Archive for the ‘TOÁN LỚP 5 – BÀI ÔN LUYỆN THI VÀO LỚP 6 TRẦN ĐẠI NGHĨA’ Category

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRẦN ĐẠI NGHĨA

Xin gửi tặng Quý PH và các em bộ đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa các năm. Chúng ta có thể tham khảo thêm các dạng đề đã ra của những năm trước.

DOWNLOAD

BÀI THAM KHẢO SCIENCE_ AIR POLLUTION

MS. HƯƠNG

MS. HƯƠNG

MS. HƯƠNG

MS. HƯƠNG

MS. HƯƠNG

MS. HƯƠNG

MS. HƯƠNG

air pollution

SERIES LUYỆN THI ONLINE – MATH. LESSON 1

http://www.boiduongvanhoa.com

WORD PROBLEM

1. A numbers of truck are transporting some good from HCMC to Da Nang. The first 6 trucks transport 40tons each one. The last 3 trucks transport 3 tons less than each one of the first 6 trucks. Find the average mass each truck can load?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Hai and Tam have 56 marbles in total. If Hai gave another 1 marble and Tam recieved 5 ones more, the number of marbles of two friends would be the same. Find the number of marbles of each person has

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. The total of two numbers is 467. If you write the number 5 in the units place of the smaller number you will have the greater number. Find two given numbers.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. The  perimeter of a garden  is twice its width. Its length is 46m more than its width. What are the perimeter and area of this garden?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. A man brings pears and apples to market to sell. the number of pears is 250 more than apples. On the way to the market, he lost 10 pears so the left of  pears is 4 times the apples. How many pears and apples he had?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. The age of older brother is 16 and the younger is 4. Find the brothers’s age when the younger brother’s age is 2/5 times the older’s one .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Sally is 54 years old and her mother is 80, how many years ago was Sally’s mother three times her age?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FUN QUIZ

1. Using only addition, how do you add eight 8’s and get the number 1000?

…………………………………………………………………

2. Which 3 numbers have the same answer whether they’re added or multiplied together?

………………………………………………………………..

3. There is a basket containing 5 apples, how do you divide the apples among 5 children so that each child has 1 apple while 1 apple remains in the basket?

………………………………………………………………….

4. There is a three digit number. The second digit is four times as big as the third digit, while the first digit is three less than the second digit. What is the number?

………………………………………………………………….

5. Two girls were born to the same mother, at the same time, on the same day, in the same month and in the same year and yet somehow they’re not twins. Why not?

………………………………………………………………….

ĐỀ THI THỬ TỰ LUẬN SỐ 2

Xin kính chào Quý PH cùng các con thân mến,

Vậy là cũng đã gần đến ngày thi rồi. Cô sẽ post các bài ôn tập và thi thử lên đây,

Các con cùng thử sức nhé.

DE TU LUAN 

Đề thi và đáp án kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa ngày 20/6/2016

đề_1 đề_2 đề_3 đề_4đề_5 đề_6 đề_7đáp án _1 đáp án _3 đáp án_2 đáp án_4

File download:

 

Đề TDN tự luận 1 năm 2016

Đề TN TDN.2016

DapAn.TDN.2016

Một số từ vựng liên quan đến Lịch Sử cần nắm.

Một số từ vựng liên quan đến Lịch Sử các con nên biết:

 

 

 • dynasty: /ˈdaɪnəstitriều đại (a period of years during which members of a particular family rule a country)
 • eg: Lý dynasty, Late Lê dynasty,…
 • formal name: /ˈfɔːrml  neɪm /  quốc hiệu (  Vạn Xuân, Đại Việt, and so on are formal names of Vietnam in the past )
 • era  /ˈɪrə/ : a period of time, usually in history, that is different from other periods because of particular characteristics or events ( kỷ nguyên)
 • fight : /faɪt/ to take part in a war or battle against an enemy ( chiến đấu) Eg: soldiers trained to fight, ( fight – fought – fought )
 • battle:  /ˈbætl/ a fight between armies, ships or planes, especially during a war. ( chiến tranh)
 • battlefield: /ˈbætlfiːld/ a place where a battle is being fought or has been fought ( chiến trường)
 • defeat: /dɪˈfiːtto win against somebody in a war, competition, sports game, etc. ( kháng chiến, chống trả)
 • enemy:  /ˈenəmi/ a country that you are fighting a war against; the soldiers, etc. of this country ( quân xâm lược, quân địch) ( số nhiều , plural: enemies)
 •  pagoda:  /ˈɡoʊ/ chùa
 • invasion:  /ɪnˈveɪʒn/ the act of an army entering another country by force in order to take control of it ( xâm lược)
 • invast
 • colonist: /ˈkɑːlənɪst/ a person who settles in an area that has become a colony ( thực dân)
 • colony:  /ˈkɑːləni/   a country or an area that is governed by people from another, more powerful, country ( thuộc địa)
 • capital: /ˈkæpɪtl/ the most important town or city of a country, usually where the central government operates from ( thủ đô)
 • army: /ˈɑːrmi/  a large organized group of soldiers who are trained to fight on land ( quân đội)

 

Kinh nghiệm khi làm bài trắc nghiệm – Bài trắc nghiệm toán

Xin chào Quý PH cùng các con, hôm nay Cô xin chia sẻ một chút xíu về kinh nghiệm làm bài thi trắc nghiệm nhé.

Một bài thi trắc nghiệm tương đối khó hơn bài thi tự luận, đây là dạng đề thi mở nên kiến thức khá rộng, thậm chí có những vấn đề chúng ta chưa gặp bao giờ. Vậy phải làm sao?

 • Kỹ năng đầu tiên: bình tĩnh ( be calm) . Không sai khi nói cần phải ôn luyện ( need to learn and practise) thật kỹ mới thi tốt được. Nhưng lỡ đi thi mà cứ run rồi hồi hộp (nervous), nhìn ai cũng đang cắm cúi làm bài vô tình tạo cho chúng ta 1 áp lực (pressure) tâm lý rất lớn ( chắc gì cắm cúi mà đã làm đúng đâu các con). Do đó Cô xin đưa nguyên tắc này lên hàng đầu,  khi đi thi đừng ngó tới ngó lui, cứ chăm chú vào bài mình (focus on your test) làm và thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ cho đầu óc thư giãn ( relaxed) chút xíu.
 • Kỹ năng thứ hai: khi gặp vấn đề không biết, hãy chọn đại một đáp án ( pick up a choice) mà mình có linh cảm nó là đúng, đôi khi cái linh cảm này cũng dùng được đấy! Đừng bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào nhé, nhiều bạn cứ thấy câu không biết làm là bỏ qua, nhưng nếu con chọn 1 đáp án con có 25% đúng, không chọn thì chỉ là 0% thôi.
 • Kỹ năng thứ ba: phải ôn luyện cho thật kỹ, ngoài ôn kiến thức còn phải ôn từ vựng, đọc các bản tin thời sự ( news)  đang HOT hiện nay. Dễ lắm, các con đừng lôi giấy bút ra ghi ghi học học ( learn by heart) , đến Cô còn không học nổi nữa nên các con đừng học theo cách này nhé. Mỗi ngày dành 30 phút để đọc lại tất cả các bài đã làm, các đề Cô đã cho và thêm 10 phút nữa để cập nhật báo chí, thông tin. Dành 40 phút này để các con trở thành người có hiểu biết xã hội ( social experience), có kỹ năng đọc hiểu ( reading skill) vấn đề bằng tiếng Anh và đây là nền tảng (base ) cho mọi sự kiên nhẫn ( patience) về sau.
 • Kỹ năng thứ tư: liên tưởng ( think about) đến kiến thức đã học trong tiếng Việt. Đôi khi vấn đề đó rất dễ, nhưng chỉ vì con chưa gặp nó trong tiếng Anh mà thôi. Vì vậy hãy cố gắng lấy ra vài từ vựng quan trọng mà con biết sau đó liên tưởng đến cái gì liên quan. Rồi nghĩ 1 chút xíu sẽ thấy được vấn đề. Đây gọi là kỹ năng đoán đề ( prediction).
 • Kỹ năng thứ năm: hệ thống  ( summarize)lại kiến thức đã học: lịch sử ( history) , địa lý ( geography), toán ( math), khoa học ( science), kỹ năng sống ( life skills)…  Đề thi không nằm đâu xa xôi cả, chỉ bao gồm các vấn đề con đã học trong chương trình tiểu học và 1 số vấn đề xã hội đang nóng. Và tất nhiên là bằng tiếng Anh.

Cô sẽ cho một bài làm trắc nghiệm, các con hãy thử nhé.

Đề kiểm tra trắc nghiệm toán

Đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2015-2016

Cô xin post lại đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2015-2016. Đây là file có thể download.

Phần-tự-luận-đề-thi-lớp-6-trường-Trần-Đại-Nghĩa-năm-học-2015-2016

Phần-trắc-nghiệm-đề-thi-lớp-6-trường-Trần-Đại-Nghĩa-năm-học-2015-2016

 

Đáp án đề thi Toán vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2014-2015

TDN20140001

Đề chính thức rõ đây, bạn nào có nhu cầu thì load về nhé

Câu 1

a. 74,5 x 1,2 – 24,5 : 2,5 + 17,4

= 89,4 – 9,8 + 17,4

= 97

b.

 

DE2014-2015

Câu 2.

Ta thấy 3 hình tam giác = 1 hình trụ

vậy 1 hình tròn = 2 hình trụ = 6 hình tam giác.

Xét cái cân đầu tiên: 1 trụ + 1 tròn = 3 trụ = 9 tam giác

1 hình thang = 1 trụ + 2tam giác = 3 tam giác + 2 tam giác =5 tam giác

Xét cân đầu tiên:

9 tam giác = cân chưa biết + hình thang

9 tam giác = cân chưa biết + 5 tam giác

vậy cân chưa biết là

9 -5 = 4 tam giác

cân chưa biết nặng:

1250 x 4 : 5 = 1000 ( g ) = 1 kg

Đáp số : 1kg

Câu 3.

Nếu Nhân có 3 phần thì:

Sau khi cho Nghĩa 1 phần Nhân còn lại số phần:

3 – 1 = 2 ( phần)

Vậy tất cả các bạn đều có 2 phần giá trị

số phần của Nghĩa trên thực tế:

2 – 1 = 1 ( phần)

Xét lần 2:

Số phần của Lễ sau khi được Nhân cho:

2 + 3 = 5 ( phần)

5 phần cũng chính là tổng số phần kẹo còn lại của các bạn ( trừ Nhân và Lễ)

Vì Nghĩa chỉ có 1 phần, Nhân không còn kẹo nên số kẹo còn lại của các bạn:

5  – 1 =4 ( phần)

Số bạn còn lại được cô phát kẹo:

4 : 2 = 2 ( bạn)

Tổng số bạn được nhân kẹo là:

3 + 2 = 5 ( bạn)

Vậy ngoài Nhân, Lễ, Nghĩa ra còn 2 bạn khác được nhận kẹo.

Đáp số: 5 bạn

 

Câu 4

Mỗi trận đấu  1 lượt với 4 đội còn lại nên mỗi đội có 4 trận đấu.

Vì E chỉ được 0 điểm nên E thua 4 trận

A được 10 điểm  qua 4 trận nên A chỉ có thể thắng 3 trận và hòa 1 trận

B được 7 điểm qu 4 trận nên B chỉ có thể tháng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận

C, D cùng được 6 điểm và có thể xảy ra 2 trường hợp

Trường hợp 1: thắng 1 trận ( đội E) và hòa 3 trận. Nhưng đội A đã thắng 3 trận nên không thể đồng thời hòa với cả C và D

Trường hợp 2: thắng 2 trận, thua 2 trận. Trường hợp này là trường hợp duy nhất có thể xảy ra.

C: thắng E và D, thua A và B

D : thắng E và B, thua A và C.

hoặc ngược lại

Vậy chỉ có 1 trận hòa duy nhất giữa đội A và B.

( Tỉ số trận đấu là bao nhiêu thì các con vui lòng liên hệ người ra đề hehe)

câu 5:

Vì 4 hình tam giác vuông bằng nhau nên 4 cạnh huyền bằng nhau, 4  cạnh góc vuông bé bằng nhau và 4 cạnh góc vuông lớn bằng nhau.

Do đó AC = AD . Vậy hiệu giữa AB và AC là 1 cm

Chu vi hình H là

4BC + 4DB

Cạnh BC là:

(24 – 4 x 1 ) : 4 = 5 (cm)

 

Xét tam giác ABC:

Tổng 2 cạnh AB và AC là:

12 – 5 = 7 ( cm)

Cạnh AB là :

( 7 + 1 ) : 2 = 4 ( cm)

Đáp số : 4 cm

Gợi ý đề thi Toán vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2014-2015

Cô sẽ gợi ý nhanh đáp án đề thi Toán, còn bài đáp án chính thức thì như thường lệ, cô sẽ tổng hợp từ các bài giải do các bạn gửi về cho cô. Các con nhanh chóng gửi đáp án cho cô nhé.

2.

Ta thấy 3 hình tam giác = 1 hình trụ

vậy 1 hình tròn = 2 hình trụ = 6 hình tam giác.

Xét cái cân đầu tiên: 1 trụ + 1 tròn = 3 trụ = 9 tam giác

1 hình thang = 1 trụ + 2tam giác = 3 tam giác + 2 tam giác =5 tam giác

Xét cân đầu tiên:

9 tam giác = cân chưa biết + hình thang

9 tam giác = cân chưa biết + 5 tam giác

vậy cân chưa biết là

9 -5 = 4 tam giác

cân chưa biết nặng:

1250 x 4 : 5 = 1000 ( g )

3.

Nếu Nhân có 3 phần thì:

Sau khi cho Nghĩa 1 phần Nhân còn lại số phần:

3 – 1 = 2 ( phần)

Vậy tất cả các bạn đều có 2 phần giá trị

số phần của Nghĩa trên thực tế:

2 – 1 = 1 ( phần)

Xét lần 2:

Số phần của Lễ sau khi được Nhân cho:

2 + 3 = 5 ( phần)

5 phần cũng chính là tổng số phần kẹo còn lại của các bạn ( trừ Nhân và Lễ)

Vì Nghĩa chỉ có 1 phần, Nhân không còn kẹo nên số kẹo còn lại của các bạn:

5  – 1 =4 ( phần)

Số bạn còn lại được cô phát kẹo:

4 : 2 = 2 ( bạn)

Tổng số bạn được nhân kẹo là:

3 + 2 = 5 ( bạn)

Vậy ngoài Nhân, Lễ, Nghĩa ra còn 2 bạn khác được nhận kẹo.