Archive for the ‘TOÁN LỚP 5 – BÀI ÔN LUYỆN THI VÀO LỚP 6 TRẦN ĐẠI NGHĨA’ Category

Đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2015-2016

Cô xin post lại đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2015-2016. Đây là file có thể download.

Phần-tự-luận-đề-thi-lớp-6-trường-Trần-Đại-Nghĩa-năm-học-2015-2016

Phần-trắc-nghiệm-đề-thi-lớp-6-trường-Trần-Đại-Nghĩa-năm-học-2015-2016

 

Đáp án đề thi Toán vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2014-2015

TDN20140001

Đề chính thức rõ đây, bạn nào có nhu cầu thì load về nhé

Câu 1

a. 74,5 x 1,2 – 24,5 : 2,5 + 17,4

= 89,4 – 9,8 + 17,4

= 97

b.

 

DE2014-2015

Câu 2.

Ta thấy 3 hình tam giác = 1 hình trụ

vậy 1 hình tròn = 2 hình trụ = 6 hình tam giác.

Xét cái cân đầu tiên: 1 trụ + 1 tròn = 3 trụ = 9 tam giác

1 hình thang = 1 trụ + 2tam giác = 3 tam giác + 2 tam giác =5 tam giác

Xét cân đầu tiên:

9 tam giác = cân chưa biết + hình thang

9 tam giác = cân chưa biết + 5 tam giác

vậy cân chưa biết là

9 -5 = 4 tam giác

cân chưa biết nặng:

1250 x 4 : 5 = 1000 ( g ) = 1 kg

Đáp số : 1kg

Câu 3.

Nếu Nhân có 3 phần thì:

Sau khi cho Nghĩa 1 phần Nhân còn lại số phần:

3 – 1 = 2 ( phần)

Vậy tất cả các bạn đều có 2 phần giá trị

số phần của Nghĩa trên thực tế:

2 – 1 = 1 ( phần)

Xét lần 2:

Số phần của Lễ sau khi được Nhân cho:

2 + 3 = 5 ( phần)

5 phần cũng chính là tổng số phần kẹo còn lại của các bạn ( trừ Nhân và Lễ)

Vì Nghĩa chỉ có 1 phần, Nhân không còn kẹo nên số kẹo còn lại của các bạn:

5  – 1 =4 ( phần)

Số bạn còn lại được cô phát kẹo:

4 : 2 = 2 ( bạn)

Tổng số bạn được nhân kẹo là:

3 + 2 = 5 ( bạn)

Vậy ngoài Nhân, Lễ, Nghĩa ra còn 2 bạn khác được nhận kẹo.

Đáp số: 5 bạn

 

Câu 4

Mỗi trận đấu  1 lượt với 4 đội còn lại nên mỗi đội có 4 trận đấu.

Vì E chỉ được 0 điểm nên E thua 4 trận

A được 10 điểm  qua 4 trận nên A chỉ có thể thắng 3 trận và hòa 1 trận

B được 7 điểm qu 4 trận nên B chỉ có thể tháng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận

C, D cùng được 6 điểm và có thể xảy ra 2 trường hợp

Trường hợp 1: thắng 1 trận ( đội E) và hòa 3 trận. Nhưng đội A đã thắng 3 trận nên không thể đồng thời hòa với cả C và D

Trường hợp 2: thắng 2 trận, thua 2 trận. Trường hợp này là trường hợp duy nhất có thể xảy ra.

C: thắng E và D, thua A và B

D : thắng E và B, thua A và C.

hoặc ngược lại

Vậy chỉ có 1 trận hòa duy nhất giữa đội A và B.

( Tỉ số trận đấu là bao nhiêu thì các con vui lòng liên hệ người ra đề hehe)

câu 5:

Vì 4 hình tam giác vuông bằng nhau nên 4 cạnh huyền bằng nhau, 4  cạnh góc vuông bé bằng nhau và 4 cạnh góc vuông lớn bằng nhau.

Do đó AC = AD . Vậy hiệu giữa AB và AC là 1 cm

Chu vi hình H là

4BC + 4DB

Cạnh BC là:

(24 – 4 x 1 ) : 4 = 5 (cm)

 

Xét tam giác ABC:

Tổng 2 cạnh AB và AC là:

12 – 5 = 7 ( cm)

Cạnh AB là :

( 7 + 1 ) : 2 = 4 ( cm)

Đáp số : 4 cm

Gợi ý đề thi Toán vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2014-2015

Cô sẽ gợi ý nhanh đáp án đề thi Toán, còn bài đáp án chính thức thì như thường lệ, cô sẽ tổng hợp từ các bài giải do các bạn gửi về cho cô. Các con nhanh chóng gửi đáp án cho cô nhé.

2.

Ta thấy 3 hình tam giác = 1 hình trụ

vậy 1 hình tròn = 2 hình trụ = 6 hình tam giác.

Xét cái cân đầu tiên: 1 trụ + 1 tròn = 3 trụ = 9 tam giác

1 hình thang = 1 trụ + 2tam giác = 3 tam giác + 2 tam giác =5 tam giác

Xét cân đầu tiên:

9 tam giác = cân chưa biết + hình thang

9 tam giác = cân chưa biết + 5 tam giác

vậy cân chưa biết là

9 -5 = 4 tam giác

cân chưa biết nặng:

1250 x 4 : 5 = 1000 ( g )

3.

Nếu Nhân có 3 phần thì:

Sau khi cho Nghĩa 1 phần Nhân còn lại số phần:

3 – 1 = 2 ( phần)

Vậy tất cả các bạn đều có 2 phần giá trị

số phần của Nghĩa trên thực tế:

2 – 1 = 1 ( phần)

Xét lần 2:

Số phần của Lễ sau khi được Nhân cho:

2 + 3 = 5 ( phần)

5 phần cũng chính là tổng số phần kẹo còn lại của các bạn ( trừ Nhân và Lễ)

Vì Nghĩa chỉ có 1 phần, Nhân không còn kẹo nên số kẹo còn lại của các bạn:

5  – 1 =4 ( phần)

Số bạn còn lại được cô phát kẹo:

4 : 2 = 2 ( bạn)

Tổng số bạn được nhân kẹo là:

3 + 2 = 5 ( bạn)

Vậy ngoài Nhân, Lễ, Nghĩa ra còn 2 bạn khác được nhận kẹo.

Gợi ý cách giải đề thi toán

Cô sẽ gợi ý nhanh đáp án đề thi Toán, còn bài đáp án chính thức thì như thường lệ, cô sẽ tổng hợp từ các bài giải do các bạn gửi về cho cô. Các con nhanh chóng gửi đáp án cho cô nhé.

2.

Ta thấy 3 hình tam giác = 1 hình trụ

vậy 1 hình tròn = 2 hình trụ = 6 hình tam giác.

Xét cái cân đầu tiên: 1 trụ + 1 tròn = 3 trụ = 9 tam giác

1 hình thang = 1 trụ + 2tam giác = 3 tam giác + 2 tam giác =5 tam giác

Xét cân đầu tiên:

9 tam giác = cân chưa biết + hình thang

9 tam giác = cân chưa biết + 5 tam giác

vậy cân chưa biết là

9 -5 = 4 tam giác

cân chưa biết nặng:

1250 x 4 : 5 = 1000 ( g )

3.

Nếu Nhân có 3 phần thì:

Sau khi cho Nghĩa 1 phần Nhân còn lại số phần:

3 – 1 = 2 ( phần)

Vậy tất cả các bạn đều có 2 phần giá trị

số phần của Nghĩa trên thực tế:

2 – 1 = 1 ( phần)

Xét lần 2:

Số phần của Lễ sau khi được Nhân cho:

2 + 3 = 5 ( phần)

5 phần cũng chính là tổng số phần kẹo còn lại của các bạn ( trừ Nhân và Lễ)

Vì Nghĩa chỉ có 1 phần, Nhân không còn kẹo nên số kẹo còn lại của các bạn:

5  – 1 =4 ( phần)

Số bạn còn lại được cô phát kẹo:

4 : 2 = 2 ( bạn)

Tổng số bạn được nhân kẹo là:

3 + 2 = 5 ( bạn)

Vậy ngoài Nhân, Lễ, Nghĩa ra còn 2 bạn khác được nhận kẹo.

 

Đề thi toán vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2014-2015

ảnh (1)

BTVN LỚP 246 ( CHÚ Ý)

ĐỀ SỐ 1

 1. Hãy tìm một số tự nhiên có 2 chữ số. Biết rằng số đó lớn gấp 8 lần tổng các chữ số của nó
 2. Tìm x biết rằng:

a.   ( x + 1 ) + ( x + 4 ) + ( x + 7 ) + ……. + ( x + 28 ) = 2005

b. Tìm x để biểu thức sau có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất . Giá trị đó bằng bao nhiêu?

A = ( x – 2005 ) × ( x – 2004 ) ×…………× ( x – 1)

 1. Một đội xe vận tải có 5 xe ô tô, trong đó có 2 xe A và B, mỗi xe chở được 3 tấn. Hai xe còn lại C và D mỗi xe chở được 4,5 tấn. Xe E chở nhiều hơn mức trung bình cộng toàn đội là 1 tấn. Hãy tính xem xe E chở được bao nhiêu tấn?
 2. 24 người thợ, mỗi ngày làm 10 giờ, liên tục 36 ngày thì xong công việc. Nếu chỉ 15 người thợ làm việc mỗi ngày 8 giờ thì trong bao lâu sẽ xong công việc?
 3. Một mảnh vườn hình vuông cạnh 30m, giữa vườn người ta làm một lối đi hình chữ thập rộng 2m và chia khu vườn thánh 4 khu nhỏ bằng nhau. Trong 4 khu đó người ta trồng chanh, cứ cách 1m trồng 1 cây. Hỏi:

a. Diện tích vườn còn lại để trồng cây là bao nhiêu?

b. Diện tích lối đi hình chữ thập là bao nhiêu

c.Khu vườn trồng được bao nhiêu cây chanh

Các con làm đề này chiều nay, tối cô post tiếp. Nhớ cập nhật liên tục lấy đề nhé.

Đề ôn tập môn Toán – Văn

Đề Toán:

 1. Tính giá trị của dãy số sau:
 2. 23 +  29 + 35 + ……….. + 359 + 365
 3. 1 000 000 +  (1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + ………..+ 233 – 234)
 4. Chu vi một cái sân hình chữ nhật là 84,8m. Nếu giảm chiều dài đi 3,2m thì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích cái sân.
 5. Chiều dài hình chữ nhật hơn chiều rộng là 2,4m. Nếu giữ nguyên chiều rộng và gấp chiều dài lên 4 lần thì chiều dài mới hơn chiều rộng là 28,8m. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
 6. Tổng số gạo nếp, gạo tẻ và bắp trong kho  là 324tấn. Nếu bán 3/7  số gạo nếp, 1/5số gạo tẻ và 1/3 số bắp thì phần còn lại của ba loại bằng nhau. Tính khối lượng mỗi loại.
 7. Trúơc đây vào lúc dì bằng tủôi cháu hiện nay thì dì gấp ba tuổi cháu. Biết rằng tổng số tủoi của cả hai dì cháu hiện nay là 144 tuổi. Tính tủôi mỗi ngùơi hiện nay.
 8. Xe thứ nhất chở 35 tấn gạo, xe thứ hai chở được 47 tấn gạo, xe thứ ba chở được 52 tấn gạo. Xe thứ  tư chở số gạo bằng trung bình cộng của 2 xe đầu.  Xe thứ năm chở kém mức trung bình cộng của 5 xe là 3 tấn. Hỏi xe thứ năm chở được bao nhiêu tấn.
 9. Có hai nhà máy, nhà máy thứ nhất hơn nhà máy thứ hai 240 công nhân. Nếu bớt ở mỗi nhà máy 15 công nhân thì số công nhân ở nhà máy thứ nhất gấp 6 lần số công nhân ở nhà máy thứ hai. Hỏi mỗi nhà máy có bao nhiêu công nhân

Đề Văn:

 1. Em hãy nêu cảm nhận của mình về nhân vật Lượm trong bài thơ Lượm – Tố Hữu

Chú bé loắt choắt,
Cái xắc xinh xinh,
Cái chân thoăn thoắt,
Cái đầu nghênh nghênh,

Ca-lô đội lệch,
Mồm huýt sáo vang,
Như con chim chích,
Nhảy trên đường vàng…

Ðường quê vắng vẻ,
Lúa trổ đòng đòng,
Ca-lô chú bé,
Nhấp nhô trên đồng…

Bỗng loè chớp đỏ,
Thôi rồi, Lượm ơi!
Chú đồng chí nhỏ,
Một dòng máu tươi!

Cháu nằm trên lúa,
Tay nắm chặt bông,
Lúa thơm mùi sữa,
Hồn bay giữa đồng.

Lượm ơi, còn không ?

2. Em hãy tưởng tượng mình là Mario kể lại câu chuyện và cuộc đối thoại của em với Giulietta trước khi tàu đắm trong tác phẩm Một vụ đắm tàu ( SGK TV 5).

3. Năm nay đã là năm cuối cấp, có biết bao kỷ niệm còn đọng lại trong em. Em hãy kể lại một kỷ niệm với thầy cô giáo làm em xúc động và nhớ nhất.