Posts Tagged ‘on thi vao tran dai nghia’

BTVN ngày 25/5 Vinh

Bài 1: Tổng chiều dài của 3 tấm vải xanh, trắng, đỏ là 108m. Nếu cắt 3/7 tấm vải xanh, 1/5 tấm vải trắng và 1/3 tấm vải đỏ thì phần còn lại của 3 tấm vải bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Húơng dẫn: Tìm phân số chỉ số phần còn lại của mỗi tấm vải, sau đó quy đồng tử số

Bài 2: Cho phân số 34/41. Hãy tìm số tự nhiên m sao cho khi bớt m ở tử số nvà thêm m ở mẫu số ta đuợc một phân số mới. Rút gọn phân số mới này ta đụơc phân số 2/3

Bài 3: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo đủ cho 50 ngùơi ăn trong vòng 10 ngày. Ba ngày sau, đơn vị đó tăng thêm quân số 40%. Hỏi đơn vị sẽ thiếu mấy ngày gạo?

Bài 4: Một ngùơi đi chợ bán trứng, lần thứ nhất bán đuợc phân nửa số trứng thêm 1 quả. Lần thứ thứ hai bán phân nửa số trứng còn lại thêm 2 quả. Lần thứ ba bán phân nửa số trứng còn lại sau lần bán thứ 3 thì vừa hết số trứng. Hỏi nguời đó bán tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài 5: Năm nay tuổi mẹ hơn con là 24. Tìm tuổi của mẹ con hiện nay biết rằng 3 năm nữa thì tuổi ẹ gấp 3 lần tuổi con

 

 

Ngùôn:   www.boiduongvanhoa.com

BTVN ngày 24/5 Vinh

Bài 1:

a) Tổng 2 số là 2007. Số bé bằng 4/5 số lớn. Tìm hai số

b) Hiệu 2 số là 1995. Số lớn bằng 7/2 số bé. Tìm hai số

Bài 2: Cho 3 số. Biết số thứ nhất là 4,9. Số thứ hai là 4,3. Số thứ ba kém trung bình cộng của 3 số là 0,2. Tìm số thứ ba

Bài 3: Hai nguời thợ làm chung công việc trong 6 giờ. Nếu ngùơi thợ thứ nhất làm 1 mình xong công việc trong 12 giờ. Hỏi ngùơi thợ thứ ha i làm một mình trong bao lâu

Bài 4: Năm nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con, 12 năm trúơc tuổi bố gấp 7 lần tủôi con. Hỏi tủôi hiện nay của mỗi ngùơi

Bài 5: Tìm hai số có hiệu là 402. Bíêt rằng nếu lấy số lớn chia cho số  bé ta đụơc thuơng là 6 và số dư là 12

 

 

 

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

Đề thi thử số 2 môn toán vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa ( năm học 2012-2013)

Đề thi số 2

Thời gian: 45p

Bài 1: Anh hơn em 3 tuổi. Tuổi anh gấp ruỡi tuổi em lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Tính tủôi mỗi nguời hiện nay

Bài 2: Tổng số tuổi của 3 nùơi là 115. Tuổi ngùoi thứ nhất bằng hai lầ tuổi của nguời thứ hai cộng với 10. Tuổi của nguời thứ hai bằng ba lần ủôi của nùơi thứ 3 trừ đi 5. Hỏi mỗi nguời bao nhiêu tuổi.

Bài 3:  Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 44/9 Hiệu lớn hơn số trừ là 17/9. Hãy tìm số bị trừ và số trừ ( ở dạng phân số tối giản).

Bài 4: Cho hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu chiều dài thêm 2m và chiều rộng thêm 10m thì đụơc một hình vuông. Hãy tính diện tích hình vuông đó.

Bài 5: Hai hình chữ nhật có chiều rộng lần luợt là 5cm và 3cm. có diện tích bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi hình biết rằng tổng chu vi hai hình là 64cm.

Nguồn:  www.boiduongvanhoa.com

BTVN ngày 16/5 ( Đề kiểm tra thử số 1)

Lưu ý trúơc khi làm: những dạng bài trong này có thể dễ hơn những bài cô dạy trong lớp, các con không đụơc chủ quan mà phải tập trung, nghiêm túc khi làm bài. Tự tính giờ để làm, tự giác và ý thức như suốt 2 năm qua. Cô đặt niềm tin vào các con!

Đề kiểm tra toán số 1

Thời gian : 60p

Câu 1:

  1. Image
  2. B = (12,35 + 22,11 + 49,5 – 17,39) x 2,34

Câu 2: Một đội công nhân gồm 5 nguời trong 6 ngày sửa đụơc 144m dùơng.Hỏi đội khác gồm 15 công nhân trong 3 ngày sửa đụơc bao nhiêu mét đùơng? ( Biết sức làm việc như nhau)

Câu 3: Một nôg trại có tổng số gà và heo là 600 con. Sau  khi bán bớt 33 con gà và 7 con heo thì số heo còn lại bằng 2/5 số gà. Hỏi trúơc đó nông trại có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con heo.

Câu 4: SỐ học sinh tổ 1 bằng 3/8 số học sinh tổ 2. Nếu chuyển 5 học sinh từ tổ 2 sang tổ 1 thì số học sinh hai tổ bằng nhau. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

Câu 5: An hơn Bình 12 viên bi. Tìm số bị mỗi bạn biết 3 lần số bi của An bằng 5 lần số bi của Bình.

Câu 6: Mẹ hơn con 24 tủôi. Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay biết rằng 3 năm nữa thì tuổi con bằng ¼ tủôi mẹ

Chúc các con làm bài thật tốt!!

 

 

 

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com