học sinh đạt loại giỏi, số học sinh khá của lớp bằng 7/3 số học sinh giỏi. Hỏi số học sinh giỏi và khá bằng bao nhiêu tổng số học sinh cả lớp
 6. Một hình chữ nhật có diện tích bằng 2/3 m2. Chiều rộng bằng 3/4m.
  1. Tính chiều dài hình chữ nhật đó.
  2. Một hình vuông có cạnh bằng chiều dài hình chữ nhật đó thì có diện tích là bao nhiêu?
 7. Một tấm vải dài 40m. Người ta đã cắt ra ¼ tấm vải đó. Số vải còn lại người ta đem đi may áo gối, mỗi áo gối may hết 5/3m vải. Hỏi người ta may được bao nhiêu cái áo gối
 8. Trong một công viên, người ta đã dùng 3/5 diện tích để trồng bông, 2/7 diện tích để làm lối đi. Số phần diện tích còn lại người ta dùng để xây hồ nước. Hỏi hồ nước chiếm bao nhiêu phần diện tích công viên?
 9. Nam và Hải cùng làm chung một công việc thì phải 6 ngày mới xong. Nếu Nam làm riêng một mình thì phải mất 10 ngày mới xong. Hỏi nếu hải làm riêng một mình thì phải mất mấy ngày mới xong?
 10. Hãy viết phân số 5/6 thành tổng của hai phân số có tử số là 1 và mẫu số khác nhau
 11. Một bể đang chứa 3/5 bể n ước.Người ta đổ thêm vào 1/3 bể nước nữa. Sau đó người ta dùng hết 2/3 bể nước. Hỏi số nước còn lại trong bề chiếm bao nhêu phần  bể?