Điểm thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm 2012 ( P_5)

2512

Nguyễn Thị Minh Tâm 08/03/2001

5.75

8.5

6.5

2927

Ngô Phước Bảo Trân 11/12/2001

5.25

8.75

6.75

2967

Huỳnh Minh Triết 26/07/2001

5.75

8.75

6.25

3000

Nguyễn Hoàng Trí 20/01/2001

4

7.75

9

2635

Đặng Thanh Thảo 19/02/2001

5.75

7.75

7.25

2700

Lâm Quang Thịnh 09/07/2001

5.25

6.5

9

2733

Nguyễn Minh Thuận 24/02/2001

5.5

8.25

7

2772

Cao Hoàng Minh Thư 06/11/2001

7

9.25

4.5

2818

Nguyễn Trần Mai Thy 23/05/2001

7

8.75

5

2842

Nguyễn Minh Tiến 11/10/2001

4.75

7.25

8.75

2919

Nguyễn Hoàng Thùy Trâm 17/05/2001

5

9.75

6

3170

Ngô Hoàng Phương Uyên 01/02/2001

7.25

5.25

8.25

3392

Trần Yến Vy 11/04/2001

6.25

9.5

5

3420

Uông Quỳnh Thiên Ý 06/02/2001

6.75

9

5

3185

Huỳnh Nguyễn Thảo Uyên 27/05/2001

5.25

7.5

8

3220

Bùi Thảo Vân 26/05/2001

6

6.5

8.25

3252

Trần Hoàng Việt 15/01/2001

4.5

8.75

7.5

3293

Phan Hoàng 03/11/2001

6.25

9.25

5.25

3329

Nguyễn Lê Vy 02/06/2001

5.5

9

6.25

3330

Trần Nguyễn Mỹ Vy 16/02/2001

5.5

9

6.25

3386

Trần Ngọc Uyên Vy 16/05/2001

5.75

7

8

279

Lê Trần Gia Bảo 12/05/2001

7.25

7

6.25

323

Lã Quý Bách 29/11/2001

5

9.5

6

404

Nguyễn Phạm Mai Chi 13/06/2001

6

6.5

8

405

Lê Huỳnh Minh Chi 04/11/2001

5.5

8.5

6.5

52

Nguyễn Duy Anh 30/11/2001

6.25

8

6.25

54

Nguyễn Duy Anh 08/06/2001

5.25

9.5

5.75

121

Nguyễn Đoàn Minh Anh 25/08/2001

6.5

7.5

6.5

240

Nguyễn Vinh Anh 15/01/2001

4.25

9

7.25

249

Đặng Trung Hồng Ân 27/01/2001

5.75

8.75

6

302

Hồ Quốc Bảo 13/02/2001

5.25

8.25

7

562

Nguyễn Xuân Dũng 26/04/2001

4.75

6.5

9.25

569

Lê Hải Dương 13/03/2001

6

8.5

6

576

Vũ Thái Dương 29/09/2001

5.5

8

7

702

Phan Trúc Giang 12/07/2001

4.75

9.25

6.5

748

Vũ Ngọc Hải 09/09/2001

4.25

8

8.25

769

Đinh Quang Hào 10/04/2001

5

7.5

8

784

Lương Ngọc Hải 05/07/2001

5.25

8

7.25

793

Đào Thị Phước Hảo 21/11/2001

5.5

8

7

798

Nguyễn Hữu Đức Hạnh 12/02/2001

5.5

9

6

943

Trịnh Gia Huy 05/02/2001

6

7.25

7.25

1248

Trần Anh Khoa 30/07/2001

3.5

8.75

8.25

891

Nguyễn Minh Quốc Hoàng 10/01/2001

5.5

7.75

7.25

990

Vũ Thành Huy 08/07/2001

6.75

5.75

8

991

Bùi Tiến Huy 30/12/2001

4.5

9.5

6.5

1017

Phan An Hưng 30/03/2001

7

9.25

4.25

1080

Nguyễn Phúc Gia Hy 27/02/2001

6.5

7.75

6.25

1083

Dương Lý Kế 03/03/2001

5.75

8.5

6.25

1090

Châu Nguyễn An Khang 26/03/2001

4.5

7.5

8.5

1696

Phạm Đoàn Thảo My 22/04/2001

6.5

10

4

1642

Trần Âu Nguyệt Minh 17/07/2001

5

9.25

6.25

1687

Nguyễn Trần Hải My 10/05/2001

4

9

7.5

1691

Trương Huỳnh Hoàng My 20/08/2001

4.5

8.5

7.5

1492

Trần Gia Long 24/01/2001

4.5

8

8

2124

Nguyễn Quỳnh Như 11/05/2001

5.25

9.25

6

1822

Nguyễn Giang Quỳnh Nghi 04/08/2001

4.5

9.75

6.25

1847

Hoàng Ánh Ngọc 26/04/2001

5.75

7.5

7.25

1875

Nguyễn Hồng Ngọc 17/03/2001

6

6.5

8

1915

Nguyễn Khải Nguyên 25/11/2001

5.25

9.5

5.75

1948

Vũ Thảo Nguyên 04/01/2001

5.25

9

6.25

1966

Nguyễn Đoàn Hiển Nhân 02/01/2001

4.5

9.75

6.25

2067

Đỗ Tuyết Nhi 26/10/2001

4

8.25

8.25

2093

Phạm Thảo Nhiên 04/03/2001

4.25

9.75

6.5

2288

Nguyễn Xuân Quỳnh Phương 01/03/2001

5.5

10

5

2322

Bùi Gia Quang 23/02/2001

4

8.25

8.25

2334

Nguyễn Thiệu Minh Quang 16/05/2001

5.5

8

7

2485

Nguyễn Đỗ Hoàng Sơn 24/05/2001

5.75

8.5

6.25

2498

Lê Đức Tâm 11/02/2001

4.25

9.25

7

2514

Trần Minh Tâm 15/06/2001

4

9.5

7

2994

Nguyễn Dân Trí 29/10/2001

5.75

8.75

6

2996

Nguyễn Đức Trí 11/02/2001

5.5

9.5

5.5

2814

Trần Nguyễn Bích Thy 26/02/2001

4.75

8

7.75

2820

Lê Minh Thy 26/05/2001

5.75

8.5

6.25

2868

Phan Minh Toàn 06/05/2001

7

7.5

6

3037

Nguyễn Quốc Trung 27/05/2001

5.25

9

6.25

3415

Phạm Hoàng Minh Yến 28/09/2001

6.25

8

6.25

3062

Võ Thanh Trúc 18/01/2001

5

8.5

7

3127

Hoàng Cẩm 15/02/2001

4.5

9.75

6.25

3142

Nguyễn Ngọc Thiên 12/05/2001

4.25

9

7.25

3151

Phan Quang Tường 07/02/2001

5.25

9.25

6

3284

Phạm Ngọc Vĩnh 20/01/2001

5.25

9

6.25

416

Lê Đình Chương 03/01/2001

5.5

9.75

5

432

Lâm Quốc Cường 24/06/2001

4.25

9

7

70

Mai Đức Hoàng Anh 13/02/2001

6

7

7.25

71

Nguyễn Hoàng Anh 07/10/2001

5.5

6

8.75

100

Huỳnh Mai Anh 05/07/2001

6.75

7

6.5

149

Nguyễn Ngọc Anh 20/03/2001

5.5

8

6.75

250

Nguyễn Đăng Quỳnh Ân 13/04/2001

4.75

8.5

7

269

Phạm Đỗ Thiên Ấn 14/02/2001

6.5

8

5.75

339

Phạm Bình 08/06/2001

4

9.75

6.5

345

Trương Thanh Bình 11/04/2001

5

9.25

6

863

Nguyễn Vương Ngọc Hiệp 08/06/2001

4

8.75

7.5

458

Nguyễn Thị Bích Diệp 29/07/2001

6.25

8.5

5.5

459

Nguyễn Nhật Huyền Diệp 07/11/2001

6

6.75

7.5

526

Long Hà Quốc Duy 11/01/2001

5.5

8.25

6.5

742

Trần Phúc Hân 27/07/2001

6

8

6.25

753

Huỳnh Thị Ngân 18/03/2001

5.25

6

9

1030

Hưng 07/02/2001

5.25

7.75

7.25

1219

Cao Phùng Khánh 26/01/2001

4.5

9

6.75

1348

Nguyễn Phan Khuê 24/02/2001

5.75

8.5

6

1424

Trần Vương Gia Linh 15/02/2001

6.25

6

8

1444

Võ Trần Khánh Linh 17/07/2001

3.5

9.25

7.5

1460

Nguyễn Đoàn Phương Linh 14/02/2001

5.25

10

5

1530

Võ Thành Bội Lộc 24/09/2001

6.25

9.25

4.75

1534

Trịnh Hữu Lộc 14/12/2001

3.75

7.5

9

1571

Nguyễn Thanh Mai 28/09/2001

4.75

8.5

7

2103

Quách Bội Như 18/01/2001

5.25

9.5

5.5

2151

Hoàng Ny 23/12/2001

3.75

10

6.5

2153

Trần Châu Kiều Oanh 03/07/2001

4

9.5

6.75

1826

Nguyễn Hoàng Tuyết Nghi 20/03/2001

4.75

10

5.5

1870

Đinh Cao Bích Ngọc 18/11/2001

5.5

7.5

7.25

1997

Châu Thị Thanh Nhàn 30/03/2001

5.25

9.75

5.25

2077

Nguyễn Bá Vân Nhi 16/09/2001

6.5

7.5

6.25

2081

Lại Huỳnh Yến Nhi 11/05/2001

5.5

8.75

6

2089

Huỳnh Thảo Minh Nhiên 05/03/2001

5.25

8.75

6.25

2540

Phạm Nhật Tân 12/08/2001

5.5

9.75

5

2569

Đinh Võ Phương Thanh 19/02/2001

4.75

6

9.5

2264

Vũ Lan Phương 27/09/2001

5

9

6.25

2430

Thạch Đặng Diễm Quỳnh 02/12/2001

6

8

6.25

2985

Phan Ngọc Phương Trinh 18/06/2001

4.25

7.5

8.5

2642

Văn Đình Quảng Thái 03/11/2001

4.5

5.75

10

2683

Ngô Minh Thiện 27/10/2001

5

7.25

8

2696

Nguyễn Phú Thịnh 12/11/2001

4.25

9

7

2883

Trần Nguyễn Phương Trang 29/07/2001

4

9.25

7

2911

Quách Võ Minh Trâm 30/07/2001

5.75

9

5.5

3070

Nguyễn Huy Trường 23/03/2001

5.25

7.75

7.25

3102

Phạm Kim Tuyền 19/04/2001

7.25

6.75

6.25

3157

Nguyễn Huỳnh Cát Uyên 20/11/2001

5.25

9.75

5.25

3176

Trần Ngọc Phương Uyên 11/03/2001

6

9

5.25

3231

Trần Thụy Tường Vân 31/05/2001

4.5

9.25

6.5

3337

Trần Nhật Vy 24/10/2001

5.5

8.5

6.25

382

Nguyễn Thị Minh Châu 15/08/2001

6

7

7

48

Trương Nữ Diệu Anh 15/10/2001

4.5

9

6.5

117

Nguyễn Minh Anh 29/03/2001

5.25

9.25

5.5

219

Đỗ Trúc Anh 12/05/2001

5.75

7.25

7

229

Bùi Lê Vân Anh 17/08/2001

4

7.75

8.25

230

Hoàng Vân Anh 26/08/2001

6

9

5

265

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03/01/2001

7

8

5

285

Tăng Gia Bảo 13/12/2001

5

9.5

5.5

349

Nguyễn Lê Ngọc Bích 08/09/2001

5.75

8

6.25

445

Nguyễn Hoàng Phương Danh 31/10/2001

5.25

9

5.75

467

Trang Bội Dung 17/04/2001

6

8.5

5.5

755

Võ Hoàng Ngân 05/11/2001

5

5.75

9.25

563

Nguyễn Thùy Ánh Dương 04/07/2001

5.75

8

6.25

577

Lê Huỳnh Thùy Dương 10/01/2001

4.75

8.25

7

709

Nguyễn Sinh Giáp 20/11/2001

4.5

8.25

7.25

1154

Ngô Doãn Minh Khanh 21/10/2001

4.5

9.5

6

1266

Nguyễn Vũ Đăng Khoa 22/02/2001

6

10

4

1289

Nguyễn Tấn Khoa 18/04/2001

4.5

8.25

7.25

873

Nguyễn Diệu Hoàng 13/01/2001

6.5

6

7.5

896

Dương Phan Trí Hoàng 17/03/2001

6

9.5

4.5

1037

Vương Quang Hưng 18/10/2001

5.25

8.5

6.25

1050

Lê Xuân Hưng 09/07/2001

4.25

9.5

6.25

1059

Phạm Minh Hương 01/03/2001

6.25

8.75

5

1597

Nguyễn Đình Minh 11/01/2001

6

7.25

6.75

1686

Đỗ Hà My 15/10/2001

5.75

9.25

5

1689

Lê Hồ Hoàng My 05/08/2001

4

9

7

1417

Nguyễn Võ Hải Liên 08/05/2001

5

9.25

5.75

1423

Nguyễn Lê Gia Linh 17/03/2001

5.5

9

5.5

1447

Đinh Phạm Khánh Linh 03/05/2001

5

7.75

7.25

1476

Nguyễn Lê Vân Linh 28/08/2001

3.5

10

6.5

1507

Võ Hoàng Long 28/12/2001

5.25

8.5

6.25

1628

Châu Khắc Ngọc Minh 20/01/2001

5

9

6

1660

Đỗ Quang Minh 15/02/2001

4.75

8.75

6.5

1630

Ngô Hoàng Ngọc Minh 20/02/2001

4.5

10

5.5

1952

Lê Thụy Nguyên 14/06/2001

6

9.5

4.5

2018

Châu Khắc Tường Nhật 01/01/2001

5

8.5

6.5

2109

Phạm Minh Như 25/04/2001

5

10

5

2147

Đỗ Minh Nhựt 23/11/2001

6.75

8.25

5

1734

Nguyễn Kỳ Nam 06/06/2001

5.5

7.5

7

1746

Vũ Thành Nam 16/01/2001

5.25

8.75

6

2014

Võ Minh Nhật 22/08/2001

4.25

9.5

6.25

2066

Đinh Tuyết Nhi 05/01/2001

5.5

9.5

5

2328

Hồ Minh Quang 03/01/2001

3

9.25

7.75

2270

Lê Minh Phương 24/05/2001

3.75

9.5

6.75

2286

Đồng Như Phương 19/02/2001

6.5

9.5

4

2293

Trần Bùi Thanh Phương 24/04/2001

5.25

9

5.75

2369

Nguyễn Minh Quân 06/11/2001

3.75

9

7.25

2392

Trịnh Quảng 05/02/2001

5

8.25

6.75

2393

Dương Quế Quế 28/05/2001

6

6

8

2403

Trương Nguyễn Hoàng Quyên 10/08/2001

6

6.75

7.25

2425

Lê Diễm Quỳnh 09/09/2001

5.75

9.75

4.5

2462

Đoàn Thúy Quỳnh 18/12/2001

4.25

9.5

6.25

2986

Phạm Ngọc Phương Trinh 09/02/2001

6.5

5

8.5

3021

Lê Đặng Đức Trọng 22/05/2001

4.5

9.5

6

2685

Đặng Minh Thiện 21/02/2001

5.75

9

5.25

2721

Huỳnh Phước Thọ 05/08/2001

7

8

5

2822

Nguyễn Minh Thy 01/10/2001

6.5

9

4.5

2910

Nguyễn Ngọc Minh Trâm 19/05/2001

5.25

7.5

7.25

3336

Nguyễn Trương Nhật Vy 09/01/2001

5.75

5.25

9

3041

Lê Thành Trung 01/11/2001

4.25

8.75

7

3045

Lê Thế Trung 20/12/2001

5.25

8

6.75

3107

Nguyễn Công Tùng 26/05/2001

6.75

8.75

4.5

3112

Nguyễn Phú Bình 09/07/2001

4

7.5

8.5

3115

Đào Sơn Tùng 07/12/2001

5.25

9.25

5.5

3118

Lê Thanh Tùng 14/03/2001

6

9

5

3133

Lê Hoàng Minh 13/02/2001

3.5

8.25

8.25

3134

Lê Nguyễn Minh 17/06/2001

4.25

7.5

8.25

3191

Trần Hoàng Thục Uyên 10/11/2001

6

9

5

389

Trần Thụy Nguyên Châu 07/01/2001

5.75

6.75

7.25

113

Nguyễn Lê Minh Anh 09/01/2001

4.5

8.5

6.75

15

Trần Hoàng An 11/04/2001

5.5

9.25

5

27

Nguyễn Phúc Nhật An 09/08/2001

3.75

9.75

6.25

69

Legler Christina Hoàng Anh 06/12/2000

5.5

8.75

5.5

141

Nguyễn Nam Anh 24/09/2001

5

6.5

8.25

231

Lâm Hoàng Vân Anh 01/09/2001

4.25

8.75

6.75

273

Huỳnh Duy Bảo 13/12/2001

5.75

9.75

4.25

804

Chu Minh Hạnh 18/09/2001

5

8.5

6.25

853

Nguyễn Trung Hiếu 04/07/2001

3.5

9.75

6.5

864

Trương Huy Hiệu 03/10/2001

4

7.25

8.5

465

Ngô Nhật Du 01/11/2001

6.25

9

4.5

469

Hà Lê Hoàng Dung 25/03/2001

7

8

4.75

703

Nguyễn Viết Trường Giang 09/03/2001

4.5

6.25

9

727

Nguyễn Lý Gia Hân 06/05/2001

4.25

8.5

7

740

Lê Hoàng Ngọc Hân 09/01/2001

5.5

9.25

5

787

Đoàn Vũ Thanh Hải 20/05/2001

3.25

8.5

8

888

Võ Nhật Hoàng 09/04/2001

5.25

4.5

10

1221

Phạm Quang Khánh 20/02/2001

5.25

7.75

6.75

1237

Bùi Đức Thiện Khiêm 25/08/2001

3.75

9.5

6.5

916

Dương Chí Huy 22/05/2001

6

8.5

5.25

1118

Vũ Hoàng Minh Khang 17/10/2001

4.5

10

5.25

1214

Đinh Ngọc Khánh 13/01/2001

5.25

7

7.5

1353

Nguyễn Hữu Khương 27/03/2001

5

9.75

5

1300

Tôn Bảo Khôi 09/06/2001

4.5

8.5

6.75

1351

Đặng Thư Khuê 10/03/2001

4.5

9

6.25

1433

Hồ Vũ Khánh Linh 15/04/2001

3.25

8.75

7.75

1482

Hoàng Thanh Loan 24/09/2001

5.25

9.75

4.75

1514

Nguyễn Đoàn Minh Long 15/01/2001

5.75

7

7

1576

Đặng Xuân Mai 20/05/2001

7.25

4.5

8

1785

Lê Thị Thanh Ngân 25/11/2001

5.5

9.25

5

1751

Nguyễn Thị Bích Nga 03/08/2001

4.75

9.5

5.5

1842

Nguyễn Trọng Nghĩa 26/02/2001

4.25

9.75

5.75

1913

Lâm Dương Khang Nguyên 11/01/2001

4.5

9

6.25

1995

Nguyễn Đoàn Trực Nhân 07/08/2001

4.25

9.5

6

2010

Quách Minh Nhật 02/07/2001

6

6.75

7

2042

Võ Nguyễn Lan Nhi 11/06/2001

5.25

8

6.5

2050

Nguyễn Ngọc Quý Nhi 11/12/2001

5.75

9

5

2078

Đỗ Lê Vân Nhi 19/06/2001

4.25

9.25

6.25

2582

Phan Công Thành 03/11/2001

3.5

9

7.25

2450

Lê Song Như Quỳnh 07/09/2001

4.75

8

7

2580

Trần Bá Thành 23/07/2001

5.25

9

5.5

2187

Bùi Đình Phú 02/01/2001

4.25

10

5.5

2193

Nguyễn Trương Hoàng Phú 20/04/2001

6.5

6.25

7

2237

Lê Thiên Phúc 14/09/2001

5

8.25

6.5

2304

Trương Ngọc Uyên Phương 31/05/2001

5.5

9

5.25

2309

Nguyễn Ngọc Yến Phương 06/05/2001

6.5

8

5.25

2399

Mai Xuân Quốc 08/06/2001

5

8.5

6.25

2405

Nguyễn Trịnh Khánh Quyên 28/05/2001

5.25

7.25

7.25

2418

Tiền Cẩm Tú Quyên 22/03/2001

7.25

6.25

6.25

2460

Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh 08/01/2001

5.25

7

7.5

2466

Bùi Tú Quỳnh 02/04/2001

6

6.5

7.25

2482

Nguyễn Cao Sơn 28/12/2001

6.25

6.5

7

2970

Nguyễn Minh Triết 05/01/2001

5

8.5

6.25

2804

Phan Ngọc Ý Thư 22/04/2001

5.5

9.25

5

2993

Hoàng Công Trí 07/04/2001

5.5

8.5

5.75

2622

Lê Nguyễn Thanh Thảo 14/10/2001

5

7.5

7.25

2623

Lê Thanh Thảo 04/09/2001

4

7.5

8.25

2770

Đỗ Lê Anh Thư 22/02/2001

4.75

8.75

6.25

2821

Nguyễn Lữ Minh Thy 22/11/2001

7

8.5

4.25

2829

Huỳnh Nguyễn Ánh Tiên 01/02/2001

5.25

9.5

5

2898

Nguyễn Ngọc Vân Trang 29/08/2001

5

9.5

5.25

3114

Nguyễn Sơn Tùng 11/10/2001

4.5

8

7.25

3047

Lê Nguyễn Khánh Trúc 05/02/2001

4.75

9.25

5.75

3061

Văn Thị Thanh Trúc 28/03/2001

6.25

8.25

5.25

3088

Nguyễn Minh Tuấn 27/01/2001

4.25

8.5

7

3219

Đoàn Vũ Thanh Vân 25/11/2001

6.25

8.75

4.75

3296

Huỳnh Ngô 05/08/2001

4.75

10

5

3302

Trần Đắc Thiên 26/07/2001

3.5

10

6.25

3354

Nguyễn Lê Thanh Vy 01/07/2001

6

9.25

4.5

3377

Trần Nguyễn Thục Vy 23/03/2001

4.75

6

9

407

Nguyễn Phạm Trúc Chi 09/06/2001

6.25

8.5

4.75

40

Nguyễn Thy An 15/04/2001

6.25

6.75

6.5

87

Hà Kiều Anh 28/10/2001

6.5

9

4

99

Đỗ Huỳnh Lan Anh 15/01/2001

5.5

8.5

5.5

236

Vũ Nguyễn Vân Anh 09/08/2001

6.5

6.75

6.25

251

Ngô Thiên Ân 05/05/2001

5.75

7.25

6.5

260

Trương Nguyên Thiên Ân 22/05/2001

3.75

6.75

9

298

Nguyễn Minh Bảo 05/06/2001

3.75

9.25

6.5

678

Lê Nguyễn Trọng Đức 02/02/2001

5.25

8

6.25

852

Lê Trung Hiếu 06/05/2001

5

9

5.5

601

Nguyễn Khánh Đăng 08/12/2001

4

9.75

5.75

706

Ngô Hoàng Phương Giao 10/05/2001

6.25

7.25

6

739

Bùi Khánh Ngọc Hân 05/12/2001

4.75

9.5

5.25

796

Trần Vũ Hạ 04/06/2001

5.25

7

7.25

1257

Lê Đăng Khoa 08/11/2001

4

7.5

8

951

Ngô Lộc Huy 23/02/2001

5

5.25

9.25

1060

Phạm Ngọc Minh Hương 24/09/2001

6.25

9

4.25

1162

Lê Nguyễn Phương Khanh 03/04/2001

5

6.5

8

1181

Lê Đình Hoàng Khải 02/01/2001

5.25

6

8.25

1233

Phạm Gia Khiêm 11/04/2001

4.75

9.5

5.25

1674

Hoàng Thục Minh 06/02/2001

6.5

9.25

3.75

1586

Nguyễn Anh Minh 13/06/2001

3.5

9

7

1301

Nguyễn Hữu Đăng Khôi 01/01/2001

6

7

6.5

1346

Nguyễn Võ Minh Khuê 27/09/2001

3

10

6.5

1543

Nguyễn Lê Thanh Lộc 17/08/2001

6.5

5

8

1612

Nguyễn Hoàng Minh 28/08/2001

2.75

9.75

7

1795

Nguyễn Thu Ngân 29/05/2001

5.5

6.75

7.25

1797

Phạm Ngọc Thu Ngân 08/01/2001

4.5

8.5

6.5

1803

Phạm Tuyết Ngân 17/04/2001

5

9

5.5

1830

Nguyễn Hiếu Nghĩa 31/07/2001

6.25

6.5

6.75

1858

Nguyễn Thị Bảo Ngọc 13/09/2001

5.5

9.75

4.25

1866

Đào Gia Bảo Ngọc 21/02/2001

4.5

10

5

1955

Trần Trí Nguyên 06/11/2001

2.5

9

8

1964

Lâm Đạt Nhân 20/09/2001

3.75

8.75

7

2013

Trần Minh Nhật 23/02/2001

5.25

9

5.25

2027

Trịnh Bảo Nhi 21/01/2001

6.25

5.75

7.5

2086

Nguyễn Yến Nhi 04/08/2001

5.25

8.75

5.5

2173

Vũ Lê Khải Phiêu 07/10/2001

3.75

8.75

7

2184

Nguyễn Hoàng An Phú 15/04/2001

4.5

9.75

5.25

2551

Nguyễn Phúc Tấn 06/02/2001

3.5

7

9

2256

Lê Hà Phương 18/01/2001

4.5

9.25

5.75

2266

Huỳnh Mai Phương 11/12/2001

5.75

6.5

7.25

2305

Võ Nguyễn Uyên Phương 27/06/2001

5.75

8.5

5.25

2315

Đỗ Huỳnh Thiên Phước 01/05/2001

4

8.5

7

2337

Phạm Phú Minh Quang 13/06/2001

6.5

8.25

4.75

2341

Hà Nhật Quang 15/09/2001

6.75

7.5

5.25

2342

Trần Nhật Quang 09/01/2001

5

7.25

7.25

2353

Phạm Nguyễn Anh Quân 12/11/2001

3.75

5.75

10

2385

Đỗ Trí Quân 16/02/2001

5

8.5

6

2782

Phạm Ngọc Minh Thư 31/01/2001

5

10

4.5

3023

Lê Anh Trung 18/08/2001

4

8.5

7

2599

Phan Ngọc Lan Thảo 21/11/2001

5.5

7.75

6.25

2600

Huỳnh Minh Thảo 28/12/2001

4.75

9.5

5.25

2612

Lê Phương Thảo 18/01/2001

5.5

7.75

6.25

2630

Nguyễn Thanh Thảo 10/08/201

5.5

6

8

2723

Trần Quang Thống 22/04/2001

6

7

6.5

2765

Phạm Ngọc Anh Thư 24/04/2001

6.5

9.25

3.75

2841

Nguyễn Hà Dũng Tiến 14/10/2001

4

5.5

10

2843

Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến 11/05/2001

4

9.5

6

2877

Huỳnh Mai Trang 17/09/2001

6.5

6.75

6.25

2905

Tạ Hoàng Bảo Trâm 31/03/2001

4.75

10

4.75

2956

Đoàn Xuân Trà 03/05/2001

5

9.75

4.75

2962

Nguyễn An Triết 14/07/2001

5.5

9.5

4.5

3410

Vũ Ngọc Hải Yến 21/10/2001

5.25

9.25

5

384

Phan Nguyễn Minh Châu 24/01/2001

4.5

9.25

5.5

8

Trần Hải An 10/11/2001

4

9.75

5.5

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: