Posts Tagged ‘de thi tran dai nghia’

Cung chúc tân xuân

Thế là một năm nữa lại đến, năm mới xin kính chúc Quý PH cùng các em một năm an khang thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và đỗ đạt……..

Xuân về ta lại đề thơ

Chúc cho các cháu tuổi mơ vui vầy

Xuân này hạnh phúc tràn đầy
Chúc cho các cháu càng ngày càng ngoan
Gia đình thịnh vượng an khang
Cả năm phúc lộc họ hàng gần xa
Tết này mai mở nhà nhà
Vạn sự như ý, vạn gia phát tài.

 

BTVN ngày 24/9

 1. 32 người đắp 1 con đê ngăn mặn trong 20 ngày thì xong. Nhưng sau khi đã làm được 5 ngày thì có 8 người đến tăng cường. Hỏi con đê ngăn mặn sẽ đắp xong trước thời hạn bao nhiêu ngày?
 2. Dũng và Hải được thưởng tất cả 1 200 000 đồng. Sauk hi mỗi bạn trích ra một số tiền bằng nhau để lien hoan thì Dũng còn 500 000 đồng và Hải còn 460 000 đồng. Hỏi:
  1. Mỗi người đã trích ra bao nhiêu tiền?
  2. Số tiền mỗi người được thưởng là bao nhiêu?
 3. Hai số có tổng là 374. Số lớn là số tròn chục và nếu xóa chữ số 0 tận cùng của số lớn thì được số bé. Tìm hai số đó.
 4. Trên khu đất hình vuông, người ta đào một cái ao nuôi cá cũng hình vuông có các cạnh cách đều cạnh khu đất 15m. Biết diện tích còn lại là 1980m2. Tính:
  1. Cạnh ao cá hình vuông.
  2. Cạnh khu đất hình vuông.
 5. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu tăng chiều dài, chiều rộng của mỗi chiều them 5m thì diện tích tăng them 505m2. Tính diện tích khu đất hình chữ nhật đó.
 6. Hai sọt cam có tất cả 170 trái. Nếu them 40 trái vào sọt thứ nhất và bớt ở sọt thứ  hai đi 10 trái thì số cam ở sọt thứ nhất gấp 3 lần sọt thứ hai. Tìm số cam ở mỗi sọt lúc đầu.

BT ngày 24/9 lớp 4 online

 1. Sân trường Bình Minh hình chữ nhật có chiều rộng 60m và kém chiều dài 30m. Nhà trường làm một vườn hoa hình vuông chu vi 64m. Hỏi diện tích sân còn lại là bao nhiêu?
 2. Khu đất hình chữ nhật có diện tích 884m2, chiều rộng 26m.
  1. Tính chu vi khu đất.
  2. Một cái sân có chu vi bằng chu vi khu đất và có chiều rộng kém chiều dài 12m thì có diện tích là bao nhiêu?
 3. Ba ô tô chở tất cả 5120 viên gạch. Xe thứ nhất chở ¼ số gạch và 460 viên. Số gạch còn lại chở đều trên xe thứ hai và thứ ba. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu viên gạch?
 4. Hai  khối 4 và 5 có tất cả là 540 học sinh. Nếu bớt khối 5 đi 60 học sinh và bớt khối 4 đi 24 học sinh thì số học sinh của hai khối bằng nhau. Tính số học sinh mỗi khối.
 5. Người ta chia một khu đất hình vuông cạnh 65m ra làm hai mảnh hình chữ nhật: mảnh A và B. Mảnh A có chiều rộng hơn mảnh B ;à 15m. Tính diện tích mỗi mảnh.
 6. Mẹ cho Lan và Cúc mổi người một số tiền bằng nhau để mua sách. Sau đó mẹ cho Lan them 6000 đồng và cho Cúc them 2000 đồng nên tổng số tiền mẹ cho Lan và Cúc là 58 000 đồng. Hỏi mẹ cho mỗi người bao nhiêu tiền?
 7. Hải làm phép nhân một số với 42. Hải đã viết các tích riêng thẳng cột như trong một phép cộng nên đã tìm được tích là 2082. Em hãy tìm tích đúng của phép nhân đó.
 8. Hiện nay ba hơn mẹ 8 tuổi. 5 năm trước tổng số tuổi của ba và  mẹ là 72. Hỏi hiện nay tuổi của mỗi người là bao nhiêu?
 9. Có hai hình chữ nhật  bằng nhau, mỗi hình có chu vi 114m. Nếu để hai hình chữ nhật đó liền sát nhau theo chiều dài thì được hình chữ nhật mới có chu vi 164m. Tìm chiều dài và chiều rộng của mỗi hình chữ nhật.
 10. Một khu vườn hình chữ nhật dài 38m, rộng 26m. Chung quanh vườn người ta đắp con đường 2m. Tính diện tích còn lại và diện tích con đường.

BT ngày 21/9 lớp 4 online

 1. Mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 51cm. Tính diện tích mặt bàn biết chiều rộng bằng 4/7 chiều dài.
 2. Vuờn trùơng hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh hình vuông chu vi 80m. Chiều dài hơn chiều rộng là 14m. Nhà trùơng trồng cây xung quanh vuờn, cây nọ cách cây kia 3m. Hỏi có bao nhêu cây?
 3. Ngùơi ta trồng cây xung quanh một khu vuờn hình vuông đụơc tất cả 56 cây. Cây nọ cách cây kia 3m. Trong vùơn ngùơi ta trồng cây thúôc nam, tính ra cứ 5m2 ngùơi ta thu hoạch đụơc 20kg thúôc Hỏi ngùơi ta thu hoạch đụơc tất cả bao nhiêu kg thúôc?
 4. Một gia đình có 2 vợ chồng và một đứa con. Trung bình thu nhập 1 tháng của mỗi nguời là 650 000 đồng. Gia đình mới có them 1 nguời con nữa. Hỏi bây giờ thu nhập trung bình của một ngùơi mỗi tháng là bao nhiêu?
 5. Công trùơng đã chuẩn bị luơng thực đủ cho 80 ngùơi 8n trong 30 ngày. Tuy nhiên có 2 đội cùng đến: đội thứ nhất có 50 nguời, đội thứ hai có 70 ngùơi. Hỏi công trùơng đó thiếu mất bao nhiêu ngày ăn.
 6. Một hình chữ nhật có chiều rộng 25m và chiều rộng bằng 1/3 chiều dài

a. Tính diện tích hình chữ nhật.

b. Một hình vuông có cạnh bằng trung bình cộng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật thì có diện tích bằng bao nhiêu?

7.   Sân trường hình chữ nhật có chu vi bằng ch vi hình vuông cạnh 40m.

a. Tính chu vi hình vuông.

b. Biết chiều rộng bằng ¼ chiều dài thì diện tích sân trùơng là bao nhiêu?

8.  Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài và hiệu của chúng là 54m.

a. Tính chu vi hình chữ nhật/
b. Một khu đất hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật thì có diện tích là bao nhiêu?
9. Khu đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và có tổng số đo của chúng là 96m.

a. Tính diện tích khu đất.

b. Một cái sân hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích khu đất và có chiều rộng 36m thì có chu vi là bao nhiêu?

BT ngày 19/9 lớp 4 online

 1. Sân trùơng hình chữ nhật có chiều rộng 45m và bằng ¼ chiều dài. Hỏi:
  1. Chu vi sân trùơng là bao nhiêu mét?
  2. Diện tích sân truờng là bao nhiêu mét vuông?
 2. Tấm bìa hình chữ nhật có nửa chu vi là 90cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi dịên tích nền nhà là bao nhiêu?
 3. Sân kho hình chữ nhật có chu vi 210m. Chiều dài hơn chiều rộg 15m. Hỏi diện tích sân kho là bao nhiêu?
 4. Nông trùơng song Hậu tính đà 5km đuờng muơng trong 3 ngày. Ngày thứ nhất 9ào đụơc 1700m, ngày thứ hai đào hơn ngày thứ nhất 500m. Hỏi ngày thứ ba nông trùơng còn phải đào bao nhiêu mét đuờng?
 5. Mẹ em mua 15kg gạo. Cứ 3kg gạo giá 16500 đồng. Mẹ em đã đưa cho chị bán gạo hai tờ giấy bạc loại 50 000 đồng. Hỏi chị bán gạo phải trả lại mẹ em bao nhiêu tiền?
 6. Trên xe chở 3 bao gạo nếp mỗi bao 85kg và 5 bao gạo tẻ mỗi bao 45kg. Hỏi trung bình mỗi bao nặng bao nhiêu kg?
 7. Khu vùơn hình chữ nhật có chu vi 280m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Hỏi diện tích khu vùơn là bao nhiêu đề ca mét vuông?

BT ngày 17/9 lớp 4 online

 1. Sân trường em hình chữ nhật có nửa chu vi là 104m. Chiều dài hơn chiều rộng 12m. Hỏi diện tích sân trường em là bao nhiêu mét vuông?
 2. Năm  nay hai khối lớp 4 và lớp 5 đã trồng được tất cả 145 cây. Số cây khối lớp 4 trồng được bằng 2/3 số cây khối lớp 5. Hỏi mỗi khối lớp đã trồng được b ao nhiêu cây?
 3. Một hình vuông có chu vi bằng 1/3 chu vi một hình chữ nhật có chiều dài 42m, rộng 36m. Hỏi diện tích hình vuông đó là bao nhiêu mét vuông?
 4. Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 48m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Một khu đất hình vuông có cạnh bằng chiều dài hình chữ nhật. Hỏi diện tích khu đất hình vuôg là bao nhiêu mét vuông?
 5. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 90m và gấp 3 lần chiều rộng. Người ta trồng cây trung bình cứ 300m2 thu được 90kg trái cây. Hỏi khu vườn đó thu hoạch được bao nhiêu trái cây?
 6. Một tam giác có cạnh thứ nhất dài 243cm, cạnh thứ hai dài gấp đôi cạnh thứ nhất, cạnh thứ ba hơn cạnh thứ nhất 30cm. Hỏi trung bình mỗi cạnh dài bao nhiêu cm?
 7. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 63m và gấp 3 lần chiều rộng. Ngùơi ta trồng cây trung bình cứ 49m2 trồng đụơc 16 cây. Hỏi khu vùơn đó trồng đụơc tất cả bao nhiêu cây?
 8. Một cửa hàng đã nhập lần thứ nhất 285 hộp viết và gấp ba lần lần thứ hai. Lần thứ ba nhập bằng 1/5 tổng số hộp viết đã nhập 2 lần đầu. Hỏi lần thứ ba cửa hàng đã nhập bao nhiêu hộp viết
 9. Một phân xủơng, tháng thứ nhất đã lắp ráp đụơc 900 máy lạnh và bằng ½ tháng thứ hai. Tháng thứ 3 lắp ráp bằng 1/3 tháng thứ 2. Hỏi trung bình mỗi tháng phân xủơng đã lắp ráp đuợc bao nhiêu cái máy lạnh
 10. Một cái sân hình chữ nhật cóchu v 240m. Chiều dài hơn chiều rộng 40m. Hỏi diện tích cái sân đó là bao nhiêu mét vuông
 11. Sân trùơng Bình Minh hình chữ nhật có nửa chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 40m. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều rộng và dài của sân trùơng.
 12. Ba thuyền hở tất cả 450 tấn thóc. Thuyền thứ nhất chở 2/5 số thóc. Hai thuyền sau chở số thóc bằng nhau. Hỏi mỗi thuyền chở đụơc bao nhiêu tấnthóc?
 13. Trại gà Thanh Tâm có số gà đẻ bằng 2/7 tổng số gà và ít hơn tổng số gà là 2400 con. Hỏi:

a.Số gà đẻ của trại là bao nhiêu?
b.Tổng số gà của trại là bao nhiêu?

14.   45 công nhân dự định xây xong một công trình trong 60 ngày. Tuy nhiên có thêm 5 công nhân nữa đến hỗ trợ. Hỏi họ sẽ xây cất xong công trình đó sớm hơn bao nhiêu ngày?

15.   Ngày thứ nhất cửa hàng bán đuợc 145 bao xi măng. Ngày thứ hai cửa hàng bán bằng 2/5 ngày thứ nhất. Trong 2 ngày cửa hàng đã thu đụơc 7 308 000 đồng. Tìm giá bán 1 bao xi măng.

16. Một  xe ôtô nhận chở 295 tạ gạo. Chuyến thứ nhất chở đụơc 65 tạ. Chuýen thứ hai chở nhiều hơn chuyến thứ nhất 15 tạ. Số gạo còn lại chở đều trong 2 chuyến thì mỗi chuyến xe chở đụơc bao nhiêu tạ gạo?

BT ngày 14/9 lớp 4 online

 1. Tấm vải trắng dài 180m. Tấm vải xanh bằng một nửa tấm vải trắng và gấp đôi tấm vải đỏ. Hỏi cả ba tấm vải dài bao nhiêu mét?
 2. Mùa  này hai xã A và B thu được tất cả 2500 tấn thóc. Số thóc xã A thu được bằng 1/3 của xã B. Hỏi mùa này mỗi xã thu được bao nhiêu tấn thóc?
 3. Một cửa hang ngày thứ nhất đã bán được 360 chai nước ngọt và gấp đôi số nước ngọt bán trong ngày thứ hai. Ngày thứ ba bán được số chai nước ngọt bằng ¼ tổng số đã bán trong 2 ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hang đã bán bao nhiêu chai nước ngọt?
 4. Bể thứ nhất chứa nhiều hơn bể thứ hai 615l nước. Số nước vể thứ hai chứa bằng 2/5 bể thứ nhất. Hỏi mỗi bể chứa bao nhiêu nước?
 5. Một xã tính huy động 40  người để đào con mương dẫn nước trong 12 ngày. Tuy nhiên xã đã huy động them được 20  người. Hỏi xã đào con mương đó trong bao nhiêu  ngày?
 6. Người ta dự tính thuê 240 người để làm xong một công trình torng 26 ngày. Nếu người ta muốn làm xong công trình đó trong 20 ngày thì phải thuê them bao nhiêu người nữa?
 7. Một kho khóc tuần thứ nhất nhập 245 tấn thóc. Tuần thứ hai nhập 219 tấn thóc. Tuần thứ 3 nhiều hơn tuần thứ hai 16 tấn thóc. Hỏi trung bình mỗi tuần kho đã nhập bao nhiêu tấn thóc?
 8. Hai chị em mua chung nhau 9m vải để may mỗi người một bộ quần áo. Giá mỗi mét vải 32 000 đồng. Em chỉ có 120 000 đồng. Hỏi chị phải bù cho em bao nhiêu tiền?
 9. Một đoàn tàu hỏa gồm 11 toa và một đầu máy dài tất cả 249m. Biết đầu máy ngắn hơn mỗi toa 3m. Hỏi mỗi toa xe dài bao nhiêu mét?
 10. Trường em có 6 lớp năm, trung bình mỗi lớp có 34 học sinh. Kết quả cuối  năm có ¼ học sinh xuất sắc, trong số học sinh xuất sắc có 1/3 là nữ. Hỏi có bao nhiêu học sinh nam đạt xuất sắc.

BT ngày 12/9 lớp 4 online

 1. Giữa sân trường có một vườn hoa hình thoi có số đo các đường chéo là 65dm và 46dm. Tính diện tích vườn hoa hình thoi đó.
 2. Một hình thoi có diện tích 270dm2, số đo đường chéo thứ nhất là 45dm. Tính số đo đường chéo thứ hai.
 3. Một tấm kính thoi có diện tích 24dm2, số đo đường chéo thứ nhất là 80cm. Tính số đo đường chéo thứ hai.
 4. Giữa sân trường hình chữ nhật người ta làm một vườn hoa hình thoi có các đường chéo là 6m và 4m. Tính diện tích phần còn lại, biết sân trường có chiều dài 52m và chiều rộng 24m.
 5. Một đội công nhân sửa đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất sửa được 1450m đường. Ngày thứ 2 sửa được ít hơn ngày thứ nhất 180m. Ngày thứ ba sửa được nhiều hơn ngày thứ hai 410m. Hỏi cả 3 ngày đội công nhân sửa được bao nhiêu mét đường?
 6. Cuối năm trường em có 129 học sinh giỏi thuộc khối lớp 5. Khối lớp 4 có số học sinh giỏi bằng 1/3 khối lớp 5. Khối lớp 3 có số học sinh giỏi gấp đôi khối lớp 4. Hỏi cả ba khối có bao nhiêu học sinh giỏi?
 7. Một cửa hang ngày thứ nhất bán được 450kg gạo. Ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 70kg gạo và ít hơn ngày thứ ba 150kg gạo. Hỏi cả 3 ngày cửa hang đã bán được tất cả bao nhiêu kg gạo?
 8. Một thửa ruộng hình vuông có cạnh 50m. Người ta trồng lúa cứ 40m2 thu hoạch được 240kg lúa. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn lúa?
 9. Một trại gà ngày thứ nhất đã bán 215 con gá, Ngày thứ hai bán gấp đôi ngày thứ nhất. Ngày thứ ba bán 240 con gà. Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu con gà?
 10. B axe chở rau từ Đà Lạt về TPHCM. Xe thứ nhất và xe thứ hai chở tất cả 17500kg. Xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 1500kg. Xe thứ ba chở ít hơn xe thứ hai 800kg. Hỏi mỗi xe đã chở bao nhiêu kg rau?

BT ngày 10/9 lớp 4 online

 1. Một hình chữ  nhật có chiều dài bằng cạnh một hình vuông. Người ta đặt hình vuông sát với chiều dài hình chữ nhật để được một hình mới có chu vi 72m. Biết chu vi hình mới hơn chu vi hình vuông 12m. Tính diện tích hình vuông.
 2. Người ta chia một hình vuông thành 2 hình chữ nhật A v à B. Tổng chu vi hai hình A và B hơn chu vi hình vuông 52m. Tính chu vi và diện tích hình vuông.
 3. Người ta đáp một con đường rộng 3m chung quanh một khu đất hình vuông. Biết diện tích con đường là 588m2. Tính diện tích khu đất còn lại.
 4. Cho hình vuông ABCD. Nếu kéo dài mỗi cạnh AB và BC them 4m để được một hình vuông mới thì diện tích tăng them 200m2. Tính diện tích hình vuông ABCD.
 5. Một hình chữ nhật có chu vi 112m. Người ta cắt bỏ đi theo chiều dài một đoạn để phần còn lại là một hình vuông, cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật. Biết chu vi hình chữ nhật hơn chu vi hình vuông 16m. Tính diện tích hình vuông.
 6. Một tấmbìa hình bình hành có đáy 36cm và chiều cao bằng ¾ đáy. Tính diện tích tấm bìa đó.
 7. Một tấm bìa hình bình hành có tổng số đo đáy và chiều cao là 76cm, số đo đáy hơn chiều cao 14cm. Hỏi diện tích hình bình hành đó là bao nhiêu cm2.
 8. Một thửa ruộng hình bình hành có chiều cao kém đáy 24m và bằng 3/5 đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.
 9. Vườn hoa của trường em hình bình hành có tổng số đo của đáy và chiều cao là 48m và chiều cao bằng 3/5 đáy. Tính diện tích vườn hoa đó.
 10. Một hình thoi ABCD có các đường chéo AC = 32cm và BD = 26cm. Tính diện tích hình thoi ABCD đó.

BT ngày 7/9 lớp 4 online

 1. Sân nhà Tuấn hình vuông cạnh 6m. Tuấn dung viên gạch hình vuông cạnh 30cm để lót sân. Hỏi Tuấn cần mua bao nhiêu viên gạch?
 2. Tuấn bước chugn quanh một cái sân hình vuông đượctất cả 200 bước. Trung bình mỗi bước là 30cm. Tính diện tích cái sân.
 3. Người ta đóng cọc chung quanh một khu đất hình vuông có diện tích 256m2. Cọc nọ cách cọc kia 4m. Hỏi cần mua bao nhiêu cọc?
 4. Hải đã dung tất cả 1600 viên gạch hình vuông cạnh 20cm để lót nền nhà hình vuông. Tính:
  1.  Diện tích nền nhà
  2. Chu vi nền nhà
 5. Một cái sân hình vuông được lát gạch hình vuông. Người ta đếm mỗi cạnh sân được 60 viên gạch, mỗi viên gạch có cạnh 30cm. Tính chu vi và diện tích cái sân.
 6. Người ta dùng dây kẽm gai rào 3 vòng chung quanh một khu vườn hình vuông. Tính diện tích khu vườn biết hết tất cả 360m dây kẽm gai.