Archive for the ‘Thông báo’ Category

THÔNG BÁO LỚP LUYỆN ĐỀ

THÔNG BÁO LỚP CHUYÊN LUYỆN ĐỀ THÁNG 4/2019
Đầu tháng 3/2019, cô Hương xin thông báo khai giảng lớp luyện đề dành cho học sinh lớp 5 như sau:
1. Thời gian:
Khai giảng ngày 09/04/2019
2. Thời khóa biểu:
A. KHU VỰC BÌNH THẠNH:
– Lớp sáng t7 – chủ nhật: từ 8h đến 10h
– Học phí: 300 000/ buổi.
– Địa điểm : 40/1 Huỳnh Đình Hai, f24, Bình Thạnh.
B. KHU VỰC QUẬN 10:
– Lớp sáng t7 – chủ nhật: 8h đến 10h
– Lớp chiều t7 – chủ nhật: 15h đến 17h
– Lớp tối t7 – chủ nhật: 17h30 đến 19h30
– Học phí: 300 000/ buổi.
– Địa điểm: 142 Nguyễn Duy Dương, F3, Q10
Quý Phụ Huynh đăng ký xin vui lòng điện thoại trực tiếp cho cô Hương để được xếp lớp. Đây là lớp chuyên luyện đề sát với đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa nên chương trình tập trung vào đề thi, không học bài mới theo chương trình ôn hiện tại. Xin chân thành cảm ơn Quý Phụ Huynh
Ms. HƯƠNG 0906601757.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TRÁNH BÃO

Xin chào Quý Phụ Huynh cùng toàn thể các em học sinh. Do tình hình bão lũ nghiêm trọng do đó tất cả các lớp được nghỉ vào ngày thứ Hai 26/11/2018. Chương trình học vào Thứ Tư sẽ vẫn như cũ ( English).

Chúc các em ở nhà thật an toàn và hãy tận hưởng ngày nghỉ này, nhớ làm bài và học bài đầy đủ.

Ms. Hương

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU LỚP BÁN TRÚ HÈ BÌNH THẠNH

XIN GỬI ĐẾN QUÝ PHỤ HUYNH THỜI KHÓA BIỂU LỚP BÁN TRÚ HÈ BÌNH THẠNH

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH :

 1.  CHƯƠNG TRÌNH HỆ LUYỆN THIKHUNG NI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LP 3

  LP CHUYÊN LUYN:

  1. MATHS


  CHAPTER I: NUMERATION- ADDITON AND SUTRACTION

  Unit 1: Reading, writing, comparing 3- digit to 5- digit numbers

  Unit 2: Adding, Subtracting 3- digit to 5 – digit numbers.

  Unit 3: Finding x (unknown addend, unknown subtrahend, unknown minuend)

  Review – Test 1

  CHAPTER II: MULTIPLICATION AND DIVISION

  Unit 4: Review Times table 6-7-8-9

  Unit 5: Solving problems with times table

  Unit 6: Review Division tables 6-7

  Unit 7: Review Division table 8-9

  Review – Test

  Unit 9: Division with remaining, without remaining.

  Unit 10: Finding x (divisor, dividend, quotient, factor)

  Unit 11: Multiplying by 1- digit numbers, 2- digit numbers

  Unit 12: Commutative property of addition, multiplication.

  Unit 13: The associative property of multiplication.

  Unit 14: Dividing by 1 – digit numbers, 2 – digit numbers

  Unit 15: Review

  Unit 16: Problem on reducing to units.

  Unit 20: Review – Test

  CHAPTER III: TABLES OF METRIC

  Unit 21: Table of metric weights

  Unit 22: Table of metric lengths

  Unit 23: Table of metric areas

  Unit 24. Date, month and year

  Unit 25: Roman number. Chart

  Unit 26: Review – Test

  CHAPTER IV: GEOMETRY

  Unit 27. Square and rectangle

  Unit 28: Circle: center, diameter, radius.

  Unit 29: Review – Test

  1. SCIENCE:

  HUMAN AND HEALTH

  1. Respiratory System – Preventing from respiratory disease
  2. Consumption
  3. Circulatory system – preventing from coronary disease
  4. Excretory system
  5. Nervous system
  6. Review – test

  SOCIALITY

  1. Relative – family diagram
  2. Fire prevention at home
  3. Some activities at home and in school – preventing from risk activities
  4. Your living place
  5. Agricultural activities – Commercial activities – Industrial activities
  6. Village and urban – Clean the environment
  7. Safety when riding a bicycle

  NATURE

  1. Plant and its organs
  2. Photosynthesis
  3. Animal
  4. Insect
  5. Fish
  6. Bird
  7. Mammal
  8. Solar system
  9. Earth – moon – day and time on Earth- four seasons
  10. Climate – Earth’s surface
  11. Review – test

  KHUNG NI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LP 4.

  LP CHUYÊN LUYN:

  1. MATHS:


  CHAPTER I: NUMERATION- ADDITON AND SUTRACTION

  Unit 1: Reading, writing, comparing 3- digit to 6- digit numbers

  Unit 2: Adding, Subtracting 3- digit to 6 – digit numbers.

  Unit 3: Finding x (unknown addend, unknown subtrahend, unknown minuend)

  Review – Test 1

  CHAPTER II: MULTIPLICATION AND DIVISION

  Unit 4: Division with remaining, without remaining.

  Unit 5: Finding x ( divisor, dividend, quotient, factor)

  Unit 6: Multiplying by 3- digit numbers, 4- digit numbers

  Unit 7: Commutative property of addition, multiplication.

  Unit 8: The associative property of multiplication.

  Unit 9: Dividing a number by a product

  Unit 10: Dividing a product by a number

  Unit 11: Dividing by 3- digit numbers

  Unit 12: Review

  Unit 13: Average

  Unit 14: Finding 2 numbers when knows their sum and difference.

  Unit 15: Dividing rule of 2, 5, 3, 9

  Unit 16: Review – Test

  CHAPTER III: TABLES OF METRIC

  Unit 17: Table of metric weights

  Unit 18: Table of metric lengths

  Unit 19: table of metric areas

  CHAPTER IV: GEOMETRY

  Unit 20: Right angle, accute angle, obtuse angle – Measuring length

  Unit 21: Area of Rectangle and Square

  Unit 22: Rhombus: concept, area.

  Unit 23: Parallelogram: concept, area.

  Unit 24: Review – Test

  CHAPTER V: REALITY PROBLEMS

  Unit 25: Map scale

  CHAPTER VI: FRACTION

  Unit 26: Introduction to fraction and division of natural numbers.

  Unit 27: Equivalent fraction, comparing a fraction with number 1.

  Unit 28: Simplifying a fraction.

  Unit 29: Making fractions have a common denominator

  Unit 30: Making fractions have a common denominator ( cont.)

  Unit 31: Comparing 2 fractions with a common denominator

  Unit 32: Comparing 2 fraction with different denominators

  Unit 33: Review – Test

  Unit 34: Adding fractions

  Unit 35: Adding fractions ( cont.)

  Unit 36: Subtracting fractions

  Unit 37: Subtracting fractions ( Cont.)

  Unit 38: Multiplying fractions

  Unit 39: Dividing fractions

  Unit 40: Finding fraction ofa number

  Unit 41: Practice

  Unit 42: Test

  CHAPTER VII: RATIO – PROBLEM INVOLVING RATIOS

  Unit 43: Introduction to ratio

  Unit 44: Finding 2 numbers if their sum and their ratio are known

  Unit 45: Finding 2 numbers if their difference and their ratio are known

  Unit 46: Review

  Unit 47: Test

  1. SCIENCE:


  HUMAN AND HEALTH

  1. What basic things do we need to survive?
  1. Nutrient exchange in human body
  1. Carbohydrate, Protein, lipid, Vitamin, Fibre and mineral
  2. Some method to preserve food
  1. Preventing from some diseases due to lack of nutrients
  2. Preventing from obesity
  1. Preventing from some diseases transmitted through gastrointestinal tract
  2. When we have sick.

  MATERIAL AND ENERGY

  1. Water and air
  2. Sound and light
  3. Weather and temperature
  4. Electricity – insulation – conductivity
  5. Electric power
  6. Sun and heat
  7. Review

  PLANTS AND ANIMALS

  1. What are plant needs?
  2. Water and mineral requirement of plant
  3. How important is air to plant?
  4. Nutrient exchange in plant
  5. What are animal needs?
  6. Food supplement for animal.
  7. Nutrient exchange in animal
  8. Food chance

   KHUNG CHƯƠNG TRÌNH  LP 5

  MATHS


  1. CHAPTER 1
  2. Review 4 operations with fraction.
  3. Solving problems
  4. Decimal Fractions
  5. Mixed Numbers
  6. Review- test
  7. Decimals
  8. Changing fractions into decimals and decimals into fractions
  9. Operations with decimals
  • Cumulative practice
  • Review- test
  1. CHAPTER 2: TABLE OF METRIC MEASURES
  • Length Measures
  • Area Measures
  • Weight Measures
  • Volume measures
  • Review- test
  • CHAPTER 3: GEOMETRY
  1. Triangles:

  Identify types of triangles and find the area of a triangle.

  1. Trapezoid:

  Identify types of trapezoid and find the area of a trapezoid.

  1. Circles
  • Concept of circle, diameter and radius
  • Find circumference of a circle
  • Find area of a circle
  • Review- test
  1. Rectangular Prisms
  • Concept of Rectangular Prisms
  • Lateral Surface Area and Total Surface Area of Rectangular Prisms
  1. Cubes:
  • Concept of Rectangular Prisms
  • Lateral Surface Area and Total Surface Area of Rectangular Prisms
  • Review- test
  1. CHAPTER 4: TIME MEASUREMENTS, PROBLEMS ON MOTION WITH CONSTANT VELOCITY
  2. Time measurements
  • Tables of time units
  • Operations with Time measurements
  1. Speed, distance and time
  2. Review- test


  SCIENCE

  HUMAN AND HEALTH

  1. Reproduction of human
  2. Man – woman
  3. How are our body formed? – how to keep both pegnacy and baby healthy?
  4. Growth of human
  5. Take medicine safely
  6. How can we prevent from malaria?
  7. How can we prevent from viral hemorrhagic fever ( VHF )?
  8. How can we prevent ourselves from encephalitis?
  9. How can we prevent ourselves from Hepatitis A ?
  10. HIV /AIDS
  11. How to prevent from sexual assault?
  12. How to avoid from traffic accident?

  MATERIAL AND ENERGY

  1. Some common materials
  2. 3 Stage of material – Stage changing
  3. Mixture – solution
  4. Chemical changing
  5. Basic Circuit diagram – saving electricity

  PLANT AND ANIMAL

  1. Male and female productive organs
  2. Plant germination
  3. Reproductive process of animal

  ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

  1. Environment
  2. Natural resources
  3. Effects that human affects on environment
  4. Protecting environment

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐẦU VÀO NĂM HỌC 2018 – 2019

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Năm nay do nhu cầu có sự khác biệt rõ ràng nên các lớp được chia thành 2 hệ
1. HỆ BẰNG TIẾNG VIỆT
Chương trình học của LỚP BẰNG TIẾNG VIỆT bao gồm 2 môn: Toán – Tiếng Việt
• TOÁN: Bám sát chương trình Sách Giáo Khoa để nắm vững kiến thức cơ bản trước, sau đó sẽ học chương trình nâng cao
• TẬP LÀM VĂN: bao gồm các chủ điểm ngữ pháp, luyện từ và câu, cách làm văn tả, kể, cảm thụ văn học. Mở rộng vốn từ và cảm nhận các phép tu từ, các lối viết văn hay, tăng sự yêu thích Tập làm văn, tự do sáng tạo trong văn phong.

2. HỆ BẰNG TIẾNG ANH – SONG NGỮ
Chương trình học dành riêng cho các bạn luyện thi Trần Đại Nghĩa và đang theo học chương trình tích hợp, EMG
• Maths: được biên soạn theo nội dung Sách Giáo Khoa kết hợp với các chủ điểm trong đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa.
• Science, History, Geography: được dịch ra và biên soạn theo nội dung Sách Giáo Khoa Tự nhiên xã hội, Khoa học, Lịch sử nhằm bám sát nội dung đề thi ( ra trong phạm vi chương trình Sách Giáo Khoa Việt Nam).
• English: chuyên sâu về ngữ pháp, từ loại, cách viết một bài essay cơ bản.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. THỜI GIAN KHAI GIẢNG KHÓA HÈ:
– Khóa hè bắt đầu từ ngày 4/6/2018 đến hết ngày 26/8/2018 ( 12 tuần)
-Thời gian đăng ký kiểm tra xếp lớp: từ nay đến hết ngày 2/6/2018 hoặc khi đủ sỉ số.
2. Thời khóa biểu học:
– Các lớp học 1 tuần 3 buổi.
Lớp 2 4 6: có lớp 3,4,5 cả 2 hệ
Lớp 3 5 7: có lớp 3, 4, 5 cả 2 hệ
Lớp T7 Chủ nhật: sáng, chiều chỉ có lớp HỆ BẰNG TIẾNG ANH – SONG NGỮ
3. Địa điểm:
– 167/8 Sư vạn Hạnh. F3. Q10
– 482/10/28/19 Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh
– 57/14 Bàu Cát 8, F14, Tân Bình
– Số 10, đường B4, phường Tây Thạnh, Tân Phú
Phụ huynh đăng ký vui lòng liên hệ theo 3 hình thức sau:
1. Gọi trực tiếp đến số Ms. Hương 0906601757
2. Inbox trên FP: www.facebook.com/mshuongmath hoặc FB Cô Hương
3. Để lại số điện thoại, nhân viên tư vấn sẽ liên lạc và trao đổi cụ thể.
Xin cảm ơn quý PH đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng lớp học Ms. Hương

THÔNG BÁO LỚP CẤP TỐC THÁNG 3/2018

Xin kính chào quý Phụ huynh cùng toàn thể các em,

 

Do nhu cầu dạy và học ngày càng cao. Các lớp học cấp tốc  mới sẽ được khai giảng trong tháng 03 này như sau:

CƠ SỞ QUẬN 10: 3 lớp

 • Tối 2 4 6: 5h30 đến 8h30
 • Tối 356: 5h30 đến 8h30
 • Sáng t7 CN: 8h đến 11h

CƠ SỞ TÂN BÌNH: 3 lớp

 • Tối 35: 5h30 đến 8h30
 • Sáng t7 CN: 8h đến 11h

Quý Phụ huynh nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp Ms. Hương để được sắp xếp kiểm tra. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của Quý PH.

Ms. Hương

0906601757

Email: boiduongvanhoatdn@gmail.com  –  onthitrandainghia@gmail.com

Website : www.boiduongvanhoa.com

www.onthitrandainghia.com

THÔNG BÁO LỚP HỌC BÌNH THẠNH

Xin kính chào quý Phụ huynh cùng toàn thể các em,

Đầu tiên Ms. Hương xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Phụ Huynh đã luôn tin tưởng và đồng hành với Ms. Hương trong suốt 8 năm qua. 8 năm là một hành trình không dài nhưng cũng không hẳn ngắn, trong suốt 8 năm ấy có biết bao sự động viên và đồng cảm từ Quý Phụ huynh đã làm động lực cho tôi tiếp bước trên sự nghiệp trồng ngưởi này.

Với phương châm ” tậm tâm – hết mình – và có tầm nhìn”, tôi tự hào đã từng bước định hướng được cho các em một tương lai tươi sáng. Biết bao thế hệ học sinh, biết bao lời khuyên định hình hướng đi dành cho Phụ huynh mà đến giờ tôi vẫn theo đuổi ” học giỏi – học  bổng – và du học”. Không chỉ dừng lại ở Trường Trần Đại Nghĩa, mục tiêu của tôi là hướng các em tự  lấy học bổng và bước ra thế giới một cách đầy tự hào!

Do nhu cầu dạy và học ngày càng cao. Tôi xin thông báo về cơ sở mới sẽ được khai giảng trong tháng 10 này như sau:

 • Cơ sở quận 10: vẫn được giữ nguyên
 • Cơ sở Bình Thạnh: góc Nguyễn Xí – Nơ Trang Long ( hẻm 482 Nơ Trang Long –  phía sau Pháp Quang Tự)

Quý Phụ huynh nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp Ms. Hương để được sắp xếp kiểm tra. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của Quý PH.

Ms. Hương

0906601757

Email: boiduongvanhoatdn@gmail.com  –  onthitrandainghia@gmail.com

Website : www.boiduongvanhoa.com

www.onthitrandainghia.com

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ VÀ ÔN THI THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ VÀ CÁC KHÓA HỌC ÔN THI THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

 

Tại lớp học của Ms.Hương, Các em sẽ được học những kỹ năng cần thiết khi làm bài, các phương pháp giải những bài toán dạng nâng cao và cách làm những dạng toán tiếng anh để ôn thi vào trường chuyên THPT Trần Đại Nghĩa trên cả phương diện kỹ năng và phương pháp. Trong quá trình học tập, lớp học của Ms Hương sẽ trang bị đầy đủ thiết bị học tập và cung cấp tài liệu học tập đa dạng đủ mọi trình độ từ cơ bản đến nâng cao giúp học sinh tiếp thu hiệu quả nhất.

 

√ Mục tiêu trong khóa học hè này:

– Giúp các bé hoàn thành chương trình cơ bản trong sách giáo khoa của năm học mới.

– Chuẩn bị nền tảng cho các khóa học nâng cao tiếp theo

– Rèn luyện ý thức và thái độ học tập tích cực cho học sinh

– Nâng cao kỹ năng tiếng anh về các môn khoa học và toán

 

√ Chương trình đào tạo :

– Các bài giảng và nội dung các bộ đề được bám sát theo bộ đề chính thức của THPT Trần Đại Nghĩa theo chương trình mới

– Chương trình học liên tục cập nhật và phương pháp giảng dạy cũng luôn được trau dồi cập nhật những phương pháp mới để đạt hiệu quả tối ưu nhất cho các bé.

– Các khóa học để phù hợp với trình độ của mỗi bé để giúp bé có môi trường học tập phù hợp để dễ dàng tiếp thu.

– Thời gian học ít nhưng hiệu quả.

 

√ Thời gian và kế hoạch học tập cụ thể:

Các lớp học của Ms Hương luôn có nhiều ca học để phù hợp với thời khóa biểu của tất cả các em,

 

 • Sáng
  • Ca 1: 8:00 – 9: 30
  • Ca 2: 9: 30 – 11: 00
 • Chiều
  • Ca 1: 14:00 – 15:30
  • Ca 2: 15:30 – 17:00
 • Tối
  • Ca 1 : 17:30 – 19:00
  • Ca 2 : 19:00 – 20:30

 

 

Thời gian học sẽ linh động để phù hợp với các em.

Một buổi học sẽ kéo dài trong 1h30 phút.

Tên khóa học

Đối tượng Học phí
Căn bản tiểu học

( 2 buổi/tuần )

Tất cả các học sinh đã qua kiểm tra đầu vào 1.800.000/ khóa

12 tuần

Math and Science

( 2 buổi/tuần )

Tất cả các học sinh đã qua kiểm tra đầu vào tiếng Anh 1.800.000/ khóa

12 tuần

Căn bản THCS

( 3 buổi/tuần )

Các học sinh khối THCS 2.700.000/khóa

12 tuần

Lớp chuyên luyện văn

( 1 buổi/tuần : 3 giờ )

Tất cả học sinh đã qua kiểm tra đầu vào 1.800.000/ khóa

12 tuần

Tiểu học nâng cao

( 2 buổi/tuần )

Tất cả các học sinh đã qua kiểm tra đầu vào 1.800.000/ khóa

12 tuần

THCS nâng cao

( 2 buổi/ tuần )

Các học sinh khối THCS

1.800.000/ khóa

12 tuần

 

 

————————————-

MS. HƯƠNG

Hotline: 0906601757

Email: boiduongvanhoatdn@gmail.com

Thông báo về cơ sở tại quận Bình Tân, Tân Bình

Xin kính chào quý Phụ huynh cùng toàn thể các em,

Đầu tiên Ms. Hương xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Phụ Huynh đã luôn tin tưởng và đồng hành với Ms. Hương trong suốt 8 năm qua. 8 năm là một hành trình không dài nhưng cũng không hẳn ngắn, trong suốt 8 năm ấy có biết bao sự động viên và đồng cảm từ Quý Phụ huynh đã làm động lực cho tôi tiếp bước trên sự nghiệp trồng ngưởi này.

Với phương châm ” tậm tâm – hết mình – và có tầm nhìn”, tôi tự hào đã từng bước định hướng được cho các em một tương lai tươi sáng. Biết bao thế hệ học sinh, biết bao lời khuyên định hình hướng đi dành cho Phụ huynh mà đến giờ tôi vẫn theo đuổi ” học giỏi – học  bổng – và du học”. Không chỉ dừng lại ở Trường Trần Đại Nghĩa, mục tiêu của tôi là hướng các em tự  lấy học bổng và bước ra thế giới một cách đầy tự hào!

Do nhu cầu dạy và học ngày càng cao. Tôi xin thông báo về cơ sở mới sẽ được khai giảng trong tháng 12 này như sau:

 • Cơ sở quận 10: vẫn được giữ nguyên
 • Có 2 cơ sở mới được mở rộng thêm:
 • Quận Bình Tân ( góc Hồ Ngọc Lãm – Võ Văn Kiệt)
 • Quận Tân Bình ( đường Bàu Cát 9 )

Trong thời gian này, các lớp tại cơ sở mới sẽ được kiểm tra đầu vào tại quận 10. Quý Phụ huynh nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp Ms. Hương để được sắp xếp kiểm tra. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của Quý PH.

Ms. Hương

0906601757

Email: boiduongvanhoatdn@gmail.com  –  onthitrandainghia@gmail.com

Website : www.boiduongvanhoa.com

www.onthitrandainghia.com

Ra mắt chương trình học online mới _ Demo

Xin kính chào quý Phụ huynh cùng toàn thể các em,

Đầu tiên Ms. Hương xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Phụ Huynh đã luôn tin tưởng và đồng hành với Ms. Hương trong suốt 8 năm qua. 8 năm là một hành trình không dài nhưng cũng không hẳn ngắn, trong suốt 8 năm ấy có biết bao sự động viên và đồng cảm từ Quý Phụ huynh đã làm động lực cho tôi tiếp bước trên sự nghiệp trồng ngưởi này.

Với phương châm ” tậm tâm – hết mình – và có tầm nhìn”, tôi tự hào đã từng bước định hướng được cho các em một tương lai tươi sáng. Biết bao thế hệ học sinh, biết bao lời khuyên định hình hướng đi dành cho Phụ huynh mà đến giờ tôi vẫn theo đuổi ” học giỏi – học  bổng – và du học”. Không chỉ dừng lại ở Trường Trần Đại Nghĩa, mục tiêu của tôi là hướng các em tự  lấy học bổng và bước ra thế giới một cách đầy tự hào!

Để cho việc học được thuận tiện và cả những Phụ huynh ờ xa cũng có thể học được, tôi đã thực hiện xong website học trực tuyến với đầy đủ chức năng.

 1. Học online với các video bài giảng.
 2.  Có file bài tập và bài giải để Phụ huynh theo dõi các em từng ngày.
 3.  Có phần luyện thi trắc nghiệm online phù hợp với trình độ và tư duy của các em

Trong thời gian này, tôi đưa website vào Demo nên xin mạn phép được tặng các tài khoản miễn phí để Thử nghiệm và nhận được sự phản hồi từ phía Quý Phụ huynh. Quý Phụ huynh nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp Ms. Hương để được nhận tài khoản học tập miễn phí.

Ms. Hương

0906601757

Email: boiduongvanhoatdn@gmail.com  –  onthitrandainghia@gmail.com

Website : www.boiduongvanhoa.com

www.onthitrandainghia.com

Điểm chuẩn vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2016-2017

Đây là điểm thi chính thức của các bạn năm nay. Điểm chuẩn là 57.00 và có đến 621 bạn đậu do bị trùng điểm. Cô đã sắp xếp thứ tự từ cao đến thấp ở cột G nên các bạn tra cứu điểm mình rồi so với điểm chuẩn nhé.

Nhưng cho cô có đôi dòng tâm sự,… thật sự cô rất thất vọng với người ra đề!

điểm thi vào lớp 6 TDN 2016-2017