Posts Tagged ‘de thi toan vao tran dai nghia’

BT ngày 24/8 lớp 4 online

 1. Một đội công nhân có 48 người tính làm xong một công trình trong 50 ngày. Nhưng có một số công nhân đến tăng cường thêm nên công trình đó xong trước 20 ngày. Hỏi số công nhân tăng cường là bao nhiêu?
 2. Một toán thợ có 18 người dự tính làm một con đường trong 20 ngày, mỗi ngày làm 6 giờ. Do có 3 người nghỉ nên toán thợ chỉ còn 15 người thì sẽ làm xong con đường đó trong bao nhiêu ngày, mỗi ngày làm 8 giờ? ( năng suất làm việc của mỗi người như nhau)
 3. Để đào một cái ao nuôi tôm, người ta dự tính 25 công nhân phải làm việc trong 27 ngày. Nay người ta muốn hoàn thành cái ao đó trong 9 ngày thì phải cần bao nhiêu công nhân ( năng suất làm việc của mỗi người như nhau)
 4. Một người phải đi một quãng đường từ A đến B. Nếu người đó đi xe đạp mỗi giờ đi được 12km thì mất 8 giờ. Hỏi nếu người đó đi xe gắn máy mỗi giờ đi được 48km thì phải mất bao nhiêu giờ?
 5. Tâm  được m ẹ cho một số tiền để mua tập. Nếu Tâm mua loại tập 2500 đồng một quyển thì được 12 quyển.Hỏi nếu Tâm mua loại tập 2000 đồng thì mua được bao nhiêu quyển tập
 6. Một cửa hàng mới mua về một số lít nước mắm. Nếu chiết ra bình loại 4l thì được 48 bình. Hỏi nếu chiết ra bình loại 12l thì được bao nhiêu bình?
 7. Một hình chữ nhật có chiều dài 174m và chiều rộng 15m. Nếu diện tích không đổi mà chiều dài là 58m thì chiều rộng sẽ là bao nhiêu mét?
 8. Để làm xong một công trình thủy lợi, người ta dự trù 32 công nhân làm trong 20 ngày. Nếu có thêm 8 công nhận nữa đến, hỏi người ta sẽ làm xong công trình đó sớm hơn được bao nhiêu ngày?
 9. Một trường bán trú đã chuẩn bị gạo đủ cho 80 học sinh ăn trong 25 ngày, Nhưng do có một số học sinh đến thêm nên số gao đó chỉ đủ ăn trong 20 ngày. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã đến thêm
 10. Một trường cần mua một số tập để phát thưởng cho học sinh. Nếu mua loại 2400 đồng 1 quyển thì được 400 quyển, nhưng nhà trường đã mua loại tập tốt hơn thì được 320 quyển. Tìm giá 1 quyển tập đã m ua
 11. Một người phải đi một quãng đường. Nếu đi xe đạp mỗi giờ được 12km thì phải mất 6 giờ. Nếu đi xe máy mỗi giờ được 36km thì sẽ hết bao nhiêu thời gian?
 12. Một đội thanh n iên xung phong dự trữ đủ gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Nhưng vì có một số người đến thêm nên số gạo đó chỉ đủ ăn trong 12 ngày. Hỏi số người mới đến thêm là bao nhiêu?

BT lớp 4 (online) ngày 22/8

 1. Một đội công nhân trong một phân xưởng may có 45 người. Cứ 12 người trong 1 ngày may được 180 cái áo. Đội công nhân đó phải may 1200 cái áo trong một ngày. Hỏi đội công nhân đó phải tăng cường thêm bao nhiêu người?
 2. Hai thửa ruộng chất đất như nhau. Thửa thứ nhất có diện tích 4500 m2, thửa thứ hai có diện tích 6000 m2. Trung bình cứ 5ha thu được 300 kg thóc. Hỏi cả hai thửa ruộng đó thu được bao nhiêu tạ thóc?
 3. Một nhà máy xay lúa cứ xay 100kg thóc thì được 80kg gạo. Hỏi muốn xay được 400kg gạo thì phải xay bao nhiêu kg thóc?
 4. Một bể nước có sức chứa 14000 lít nước hiện đang chứa 2000 lít nước. Người ta mở một vòi nước cho chảy vào bể cứ 30 phút chảy được 4000 lít nước. Hỏi vòi đó chảy trong bao lâu mới đầy bể
 5. Khối lớp 5 trường em có tất cả 135 nam. Tính ra cứ 4 nữ thì có 3 nam. Hỏi lớp 5 trường em có bao nhiêu học sinh?
 6. Cứ chở 32 tấn gạo cần 4 ô tô. Người ta cần chở 112 tấn gạo mà chỉ có 12 ô tô. Hỏi phải thuê thêm bao nhiêu ô tô để chở hết số gạo?
 7. Người ta dự tính cứ 6 người một ngày sửa được 648m đường. Hỏi phải cần bao nhiêu người để sửa xong 2 đoạn đường trong 1 ngày, biết đoạn thứ nhất dài 1km và đoạn thứ hai dài 1160m2.
 8. Một đội công nhân tính sửa 4250m đường trong 25 này. Đợt đầu đã làm trong 10 ngày. Đợt thứ hai làm được 200m đường. Hỏi đợt thứ ba đội công nhân đó phải làm bao nhiêu ngày nữa mới xong?
 9. Trên một công trường đang làm đường, tính ra cứ 5 công nhân trong 4 ngày làm được 200m đường. Hỏi với sức l àm việc như vậy thì 20 công nhân trong 7 ngày làm được bao nhiêu mét đường.
 10. Một phân xưởng có 25 công nhân làm trong 4 ngày được 500 sản phẩm. Hỏi phân xưởng đó cần làm 600 sản phẩm trong 3  ngày thì phải tăng cường thêm bao nhiêu công nhân?
 11. Gia đình em có 4 người trong 30  ngày dùng hết 48kg gạo. Nay gia đình em có thêm 2 người trong 15 ngày thì dùng hết bao nhiêu kg gạo? ( số gạo mỗi người dùng 1 ngày như nhau)

BTVN toán nâng cao lớp 4 ngày 10/8 lớp online

 1. Hai bạn Nam và Sơn mua chung nhau 45 cuốn tập hết tất cả 112 500 đồng. Nam trả nhiều  hơn Sơn 7500 đồng. Hỏi mỗi bạn đã mua bao nhiêu cuốn  tập?
 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 262m. Chiều rộng kém chiều dài 19m. Người ta trồng lúa cứ 7ha thu hoạch được 35 000 000kg lúa. Hỏi người ta thu hoạch được tất cả bao nhiêu tạ lúa?
 3. Ba số chẵn lien tiếp co tổng là 168. Tìm ba số đó
 4. Hiện nay ba hơn m ẹ 7 tuổi. Bốn năm nữa tuổi ba và tuổi mẹ cộng lại là 79 tuổi. Hỏi hiện nay ba bao nhiêu tuổi? Mẹ bao nhiêu tuổi?
 5. Hai đoàn công nhân đã đắp 5km đường. Đoàn thứ nhất đắp hơn đoàn thứ hai 560m. Hỏi mỗi đoàn đã đắp được bao nhiêu mét đường?
 6. Khối lớp 4 trường em có 285 học sinh. Cuối năm có 45 học sinh xếp loại trung bình và yếu, còn lại là học sinh khá và giỏi. Số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi là 60 em. Hỏi khối lớp 4 có bao nhiêu học sinh khá? Bao nhiêu học sinh giỏi?
 7. Một khi đất  hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi một hình vuông cạnh là 54m. Chiều dài hơn chiều rộng 26m. Tìm chiều dài của khu đất hình chữ nhật.
 8. Trong sân có 136 học sinh đang tập thể dục. Có 4 nam sinh ra khỏi sân nên bây giờ số nữ hơn số nam là 14 bạn. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu bạn nam, nữ tập thể dục?
 9. Tìm hai số lẻ mà giữa chúng có 2 số chẵn có tổng là 294.
 10. Tìm hai số biết tổng của chúng là số lớn nhất có 3 chữ số và hiệu của chúng là số có 2 chữ số chỉ viết bằng chữ số 9.

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

‘Một nửa giáo viên hối hận vì nghề đã chọn’

“Chưa bao giờ phương tiện thông tin đại chúng lại bôi nhọ nghề giáo như bây giờ”, PGS.TS Vũ Trọng Rỹ (Viện Khoa học Giáo dục) chia sẻ.

Hình minh họa

“Mỗi giáo viên phổ thông phải làm tới 10 đầu việc, thời gian lao động 60-70 giờ/tuần, trong khi có đến 50% giáo viên được hưởng lương dưới mức bình quân”. Đó là một trong những công bố của Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam về đề tài nghiên cứu “Giải pháp cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông”.

Chán nghề, suy thoái đạo đức

– Qua kết quả nghiên cứu, ông có suy nghĩ gì về thực trạng của đội ngũ giáo viên?

– Chúng tôi đã điều tra về nhân cách và năng lực nghề nghiệp của giáo viên tại 7 tỉnh, thành. Kết quả là tuyệt đại bộ phận có phẩm chất tư tưởng đạo đức tốt, gắn bó với nhà trường. Tuy nhiên, có một bộ phận nhỏ sa vào tệ nạn xã hội và suy thoái về đạo đức. Nguyên nhân chính của sự thoái hóa đạo đức là lương thấp, chịu nhiều áp lực, lao động căng thẳng. Một bộ phận đáng kể chán nghề, chưa nhận thức đầy đủ chức năng nhiệm vụ của người giáo viên.

– Phải chăng ông muốn nói chất lượng giáo dục hiện nay thấp là do đội ngũgiáo viên?

– Nói chung, đội ngũ giáo viên hiện nay còn rất nhiều bất cập. Đó là một trong những nguyên nhân chính. Chất lượng của nền giáo dục không bao giờ vượt quá chất lượng của đội ngũ nhà giáo. Nhưng chất lượng đội ngũ giáo viên thấp, kết quả giáo dục thấp là do đâu? Ta đã coi phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu chưa?

– Vậy hệ quả sẽ là?

– Chất lượng giáo dục thấp thì làm sao tạo ra được những học sinh giỏi được. Cơ sở vật chất có thể rất hiện đại, sách giáo khoa, chương trình rất hay nhưng đội ngũgiáo viên năng lực hạn chế thì không thể có nền giáo dục tốt được.

Mọi thứ đều đổ lên đầu giáo viên cả!

– Nhiều người nghĩ rằng giáo viên là một nghề nhàn nhã, bởi thế thu nhập không cao cũng là điều dễ hiểu?

– Người ta cứ nghĩ là giáo viên nhàn, nhưng ngoài thời gian lên lớp, họ còn dành thời gian soạn bài, chấm bài… Một khảo sát do chính tôi làm, điều tra trên 526 giáo viên phổ thông ở 27 trường thuộc 5 tỉnh cho thấy, thời lượng lao động của giáo viênphục vụ cho giáo dục là rất kinh khủng. Cấp tiểu học, số giờ làm việc trong một tuần cao hơn khoảng 1,5 lần so với quy định của Nhà nước (nhà nước quy định 40 giờ/tuần), cấp THCS là gấp 1,7 lần, THPT là 1,8 lần.

– Khảo sát dựa trên những tiêu chí nào thưa ông?

– Tôi đưa cho giáo viên bảng hỏi thống kê một ngày làm việc bình thường, từ lúc đi làm đến lúc trước khi đi ngủ. Sau đó tôi lấy ra giờ làm việc trung bình.

– Ý ông đó không phải là một nghề nhàn nhã?

– Lao động của người giáo viên chịu rất nhiều áp lực. Áp lực từ phía học sinh, cha mẹ các em, cán bộ quản lý giáo dục, xã hội… Mọi thứ đều đổ lên đầu giáo viên cả!

– Làm việc vất vả như vậy, thu nhập của họ thì sao thưa ông?

– Một sinh viên sư phạm tốt nghiệp đại học ra trường có mức lương trung bình khoảng trên dưới 2 triệu đồng/tháng, gồm cả tiền đứng lớp. Đối với giáo viên trẻ mới ra trường, tiền lương chưa chắc đã đủ tiền xăng xe, điện thoại, nhậu nhẹt với bè bạn… Còn ăn uống, nhà cửa, là hoàn toàn nhờ bố mẹ. Lương thấp không đủ sống, áp lực cao, dẫn đến những bệnh nghề nghiệp mà nhiều người không có điều kiện chữa trị. Nhưng cái quan trọng nhất là nó không làm cho người ta yêu nghề.

PGS.TS Vũ Trọng Rỹ.

Họ hối hận với lựa chọn nghề giáo

– Ông thấy số giáo viên yêu nghề hiện nay có nhiều không?

– Tôi đã hỏi hơn 500 giáo viên ở 3 cấp với câu hỏi: Nếu được chọn lại nghề khác thì ông (bà) có chọn nghề dạy học nữa không? Kết quả là số giáo viên không còn muốn làm nghề giáo ở cấp tiểu học là 40,9%, cấp THCS là 59%, và THPT là 52,4%. Thế là có ít nhất một nửa giáo viên hiện nay không muốn làm nghề dạy học nữa. Họ hối hận với lựa chọn nghề giáo. Một bộ phận đáng kể đang chán nghề.

– Vì đâu mà lại có nông nỗi đó thưa ông?

– Đơn giản vì chế độ chính sách đãi ngộ với họ chưa thỏa đáng, không tốt. Nghề không nuôi sống được bản thân, gia đình. Vì không sống được bằng nghề nên họ phải tìm cách khác, phải dạy thêm, làm thêm ruộng, buôn bán, đưa hàng, chạy chợ, nhờ cậy vào sự trợ giúp của gia đình…

– Ông nói thế liệu có thuyết phục không khi mà trước đây cũng khó khăn, vất vả mà giáo viên vẫn yêu nghề?

– Trước đây điều kiện xã hội nó khác. Chúng tôi sống trong thời bao cấp, tất cả mọi người đều giống nhau. Không ai trách móc, suy bì, tất cả vì một lý tưởng cao cả. Giờ đã khác. Không yêu nghề thì họ sẽ không có động lực để dạy học. Người nào tốt lắm thì làm tròn trách nhiệm. Còn số người có tâm huyết thì ít lắm.

Thầy cầm phong bì, nó sẽ coi thầy là gì?

– Ông vừa nói, một trong những tồn tại của giáo viên hiện nay là đa số giáo viên chưa nhận thức đầy đủ chức năng nhiệm vụ của người giáo viên?

– Chức năng của người giáo viên là giáo dục và dạy học. Nhưng hiện mới chỉ dừng lại vai trò dạy học, mà vai trò giáo dục của người giáo viên được nhận thức chưa đầy đủ. Giáo viên phải là nhà giáo dục đã chứ không phải là thợ dạy. Nhưng giờ mới chú ý tới dạy chữ, chưa chú ý nhiều tới dạy người.

– Ông bảo giáo viên phải là một nhà giáo dục?

– Nghĩa là giáo viên phải bằng chính nhân cách của mình để giáo dục học sinh. Đó là đặc thù của nghề dạy học, nó cao quý là ở chỗ đó. Giờ thầy cầm của bố mẹ nó một cái phong bì rồi chữa điểm cho nó, nó biết chứ. Thế thì nó sẽ coi thầy giáo là gì? Thầy sẽ giáo dục nhân cách cho nó như thế nào?

– Theo kết quả điều tra thì đa số giáo viên không nhận thức điều đó?

– Đúng vậy. Phần đáng kể chỉ lo việc dạy học, truyền thụ kiến thức thôi. Họ thiếu ý thức và  kỹ năng về giáo dục. Họ không để ý đến điều đó, dù trong nhà trường sư phạm cũng có dạy.

– Vậy chúng ta phải làm gì?

– Phải cải cách đội ngũ giáo viên, thay đổi cách đào tạo giáo viên. Chứ cứ như đội ngũ hiện nay thì chắc không thể thực hiện được đổi mới giáo dục, không thể tạo ra sự đột phá.

Thi nhau bôi nhọ nghề giáo

– Người Việt vốn có truyền thống tôn sự trọng đạo, đến nay truyền thống ấy có còn nguyên vẹn không?

– Cô thử đọc trên báo chí hiện nay xem hình ảnh người thầy thế nào. Họ chọn những câu chuyện giật gân, làm xã hội nhìn nhà giáo bằng con mắt khác. Còn đâu truyền thống tôn sư trọng đạo. Bao nhiêu tấm gương người tốt việc tốt thì không thấy đưa. Thế mà toàn chỗ này thầy giáo đánh học sinh, chỗ kia lạm dụng tình dục học sinh… Chưa bao giờ phương tiện thông tin đại chúng lại bôi nhọ nghề giáo như bây giờ.

– Đó là những chuyện có thật, không phải chuyện bịa. Nhưng người ta đưa lên để làm gì?

– Hiện có 800.000 giáo viên, trong đó chỉ cần 1.000 ông mất dạy, mà chỉ đưa tin về 1.000 ông đó đã kinh khủng rồi. Nhưng nó có là gì so với 800.000? Trường nào, chỗ nào chẳng có một hai giáo viên không tử tế, không làm đúng tư cách thầy giáo. Thế mà chỉ rình rình đưa những thông tin đó thì người ta sẽ nhìn nhận nghề giáo như thế nào? Tôi thấy rất chán với điều đó.

– Nhưng rõ ràng giáo viên phải là người giữ được chuẩn mực, ít nhất là chuẩn mực đạo đức. Khi họ không giữ được, thì buộc xã hội phải lên án?

– Đúng thế. Nhưng nếu chỉ nhìn vào một bộ phận để đánh đồng đội ngũ nhà giáo thì tôi thực sự thấy buồn.

 

Giáo viên hiện nay không được coi trọng, từ chính sách đến cách xã hội nhìn nhận. Vấn đề tiền lương, vấn đề chế độ tuyển giáo viên. Sinh viên sư phạm ra trường rất khó khăn mới kiếm được việc làm.

Thậm chí có người phải “chạy” hàng trăm triệu đồng mới có được chỗ dạy ở một tỉnh lẻ. Xã hội như thế thì làm sao đòi hỏi giáo dục phải có chất lượng cao được. Mình không thể trách giáo viên, vì mình phải hiểu cái gì dẫn đến như thế? Họ chỉ là nạn nhân, vì xã hội thế nào thì nhà trường như thế.

 

Theo Kiến Thức

EVN ‘thích’ mua điện Trung Quốc giá cao

Trong khi ra sức ép các nhà máy thủy điện, thậm chí họ phải chào giá 0 đồng để được chạy máy thì Tập đoàn điện lực VN (EVN) lại vác tiền đi mua điện của Trung Quốc với giá cao gấp 2 đến 3 lần.

Tại buổi làm việc mới đây giữa Bộ Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) và tỉnh Phú Yên, nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đã vò đầu bứt tai kêu khó do mâu thuẫn giữa việc phát điện cạnh tranh và xả nước để đảm bảo tưới cho vùng hạ du.

Ông Lê Chí Trọng, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, cho biết kể từ khi xây dựng 3 nhà máy thủy điện Krông H’năng, Sông Ba Hạ và Sông Hinh trên lưu vực sông Ba, nguồn nước về hạ lưu sông Ba đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng  do các nhà máy tích nước phát điện. Ông Chế Bá Hùng, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Phú Yên cũng nhìn nhận, việc hạ lưu sông Ba thường xuyên thiếu nước là do các nhà máy không duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định.

Sông Ba trơ đáy vì thủy điện không xả nước

“Không thể bán được điện”

Về phía thủy điện, ông Dương Quốc Vương, phụ trách Nhà máy thủy điện Sông Hinh, thuộc Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, giải thích năm nay nguồn nước về hồ thủy điện này rất dồi dào nên đến cuối tháng 4/2012, nước vẫn đầy hồ. Nhưng khi triển khai phát điện cạnh tranh từ 1/7, thì nhà máy không thể bán được điện do EVN không đồng ý  mua, mặc dù nhà máy chào giá bán điện không quá cao. Có thời điểm nhà máy chỉ chạy máy cầm chừng 2 giờ/ngày đêm, trong khi hạ lưu thì đang khô khát.

Trong khi đó, trước bức xúc của tỉnh Phú Yên, EVN liền phát văn bản yêu cầu Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ và Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh khẩn trương cung cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất vụ hè thu 2012 theo đề nghị của tỉnh, trong đó Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ cung cấp nước liên tục 14 giờ mỗi ngày. Trước tình hình này, ông Đặng Văn Tuần, Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ nói, nếu chạy 14 giờ mỗi ngày, nhà máy sẽ nhanh chóng hết nước và lỗ thêm do giá bán điện lại thấp. Do đó, ông Tuần đề nghị, EVN cần cân nhắc giữa việc cấp nước cho hạ du và việc mua điện từ các nhà máy thủy điện, đảm bảo sự hài hòa hợp lý.

Một đại diện của Hiệp hội Năng lượng VN phân tích, “cái khó” ở chỗ nhiều nhà máy muốn phát cũng không được phát, do lượng phát, giờ phát trong ngày của các nhà máy bao nhiêu vẫn do EVN (thông qua Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia – A0) điều phối. Lãnh đạo một nhà máy thủy điện ở Phú Yên (xin giấu tên) tiết lộ: “EVN ưu tiên mua điện ở các nhà máy thủy điện có giá rẻ, thấp hơn giá 563 đồng/kW/h, thậm chí có đơn vị chỉ chào giá 300 đồng/kW/h”. Ông Đặng Văn Tuần cũng cho biết, trước yêu cầu cấp nước cho vùng hạ du của tỉnh Phú Yên, đã có thời điểm thủy điện Ba Hạ phải chào giá 0 đồng (chỉ hưởng 95% giá sàn – PV) để được chạy máy.

Đại diện một nhà máy thủy điện cũng “tố”, lúc thiếu điện thì không sao, nhưng lúc thừa điện, EVN lập tức ép giá, huy động thời gian phát rất ít, thậm chí các nhà máy thủy điện nhỏ phải đắp chiếu nằm đấy do không được huy động.

Không mua trong nước lại mua mắc ở nước ngoài

Ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng VN phân tích, nhà máy thủy điện phải thực hiện nhiều mục tiêu, vừa phát điện, vừa chống lũ, chống hạn. Vận hành vì lợi nhuận nên nhà máy nào cũng muốn tích nước, dự trữ cho phát điện, nhưng như thế hạ lưu sẽ thiếu nước. Không chỉ sông Ba, rất nhiều dòng sông cũng đang trong tình trạng này. Vì vậy, Chính phủ, Bộ Công thương phải xử lý triệt để, rốt ráo quy trình vận hành, điều tiết nước các hồ, yêu cầu các nhà máy phải chạy máy, xả đủ nước cho hạ lưu, nếu không người dân sẽ chịu thiệt thòi. Ông Ngãi cũng cho rằng, giai đoạn này đang thừa điện, không có lý do gì các nhà máy không xả nước.

Trên thực tế, theo nhiều nhà máy, vào mùa thấp điểm là mùa mưa, giá bán điện cho EVN của các nhà máy thủy điện chỉ 500 – 550 đồng/kWh. Với giá điện này hầu hết các nhà máy đều lỗ, dẫn tới tình trạng càng phát nhiều giờ trong ngày thì lỗ càng nặng.

Trong khi đó EVN vẫn mua điện từ Trung Quốc với giá khoảng 1.300 đồng/kWh, gấp 2 – 3 lần giá mua điện của các nhà máy thủy điện, cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà máy thủy điện nhỏ, vừa phía bắc thường xuyên không được huy động. Cụ thể, theo Tập đoàn Hưng Hải – chủ đầu tư nhiều nhà máy thủy điện, 12 tỉnh phía bắc hiện nay vẫn sử dụng nguồn mua điện từ Trung Quốc.

Được biết lý do vì EVN bị ràng buộc bởi hợp đồng khi không tiêu thụ hết điện theo hợp đồng đã ký, nếu điện chạy ngược sang Trung Quốc quá 5% công suất thì bị phạt nên ưu ái mua điện Trung Quốc hơn. Dẫn tới giờ cao điểm, điều độ điện lực các tỉnh Hà Giang, Lào Cai ép các nhà máy thủy điện nhỏ phải cắt giảm công suất.

Theo ông Ngãi, mấu chốt vấn đề vẫn là phải nhanh chóng xóa bỏ tình trạng độc quyền của EVN, chấm dứt tình trạng một tay nắm cả mua bán, phân phối, điều độ như hiện nay. “Chỉ mất vài năm để thực hiện thị trường cạnh tranh thực sự, thông qua việc tái cơ cấu lại EVN cho hợp lý, thành một tập đoàn chỉ nắm việc bán lẻ, tách hoàn toàn khâu bán buôn thành các tổng công ty độc lập, để các nhà máy cạnh tranh thực sự với nhau, giá bán, giờ phát được bình đẳng. Vấn đề không khó, nhưng có quyết tâm thực hiện hay không. Càng quyết sớm người dân càng có lợi, như bây giờ, nói là cạnh tranh nhưng làm gì có cạnh tranh”, ông Ngãi nói.

Theo Thanh Niên

 

Vài lời dành cho lớp

Thế là khóa học của chúng ta cũng đã kết thúc, có người vui và có cả những nỗi buồn. Nhưng rồi tất cả sẽ qua đi, hôm nay lòng cô thực sự rất hỗn độn, vui vì các con đã khôn lớn, đã tự ý thức việc học hơn và cũng vui vì sau những ngày gian khổ mưa nắng đến lớp cuối cùng cũng đã đỗ đạt. Nhưng cơn mưa thoáng qua cô lại chợt buồn vì hòa vào niềm vui ấy là những sự tiếc nuối vì chưa thành công như mong đợi. Lúc chiều cô đã rất vui và đến bây giờ hơn 2h sáng cô vẫn chưa ngủ được, càng khuya cô càng thấy thương các con nhiều hơn, cô suy nghĩ rất nhiều, phải chăng cô nên cố gắng thêm chút nữa thì có lẽ lớp chúng ta sẽ đậu hết chăng? Cô vẫn trằn trọc và quyết định lên đây viết vài dòng tâm sự.

Ngày xưa, nhớ lắm lúc mới vào nghề này, các con không tưởng tượng được lúc đó vất vả thế nào để cô lựa chọn con đường dạy học này đâu. Lúc còn học năm nhất cô đụơc chọn làm MSP của Microsoft. Nhưng cô quyết định đi theo ngã rẽ mới, cô quyết định theo nghề giáo viên. Lớp đầu tiên cô dạy chỉ là một lớp gia sư rất đỗi bình thường, cũng như bao sinh viên khác, vừa học vừa làm để tích lũy kinh nghiệm. Rồi cô quyết định mở lớp dạy tập trung, khá táo bạo, cô từng bước khẳng định sự cố gắng của mình và mong muốn một ngày nào đó được mọi người công nhận, và giờ đây, chính các con đã giúp cô cảm nhận được điều đó. Dù rất nhiều biến cố đã xảy ra, dù rất nhiều lần chúng ta đã chuyển địa điểm học nhưng các con vẫn cố gắng theo cô từng bước, suốt 2 năm qua đó là nguồn động viên lớn nhất mà cô từng nhận được, dù có mệt mỏi, dù có khó khăn nhưng khi nhìn các con chăm chỉ cô luôn tự động viên mình cố gắng dạy thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ của một người thầy.

Con số 42,9% tuy cô chưa thực sự hài lòng với bản thân mình vì cô muốn, trong thâm tâm cô muốn phải là 100%. Cô muốn mỗi học sinh học với cô đều học được những gì tốt nhất, tốt nhất có thể. Cô yêu các con nhiều lắm, những bạn đã thành công hãy luôn khẳng định mình trong tương lai, những gì cô đã truyền đạt, cả những kinh nghiệm sống, hãy luôn ghi nhớ vì khi lớn lên các con nhất định sẽ cần đến. Những bạn chưa thành công các con đừng nản lòng, còn nhiều cơ hội để chúng ta thể hiện, các con đã làm rất tốt nhưng trong tương lai hãy cố thêm chút nữa để làm ” thật tốt” các con nhé. Dù đi đâu thì cô vẫn tin học trò của cô sẽ thành công. Cố lên các con nhé. Cảm ơn các con đã cho cô được hạnh phúc như ngày hôm nay. Cô luôn luôn yêu quý các con.

File điểm thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm 2012

Đây là link lấy file excel điểm thi theo thứ tự về. Vui lòng click để tải

http://www.mediafire.com/?31dm0cxmo4mcbi2

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

Công bố điểm tuyển sinh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm 2012

TPHCM có 3.475 thí sinh dự thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho 320 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ chọi gần 1/10,9. Điểm xét tuyển là tổng số điểm của ba môn thi theo hệ số 1.
Thí sinh chỉ được xét tuyển khi tham gia thi đủ ba môn thi, không vi phạm quy chế và các bài thi phải đạt điểm tối thiểu lớn hơn 2.
Điểm chuẩn sẽ được công bố vào ngày 7/7 tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Từ ngày 9/7 đến ngày 13/7, những học sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhâp học.
Đến 16 giờ ngày 13/7, nếu học sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Học sinh trúng tuyển phải nộp đủ hồ sơ nhập học gồm: học bạ cấp tiểu học (bản chính) và bản sao giấy khai sinh hợp lệ

Phần điểm sẽ theo thứ tự từ cao đến thấp trong phần điểm đã được post trên webiste từ phần 1 đến phần 11. Chúc mừng các em đã trúng tuyển năm nay.

Năm nay tỉ lệ đậu của lớp chúng ta là  42.9 %. Vì lý do sức khỏe nên cô sẽ tạm dừng để nghỉ ngơi trong hè này, chúng ta sẽ có lớp học online trong hè,  các em sau khi nghỉ ngơi cần tập trung học lại để  kịp tiến độ học tập.  Chúc các em và gia đình luôn vui vẻ và thành công. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho tôi niềm vui như ngày hôm nay.

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

Điểm thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm 2012 ( P_11)

3367

Đinh Phan Thảo Vy 16/07/2001

4.5

4

3.5

47

Bùi Nguyễn Bảo Anh 12/05/2001

3

3.75

5

80

Nguyễn Hồng Anh 15/10/2001

5.5

3.25

3

137

Đỗ Trần Minh Anh 04/07/2001

4

3.5

4.25

165

Nguyễn Ngọc Phương Anh 09/03/2001

3

7

1.75

258

Phạm Thiên Ân 16/08/2001

4.25

3.75

3.75

306

Nguyễn Quốc Bảo 13/12/2001

3

6.25

2.5

831

Hoàng Hồ Thanh Hiền 14/03/2001

2.25

4.25

5.25

476

Hoàng Ngọc Dung 18/05/2001

4.5

4.5

2.75

529

Vũ Anh Tâm Duy 09/08/2001

4

6

1.75

658

Phan Huy Đức 22/02/2001

4.75

5.5

1.5

705

Phạm Nguyễn Vân Giang 07/10/2001

4.5

3.5

3.75

765

Nguyễn Thị Thu 19/05/2001

4.75

2.75

4.25

1131

Nguyễn Tuấn Khang 19/09/2001

4.75

6.25

0.75

1185

Đinh Quang Khải 23/10/2001

1.25

7.75

2.75

1192

Lê Thị Hà Bảo Khánh 03/10/2001

3

4

4.75

1709

Nguyễn Triệu Hoàng Mỹ 01/01/2001

4.25

6

1.5

1509

Vương Hoàng Long 03/11/2001

2.5

6.75

2.5

1635

Nguyễn Ngọc Minh 31/08/2001

3.25

5.5

3

1861

Trần Hoàng Bảo Ngọc 03/10/2001

3

4.75

4

1921

Phùng Khôi Nguyên 16/02/2001

3.5

4.25

4

1946

Phạm Thảo Nguyên 25/12/2001

2.25

4.5

5

1954

Hoàng Triều Nguyên 21/08/2001

2.5

4.5

4.75

1993

Đàm Nguyễn Trọng Nhân 28/01/2001

4.25

3.75

3.75

2022

Trần Thị Ánh Nhi 05/07/2001

3.25

3.75

4.75

2072

Nguyễn Vũ Uyên Nhi 04/04/2001

3.25

6.25

2.25

2495

Trần Chí Tâm 08/07/2001

5

2.5

4.25

2247

Nguyễn Hoàng Phi Phụng 31/03/2001

4.5

3

4.25

2302

Phạm Ngọc Uyên Phương 26/05/2001

4.5

4.75

2.5

2749

Lê Ngọc Anh Thư 23/12/2001

3.5

2.75

5.5

2595

Nguyễn Hiền Hương Thảo 29/04/2001

4.5

6

1.25

2648

Nguyễn Đức Thắng 19/02/2001

2.5

5.5

3.75

2724

Lê Ngọc Anh Thơ 09/04/2001

4.5

3

4.25

3224

Nguyễn Ngọc Thùy Vân 02/11/2001

2.25

3.5

6

3305

Trần Việt Vương 31/05/2001

3.5

3

5.25

3351

Trần Nguyễn Phương Vy 05/10/2001

5.5

6

0.25

3372

Nguyễn Thúy Vy 11/09/2001

3.5

6

2.25

301

Đặng Quang Bảo 06/08/2001

3.5

3.75

4.25

289

Võ Gia Bảo 02/01/2001

3.5

2.75

5.25

528

Vũ Quốc Duy 29/10/2001

3.5

2

6

604

Ngô Minh Đăng 31/10/2001

3.5

5.5

2.5

754

Nguyễn Ngọc Ngân 10/10/2001

3.75

1.5

6.25

932

Nguyễn Gia Huy 04/03/2001

3.5

3.5

4.5

928

Hồ Gia Huy 03/08/2001

3.25

3.25

5

935

Nguyễn Ngọc Gia Huy 06/09/2001

3

3.75

4.75

1072

Triệu Quỳnh Hương 21/06/2001

5.25

3

3.25

1111

Huỳnh Mạnh Khang 13/09/2001

4.5

6

1

1402

Trương Chí Lâm 27/06/2001

3.5

5.75

2.25

2141

Lương Hoàng Tuyết Như 01/08/2001

3.75

7

0.75

1802

Nguyễn Thị Tuyết Ngân 24/08/2001

4.25

5.5

1.75

1900

Nguyễn Võ Bảo Nguyên 26/06/2001

2.25

7

2.25

2004

Huỳnh Minh Nhật 12/09/2001

3.75

2.5

5.25

2005

Lê Minh Nhật 04/01/2001

3.5

2.75

5.25

2087

Phan Trần Yến Nhi 25/07/2001

4

2.25

5.25

2535

Mai Ngọc Tân 01/12/2001

3.5

3.5

4.5

2573

Trần Hà Thanh Thanh 21/12/2001

3.25

4.25

4

2590

Hà Quí Thành 04/12/2001

3.75

4.5

3.25

2287

Nguyễn Trúc Quỳnh Phương 20/01/2001

3.5

2.75

5.25

2974

Vũ Ngọc Minh Triết 07/10/2001

5

4

2.5

3015

Vũ Minh Trí 03/09/2001

4.25

3

4.25

2781

Phan Nguyễn Minh Thư 12/10/2001

5.75

3

2.75

2788

Trần Lê Minh Thư 15/05/2001

3.25

6

2.25

2847

Trần Xuân Tiến 05/10/2001

2.25

4

5.25

2917

Lê Trần Phương Trâm 07/07/2001

3.5

6.5

1.5

3203

Nguyễn Lê Hồng Vân 27/03/2001

4.75

2

4.75

3065

Đào Thị Thanh Trúc 26/05/2001

5

3.25

3.25

3312

Nguyễn Phúc Đan Vy 08/12/2001

3.75

4.75

3

3368

Phạm Thùy Vy 21/06/2001

1.75

3.5

6.25

374

Lý Ngọc Loan Châu 30/03/2001

4.75

4.25

2.25

247

Ngô Hồng Ân 01/01/2001

4.5

4.25

2.5

262

Đoàn Nguyễn Thiên Ân 24/05/2001

6.25

0.75

4.25

340

Trần Quốc Bình 30/08/2001

4.5

3.5

3.25

358

Thái Hồng Cẩm 13/06/2001

5.75

3

2.5

363

Nguyễn Ngọc Bảo Châu 20/01/2001

5.5

3.25

2.5

611

Trương Phúc Đại 16/01/2001

4

5.25

2

532

Nguyễn Tiến Duy 18/08/2001

3.25

3

5

433

Trần Quốc Cường 09/03/2001

3

3.5

4.75

902

Trần Quang Hòa 19/07/2001

3

6.5

1.75

1049

Huỳnh Vĩnh Hưng 09/12/2001

2.5

7.5

1.25

1486

Nguyễn Trần Bảo Long 24/11/2001

1.75

3.75

5.75

1690

Mai Hoàng My 15/10/2001

3.75

3.5

4

1723

Nguyễn Công Hoài Nam 31/08/2001

3.75

3

4.5

1378

Liêu Vĩ Kiệt 02/04/2001

4.25

6

1

1470

Nguyễn Thùy Linh 24/05/2001

3.25

3

5

1666

Nguyễn Trịnh Thảo Minh 13/12/2001

3.75

3.5

4

1750

Nguyễn Quốc Việt Nam 26/01/2001

1.5

6.5

3.25

1888

Trần Mỹ Ngọc 19/05/2001

4.5

5

1.75

2041

Nguyễn Khiết Nhi 18/08/2001

5.5

2.5

3.25

2180

Nguyễn Thanh Phong 23/07/2001

4.5

4.75

2

2220

Nguyễn Hữu Phúc 03/04/2001

4

3

4.25

2222

Nguyễn Võ Hữu Phúc 10/11/2001

3.25

5

3

2233

Bạch Nam Thiên Phúc 17/06/2001

4.5

4

2.75

2363

Hoàng Nguyễn Minh Quân 21/12/2001

3.25

6.25

1.75

2487

Đoàn Xuân Nam Sơn 13/09/2001

4.5

2.5

4.25

2522

Nguyễn Ngọc Thanh Tâm 01/07/2001

4.5

4.25

2.5

3004

Dương Ngọc Minh Trí 12/10/2001

2.5

3

5.75

3013

Trần Minh Trí 10/04/2001

4

3.5

3.75

2640

Trịnh Lê Minh Thái 04/01/2001

2.75

3.5

5

2763

Phan Thị Anh Thư 18/12/2001

4.5

2

4.75

2786

Quách Nguyễn Minh Thư 10/09/2001

4

7.25

0

2922

Hứa Nguyễn Bảo Trân 15/03/2001

5.25

2

4

3217

Tô Ngọc Thanh Vân 08/10/2001

5

5.25

1

3232

Trần Đức Văn 01/01/2001

4.25

4.75

2.25

3260

Đinh Quốc Việt 10/03/2001

1.5

4.75

5

3265

Lê Quang Vinh 13/03/2001

3.25

3.5

4.5

3267

Trần Quang Vinh 11/10/2001

2.75

4.25

4.25

3355

Nguyễn Ngô Thanh Vy 11/01/2001

5.25

2

4

3390

Nguyễn Huỳnh Yến Vy 29/08/2001

5

2.75

3.5

413

Lâm Vĩ Chí 28/09/2001

3.5

7

0.5

419

Cao Phạm Thành Công 15/12/2001

3.25

4.75

3

49

Lê Trần Duy Anh 19/04/2001

4.5

2.25

4.25

98

Đặng Thị Lan Anh 05/01/2001

5.5

4

1.5

104

Nguyễn Mai Anh 16/09/2001

4.75

5.5

0.75

166

Nguyễn Ngọc Phương Anh 18/09/2001

5.5

3

2.5

238

Lê Võ Việt Anh 06/02/2001

1.75

3

6.25

288

Trương Phan Gia Bảo 04/06/2001

3.25

2.75

5

829

Bùi Thị Ngọc Hiền 02/10/2001

3.5

4.5

3

851

Đoàn Ngọc Hiếu 27/10/2001

4.25

2.75

4

510

Trần Hoàng Duy 10/09/2001

5.75

1.5

3.75

531

Phan Thành Duy 15/05/2001

3.25

4.75

3

580

Nguyễn Ngọc Thùy Dương 13/02/2001

4.25

4.75

2

654

Phạm Đình Đại Đức 25/07/2001

2.5

5

3.5

1114

Mai Phước Minh Khang 11/07/2001

3.75

5.25

2

1156

Vũ Minh Khanh 20/12/2001

4.75

2.25

4

1386

Võ Phúc Thiên Kim 28/05/2001

6.25

2

2.75

1431

Bùi Lê Khánh Linh 26/10/2001

3.75

2.25

5

1671

Trần Thiện Minh 09/12/2001

4.5

4.5

2

1807

Nguyễn Phan Bảo Ngà 13/07/2001

4.25

5.25

1.5

1918

Nguyễn Khôi Nguyên 03/09/2001

3.5

3.75

3.75

1996

Nguyễn Tường Nhân 12/12/2001

3.5

6.5

1

1806

Trương Đàm Xuân Ngân 21/12/2001

2.75

6.25

2

1975

Nguyễn Sĩ Nhân 24/07/2001

3.75

3

4.25

2091

Ngô Nguyễn Phương Nhiên 30/01/2001

5.25

3

2.75

2537

Lê Quang Nhật Tân 31/08/2001

3.75

2

5.25

2468

Nguyễn Cao Hoàng Quý 31/05/2001

3.5

1.75

5.75

2500

Trần Đức Tâm 03/09/2001

2.5

3

5.5

2790

Trần Ngọc Minh Thư 01/10/2001

4

5.5

1.5

2848

Vũ Xuân Tiến 19/07/2001

3.5

4

3.5

2897

Nguyễn Thị Thùy Trang 12/05/2001

4

4.75

2.25

3186

Nguyễn Lâm Thảo Uyên 27/01/2001

5.25

3.25

2.5

3244

Nguyễn Kim Thúy Vi 01/01/2001

4.25

3.75

3

3289

Phan Hạ 29/06/2001

4.25

1.75

5

3369

Bùi Nguyễn Thúy Vy 06/04/2001

2

4

5

3383

Nguyễn Ngọc Tường Vy 13/02/2001

3.5

6

1.5

394

Thái Ngọc Trân Châu 09/05/2001

3

2.5

5.25

408

Trần Trúc Chi 13/03/2001

5

3.25

2.5

430

Lê Nhật Cường 25/01/2001

4.75

2.25

3.75

274

Lê Đình Bảo 12/07/2001

5.5

2

3.25

817

Phạm Thị Thanh Hằng 15/11/2001

6

2.25

2.5

504

Nguyễn Đức Duy 13/04/2001

2.25

7.5

1

539

Trần Kỳ Duyên 21/10/2001

3

3.25

4.5

1296

Trần Anh Khôi 22/07/2001

3.75

3.5

3.5

876

Trương Kim Hoàng 19/07/2001

3.25

2.75

4.75

915

Nguyễn Huỳnh Bảo Huy 27/02/2001

3.75

7

931

Lương Trần Gia Huy 10/01/2001

2.75

1.75

6.25

1113

Lê Ngọc Minh Khang 15/05/2001

3.75

2.5

4.5

1542

Đoàn Tấn Lộc 22/01/2001

3.75

2.75

4.25

1679

Nguyễn Tuấn Minh 05/03/2001

4

1.5

5.25

1329

Hoàng Ngọc Khôi 06/01/2001

2.25

5.25

3.25

1422

Ngô Nguyễn Gia Linh 20/06/2001

3

5.5

2.25

1478

Cao Ngọc Yến Linh 24/03/2001

4.5

1.5

4.75

1971

Lê Minh Nhân 24/04/2001

3.25

4

3.5

2250

Nguyễn Lê Anh Phương 27/05/2001

4.5

5.25

1

2588

Nguyễn Lập Thành 03/02/2001

3.25

4.75

2.75

2199

Dương Thiên Phú 06/04/2001

4.5

4.5

1.75

2245

Nguyễn Kim Phụng 10/10/2001

4.75

4.25

1.75

2320

Phan Đỗ Đăng Quang 31/12/2001

3

5.5

2.25

2396

Bùi Minh Quốc 22/03/2001

4

2.5

4.25

2995

Nguyễn Đỗ Trí 03/09/2001

3.25

4.5

3

2606

Đặng Trần Ngọc Thảo 11/10/2001

4

3.75

3

2795

Đào Lâm Minh Thư 13/04/2001

2.5

3

5.25

2880

Lâm Ngọc Phương Trang 03/08/2001

5.75

3.25

1.75

3124

Tạ Anh 20/09/2001

3

4.75

3

3380

Huỳnh Nguyễn Tường Vy 20/11/2001

4.5

4.5

1.75

114

Nguyễn Lê Minh Anh 29/09/2001

4

4.25

2.25

161

Cao Hoàng Phương Anh 30/01/2001

5.25

3.5

1.75

261

Trương Thiên Ân 06/12/2001

2.75

4

3.75

310

Vũ Quốc Bảo 15/06/2001

4

2.5

4

744

Lê Nguyễn Thiên Hân 10/11/2001

4.5

5

1

483

Trần Thị Thùy Dung 12/12/2001

5

2.5

3

647

Nguyễn Giang Đông 16/01/2001

2.75

4

3.75

675

Nguyễn Tiến Đức 26/03/2001

4.75

1.75

4

1015

Nguyễn Tuấn Hùng 06/06/2001

4.5

3

3

1186

Đỗ Nguyễn Quốc Khải 21/01/2001

4.5

2.5

3.5

1724

Phùng Hoài Nam 18/11/2001

5

5.5

0

1581

Huỳnh Lê Minh Mẫn 18/04/2001

6

2.75

1.75

1583

Trịnh Minh Mẫn 26/01/2001

4

2

4.5

1736

Nguyễn Nam 08/07/2001

2.25

3.25

5

1843

Trần Trọng Nghĩa 17/05/2001

3.5

4.5

2.5

2592

Nguyễn Văn Thành 07/07/2001

3.75

2.25

4.5

2179

Nguyễn Thanh Phong 18/09/2001

2.25

5

3.25

2219

Trần Hưng Phúc 21/03/2001

3.25

2.75

4.5

2503

Nguyễn Khánh Tâm 17/02/2001

4

3.5

3

2682

Võ Đặng Hồng Thiện 02/04/2001

4.25

2.25

4

2742

Đỗ Lê Thanh Thủy 27/10/2001

4.5

4.5

1.5

2819

Trần Ngọc Mai Thy 03/03/2001

5.5

1.5

3.5

2855

Nguyễn Thiện Tín 02/08/2001

3

3.5

4

2940

Đoàn Ngọc Bảo Trân 18/11/2001

3

3.5

4

3173

Phan Thị Phương Uyên 11/03/2001

5.25

4

1.25

3285

Lê Anh 12/12/2001

4.25

5.25

1

3340

Kiều Đoàn Phương Vy 14/09/2001

3.5

4

3

3341

Lê Ngọc Phương Vy 05/08/2001

2.5

6

2

631

Trịnh Tiến Đạt 21/08/2001

3.25

2.75

4.25

690

Nguyễn Phương Ngân Giang 08/11/2001

3.75

3.5

3

1276

Trần Đăng Khoa 09/07/2001

5.25

3

2

982

Nguyễn Quốc Huy 30/11/2001

2.25

6.5

1.5

1217

Trương Nhật Khánh 02/06/2001

3.25

3.75

3.25

1719

Cao Đức Nam 31/10/2001

5.75

2.75

1.75

1727

Cao Hoàng Nam 02/01/2001

5.75

2

2.5

1561

Dương Thái Hoàng Mai 22/01/2001

3.75

2

4.5

2128

Phạm Quỳnh Như 31/07/2001

2.5

5.75

2

1730

Lý Huỳnh Nam 20/03/2001

1.5

3.25

5.5

1738

Bùi Nhật Nam 04/04/2001

2.5

6.5

1.25

1853

Nguyễn Bảo Ngọc 25/03/2001

1.75

4.25

4.25

2387

Kiều Trung Quân 30/05/2001

3.25

5.75

1.25

2971

Nguyễn Minh Triết 31/08/2001

2.75

5.5

2

2676

Đặng Thái Thiên 30/10/2001

5

1.25

4

2720

Nguyễn Nhất Thông 07/11/2001

4.5

3.25

2.5

2808

Phan Thị Việt Thương 25/02/2001

3

4.5

2.75

2932

Phạm Ngọc Bảo Trân 24/02/2001

3.75

2.75

3.75

3038

Đỗ Nguyễn Quốc Trung 11/02/2001

4.25

3

3

3287

Đoàn Duy 09/11/2001

2.5

2.5

5.25

201

Dương Thúy Anh 16/10/2001

3.75

3

3.25

423

Lê Trần Thiên Cương 06/07/2001

5

3

2

88

Lê Thị Kiều Anh 17/05/2001

5

5

102

Lý Mai Anh 18/05/2001

4

5.5

0.5

122

Phan Nguyễn Minh Anh 27/09/2001

3.5

4

2.5

437

Phạm Công Danh 20/02/2001

4

3

3

552

Phan Mạnh Dũng 10/09/2001

1.5

3.5

5

565

Nguyễn Văn Bình Dương 29/08/2001

4.5

4

1.5

572

Hoàng Thanh Dương 07/06/2001

2.5

1.25

6.25

724

Lê Trần Gia Hân 30/11/2001

4

6

889

Đinh Nhật Hoàng 11/07/2001

4.25

1.75

4

930

Lý Gia Huy 24/05/2001

3

4.5

2.5

1038

La Quốc Hưng 16/09/2001

2

7

1

1073

Nguyễn Ngọc Song Hương 27/01/2001

5.25

3.75

1

1540

Châu Tấn Lộc 26/09/2001

4.5

2.5

3

2713

Nguyễn Hoàng Thông 18/12/2001

2.25

3

4.75

2845

Phạm Trần Tiến 26/10/2001

3.75

4.75

1.5

2876

Trần Thị Kim Trang 10/06/2001

5.75

3

1.25

3123

Phan Anh 28/08/2001

4

4.5

1.5

3271

Lê Quốc Vinh 31/12/2001

1.5

5.25

3.25

3360

Nguyễn Thị Thảo Vy 05/09/2001

4.5

4

1.5

395

Nguyễn Hoàng Chi 29/10/2001

3

4

2.75

82

Phạm Thị Hồng Anh 02/04/2001

5

3.75

1

162

Cù Hoàng Phương Anh 12/03/2001

2.75

3.5

3.5

307

Nguyễn Quốc Bảo 03/02/2001

4.25

2.5

3

568

Nguyễn Thị Hà Dương 07/10/2001

5

3.25

1.5

598

Nguyễn Hải Đăng 28/11/2001

4

5.5

0.25

672

Vũ Minh Đức 15/05/2001

2.75

2.25

4.75

681

Trần Thế Gia 14/10/2001

3.25

2.75

3.75

1021

Nguyễn Gia Hưng 26/06/2001

2.5

4.5

2.75

1043

Nguyễn Thái Hưng 01/12/2001

2.75

3.5

3.5

1249

Trần Nguyễn Anh Khoa 29/07/2001

3.5

1.75

4.5

1075

Nguyễn Ngọc Thiên Hương 13/04/2001

4

4.5

1.25

1692

Chu Nguyễn Khánh My 18/10/2001

4.5

3

2.25

1437

Nguyễn Khánh Linh 12/08/2001

2.75

3

4

1613

Nguyễn Hoàng Minh 30/11/2001

1.75

5.25

2.75

1621

Trịnh Hữu Minh 09/02/2001

3.75

3

3

2007

Lê Minh Nhật 03/08/2001

3.5

4.75

1.5

2118

Bùi Thị Quyến Như 16/01/2001

5

2.5

2.25

2169

Hoàng Tiến Phát 17/05/2001

4

2.5

3.25

2987

Trần Nguyễn Phương Trinh 12/07/2001

4.5

1.75

3.5

3007

Nguyễn Minh Trí 25/06/2001

2.5

4

3.25

2799

Võ Huỳnh Song Thư 19/04/2001

3.25

5.25

1.25

3264

Nguyễn Vinh 15/11/2001

2.75

4.5

2.5

3278

Đặng Thế Vinh 01/07/2001

3.75

2

4

4

Nguyễn Viết Duy An 31/07/2001

5

3.25

1.25

25

Nguyễn Thị Mỹ An 31/01/2001

2.75

5.25

1.5

253

Nguyễn Hữu Thiên Ân 23/04/2001

5.5

2.75

1.25

855

Nguyễn Trung Hiếu 03/10/2001

3.25

3

3.25

519

Thái Hồ Minh Duy 14/11/2001

1.5

6

2

731

Vương Gia Hân 27/04/2001

4.75

3

1.75

792

Nguyễn Xuân Như Hảo 27/03/2001

3.5

2.75

3.25

942

Trần Gia Huy 19/05/2001

4

2

3.5

1117

Trần Minh Khang 07/06/2001

3.25

5

1.25

1434

Lê Huỳnh Khánh Linh 23/03/2001

5.25

3.5

0.75

1587

Trần Nguyễn Anh Minh 21/04/2001

3

4

2.5

1519

Nguyễn Hoàng Phi Long 08/04/2001

3.25

4.25

2

1829

Võ Như Đức Nghĩa 21/10/2001

1.5

3.25

4.75

1910

Trương Hạnh Nguyên 01/07/2001

4

3.5

2

1941

Lê Minh Thảo Nguyên 18/02/2001

3.5

2

4

1990

Nguyễn Trọng Nhân 11/12/2001

4.75

0.75

4

2015

Đàm Minh Nhật 20/08/2001

1.5

2

6

2561

Hoàng Huyền Thanh 15/04/2001

3.25

3

3.25

2581

Huỳnh Văn Chí Thành 30/07/2001

3

3.5

3

2473

Phạm Cao Sang 17/01/2001

2.75

4.5

2.25

2678

Lê Thọ Thiên 18/12/2001

4

2.5

3

2933

Tào Ngọc Bảo Trân 17/08/2001

4.5

2

3

2937

Trần Nguyễn Bảo Trân 14/03/2001

3.25

5

1.25

3026

Võ Nguyễn Đức Trung 24/07/2001

3

5.5

1

3359

Huỳnh Hà Thảo Vy 13/11/2001

1.5

5

3

3398

Phạm Quang Vỹ 29/10/2001

4.25

4

1.25

3046

Phan Thị Anh Trúc 04/08/2001

3.75

5.75

0

3053

Nguyễn Nhật Thanh Trúc 26/09/2001

4.5

2.25

2.75

3131

Lê Khả 20/08/2001

3.25

4

2.25

3201

Trần Nguyễn Hải Vân 12/03/2001

3.75

4

1.75

3384

Trịnh Thị Tường Vy 09/08/2001

3.75

3

2.75

92

Nguyễn Ngọc Kỳ Anh 27/09/2001

5

2.25

2

211

Nguyễn Ngọc Trâm Anh 18/03/2001

6

2.25

1

264

Nguyễn Ngọc Ánh 09/10/2001

1.5

6.25

1.5

533

Võ Quốc Trường Duy 13/06/2001

3.25

4.75

1.25

823

Võ Thụy Tuyết Hằng 01/10/2001

5

2.25

2

496

Nguyễn Thiện Cao Duy 14/08/2001

2.5

3.75

3

688

Phạm Nguyễn Hương Giang 26/03/2001

4.75

3

1.5

786

Nguyễn Vũ Thanh Hải 06/01/2001

2.75

5.5

1

954

Bùi Minh Huy 17/12/2001

4

4

1.25

959

Võ Minh Huy 08/01/2001

2.25

5.75

1.25

1127

Nguyễn Viết Thái Khang 18/06/2001

3.75

2.25

3.25

1136

Trương Vĩnh Khang 01/01/2001

3.75

3.75

1.75

2142

Võ Hồ Tuyết Như 31/05/2001

5.5

3.25

0.5

1771

Hà Kim Ngân 12/10/2001

3

2.75

3.5

1951

Từ Thái Nguyên 03/12/2001

2.75

3

3.5

2183

Trần Hồ Trung Phong 11/10/2001

2

2.5

4.75

2310

Phạm Hoàng Yến Phương 30/06/2001

4

2

3.25

2938

Trương Nguyễn Bảo Trân 28/05/2001

3.75

3.25

2.25

2698

Nguyễn Phạm Phúc Thịnh 02/05/2001

3.5

2.75

3

2874

Dương Hoàng Trang 27/03/2001

5.25

3

1

3303

Phan Nguyễn Tịnh 11/08/2001

3.75

3.75

1.75

393

Sử Tánh Thiên Châu 05/07/2001

5.5

2.25

1.25

78

Đới Sỹ Hoàng Anh 03/05/2001

4.75

1

3.25

342

Bùi Ngọc Thanh Bình 22/05/2001

2.5

2.5

4

810

Nguyễn Minh Hằng 11/03/2001

3.25

2.5

3.25

488

Phạm Anh Duy 27/02/2001

1.75

6.25

1

782

Ngô Hồng Hải 27/02/2001

2.25

3.25

3.5

952

Phạm Mạnh Huy 15/01/2001

4.5

2

2.5

1031

Hưng 28/07/2001

3

4.75

1.25

1488

Trần Nguyễn Bảo Long 05/06/2001

2.75

3.5

2.75

1516

Đặng Giao Ngân Long 03/10/2001

2.25

3

3.75

1868

Trần Bích Ngọc 22/11/2001

2.75

3

3.25

2062

Lê Trương Trúc Nhi 04/01/2001

2.5

1.75

4.75

2371

Nguyễn Minh Quân 10/05/2001

3.5

4.5

1

2755

Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/02/2001

3.75

3

2.25

2834

Lê Hồ Thủy Tiên 09/04/2001

2

3

4

3059

Trần Thị Thanh Trúc 25/09/2001

4.75

3

1.25

3097

Lương Vĩ Tuấn 03/01/2001

2.75

3.75

2.5

3104

Nguyễn Ngọc Tuyền 27/09/2001

3.5

0.5

5

3144

Phạm Xuân 30/01/2001

3

5.5

0.5

3286

Trần Anh 12/05/2001

2.25

3.5

3.25

3315

Nguyễn Minh Hà Vy 08/10/2001

5

4

131

Trần Ngọc Minh Anh 07/11/2001

3.75

2.75

2.25

861

Lê Quản Hòa Hiệp 07/12/2001

4.5

3

1.25

436

Nguyễn Công Danh 31/10/2001

3.75

3

2

657

Phạm Hồng Đức 28/02/2001

4.5

3

1.25

723

Huỳnh Gia Hân 22/09/2001

3

3.75

2

544

Trần Thị Thùy Duyên 22/06/2001

3

3.75

2

934

Nguyễn Gia Huy 04/07/2001

2.75

3

3

946

Ngô Hoàng Huy 23/11/2001

2.25

2

4.5

1101

Nguyễn Luân Duy Khang 21/11/2001

4.75

4

1155

Trần Võ Minh Khanh 08/01/2001

2.25

4.25

2.25

1411

Nguyễn Việt Lâm 09/12/2001

2.75

4.75

1.25

1652

Trần Võ Nhật Minh 09/05/2001

3.25

3.25

2.25

1849

Bùi Bảo Ngọc 04/09/2001

4.5

1.25

3

2350

Nguyễn Hải Anh Quân 16/10/2001

3.5

2

3.25

2214

Vũ Hoàng Phúc 11/08/2001

3

2.75

3

3318

Lê Khả Vy 27/02/2001

3.5

4.25

1

245

Bùi Hồng Ân 21/05/2001

2.25

2.5

3.75

1027

Nguyễn Kim Hưng 11/08/2001

2.5

3.25

2.75

2145

Trần Minh Nhựt 10/10/2001

2.75

2.25

3.5

2163

Hồ Tấn Phát 22/09/2001

3.75

3.5

1.25

3011

Phạm Trương Minh Trí 02/03/2001

3.5

2.5

2.5

2708

Trần Huỳnh Kông Thị Linh Thoại 21/05/2001

4

2.25

2.25

2908

Huỳnh Mai Trâm 11/12/2001

3.75

2.75

2

2950

Ngô Phan Thùy Trân 02/04/2001

2.5

3.5

2.5

3072

Nguyễn Huỳnh Ngọc Trường 10/08/2001

5

2.5

1

3122

Phan Anh 03/05/2001

2.75

2.5

3.25

850

Võ Ngọc Hiếu 25/01/2001

2.75

5.5

0

1318

Phan Minh Khôi 22/04/2001

3

4

1.25

1490

Bế Nguyễn Đức Long 14/01/2001

3

3.5

1.75

2125

Nguyễn Quỳnh Như 19/01/2001

3.5

3.75

1

1799

Trần Thị Thu Ngân 21/09/2001

2.5

3.5

2.25

2006

Lê Minh Nhật 07/10/2001

4

3.25

1

3005

Lưu Minh Trí 17/02/2001

3.75

1.75

2.75

3043

Nguyễn Thành Trung 27/01/2001

3.75

3.5

1

3076

Phạm Xuân Trường 17/11/2001

3.5

2.25

2.5

3143

Nguyễn Văn Thiên 11/10/2001

3.25

2.75

2.25

3235

Nguyễn Thành Văn 28/02/2001

3.5

4

0.75

143

Trì Nam Anh 31/03/2001

3.75

2.5

1.75

471

Đào Kim Dung 12/02/2001

3

4.5

0.5

1107

Nguyễn Kỳ Gia Khang 26/12/2001

3

3.25

1.75

1332

Đỗ Nguyên Khôi 06/07/2001

2

3

3

2549

Hạ Chí Thuận Tài 04/11/2001

3.5

2.25

2.25

2517

Phạm Trần Quý Tâm 09/06/2001

3.25

2.5

2.25

2564

Hoàng Ngọc Lan Thanh 11/09/2001

4

2.5

1.5

2182

Phùng Tín Phong 25/11/2001

4.75

1.5

1.75

2442

Phạm Hoàng Nam Quỳnh 19/12/2001

2.5

5.5

2507

Hoàng Phúc Minh Tâm 09/03/2001

1.75

5.25

1

2893

Dương Ngọc Thùy Trang 16/11/2001

3

3.25

1.75

2624

Lý Thanh Thảo 04/03/2001

4.25

3.75

2699

Nguyễn Đăng Phúc Thịnh 14/11/2001

3.5

2.75

1.75

2916

Võ Thạch Thùy Ngọc Trâm 03/04/2001

4

3.25

0.75

3109

Trần Kim Tùng 24/01/2001

2.25

3.5

2.25

455

Trần Thị Trường Di 09/05/2001

4.5

1.5

1.75

494

Nguyễn Lê Bảo Duy 21/06/2001

4

3.75

680

Dương Hoàng Gia 21/07/2001

2

5.75

0

1292

Nguyễn Xuân Khoa 18/11/2001

4

1.5

2.25

1449

Bo Bo Thị Mỹ Linh 29/11/2001

5

1.5

1.25

1547

Phạm Tiến Lộc 02/10/2001

3.25

4.5

2155

Hồ Trúc Lam Phan 16/05/2001

1.5

4

2.25

1968

Huỳnh Hồng Nhân 10/06/2001

1.75

2.25

3.75

2230

Hồ Lê Thanh Phúc 26/11/2001

4.75

2.75

0.25

2365

Huỳnh Viết Minh Quân 11/07/2001

1.5

3

3.25

2496

Liêu Điền Tâm 12/12/2001

4.25

2.5

1

2526

Phạm Trần Tâm 17/12/2001

2.75

2.75

2.25

2835

Nguyễn Cao Thủy Tiên 03/04/2001

2.5

3.25

2

3199

Hoàng Thị Hải Vân 21/12/2001

3.25

2.75

1.75

3304

Hồ Huỳnh Trường 13/03/2001

5

2.75

0

16

Phạm Thị Hồng An 20/11/2001

2.75

3.75

1

207

Nguyễn Song Trang Anh 02/07/2001

3

2

2.5

276

Phạm Đình Bảo 18/08/2001

2.25

2

3.25

331

Võ Cindy Bernice 06/08/2001

3

3.25

1.25

693

Nguyễn Trần Quỳnh Giang 30/03/2001

3.5

4

0

1590

Phạm Hoàng Chiêu Minh 13/09/2001

3

3.5

1

2602

Trương Lê Ngân Thảo 13/07/2001

4

2

1.5

3083

Đỗ Đức Tuấn 10/06/2001

3

3

1.5

3333

Trần Ngọc Vy 10/06/2001

4.5

1.5

1.5

715

Quách Văn Bảo Hân 02/09/2001

2.75

3.25

1.25

756

Phạm Thị Ngọc 26/12/2001

3.25

1.75

2.25

1428

Trần Mỹ Hạnh Linh 15/01/2001

4

2.25

1

1541

Trương Tấn Lộc 15/03/2001

1.75

4.5

1

1568

Lâm Thanh Mai 25/05/2001

4.75

2

0.5

1914

Nguyễn Khang Nguyên 11/10/2001

2.25

3

2

1987

Hoàng Nguyễn Trí Nhân 26/09/2001

2.75

2

2.5

3068

Bùi Huỳnh Duy Trường 27/12/2001

2.5

2.25

2.5

493

Nguyễn Bảo Duy 18/03/2001

3.25

3.5

0.25

636

Nguyễn Văn Đạt 02/08/2001

0.75

3.75

2.5

1110

Nguyễn Trương Huy Khang 15/11/2001

4.25

2

0.75

2108

Lâm Minh Như 23/12/2001

4.25

0.75

2

2160

Lâm Kim Minh Phát 07/02/2001

2.25

4

0.75

3163

Đoàn Cẩm Minh Uyên 18/02/2001

3.5

3

0.5

3277

Nguyễn Thế Vinh 23/09/2001

6

1

3374

Võ Thúy Vy 10/12/2001

3

2

2

38

Châu Thúy An 24/08/2001

2.75

3

1

497

Lê Công Duy 25/04/2001

3.75

2

1

972

Huỳnh Quang Huy 28/03/2001

2

2.5

2.25

1313

Lý Minh Khôi 25/09/2001

0.75

4.5

1.5

2483

Trương Dịch Sơn 30/03/2001

3.75

0.75

2.25

2524

Phương Thanh Tâm 01/08/2001

3.25

3.5

0

2272

Nguyễn Thị Minh Phương 02/01/2001

4

1.75

1

3078

Phạm Đình Tuân 27/10/2001

3.25

1.75

1.75

836

Bùi Vinh Hiển 23/09/2001

2

2.5

2

979

Trịnh Hồng Quang Huy 20/01/2001

2.5

2

2

1565

Hoàng Phương Mai 28/12/2001

3.75

1.5

1.25

3009

Nguyễn Minh Trí 24/12/2001

2

1.25

3.25

2688

Phạm Huỳnh Quang Thiện 13/02/2001

2.25

3

1.25

2253

Nghiêm Huy Duy Phương 21/09/2001

0.75

2.25

3.25

2725

Nguyễn Thị Lệ Thu 06/10/2001

4.25

0.5

1.5

3423

Nguyễn Trọng Hoàng 21/10/2001

2.5

2.75

1

198

Phạm Ngọc Thảo Anh 21/11/2001

3.75

0.25

2

284

Nguyễn Trầm Gia Bảo 30/08/2001

2.75

1.75

1.5

750

Hoàng Thị Minh 08/08/2001

1.75

2

2.25

1577

Hoàng Trần Đức Mạnh 29/11/2001

3.25

2

0.75

2282

Nguyễn Ngọc Nam Phương 22/11/2001

3.25

2.75

0

3008

Nguyễn Minh Trí 30/04/2001

2.75

1

2.25

948

Bùi Khánh Huy 30/11/2001

1

4.25

0.5

1491

Trần Đức Long 23/06/2001

4.5

1.25

1496

Khâu Hoàng Long 01/03/2001

2.75

3

0

2152

Hạ Phan Phượng Hoàng Oanh 12/01/2001

1.5

2

2.25

2323

Phạm Công Hào Quang 18/11/2001

3.25

0.75

1.75

3018

Nguyễn Thành Trí 27/01/2001

2.75

2.5

0.5

3113

Lê Sơn Tùng 01/01/2001

1

4.75

0

3306

Nguyễn Xuân Vượng 14/01/2001

2

0.75

3

805

Trương Minh Hạnh 01/10/2001

2.5

2.5

0.25

1397

Trần Nguyễn Tuyết Lam 17/05/2001

4.25

1

0

2736

Hồ Phan Mai Thùy 11/07/2001

3

2.25

0

221

Dương Tuấn Anh 28/09/2001

2.5

2

0.5

545

Lê Khai Phương 15/11/2001

2.5

2

0

2037

Trần Đỗ Khả Nhi 23/01/2001

3.75

0.5

0.25

2652

Bùi Nam Thắng 09/08/2001

2.25

2

0.25

2210

Nguyễn Hoàng Phúc 22/12/2001

2.75

0.5

1

2973

Phạm Minh Triết 25/12/2001

0.75

1.25

2.25

2299

Lại Trung Phương 08/03/2001

2.5

1

0.5

772

Tô Thái Hào 15/08/2001

2

1.75

2388

Lê Vũ Trung Quân 07/05/2001

1.25

1.25

1

917

Nguyễn Công Huy 13/12/2001

1.5

Điểm thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm 2012 ( P_10)

96

Phạm Thị Lan Anh 29/06/2001

5.25

5.25

4

127

Trần Chung Minh Anh 16/12/2001

4.75

5.75

4

227

Lý Huỳnh Tú Anh 16/12/2001

5.25

4

5.25

277

Lê Gia Bảo 06/02/2001

3.5

6.5

4.5

286

Thiệu Gia Bảo 28/10/2001

4.25

5.5

4.75

600

Nguyễn Hồng Đăng 09/06/2001

4.75

5.5

4.25

814

Hồ Thanh Hằng 08/03/2001

4.75

5

4.75

446

Tạ Phương Danh 13/08/2001

4.75

6.75

3

536

Nhơn Hoài Duyên 23/02/2001

4.5

5.5

4.5

558

Đỗ Trung Dũng 04/06/2001

3.75

4.5

6.25

610

Nguyễn Ngọc Phương Đài 11/05/2001

5

5.75

3.75

649

Nguyễn Hoàng Anh Đức 07/01/2001

4.5

5

5

650

Lưu Chí Đức 06/01/2001

5.75

6

2.75

801

Nguyễn Hồng Hạnh 03/01/2001

5

4

5.5

1262

Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 11/09/2001

5

2.5

7

1267

Nguyễn Đăng Khoa 21/05/2001

5.5

3.5

5.5

1270

Phạm Bùi Đăng Khoa 10/03/2001

5

6.5

3

1284

Phạm Minh Khoa 22/03/2001

5

2.25

7.25

882

Nguyễn Minh Hoàng 18/08/2001

3.5

7

4

967

Nguyễn Đình Nhật Huy 02/01/2001

4.75

4.25

5.5

1001

Bùi Thị Kim Huyên 30/06/2001

6.5

6.5

1.5

1019

Quách Hoàng Đăng Hưng 26/08/2001

4.75

5.5

4.25

1041

Trần Quốc Hưng 15/01/2001

5

3.25

6.25

1342

Nguyễn Huỳnh Mai Khuê 18/09/2001

5

9.5

1608

Võ Kim Gia Minh 03/01/2001

3.75

4.5

6.25

1695

Nguyễn Thảo My 27/01/2001

4.5

4

6

1604

Trần Huy Đức Minh 28/01/2001

4.5

8.5

1.5

1643

Bùi Hữu Nhật Minh 14/02/2001

4.25

5.5

4.75

1650

Nguyễn Nhật Minh 01/09/2001

3.5

6.25

4.75

1974

Hồ Sĩ Nhân 24/05/2001

5

4.5

5

2085

Nguyễn Thị Yến Nhi 22/06/2001

5

5

4.5

2104

Nguyễn Trần Khánh Như 22/04/2001

4.75

3.25

6.5

2130

Trần Quỳnh Như 29/11/2001

5.25

6

3.25

1776

Nguyễn Thị Kim Ngân 29/11/2001

3.75

8.5

2.25

1877

Phan Hồng Ngọc 03/07/2001

5.5

2

7

1883

Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc 11/02/2001

6

5

3.5

1887

Phạm Nguyễn Mỹ Ngọc 06/08/2001

4.75

5.25

4.5

1891

Đinh Như Ngọc 19/10/2001

4.75

5.5

4.25

1906

Phan Đức Nguyên 19/03/2001

4.75

4

5.75

1936

Lê Song Nguyên 13/01/2001

5.5

6.75

2.25

2028

Nguyễn Châu Nhi 02/06/2001

4.75

6.75

3

2398

Huỳnh Tuấn Quốc 09/05/2001

6.25

5

3.25

2964

Lại Hùng Triết 06/04/2001

5.5

5

4

2979

Nguyễn Trần Mai Trinh 03/08/2001

4.75

7

2.75

2703

Nguyễn Quốc Thịnh 28/01/2001

4

5

5.5

2747

Hà Ngọc Anh Thư 03/06/2001

5.25

8.25

1

2762

Phan Nguyễn Anh Thư 28/05/2001

5.5

7.5

1.5

2796

Đoàn Trúc Minh Thư 01/12/2001

3.75

8.25

2.5

2862

Phạm Trung Tín 20/05/2001

4.25

7.25

3

2870

Nguyễn Trường Toàn 10/05/2001

4.75

5

4.75

2872

Mai Nhật Đoan Trang 24/12/2001

5.5

2.75

6.25

2902

Chu Bảo Trâm 04/01/2001

5

6.5

3

2934

Trần Bảo Trân 13/02/2001

5.25

7.5

1.75

2593

Trần Đức Thảo 06/07/2001

3.75

7.75

3

3085

Lê Hoàng Tuấn 17/09/2001

1.5

8.5

4.5

3138

Nguyễn Chung Phương 28/07/2001

4.5

6

4

3175

Trần Mỹ Phương Uyên 07/05/2001

6

2.25

6.25

3241

Ngô Thanh Vi 05/06/2001

2.25

4

8.25

3319

Nguyễn Khánh Vy 23/06/2001

5

6.25

3.25

3324

Trần Ngọc Khánh Vy 03/05/2001

4

6.75

3.75

357

Phạm Vĩ Cầm 01/08/2001

5.5

6.75

2

44

Nguyễn Phúc Vĩnh An 11/04/2001

3.5

5.75

5

72

Nguyễn Hoàng Anh 01/03/2001

5

1.5

7.75

178

Trần Hữu Quân Anh 12/07/2001

4.5

4.5

5.25

217

Dương Trúc Anh 08/04/2001

2.75

8.75

2.75

789

Ngô Ngọc Vũ Hải 11/12/2001

3.75

6

4.5

819

Đỗ Thái Hằng 13/12/2001

4

7

3.25

830

Nguyễn Phan Hiền 20/03/2001

5.25

5.5

3.5

839

Nguyễn Công Hiếu 18/01/2001

3.75

8

2.5

508

Ngô Hà Duy 25/02/2001

3.75

4

6.5

591

Sử Ngọc Đan 04/01/2001

3.5

7

3.75

609

Nguyễn Quốc Đăng 29/03/2001

4

9.25

1

877

Nguyễn Lê Hoàng 25/03/2001

6.25

5.25

2.75

936

Phạm Gia Huy 27/09/2001

3.5

9.25

1.5

986

Trần Quốc Huy 24/11/2001

3.5

7.75

3

1009

Ngô Minh Hùng 19/10/2001

2.75

7.25

4.25

1055

Ngô Thị Kim Hương 03/01/2001

4.5

5.5

4.25

1069

Nguyễn Thị Quỳnh Hương 19/09/2001

5

6.25

3

1150

Nguyễn Mai Khanh 07/04/2001

4.5

7.75

2

1209

Đồng Kim Khánh 18/08/2001

6

5.25

3

1213

Trương Đặng Ngọc Khánh 08/10/2001

5.25

5

4

1320

Phạm Minh Khôi 22/03/2001

4.5

7

2.75

1429

Nguyễn Hiền Linh 27/08/2001

5

4.25

5

1502

Nguyễn Phan Hoàng Long 07/01/2001

3

7.75

3.5

1525

Lê Thiên Long 18/01/2001

3.5

3.5

7.25

1552

Phạm Minh Luân 13/07/2001

3.75

8.25

2.25

1582

Phạm Minh Mẫn 14/01/2001

4

3

7.25

1617

Trần Hoàng Minh 27/01/2001

3.25

8

3

2117

Trần Ngọc Phương Như 04/05/2001

6

6.25

2

2116

Phạm Trần Phương Như 05/02/2001

5.75

6.5

2

1856

Nguyễn Phan Bảo Ngọc 13/07/2001

5.25

4.5

4.5

1917

Nguyễn Khoa Nguyên 10/04/2001

3.5

6.75

4

1931

Luyện Phúc Nguyên 22/01/2001

5.25

3

6

1958

Vũ Lê Nguyễn 04/12/2001

3.75

6

4.5

1973

Trần Nguyễn Phước Nhân 18/04/2001

3

7.75

3.5

2033

Hồ Phạm Hoàng Nhi 17/11/2001

5.5

3.75

5

2079

Trần Xuân Nhi 17/04/2001

4.25

3.25

6.75

2395

Ngô Lê Hưng Quốc 31/03/2001

5

4

5.25

2544

Nguyễn Nhật Thiên Tân 23/07/2001

4.25

6.5

3.5

2555

Nguyễn Ngọc Đan Thanh 23/08/2001

4

6.25

4

2586

Bùi Huy Thành 14/07/2001

4

6

4.25

2591

Nguyễn Tuấn Thành 29/04/2001

3.75

4.25

6.25

2188

Nguyễn Đức Phú 17/02/2001

3.5

5.75

5

2192

Lương Công Hoàng Phú 07/08/2001

2.75

6.25

5.25

2227

Phạm Nguyễn Minh Phúc 29/09/2001

3.75

3.5

7

2241

Lê Trường Phúc 15/06/2001

6.25

5

3

2333

Nguyễn Minh Quang 29/12/2000

4.75

2

7.5

2338

Trương Nhật Minh Quang 23/07/2001

4.5

9

0.75

2366

Lê Minh Quân 15/12/2001

3.75

4

6.5

2502

Nguyễn Hữu Tâm 25/06/2001

4.25

7.5

2.5

2594

Mai Nguyễn Hiền Thảo 06/06/2001

4.75

4

5.5

2989

Trần Tuyết Trinh 16/01/2001

5.25

3

6

2596

Nguyễn Hương Thảo 24/02/2001

6.25

6.5

1.5

2681

Võ Hoàng Thiện 15/10/2001

5.75

5

3.5

2768

Vũ Anh Thư 11/10/2001

5

4

5.25

2863

Võ Trung Tín 19/01/2001

5.5

1

7.75

2912

Dương Vũ Ngọc Trâm 22/09/2001

6.75

3.25

4.25

2704

Trần Nguyễn Quốc Thịnh 28/07/2001

6.25

4.5

3.5

3401

Nguyễn Thụy Lạc Yên 09/04/2001

6.25

2.75

5.25

3057

Thân Thanh Trúc 15/08/2001

3.5

5.75

5

3071

Nguyễn Minh Trường 30/10/2001

2.25

7

5

3095

Đỗ Thái Tuấn 26/12/2001

4.25

7.75

2.25

3152

Phan Thiết Tường 26/06/2001

5

5

4.25

409

Nguyễn Tùng Chi 12/10/2001

3.75

7

3.25

139

Trần Mỹ Anh 15/09/2001

5

6.75

2.25

148

Nguyễn Lưu Ngọc Anh 28/06/2001

4.5

7

2.5

215

Nguyễn Trọng Anh 27/08/2001

5.25

4.75

4

296

Nguyễn Kim Bảo 18/09/2001

4.5

6.25

3.25

303

Lê Liễu Quốc Bảo 30/09/2001

3.25

6.25

4.5

832

Nguyễn Thanh Hiền 22/04/2001

6.5

2.5

5

858

Hoàng Nguyễn Xuân Hiếu 01/02/2001

3

8.5

2.5

439

Phạm Đức Danh 20/07/2001

3.25

6.25

4.5

554

Phạm Quốc Dũng 09/06/2001

4

7.75

2.25

597

Lý Hải Đăng 31/05/2001

3.75

5.5

4.75

616

Dương Quốc Đạt 08/01/2001

5

5.75

3.25

638

Trần Điền 24/09/2001

4.5

5.25

4.25

726

Nguyễn Hoài Gia Hân 23/02/2001

4.5

6.5

3

788

Vũ Thiện Hải 21/09/2001

3

5.25

5.75

802

Trần Hồng Hạnh 15/12/2001

3.5

4.25

6.25

880

Lê Minh Hoàng 20/11/2001

4

6.25

3.75

886

Lê Nguyên Hoàng 21/06/2001

4.25

8.5

1.25

947

Nguyễn Văn Hoàng Huy 13/01/2001

4

4.25

5.75

1100

Nguyễn Hữu Duy Khang 05/01/2001

4.25

4.5

5.25

1119

Đoàn Minh Khang 27/10/2001

3.5

6

4.5

1414

Nguyễn Tiến Lân 21/01/2001

3.75

6

4.25

1477

Nguyễn Xuân Linh 14/11/2001

3.5

5.5

5

1485

Nguyễn Nhựt Bảo Long 08/01/2001

2.75

5.25

6

1618

Vũ Hoàng Minh 30/09/2001

3.5

5.5

5

1659

Đoàn Quang Minh 15/07/2001

4

7

3

2096

Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/03/2001

6

6

2

1793

Nguyễn Kim Thiên Ngân 02/05/2001

4.5

6.25

3.25

1801

Hồ Trúc Ngân 28/07/2001

4

7

3

1832

Trần Minh Nghĩa 01/08/2001

5

6

3

2048

Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 18/02/2001

5.5

6.25

2.25

2380

Vũ Minh Quân 28/01/2001

3.5

5

5.5

2381

Đoàn Minh Quân 11/08/2001

4

5

5

2390

Lê Trường Quân 30/01/2001

4.5

4.25

5.25

2705

Nguyễn Quốc Thái Thịnh 05/09/2001

3

2

9

2904

La Huỳnh Bảo Trâm 15/07/2001

5.5

5

3.5

2607

Lê Phùng Nguyên Thảo 23/04/2001

6.5

4.25

3.25

2621

Hồ Thị Thanh Thảo 23/07/2001

4.5

5.5

4

2764

Phạm Huỳnh Anh Thư 27/02/2001

5.75

6

2.25

2928

Ngô Thùy Bảo Trân 17/04/2001

6

3

5

2963

Ngô Đình Triết 27/07/2001

4.5

3.5

6

3077

Nguyễn Trần Minh Trực 07/12/2001

3.75

3

7.25

3180

Đặng Nguyễn Phương Uyên 12/12/2001

4.75

7

2.25

3280

Đặng Đông 04/01/2001

2.5

6.75

4.75

3357

Trần Đoàn Thanh Vy 26/07/2001

5

5.5

3.5

19

Trương Hữu An 13/12/2001

4.5

3

6.25

248

Nguyễn Bạch Hồng Ân 02/04/2001

6

2.75

5

294

Nguyễn Thái Huy Bảo 31/03/2001

1.5

5

7.25

112

Nguyễn Hòa Minh Anh 27/10/2001

5.5

4.75

3.5

838

Võ Anh Hiếu 10/06/2001

2.5

4

7.25

856

Phạm Trung Hiếu 21/10/2001

4

6.75

3

520

Phạm Ngọc Duy 28/03/2001

4.75

6

3

535

Trần Việt Duy 21/09/2001

4

8.5

1.25

579

Nguyễn Lê Thùy Dương 18/02/2001

5

5

3.75

594

Nguyễn Chung Thùy Đan 20/07/2001

4

6

3.75

620

Dương Thành Đạt 10/10/2000

5

4.25

4.5

671

Trần Hữu Minh Đức 28/09/2001

4.5

6.25

3

697

Lê Thị Thu Giang 26/08/2001

3.5

6

4.25

1271

Phạm Trần Đăng Khoa 31/05/2001

4.25

3.5

6

1022

Trần Đình Gia Hưng 11/02/2001

7.5

2.25

4

1078

Ngô Trí Hữu 11/07/2001

3

6.25

4.5

1234

Hồ Văn Hoàng Khiêm 28/07/2001

4

3.5

6.25

1631

Nguyễn Hoàng Ngọc Minh 13/09/2001

5.5

4.5

3.75

1362

Trần Trung Kiên 09/01/2001

2

7.75

4

1389

Dương Lê Thư Kỳ 24/07/2001

5.25

5.75

2.75

1445

Vũ Bùi Khánh Linh 27/10/2001

5.5

6

2.25

1484

Nguyễn Bảo Long 18/01/2001

1.25

8.5

4

1754

Hồ Phan Quỳnh Nga 21/10/2001

4.25

7.25

2.25

1764

Võ Ngọc Diệu Ngân 04/03/2001

6

3.25

4.5

1804

Suzuki Mai Tuyết Ngân 22/02/2001

3.75

4

6

1865

Đặng Lê Bảo Ngọc 26/06/2001

3.25

4.5

6

1933

Lê Phương Nguyên 02/06/2001

4.5

4.75

4.5

2044

Bùi Phương Nhi 03/08/2001

2.75

5

6

2539

Phan Nguyễn Nhật Tân 19/03/2001

3.75

4

6

2578

Phạm Vũ Vân Thanh 24/07/2001

4

4.25

5.5

2201

Hoàng Trọng Phú 01/07/2001

4.75

3.75

5.25

2209

Lê Hoàng Phúc 14/06/2001

5

4.25

4.5

2434

Nguyễn Hương Quỳnh 18/11/2001

5.5

4.5

3.75

2441

Ngô Mỹ Quỳnh 08/03/2001

4

5.5

4.25

2465

Nguyễn Trúc Quỳnh 17/09/2001

2

4.75

7

3006

Nguyễn Minh Trí 23/11/2001

3.5

6.5

3.75

2643

Bùi Công Quốc Thái 10/07/2001

5

3.25

5.5

2750

Lê Nguyễn Anh Thư 19/08/2001

5

5

3.75

2751

Lê Thùy Anh Thư 15/05/2001

4.75

7.5

1.5

2852

Nguyễn Hữu Tín 25/11/2001

4.25

5.25

4.25

2906

Trần Hoàng Bảo Trâm 17/10/2001

3.75

5.25

4.75

2947

Lê Minh Trân 01/07/2001

3.75

6.25

3.75

3111

Nguyễn Minh Tùng 10/06/2001

4.25

6

3.5

3182

Đỗ Ngọc Phương Uyên 16/08/2001

5.5

3.25

5

3245

Hà Thị Tường Vi 03/06/2001

4.25

6.25

3.25

3136

Đặng Minh 27/12/2001

5.75

6.75

1.25

2

Hồ Đặng Duy An 12/06/2001

2.75

4.75

6

24

Lê Hoàng Minh An 15/07/2001

3

7.5

3

26

Lai Nhã An 08/02/2001

5.5

5.25

2.75

145

Giang Đỗ Ngọc Anh 13/01/2001

3

7.5

3

199

Phan Hà Thái Anh 29/01/2001

4.25

5

4.25

210

Nguyễn Hoàng Trâm Anh 14/04/2001

4.75

6.5

2.25

244

Bùi Hoàng Ân 10/11/2001

3

5.5

5

314

Nguyễn Thiên Bảo 07/08/2001

4

4

5.5

334

Bùi Gia Bình 17/09/2001

1.75

5.75

6

463

Lê Xuân Dĩnh 29/12/2001

3.25

4.5

5.75

527

Tống Quốc Duy 02/07/2001

6

3.5

4

639

Mai Duy Đỉnh 09/04/2001

3.5

8

2

732

Lâm Nguyễn Hồng Hân 03/05/2001

5

5

3.5

1242

Dương Bảo Anh Khoa 22/06/2001

3.75

5.5

4.25

1165

Phạm Phương Khanh 19/05/2001

5

3.25

5.25

1247

Nguyễn Đặng Anh Khoa 27/07/2001

3.25

3

7.25

1045

Trần Tiến Hưng 29/04/2001

4.5

7.25

1.75

1081

Trần Nguyễn Lâm Hy 20/04/2001

3.5

6.5

3.5

1086

Nguyễn Kinh Kha 01/03/2001

3.25

6

4.25

1108

Trần Gia Khang 07/12/2001

3

5.5

5

1202

Lâm Gia Khánh 03/09/2001

2.5

6.5

4.5

1206

Nguyễn Kim Khánh 09/01/2001

4.25

6

3.25

1216

Bùi Nhật Khánh 30/11/2001

3.25

6

4.25

1229

Hoàng Việt Khánh 04/08/2001

3.75

3.25

6.5

1364

Nguyễn Anh Kiệt 12/01/2001

2.25

9.25

2

1553

Trần Minh Luân 01/05/2001

3

5

5.5

1326

Võ Đoàn Minh Khôi 19/08/2001

3

3.25

7.25

1335

Nguyễn Châu Tuấn Khôi 11/11/2001

5

4

4.5

1337

Nguyễn Xuân Khôi 27/07/2001

2.5

8.25

2.75

1359

Nguyễn Gia Trung Kiên 14/09/2001

2.75

4.75

6

1372

Bùi Lý Tuấn Kiệt 23/10/2001

3.75

7.5

2.25

1384

Phan Lưu Thiên Kim 10/11/2001

5

3.25

5.25

1425

Trương Gia Linh 07/09/2001

4.5

3.5

5.5

1570

Nguyễn Thanh Mai 23/03/2001

3.75

5.5

4.25

1591

Nguyễn Công Minh 10/01/2001

5

3.75

4.75

1651

Phan Nhật Minh 19/03/2001

3.75

3.25

6.5

1763

Nguyễn Hoàng Bội Ngân 14/11/2001

3.75

7.75

2

1761

Phạm Bảo Ngân 04/10/2001

5

5.5

3

1823

Dương Nữ Quý Nghi 24/02/2001

4.25

6.5

2.75

1959

Nguyễn Bình Phương Nguyễn 27/01/2001

4.25

2.25

7

2073

Phạm Nguyễn Uyên Nhi 10/07/2001

4.75

7

1.75

2099

Tăng Ngọc Nhung 12/04/2001

2.75

5.5

5.25

2217

Phạm Thị Hồng Phúc 22/08/2001

3.5

5.75

4.25

2170

Dương Tôn Phát 28/05/2001

5

5

3.5

2278

Lương Mỹ Phương 06/03/2001

5.25

4.25

4

2281

Nguyễn Huỳnh Nam Phương 10/11/2001

5.75

4

3.75

2360

Nguyễn Văn Lê Quân 06/02/2001

4

3.5

6

2379

Võ Minh Quân 04/01/2001

3.5

4.75

5.25

2515

Huỳnh Nhật Tâm 24/01/2001

3.25

6.25

4

2651

Trần Minh Thắng 24/01/2001

4.5

2.25

6.75

2657

Phạm Huỳnh Bảo Thi 07/05/2001

4.75

6

2.75

2669

Từ Gia Thiên 08/08/2001

4

6.75

2.75

2761

Phan Ngọc Anh Thư 18/04/2001

4.25

3.25

6

2779

Nguyễn Minh Thư 02/06/2001

6

4

3.5

2784

Phạm Thị Minh Thư 02/01/2001

4.5

6

3

2894

Nguyễn Cao Thùy Trang 14/06/2001

4.5

3.5

5.5

3137

Vương Mỹ 26/12/2001

3.25

8.25

2

3370

Huỳnh Ngọc Thúy Vy 27/07/2001

4.5

6.75

2.25

3036

Nguyễn Quốc Trung 05/04/2001

4.25

3

6.25

3221

Nguyễn Thảo Vân 13/10/2001

6

5.75

1.75

3379

Phan Ngọc Trúc Vy 31/01/2001

5.75

3.5

4.25

401

Tô Hoàng Linh Chi 11/04/2001

5.5

5.5

2.25

28

Trần Quốc An 18/02/2001

4.75

6.75

1.75

174

Vũ Phương Anh 01/10/2001

5.25

4.25

3.75

329

Tô Hữu Bằng 07/03/2001

2.5

6.75

4

355

Trần Minh Cát 06/06/2001

4

4.75

4.5

511

Hồ Trần Khánh Duy 06/06/2001

6

2.25

5

451

Lâm Văn Danh 11/06/2001

5

5.25

3

503

Nguyễn Đức Duy 02/08/2001

6

4

3.25

652

Nguyễn Bá Duy Đức 02/05/2001

3.25

10

741

Nguyễn Lương Ngọc Hân 10/02/2001

4.25

5.75

3.25

1032

Nguyễn Bá Minh Hưng 04/12/2001

4.25

5.75

3.25

1277

Trần Đoàn Đăng Khoa 26/09/2001

3.75

6.5

3

1293

Hồ Anh Khôi 12/10/2001

2

8.5

2.75

918

Nguyễn Phạm Công Huy 18/05/2001

4

4.5

4.75

975

Nguyễn Bá Quang Huy 12/06/2001

4.25

4.5

4.5

993

Lê Trọng Huy 12/04/2001

2.75

7.5

3

997

Nguyễn Đặng Tường Huy 16/02/2001

4

6.75

2.5

1007

Trần Hải Chí Hùng 10/03/2001

5.5

3.75

4

1048

Trần Đại Việt Hưng 02/10/2001

4

6

3.25

1409

Tài Thành Thanh Lâm 29/06/2001

4.5

4

4.75

1361

Phan Trung Kiên 15/02/2001

3.25

3.25

6.75

1518

Nguyễn Như Long 22/01/2001

4.5

4

4.75

1566

Trần Phương Mai 23/01/2001

5.25

3.5

4.5

1573

Phan Ngọc Uyển Mai 22/02/2001

4.5

4

4.75

1594

Nguyễn Duy Minh 27/09/2001

4.25

9

1753

Bùi Phương Nga 23/07/2001

4.25

4

5

1770

Giáp Kim Ngân 24/11/2001

4

5.5

3.75

1780

Võ Thị Kim Ngân 01/01/2001

6.25

2.5

4.5

1787

Võ Thanh Ngân 16/03/2001

4

8.25

1

1881

Mai Lan Ngọc 19/08/2001

4.5

7.75

1

1902

Nguyễn Minh Cao Nguyên 15/12/2001

3.75

6

3.5

1911

Nguyễn Hòa Nguyên 02/01/2001

5.5

5

2.75

1926

Nông Trịnh Kim Nguyên 10/02/2001

4

4.5

4.75

2228

Vũ Nguyên Phúc 17/06/2001

2.75

6.25

4.25

2566

Nguyễn Nhật Thanh 08/10/2001

4.5

6.5

2.25

2211

Nguyễn Lê Hoàng Phúc 10/03/2001

4.5

3.75

5

2244

Trầm Gia Phụng 28/01/2001

5

5

3.25

2326

Lê Trần Kỳ Quang 07/02/2001

4.25

5

4

2354

Nguyễn Phước Cảnh Quân 13/02/2001

3.75

4.5

5

2377

Trần Minh Quân 15/11/2001

3.75

4

5.5

2407

Phan Thị Kim Quyên 05/02/2001

4.5

5.5

3.25

2445

Võ Ngọc Quỳnh 09/07/2001

4

5.75

3.5

2455

Tạ Dương Phương Quỳnh 25/09/2001

4.75

3.5

5

2499

Nguyễn Đức Tâm 24/06/2001

3

4.75

5.5

2615

Nguyễn Phương Thảo 21/07/2001

4.75

2.75

5.75

2631

Phạm Thị Thanh Thảo 13/01/2001

3.75

7

2.5

2734

Trịnh Mỹ Thuận 21/12/2001

4

6.25

3

2745

Võ Cao Phú Thụy 30/08/2001

4.75

5.5

3

2828

Lê Yến Thy 23/10/2001

5.25

4

4

2836

Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên 24/04/2001

4.75

5.5

3

2839

Đỗ Thủy Tiên 16/04/2001

3.75

4.5

5

2943

Nguyễn Lê Hồng Trân 02/06/2001

2.75

5.5

5

2926

Mai Bảo Trân 17/04/2001

7

5

1.25

3397

Ngô Lê Phượng Vỹ 05/12/2001

4.75

1.5

7

3403

Lê Hải Yến 28/04/2001

6

3.75

3.5

3411

Lê Ngọc Hoàng Yến 21/11/2001

5.25

3

5

3412

Nguyễn Hoàng Yến 01/01/2001

3.75

4.75

4.75

3063

Đặng Lê Thị Thanh Trúc 11/07/2001

3.5

7.5

2.25

3094

Ngô Thanh Tuấn 06/02/2001

4.25

6.25

2.75

3149

Võ Minh Tường 25/03/2001

3.25

3.5

6.5

3188

Nguyễn Thu Uyên 27/03/2001

4.5

2.75

6

3268

Đặng Lê Quang Vinh 19/09/2001

3.75

2

7.5

3352

Trần Nhật Phương Vy 13/07/2001

4.75

7

1.5

3356

Nguyễn Thanh Vy 13/01/2001

4.5

5

3.75

146

Lê Thị Ngọc Anh 27/08/2001

4

3

6

129

Trần Minh Anh 13/02/2001

5

3.5

4.5

158

Tôn Thất Phan Anh 09/05/2001

4.5

3

5.5

182

Trần Quế Anh 16/05/2001

5

3

5

196

Trần Nguyễn Tâm Anh 15/03/2001

6

4.75

2.25

300

Nguyễn Bảo 14/02/2001

4.5

3.25

5.25

722

Hồ Gia Hân 11/01/2001

3.75

5

4.25

474

Trang Hoàng Mỹ Dung 22/01/2001

5.5

2.5

5

714

Phạm Bảo Hân 15/07/2001

4.75

4.75

3.5

760

Nguyễn Thanh 18/11/2001

3.75

6.5

2.75

762

Trần Thị Thanh 12/02/2001

3.25

3.25

6.5

777

Vũ Hoàng Đông Hải 09/03/2001

5

5

3

785

Cao Phú Hải 26/07/2001

4.5

4.5

4

922

Huỳnh Đắc Huy 20/06/2001

2.75

5

5.25

1039

Nguyễn Bá Quốc Hưng 24/04/2001

3.25

5.25

4.5

1071

Phan Quỳnh Hương 27/02/2001

3.5

6

3.5

1074

Phạm Thanh Hương 23/02/2001

5.5

4

3.5

1298

Trần Nguyên Anh Khôi 22/11/2001

2

7

4

1442

Trần Khánh Linh 04/11/2001

4

7

2

1712

Nguyễn Ngọc Mỹ 26/08/2001

4.5

2

6.5

1457

Bùi Nguyễn Phương Linh 08/11/2001

3.75

7.75

1.5

1480

Nguyễn Thị Kim Loan 15/01/2001

5.25

5

2.75

1524

Vũ Thành Long 29/01/2001

3.75

4.5

4.75

2112

Huỳnh Võ Ngọc Như 28/09/2001

5.5

2.5

5

1810

Võ Đông Nghi 07/11/2001

4.25

5

3.75

1872

Trần Thanh Giáng Ngọc 10/07/2001

3.75

5

4.25

2575

Nguyễn Vĩnh Thiên Thanh 01/03/2001

5

5.5

2.5

2294

Võ Nguyễn Thanh Phương 20/06/2001

4.25

3.5

5.25

2793

Trương Ngọc Minh Thư 19/01/2001

3

8.5

1.5

2949

Võ Phụng Trân 27/11/2001

4.5

2.5

6

2977

Dương Hạnh Trinh 29/06/2001

6.25

5.75

1

2689

Nguyễn Duy Thịnh 02/01/2001

4.5

3.75

4.75

2837

Nguyễn Nhật Thủy Tiên 12/11/2001

3.75

5

4.25

3414

Đặng Lê Hoàng Yến 21/05/2001

4.5

5.75

2.75

3049

Nguyễn Ngọc Nhã Trúc 01/04/2001

4.75

3.5

4.75

3177

Trần Phương Uyên 04/02/2001

5.5

5.75

1.75

3249

Nguyễn Xuân Khánh Viên 25/08/2001

4

3.5

5.5

3263

Trần Lê Vinh 16/05/2001

2.5

4.25

6.25

3313

Trần Lê Đoan Vy 16/05/2001

3

4

6

3353

Ngô Thị Phượng Vy 17/05/2001

4.25

2.75

6

3385

Võ Lê Tường Vy 22/09/2001

3.5

6.25

3.25

386

Trần Ngọc Minh Châu 28/04/2001

5.25

3.5

4

402

Vũ Thị Thùy Linh Chi 11/04/2001

5

3.25

4.5

505

Võ Đức Duy 17/09/2001

4.25

4.5

4

635

Nguyễn Văn Đạt 04/03/2001

3.5

6.5

2.75

666

Nguyễn Minh Đức 23/05/2001

3.75

5.25

3.75

1176

Nguyễn Trần Yến Khanh 07/11/2001

3.75

7

2

867

Tôn Thất Cẩm Hoan 10/11/2001

5.75

4

3

920

Trần Đăng Huy 10/12/2001

2.25

7

3.5

1120

Nguyễn Nam Khang 24/08/2001

4

1

7.75

1177

Trần Thế Yến Khanh 03/02/2001

4.25

5.5

3

1701

Lê Trà My 07/04/2001

4

3.75

5

1706

Nguyễn Nữ Hoàn Mỹ 07/10/2001

5.25

4

3.5

1371

Ngô Phú Kiệt 01/09/2001

2.5

5.75

4.5

1465

Lê Thảo Linh 17/09/2001

4

7

1.75

1584

Trần Tuệ Mẫn 16/01/2001

4.5

4.25

4

1656

Hà Vũ Phúc Minh 12/02/2001

4

6

2.75

1930

Lê Minh Nguyên 03/02/2001

5

4.75

3

2054

Hồ Thảo Nhi 14/02/2001

4.25

5.5

3

2055

Lâm Thảo Nhi 04/05/2001

4.25

2.25

6.25

2070

Chu Uyên Nhi 27/09/2001

5

2.75

5

2546

Phạm Hữu Tài 01/11/2001

2.5

5.5

4.75

2567

Nguyễn Ngọc Phương Thanh 19/01/2001

4

5.25

3.5

2349

Lê Hoàng Anh Quân 09/04/2001

4

2.5

6.25

2416

Phạm Nguyễn Thục Quyên 14/04/2001

4.25

8.5

2613

Mai Thị Phương Thảo 12/10/2001

5.5

3.25

4

2645

Đặng Thành Thái 03/06/2001

5.25

4

3.5

2659

Lê Trần Liễu Thi 23/05/2001

5.25

5.25

2.25

2726

Vũ Thị Xuân Thu 04/10/2001

5.25

4.25

3.25

2785

Phạm Trần Minh Thư 14/10/2001

4

7

1.75

2846

Huỳnh Việt Tiến 01/07/2001

4.25

2

6.5

2865

Bùi Trần Mạnh Toàn 06/02/2001

6.5

1.25

5

2884

Đỗ Phương Trang 29/05/2001

6.25

3.5

3

2913

Nguyễn Ngọc Trâm 20/04/2001

5.5

5

2.25

3035

Nguyễn Hữu Quốc Trung 07/10/2001

4.5

6

2.25

3044

Nguyễn Thành Trung 03/08/2001

4

4

4.75

3132

Hà Minh 07/09/2001

3.25

6.75

2.75

3343

Nguyễn Châu Phương Vy 29/09/2001

3.25

7.75

1.75

197

Trịnh Tâm Anh 12/01/2001

7

4.5

1

242

Cao Xuân Anh 04/04/2001

3.25

4.75

4.5

667

Nguyễn Minh Đức 06/07/2001

4.5

4.75

3.25

813

Hồ Nguyễn Phương Hằng 11/02/2001

5.25

2.25

5

677

Đỗ Trí Đức 17/03/2001

2.5

2.25

7.75

764

Lê Thiên 31/10/2001

3

3.25

6.25

770

Liêu Quốc Hào 03/04/2001

2.5

7.5

2.5

893

Vũ Đức Thiên Hoàng 19/11/2001

3

6.5

3

901

Ung Gia Hòa 05/11/2001

5

4.5

3

949

Nguyễn Ngọc Khánh Huy 11/08/2001

2.75

6

3.75

968

Nguyễn Hoàng Phúc Huy 09/06/2001

4.5

4.25

3.75

1224

Trần Thục Khánh 13/09/2001

3.5

6

3

1697

Võ Ngọc Thảo My 09/02/2001

4.5

3.75

4.25

1324

Trịnh Minh Khôi 04/10/2001

2.5

7.75

2.25

1412

Lê Hoàng Lân 06/03/2001

5.25

5.25

2

1436

Nguyễn Khánh Linh 11/03/2001

4.5

5.75

2.25

1554

Nguyễn Thành Luân 04/10/2001

2.5

5.75

4.25

1556

Trần Công Luật 06/04/2001

3

5.5

4

2134

Vũ Tuấn Quỳnh Như 30/10/2001

4.75

7.75

2137

Lê Tâm Như 08/04/2001

6

3.5

3

1812

Trương Hồng Nghi 15/10/2001

3.25

6.25

3

1854

Nguyễn Bảo Ngọc 16/05/2001

3.75

5.75

3

1871

La Bội Ngọc 17/08/2001

2.5

5

5

2269

Cao Thị Minh Phương 18/03/2001

4.75

4.5

3.25

2292

Phan Thanh Phương 14/08/2001

4.5

5

3

2367

Lê Trần Minh Quân 02/09/2001

4

2.75

5.75

2518

Hoàng Thanh Tâm 14/02/2001

3

7.25

2.25

2638

Nguyễn Ngọc Xuân Thảo 16/11/2001

4.5

6.25

1.75

2727

Ngô Đình Thuần 14/01/2001

3.25

5.5

3.75

2639

Nguyễn Hồng Thái 30/10/2001

3.25

9.25

2650

Dương Minh Thắng 06/01/2001

2.5

6.5

3.5

2869

Trịnh Trọng Toàn 16/10/2001

4.5

4.5

3.5

3409

Trịnh Hải Yến 04/02/2001

5

7

0.5

3074

Nguyễn Phương Quang Trường 05/01/2001

4.5

3

5

3205

Nguyễn Thị Hồng Vân 27/09/2001

5

3.25

4.25

3255

Dương Hữu Việt 25/10/2001

3.25

2

7.25

3317

Vương Thị Hoàng Vy 03/09/2001

5.25

6.25

1

341

Trương Đỗ Quốc Bình 09/11/2001

2.5

5.5

4.25

347

Nguyễn Thị Thúy Bình 07/01/2001

4.75

3

4.5

540

Hà Vũ Mai Duyên 28/01/2001

4.5

2.5

5.25

575

Nguyễn Thái Dương 19/09/2001

3.25

6

3

642

Trần Nhật Khánh Đoan 16/02/2001

3.5

6.75

2

1199

Nguyễn Đại Khánh 30/10/2001

4.75

5

2.5

1279

Võ Đăng Khoa 19/08/2001

5

5.25

2

1029

Hưng 07/10/2001

6.5

2.5

3.25

1103

Hoàng Dương Khang 25/02/2001

4.5

4

3.75

1198

Phạm Duy Khánh 07/08/2001

4.25

5

3

1725

Vũ Mai Hoài Nam 19/10/2001

5.75

2.75

3.75

1302

Đinh Khôi 05/03/2001

3.5

6.25

2.5

1567

Vũ Thị Phương Mai 06/05/2001

3.25

4.5

4.5

2159

Phát 17/11/2001

3.25

5

4

1919

Nguyễn Khôi Nguyên 10/06/2001

3

6.25

3

2275

Trần Nhật Minh Phương 19/09/2001

4.75

6.5

1

2327

Lục Kỳ Quang 30/11/2001

1.5

5.75

5

2449

Lê Ngọc Như Quỳnh 17/04/2001

3.75

5.75

2.75

2760

Phan Hoàng Anh Thư 27/04/2001

5

6.25

1

3012

Tạ Minh Trí 08/08/2001

2.25

3

7

2629

Nguyễn Thanh Thảo 19/04/2001

2.5

5.5

4.25

2633

Trương Thanh Thảo 31/03/2001

4

3

5.25

2661

Vũ Phương Thi 28/11/2001

6.5

3.5

2.25

2735

Nguyễn Như Diệu Thùy 22/05/2001

5

6.25

1

2924

Lê Hoàng Bảo Trân 14/06/2001

3.5

4.5

4.25

3192

Nguyễn Huỳnh Tố Uyên 06/08/2001

5.25

3

4

3281

Huỳnh Hữu Khang 20/04/2001

4

3.5

4.75

3196

Nguyễn Phương Mai Uyển 09/03/2001

2.75

8.5

1

3209

Phan Khánh Vân 27/07/2001

5

4.5

2.75

3288

Trần Gia 01/10/2001

4.25

4.25

3.75

3247

Phạm Uyên Vi 28/04/2001

4.25

4

4

226

Trần Tuyết Anh 10/08/2001

3.25

4

4.75

283

Nguyễn Quốc Ấn Gia Bảo 11/01/2001

3.25

4

4.75

309

Trần Quốc Bảo 30/09/2001

2.75

3.75

5.5

543

Võ Mỹ Duyên 27/02/2001

3

3.75

5.25

581

Nguyễn Ngọc Thùy Dương 15/10/2001

4

3

5

582

Nguyễn Nhật Thùy Dương 05/10/2001

3.25

5.25

3.5

624

Nguyễn Thành Đạt 07/02/2001

3

6.25

2.75

626

Nguyễn Thành Đạt 27/03/2001

4

2.25

5.75

1288

Lê Tấn Khoa 04/07/2001

3.5

5

3.5

903

Mai Thanh Hòa 21/07/2001

5.25

6.75

0

966

Hoàng Nhật Huy 31/12/2001

3.25

6.25

2.5

1129

Bùi Nguyễn Thiên Khang 08/11/2001

3.5

3.25

5.25

1184

Bùi Nguyên Khải 05/09/2001

2.75

7.25

2

1677

Nguyễn Trung Minh 28/03/2001

4.5

3.25

4.25

1299

Trà Anh Khôi 30/01/2001

2.75

5

4.25

2148

Châu Trác Niên 14/08/2001

2.75

4

5.25

1821

Phạm Phương Nghi 02/12/2001

4.75

5

2.25

1999

Ngô Hà Thục Nhàn 10/07/2001

5

5.75

1.25

2552

Hà Nguyễn Bảo Thanh 27/07/2001

3.5

4.5

4

2589

Lê Minh Thành 16/04/2001

3.75

2

6.25

2216

Nguyễn Trần Hồng Phúc 07/07/2001

2.5

5.5

4

2255

Nguyễn Mạnh Đông Phương 17/03/2001

4.75

6

1.25

2424

Hoàng Diễm Quỳnh 17/08/2001

6

4.5

1.5

2603

Dương Ngọc Thảo 10/10/2001

3.5

5.5

3

2609

Huỳnh Phúc Thảo 23/11/2001

5.5

4

2.5

2684

Nguyễn Đặng Minh Thiện 29/08/2001

3.75

3

5.25

2687

Hà Quang Thiện 21/11/2001

2.75

3.75

5.5

3156

Lê Cát Uyên 30/01/2001

5.25

5.25

1.5

3171

Nguyễn Ngọc Phương Uyên 19/10/2001

4.25

6

1.75

3187

Kỹ Trần Thái Uyên 30/05/2001

4.25

6.75

1

3251

Phạm Cao Hoàng Việt 24/06/2001

4

4.5

3.5