Posts Tagged ‘luyện tập tiếng anh 10’

Đề thi tiếng việt vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2009-2010

Câu 1 : 1 điểm

a/ Từ ” chín ” trong các câu sau đây , từ nào là từ ồng âm , từ nào là từ đa nghĩa ?
– Lúa ngoài ồng đã chín (1) vàng

– Tổ em có chín ( 2 ) học sinh

– Nghĩ cho chín (3) rồi hãy nói .

b/ Trong câu thơ sau đây của Bác Hồ từ xuân có nghĩa như thế nào :

Mùa xuân (1) là Tết tròng cây

Làm cho đất nứoc càng ngày càng xuân ( 2 )

Câu 2 :

Tìm cặp từ hô ứng nốicác về câu trong nững câu ghép sau đây :

– Ngày chưa tắt hẳn trăng đã lên rồi.

– Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ nhà vọng ra.

Câu 3: ( 2 điểm) Viết đoạn văn ừ 4 đến 5 câu nói ề nội dung đoạn thơ sau:

……Hạt gạo làng ta

Có bão tháng bảy

Có mưa tháng ba

Giọt mồ hôi sa

Những trưa tháng sáu

Núơc ai như nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy…

( Trần Đăng Khoa, SGK Tiếng Việt 5, tập 1, trang 139)

Câu 4: ( 6 điểm)

Một mảnh vuờn nhỏ, một góc công viên,… là một thế giới nhỏ bé nhưng hết sức sinh động. Hãy rả lại môt thế giới nhỏ bé, sinh động mà em gần gũi, quen thuộc nhất.

 

 

 

Nguồn:   www.boiduongvanhoa.com

BTVN ngày 31/5

Đề 1: Em hãy kể một câu chuyện về tình bạn làm em  nhớ mãi

Đề 2: Em hãy kể về 1 chuyến đi chơi đáng nhớ với gia đình

Đề 3: Em hãy lập dàn ý bài văn sau đây

Đề: Em hãy phân tích ý nghĩa câu ca dao

” Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như núơc trong ngùôn chảy ra”

 

 

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

BTVN ngày 25/5 Vinh

Bài 1: Tổng chiều dài của 3 tấm vải xanh, trắng, đỏ là 108m. Nếu cắt 3/7 tấm vải xanh, 1/5 tấm vải trắng và 1/3 tấm vải đỏ thì phần còn lại của 3 tấm vải bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Húơng dẫn: Tìm phân số chỉ số phần còn lại của mỗi tấm vải, sau đó quy đồng tử số

Bài 2: Cho phân số 34/41. Hãy tìm số tự nhiên m sao cho khi bớt m ở tử số nvà thêm m ở mẫu số ta đuợc một phân số mới. Rút gọn phân số mới này ta đụơc phân số 2/3

Bài 3: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo đủ cho 50 ngùơi ăn trong vòng 10 ngày. Ba ngày sau, đơn vị đó tăng thêm quân số 40%. Hỏi đơn vị sẽ thiếu mấy ngày gạo?

Bài 4: Một ngùơi đi chợ bán trứng, lần thứ nhất bán đuợc phân nửa số trứng thêm 1 quả. Lần thứ thứ hai bán phân nửa số trứng còn lại thêm 2 quả. Lần thứ ba bán phân nửa số trứng còn lại sau lần bán thứ 3 thì vừa hết số trứng. Hỏi nguời đó bán tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài 5: Năm nay tuổi mẹ hơn con là 24. Tìm tuổi của mẹ con hiện nay biết rằng 3 năm nữa thì tuổi ẹ gấp 3 lần tuổi con

 

 

Ngùôn:   www.boiduongvanhoa.com

BTVN ngày 22/5 Vinh

Bài 1:    Một tổ gồm 6 ngùơi chuỷen đuợc 30 tạ hàng vào kho trong 2 giờ. HỎi tổ đó có 8 nguời thì chuyển đuuợc bao nhiêu tạ hàng trong 8 gờ? ( biết ức làm vệc như nhau)

Bài 2:   15 ngùơi thợ dự định làm xong công việc trong 20 ngày nhưng đụơc 4 ngày làm vệc thì có một số nùơi xin thôi việc nên công việc hoàn thành lâu hơn dự định 8 ngày. Hỏi có bao nhiêu ngùơi xin thôi việc?

Bài 3: Cùng một công việc nùơi thợ thứ nhất làm một mình xong trong 2 giờ, nguời thợ thứ hai làm một mình xong trong 4 giờ, nguời thợ thứ ba làm một mình xong trong 5 giờ. Hỏi cả ba nguời thợ cùng làm công việc ấy thì xong trong bao nhiêu gờ?

Bài 4:  Tìm hai phân số biết rằng nếu lấy phân  số thứ nhất cộng với phân số thứ hai thì đụơc 18/35 và lấy số thứ nhất chia cho phân số thứ hai thì đụơc 1,25

Bài 5:  Số học sinh tổ một bằng 3/5 số học sinh tổ hai. Nếu chuyển 16 học sinh từ tổ hai sang tổ một thì số học sinh hai tổ bằng nhau. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

Ms. Huơng

 

 

Nguồn:  www.boiduongvanhoa.com

Bài tập về nhà ngày 6/5

Bài 1: 3 nguời cùng mua 1 chiếc xe. Số tiến ngùơi thứ nhất góp bằng 1/6 số tiền ngùơi thứ hai, số tiền ngùơi thứ ba góp bằng 3/2 số tiền ngùơi thứ hai góp. Hỏi mỗi ngùơi góp bao nhiêu tiền biết số tiền mua chiếc xe là 48000USD.

Bài 2: Tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu them số 0 vào giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị ta đụơc một số mới có ba chữ số hơn số cũ  216 đơn vị.

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 60m. Nếu tăng chiều rộng them 4m va giảm chiều dài 2m thì đụơc 1 hình vuông.

a.    Tìm diện tích thửa ruộng.

b.    Ngùơi ta dung 1/3 diện tích để trồng hoa màu, 1/10 diện tích để làm lối đi. Tìm phần diệc tích còn lại

Bài 4: Một nhóm ngùơi ngày đầu tiên đào đụơc 1/9 đoạn đùơng và 2m, ngày thứ hai đào đụơc 1/3 đoạn đùơng còn lại và 5m thì còn lại 31m. Tìm đoạn đùơng phải đào.

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LỰONG CUỐI LỚP 3_ MÔN TOÁN

 

 

Bài 1:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
a/ Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 26 – 12 : 3 x 2 là:
A. Trừ – chia – nhân B. Nhân – chia – trừ
C. Chia – nhân – trừ D. Trừ – nhân – chia
b/ Từ ngày 25 tháng 7 đến 25 tháng 8 có …….ngày.
A. 28 B. 29 C. 30 D. 31
c/ Từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều trong cùng một ngày thì kim dài và kim ngắn của chiếc đồng hồ gặp nhau mấy lần?
A. 4 lần B. 5 lần C. 6 lần D. 7 lần
d/ 256 dm = ……… m……….cm
A. 2m 56cm b. 25m 60cm C. 25m 6cm D. 2m 560cm
Bài 2:
10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 b/ (125 – 17 x 4) x (12 – 11 – 1)
Bài 3:
a/ 7 x X = 735 : 3 b/ 48 : X : 2 = 4
Bài 4:

Lan có 56 que tính, Lan chia cho Hồng 1/4 số que tính đó, chia cho Huệ 1/3 số que tính còn lại. Hỏi sau khi chia cho 2 bạn Lan còn lại bao nhiêu que tính?
Bài 5:

Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân 8 rồi trừ đi tích của số đó với 5 thì được số lớn nhất có 3 chữ số.
Bài 6:

Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng đám ruộng đó biết chu vi đám ruộng đó là 48 m.
Bài 7:
a/ Tính giá trị biểu thức sau, biết A = 100
282 – A : 2 = ( 1đ )
b/ Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26 ( 1đ )
Bài 8: Tìm X:
X : 9 = 17 (dư 8) X – 675 = 307 x 3 ( 2đ )

Bài 9 :
a/Tìm số bị chia, biết số chia là 3, thương là 18, số dư là số dư lớn nhất có thể có. ( 1,5đ )

b/ Tìm số chia, biết số bị chia là 223, số thương là 7, số dư là só dư lớn nhất có thể có. ( 1,5đ )

Bài 10:
Tổng số học sinh giỏi, khá, trung bình học kì I của trường Tiểu học Tân Trung là 296 em. Tổng số học sinh khá và học sinh trung bình là 206 em.
a/ Tính số học sinh giỏi của trường trong học kì I?
b/ Tính tổng số quyển vở nhà trường thưởng cho học sinh giỏi? Biết mỗi học sinh giỏi được thưởng 3 quyển vở? ( 2đ )

Bài 11:  Tìm X:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài bằng 120m. Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

a.     Tính chu vi thửa ruộng đó.

b.    Thửa ruộng trên, ngùơi ta dung ½ diện tích thửa ruộng để trồng rau, 1/3 diện tích thửa ruộng để trồng ớt và diện tích còn lại để trồng khoai. Tìm diện tích trồng khoai.

Bài 12:

Trong kho có một số gạo. Ngày thứ nhất ngùơi ta chuyển đi 10 tấn, ngày thứ hai ngùơi ta chuyển đi 30 tấn, và ngày thứ ba ngùơi ta chuyển hết 10 tấn còn lại thì hết kho. Hỏi ngày thứ nhất chuyển đi bao nhiêu phần của kho.

luyen thi tran dai nghia,

Quý phụ huynh vui long để các em tự làm để đụơc đánh giá chính xác năng lực, không sử dụng tài liệu và làm bài đúng giờ.

Bài làm các em nộp về email : boiduongvanhoatdn@gmail.com

Chúc các em làm bài thật tốt!

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

Luyện thi trần đại nghĩa, luyện thi vào lớp 6 trần đại nghĩa, ôn thi trần đại nghĩa, chuyên trần đại nghĩa, trần đại nghĩa, tran dai nghia, chuyen tran dai nghia, luyen thi vao lop 6 tran dai nghia, truong chuyen, boi duong van hoa, bồi duỡng văn hoá,

BTVN ( 18/3 ->24/3) LỚP T7+CN

Câu 1: 

a. Tính A = ( 4,53 x 0,2 + 6,165b x 3 ) : 2,5

b. Tính

Câu 2: 

Một người bán hàng bán lần thứ nhất 1/4 số trứng, lần thứ hai bán 2/5 số trứng thì còn lại 21 quả trứng. Hỏi người đó bán bao nhiêu quả trứng và mỗi lần bán bao nhiêu quả?

Câu 3: 

Cho hai phân số 7/9 và 5/11. Hãy tìm phân số a/b sao cho đem mỗi phân số đã cho trừ đi phân số a/b thì được 2 phân số mới có tỷ số là 5.

Câu 4: 

Ba người thợ làm chung nhau một công việc thì sau 3 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 8 giờ sẽ xong công việc đó và người thứ hai làm một mình thì phải 12 giờ mới xong. Hỏi người thứ ba làm một mình công việc đó thì sau mấy giờ mới xong?

Câu 5: 

Một thửa đất hình tam giác có đáy là 25m. Nếu kéo dài đáy thêm 5m thì diện tích sẽ tăng thêm 50 m2. Tính diện tích thửa đất khi còn chưa mở rộng.

Câu 6:  Ngày thường mua 5 bông hoa hết 10 000 đồng . Với số tiền đó ngày lễ chỉ mua được 4 bông hoa . Hỏi so với ngày thường thì giá hoa ngày lễ tăng giảm bao nhiêu phần trăm

Câu 7 : Cho 5 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng . Hãy nối từng cặp 2 điểm để được một đoạn thẳng . Hỏi có tất cả bao nhiêu hình tam giác có các cạnh là các đoạn thẳng đó ?
Câu 8 : Một đồng hồ mỗi giờ chạy nhanh 6 phút . Hôm qua , người ta vặn lại cho đúng giờ lúc 12 giờ trưa . Hỏi đúng 6 giờ chiều hôm nay đồng hồ đó chỉ mấy giờ ?
Câu 9 : Qua sự khảo sát của một nhóm học sinh, người ta thấy có 6 ban học tiếng Anh, 13 ban học tiếng Pháp, 4 ban vừa học tiếng Anh vừa học tiếng Pháp. Hai học sinh không học cả hai thứ tiếng này. Hỏi nhóm đang khảo sát có bao nhiêu học sinh ?
Câu 10 : Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 nên kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân số nào với 2002 ?
Câu 11 : Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và chia cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và chia cho 3 sẽ được 148. Bạn có biết số đứng giữa theo thứ tự trên là số nào không ?
Câu 12 : Tìm hai số biết rằng tổng của chúng gấp 3 lần hiệu của chúng và bằng một nửa tích của chúng
Câu 13 : Nếu giảm chiều dài đi 20 % và để diện tích không thay đổi thì chiều rộng hình chữ nhật đó phải thay đổi như thế nào ?
Câu 14 : Trong một hội nghị có 15 người , mọi người đều bắt tay lẫn nhau hỏi đếm được bao nhiêu cái bắt tay ?
Câu10 : Cho dãy số sau:
1; 4; 7 ; 10……..
Tìm số hạng thứ 24 của dãy số trên.
Câu 15 : 6 người thợ làm xong một đoạn đường mất 4 ngày.Vậy 8 người thợ làm xong đoạn đường mất mấy ngày? ( giả sử năng suất của các thợ giống nhau)
Câu 16: Chiều dài thật của một con đường là 130,4km và chiều dài của con đường này trên bản đồ là 65,2cm. Tính tỉ lệ của bản đồ ?
Câu 17: Một ôtô dự định đi từ A đến B mất 3 giờ 12 phút nhưng thực tế vận tốc của ôtô chỉ bằng 80% vận tốc dự tính. Hỏi thực tế ôtô đi từ A đến B mất bao nhiêu lâu?

Câu 18: 
Hai số thập phân có hiệu là 9,12. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang phải 1 hàng, rồi cộng với số lớn ta được 61,04. Tìm 2 số đó.
Câu 19: 
Một chiếc ca nô xuôi khúc sông AB hết 2 giờ và ngược khúc sông BA hết 4 giờ. Hỏi một cái phao trôi tự do theo dòng nước hết mấy giờ?
Câu 20: 
An tham gia đấu cờ. An đã đấu tất cả 20 ván, mỗi ván thua bị mất 15 điểm. Mỗi ván thắng được 10 điểm. Sau đợt đấu An được tất cả 50 điểm. Hỏi An đã thắng bao nhiêu ván?
Câu 21: Tính giá trị biểu thức bằng cách hợp lí.
2011 x 0,73 + 0,21 x 2011 x 2 + 0,85 x 4022 + 2011 x 7,15
2011 x 2011 x 20102010 – 2010 x 2010 x 20112011
2011 x 2010 x 20092009
Câu 22: 
Cho dãy số : 1,2 ; 2,3 ; 3,4 ; 4,5 ; … ; 109,0 ; 110,1
a) Tính tổng của dãy số trên?
b) Số hạng thứ 50 của dãy là số nào?
Câu 23: 
Tìm số có 2 chữ số biết rằng số này sẽ tăng 9 lần nếu ta viết thêm một chữ số vào giữa chữ số hàng đơn vị và hàng chục của số đó.
Câu 24 :Ngày 22 tháng 12 năm 2010 là thứ tư. Hỏi ngày 22 tháng 12 năm 2014 là thứ mấy?
Câu 25: 
Tỉ lệ nước trong hạt thóc tươi là 16% . Người ta đem 3 tạ thóc tươi phơi khô thì lượng hạt đó giảm đi 20kg. Tính tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt phơi khô.
Câu 26: 
Hiện nay tuổi cha gấp 5 lần tuổi con. Trước đây 6 năm tuổi cha gấp 17 lần tuổi con. Tính tuổi của cha và của con hiện nay.

Câu 27: Tính tổng A, biết:
A = 2,1+2,2+2,3+2,4+…+5,8+5,9

Câu 28: Tìm y, biết: 2010 – 20,5 : y = 1010

Câu 29: Cho dãy số: 8, 11, 14, 17 …
Hỏi số 6041 là số thứ mấy của dãy số?

Câu 30: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
0,08ha = ….m2

Câu 31: Chữ số 5 trong số thập phân 3,2546 có giá trị là bao nhiêu?

Câu 32: Có bao nhiêu số lẻ có ba chữ số chia hết cho 9?


Câu 33: Ngày đầu tiên của một năm nhuận là thứ hai. Hỏi ngày cuối cùng của năm đó là thứ mấy?

Câu 34: Nước biển chứa 4,2% muối. Tính lượng nước biển nặng bao nhiêu kg

www.boiduongvanhoa.com

Email: boiduongvanhoaTDN@gmail.com

 

Luyện tập tiếng anh 10 chuyên đề so sánh

    Choose the best answer to fill in the gaps.

 1. Today is a ……………. day. The sun shines all the time.

a. windy                             b. sunny                        c. cloudy                       d. rainy

2. Ba is a hard- working student and he works …………………. on all the  subjects .

a. hard                      b. slowly                        c. carelessly                           d. carefully

3. In the South of Viet Nam, there are only two …………. a year.

a. times                    b. days                          c. seasons                    d. periods

  1. It is very ………….. because the wind blows quite hard.

a. sunny                            b. rainy                          c. snowy                       d. windy

4. In class you must listen  ……………… to the teacher.

a. hardly                            b. boringly                     c. carelessly                           d. carefully

5. The children are playing …………….. . They should be quite.

a. quietly                            b. eagerly                     c. happily                      d. noisily

6. In the sunny season, the ………….. shine(s) almost all the days.

a. snow                    b. clouds                       c. floods                        d. sun

7. The ……………. today is higher than yesterday. It must be over 37  C .

a. degree                           b. level                          c. humidity                    d. temperature

8. Viet Namhas a tropical……………….

a. climate                 b. weather                    c. temperature              d. season

9. My mother can dance very ………….. She is a professional dancer.

a. sweetly                b . softly                        c. loudly                        d. beautifully

10. InViet Nam, it is normally……………. in the South than in the North.

a. hot                        b. hotter                        c. hottest                       d. hoter

11. The food is …………… than the last time I ate it.

a. badder                           b. bad                                     c. worse                        d. worst

12. Ho Chi Minh cityis ………….. thanHanoi.

a. big                        b. bigger                       c. biggest                      d. biger

13. Children often learn very ……………….. things around them.

a. quickly                  b. quicker                      c. quickest                    d. quick

14. She can not sing …………… but she can play the piano beautifully.

a. good                     b. best                           c. goodly                       d. well

15. Helen always …………. with John in every school dancing competition.

a. dances                          b. dance                       c. dancing                     d, danced

16. It …………… dangerous to swim in deep rivers.

a. are                        b. is                               c. being                         d. be

17. The boy …………….. at home yesterday evening.

a. stay                      b. staying                      c. stayed                       d. stays

18. Last time, he ……………… very slowly.

a. driving                            b. drove                        c. driven                        d. drived

19. I now ………….. speak English perfectly.

a. can                       b. was                           c. could                         d. did

20. Jack is now …………….. than he used to be.

a. happy                            b. happier                     c. happiest                    d. happyer

21. The tourist company was ………….. down the street than I had thought.

a. farther                            b. far                              c. farer                          d. farest

22. There is nothing ………… than going swimming in hot weather.

a. gooder                           b. good                         c. better                         d. best

23. He tried very ……….. but still failled the exame.

a. hardly                            b. hard                          c. harder                       d. hardest

24. She came to school ……….. and had to stand outside for 15 minutes.

a. late                       b. lately                         c. latest                         d. latter

25. He was ……………. successful with the business.

a. complete              b. completion               c. completeness          d. completely

26. I ……….. everything will be all right soon.

a. hope                     b. hopes                       c. hoping                       d. hoped

27. I often …………….. up early in the morning.

a. gets                      b. getting                       c. got                                       d. get

28. Lan ……………. you some minutes ago.

a. phones                          b. phoning                    c. phoned                     d. phone

29. Don’t ……….. the door open when you go out.

a. leave                    b. leaves                       c. leaving                      d. left

30. David’s school ……….. is very bad this term.

a. report                             b. period                       c. day                                      d. semester

31. The …………. this year are longer and more difficult than those last year.

a. schools                b. notebooks                          c. time                           d. lessons

32. Our friends are more ……………… than us .

a. difficult                 b. intelligent                            c. easy                          d. tall