Archive for Tháng Tư, 2014

Thông báo về việc kiểm tra tập trung

Kính chào Quý PH, Tôi xin thông báo về tình hình Kiểm tra của các lớp. Theo như hướng dẫn sẽ có một số em chuyển từ lớp 2-4-6 sang lớp 3-5-7 để kiểm tra. Tôi xin ghi rõ để Quý PH nắm tình hình.

Ca 1 2-4-6: Ly, Khuê, Quỳnh

Ca 1 3- 5- 7: Mẫn Nghi, Nhật Minh.

Ca 2 3-5-7: Vũ, Nhi.

Xin Quý PH chú ý và cập nhật thời khóa biểu. Tuần này các lớp thứ 4 đều đươc nghỉ lễ Giỗ Tổ, thứ 5 học bình thường.

Xin chân thành cảm ơn Quý PH.