Posts Tagged ‘giáo viên luyện thi vào lớp 6 trần đại nghĩa bình thạnh’

series online -CAMBRIDGE PRIMARY CHECKPOINT MATH OCTOBER 2016

Primary Checkpoint – Mathematics (0845) October 2016 Paper 1 (1)

Primary Checkpoint – Mathematics (0845) October 2016 Paper 1 MS

Primary Checkpoint – Mathematics (0845) October 2016 Paper 1

Primary Checkpoint – Mathematics (0845) October 2016 Paper 2 MS

Primary Checkpoint – Mathematics (0845) October 2016 Paper 2

Đây là link tải tài liệu checkpoint hệ Cambridge môn Math.

Series luyện thi online – Trắc nghiệm tổng hợp . lesson 2

HISTORY – LESSON 1

 1. Who is the most successful leader of the Resistance War against France?
  1. Nguyễn Trung Trực
  2. Trương Định.
  3. Nguyễn Hữu Huân
  4. Hồ Xuân Nghiệp
 2.  Bình Sơn belongs to:
  1. Quãng Ngãi.
  2. An Giang
  3. Long An
  4. Quảng Nam
 3. Tân An belongs to:
  1. An Giang
  2. Hà Tiên
  3. Long An.
  4. Vĩnh Long
 4. When did Trương Định recruit insurgents to against France?
  1. By the end of 1959
  2. After The Treaty of Huế, concluded on 25 August 1883 between France and Nguyen Dynasty
  3. After France attacked Gia Định.
  4. After France occupied 3 provinces in the South-Eastern of Vietnam
 5. When did Nguyen Dynasty sign  The Nham Tuat Treaty? According to this, 3 provinces in the South-Eastern of Vietnam belonged to France.
  1. In 1959
  2. After France attacked Gia Định
  3. By the time Trương Định recruited insurgents to against France
  4. In 1862.
 6. When Trương Định Popular Forces was in the most successful period, what did Nguyen Dynasty do?
  1. Singed the Treaty with the French.
  2. Forced Truong Dinh dissolve insurgents
  3. Ordained Truong Dinh for military commander of An Giang
  4.  3 provinces in the South-Eastern of Vietnam belonged to France
 7. The King ordained Truong Dinh for military commander of:
  1. Ha Tien
  2. Vinh Long
  3. An Giang.
  4. Long An
 8. Who alleged to have a change and learn modern technology from Europe into our country  in Nguyen Dynasty
  1. Nguyen Lo Trach
  2. Pham Phu Thu
  3. Nguyen Truong To.
  4. Both a, b, c are correct
 9. Which revolution belongs to Can Vuong movement:
  1. Ba Dinh revolution ( Thanh Hoa)
  2. Bai Say revolution ( Hung Yen)
  3. Huong Khe revolution ( Ha Tinh)
  4. Both a, b, c are correct.
 10.  To prepare for the lasting  resistance against the French, Ton That Thuyet decided to locate the holy revolutionary base in:
  1. The mountainous region from Quang tri to Thanh Hoa.
  2. 3 provinces in the South-Eastern of Vietnam
  3. Mountainous region in Quang Nam
  4. Mountainous  region in Lang Son
 11.  In the end of XIX century, which industrial field appeared in our country?
  1. mining industry
  2. textile industry
  3. manufacturing of cement, electricity industry
  4. both a, b, c are correct.
 12.  Where did Phan Boi Chau travel to find a way for the independence of Vietnam?
  1. China
  2. England
  3. Russia
  4. Japan.
 13.  When did Dong Du movement end?
  1. 1904
  2. 1908
  3. 1905
  4. 1909.

SOCIAL KNOWLEDGE – LESSON 1

 

 1. The author of Vietnamese hymn ( quốc ca) is:
  1. Văn Ký
  2. Văn Cao
  3. Hoàng Hà
  4. Lưu Hữu Phước
 2. How many ethnics ( dân tộc) are there in Vietnam?
  1. 56
  2. 54
  3. 55
  4. 52
 3. Which place has “Bia Tien si” :
  1. Quoc Hoc Hue school
  2. The temple hosts the Imperial Academy  ( Văn Miếu quốc tự giám)
  3. Bút Pagoda
  4. Một Cột pagoda
 4. Hoang Sa archipelago ( quần đảo) is a region of :
  1. Da Nang
  2. Khanh Hoa
  3. BInh DInh
  4. Phu Yen
 5. How many Vietnamese people are known as world cultural celebrities ( danh nhân văn hóa thế giới)
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
 6. In urban area, the maximum speed of motorcycle is:
  1. 30 km/h
  2. 35 km/h
  3. 40 km/h
  4. 45 km/h
 7.  The biggest archipelago is in:
  1. Viet nam
  2. Thailand
  3. Philippine
  4. Indonesia
 8. According to Egypt mythology, where  do  Gods live?
  1. Tu Di mountain
  2. Nga Mi mountain
  3. Olympia mountain
  4. Another answer
 9. Which planet in Solar system  rotates fastest ?
  1. Venus
  2. Mercury
  3. Mars
  4. Jupiter
 10. Which kind of bird flies fastest?
  1. Swallowtail ( chim nhạn)
  2. Kestrel ( chim cắt)
  3. Woodpecker ( chim gõ kiến)
  4. Eagle ( chim đại bang)
 11. The World Cup 2018 wil be hold in:
  1. Russia
  2. China
  3. France
  4. Brasil
 12. World cup 2018 is the …… world cup
  1. 20th
  2. 19th
  3. 21st
  4. 22nd

SERIES LUYỆN THI ONLINE – LITERATURE.LESSON1

http://www.boiduongvanhoa.com

HOA ĐỎ

            Đất nước ta xanh tươi bốn mùa, có hoa quả quanh năm. Nếu quả là phần ngon nhất thì hoa là phần đẹp nhất của cây.

Chỉ nói riêng màu hoa đỏ cũng có bao nhiêu thứ hoa đẹp.

Đỏ tía là hoa chuối. Đỏ tươi là hoa vông, hoa gạo. Màu đỏ của hoa hồng nhung có quanh năm, ai mà chẳng thích. Hoa mặt trời có nhiều loại, loại cánh đơn màu đỏ cờ, cánh sen, loại cánh kép màu hồng và còn có màu đỏ rực như tiết.

Mùa hè hoa mào gà đỏ đến chói mắt. Hoa lựu như những đốm lửa lập loè về mùa hè. Mùa thu hoa lộc vừng như những tràng pháo đỏ nhỏ treo khá kín đáo trên cành lá nhiều tầng, phải nhìn thấy thảm đỏ dưới gốc ta mới biết trên cành hoa đang nở rộ.

Đương nhiên mùa xuân là mùa hoa đẹp. Thược dược to bằng chiếc đĩa. Thu hải đường như những chùm hoa mọng, nhìn mà muốn ăn. Hải đường lại như những ngọn lửa nến loé lên từ nách lá. Cây thu hải đường trồng trong chậu. Còn cây hải đường lại to như cây bưởi. Màu đỏ của hoa đỗ quyên làm ta tưởng như cây không biết mọc lá, cây không có lá bao giờ.

Tết đến hoa đào nở thắm. Nó cũng là mùa xuân đấy.

Sau Tết những cây gạo, rồi sau đó là cây vông, sau nữa là nhiều ngày mới đến lượt hoa xoan tây thi nhau nở đỏ, xem ai rực rỡ hơn. Cả cây gạo và cây vông  khi ra hoa đều không có lá, trông xa tưởng như cành đào ngày Tết đã vụt lớn lên, trở thành khổng lồ để kéo dài mùa xuân ra. Hoa gạo, hoa vông cứ mọc lên sáng chói ở đầu làng ven núi hoặc ngay cả trong những thị xã, thành phố.            Ai mà chẳng yêu hoa. Còn nhiều thứ hoa màu đỏ nữa, với nhiều sắc thái đậm nhạt khác nhau, có thứ có hương, có thứ không thơm, nhưng đều làm đất nước và cuộc sống của chúng ta thêm tươi đẹp, thêm đáng yêu, đáng quý.

(Theo  Băng Sơn)

Choose the correct answers

Câu 1  According to  the text,  which phrases did writer use to mention the red – color of flowers ?

A.đỏ tía, đỏ tươi, đỏ cờ, đỏ rực. C. đỏ thắm, đỏ ối, đỏ hồng.
B.đỏ ong, đỏ chót, đỏ mọng. D.đỏ tía, đỏ tươi, đỏ rực.

Câu 2:  Which flower blooms in autumn ?

A.Hoa thược dược B.Hoa lựu C. Hoa lộc vừng D. Hoa đỗ quyên

Câu 3: Which flower evokes  feeling of delicious?

A. Hoa lộc vừng B.Hoa thu hải đường C. Hoa hải đường D. Hoa gạo

Câu 4:  Cây gạo and cây vông were compared to ……?

A.Những chiếc đèn lồng. C. Ngọn lửa hồng tươi.
B.Cây đào ngày Tết. D. Mùa xuân.

Câu5: Whythe  red of  azalea raises a thinking that azalea doesn’t have leaves?Vì sao màu đỏ của hoa đỗ quyên làm ta tưởng như cây không biết mọc lá, không có lá bao giờ?

A. Because plant doesn’t have leaf. C. Beacuse leaves are red too.
B. Because look from a long distance. D. Because azalea has too much red flowers

Câu 6:  The writting above talk about….

A. Kinds of flower bloom in Spring. C. The beauty of plants of our country.
B. Some kind of flowers that are red. D. Each season has different flower.

SERIES LUYỆN THI ONLINE – MATH. LESSON 1

http://www.boiduongvanhoa.com

WORD PROBLEM

1. A numbers of truck are transporting some good from HCMC to Da Nang. The first 6 trucks transport 40tons each one. The last 3 trucks transport 3 tons less than each one of the first 6 trucks. Find the average mass each truck can load?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Hai and Tam have 56 marbles in total. If Hai gave another 1 marble and Tam recieved 5 ones more, the number of marbles of two friends would be the same. Find the number of marbles of each person has

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. The total of two numbers is 467. If you write the number 5 in the units place of the smaller number you will have the greater number. Find two given numbers.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. The  perimeter of a garden  is twice its width. Its length is 46m more than its width. What are the perimeter and area of this garden?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. A man brings pears and apples to market to sell. the number of pears is 250 more than apples. On the way to the market, he lost 10 pears so the left of  pears is 4 times the apples. How many pears and apples he had?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. The age of older brother is 16 and the younger is 4. Find the brothers’s age when the younger brother’s age is 2/5 times the older’s one .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Sally is 54 years old and her mother is 80, how many years ago was Sally’s mother three times her age?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FUN QUIZ

1. Using only addition, how do you add eight 8’s and get the number 1000?

…………………………………………………………………

2. Which 3 numbers have the same answer whether they’re added or multiplied together?

………………………………………………………………..

3. There is a basket containing 5 apples, how do you divide the apples among 5 children so that each child has 1 apple while 1 apple remains in the basket?

………………………………………………………………….

4. There is a three digit number. The second digit is four times as big as the third digit, while the first digit is three less than the second digit. What is the number?

………………………………………………………………….

5. Two girls were born to the same mother, at the same time, on the same day, in the same month and in the same year and yet somehow they’re not twins. Why not?

………………………………………………………………….