Archive for Tháng Sáu, 2014

Hướng dẫn làm bài kiểm tra

1. Giải hiệu tỉ sẽ dễ hơn giải theo cách phân tích cấu tạo số. Thêm số 3 vào bên trái số cũ được số mới ==> số mới hơn số cũ 300 đơn vị.

B1. lập luận

B2. vẽ sơ đồ

B3. Giải

2. Gọi số có 2 chữ số cần tìm là ab  ( gạch ngang đầu ko phải gạch ngang bụng, vì cô ko có công cụ nên gạch đỡ) ( a> 0; a,b <10)

Đổi ngược 2 chữ số của ab ta được số mới có 2 chữ số là ba

Phân tích số:

ab = 10 a + b

ba = 10b + a

Dữ liệu 1:

Tích các chữ số gấp đôi tổng các chữ số

ab = 2 ( a + b)

a = 2(a + b ) : b ( vậy b >0)

Dữ liệu 2:

ab – ba = 27

10a + b – ( 10b + a ) = 27

10a + b – 10b – a = 27

9a – 9b = 27

9 ( a – b ) = 9 x 3

a – b = 3 ( cùng đơn giản 2 vế cho 3 )

vậy a > 3

Bảng giá trị

a 4 5 6 7 8 9
b 1 2 3 4 Tự làm Tự làm
a – b 3 3 3 3
2 ( a + b) : b 10 7 6 5,5
Kết quả Loại Loại Nhận Loại

vậy kết quả là 63.

Đáp số: 63

3.

Ta thấy:

48 – 3 = 33 – 18 = 18 – 3 =……= 15

Vậy mỗi số trong dãy đều bằng số trước nó cộng thêm 15 hay

số thứ n là:

n = 3 + 15 x ( n -1)

a. Số hạng thứ 2006 của dãy là:

3 + 15 x ( 2006 – 1 )

= 30078

b.  số 20673 là số thứ:

(20673 – 3 ) : 15 + 1 = 1379

Đáp số:

a. 30078

b. 1379

5. Bài này chú ý vẽ hình. Khi đề cho tăng cả 2 cạnh của  1 hình vuông mặc nhiên ta phải vẽ hình như thế này:

de3

 

Phần tô đậm là diện tích tăng thêm . Ta chia phần này thành 3 hình: hình vuông và 2 hình chữ nhật bằng nhau

Diện tích hình vuông là

7 x 7 = 49 ( m2)

Diện tích mỗi hình chữ nhật là:

(399 – 49) : 2 =175 ( m2)

Chiều dài hình chữ nhật hay cạnh khu vườn ban đầu:

175 : 7 = 25 ( m)

sau đó các con tự làm.

Đề tiếp theo

ĐỀ SỐ 2

  1. Người ta bán vải cho 3 người. Người thứ nhất mua ¼ tấm vải, người thứ hai mua 2/3 tấm vải còn lại, người thứ ba mua 3/5 tấm vải còn lại sau cả 2 lần đầu. Sau khi bán cho ba người thì còn lại 3,6m vải. Hỏi lúc đầu tấm vải dài bao nhiêu?
  2. Một thùng nước mắm, người ta lấy ra ba lần để bán, lần thứ nhất lấy ra ¼ số nước mắm, lần thứ hai lấy 2/5 số nước mắm , lần cuối cùng lấy ra bằng tổng số 3/7 tổng số hai đầu. Trong thùng còn lại 8l. Hỏi dung tích thùng ấy bao nhiêu lít?
  3. Có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình dưới đây

 

246_de2

 

 

  1. Nối các điểm chính giữa của cạnh hình vuông thứ nhất ta được hình vuông thứ hai. Nối điểm giữa các cạnh hình vuông thứ hai ta được hình vuông thứ ba và tiếp tục vẽ như vậy mãi. Hãy tìm số tam giác trong hình vẽ như vậy đến hình vuông thứ 100.

BTVN LỚP 246 ( CHÚ Ý)

ĐỀ SỐ 1

  1. Hãy tìm một số tự nhiên có 2 chữ số. Biết rằng số đó lớn gấp 8 lần tổng các chữ số của nó
  2. Tìm x biết rằng:

a.   ( x + 1 ) + ( x + 4 ) + ( x + 7 ) + ……. + ( x + 28 ) = 2005

b. Tìm x để biểu thức sau có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất . Giá trị đó bằng bao nhiêu?

A = ( x – 2005 ) × ( x – 2004 ) ×…………× ( x – 1)

  1. Một đội xe vận tải có 5 xe ô tô, trong đó có 2 xe A và B, mỗi xe chở được 3 tấn. Hai xe còn lại C và D mỗi xe chở được 4,5 tấn. Xe E chở nhiều hơn mức trung bình cộng toàn đội là 1 tấn. Hãy tính xem xe E chở được bao nhiêu tấn?
  2. 24 người thợ, mỗi ngày làm 10 giờ, liên tục 36 ngày thì xong công việc. Nếu chỉ 15 người thợ làm việc mỗi ngày 8 giờ thì trong bao lâu sẽ xong công việc?
  3. Một mảnh vườn hình vuông cạnh 30m, giữa vườn người ta làm một lối đi hình chữ thập rộng 2m và chia khu vườn thánh 4 khu nhỏ bằng nhau. Trong 4 khu đó người ta trồng chanh, cứ cách 1m trồng 1 cây. Hỏi:

a. Diện tích vườn còn lại để trồng cây là bao nhiêu?

b. Diện tích lối đi hình chữ thập là bao nhiêu

c.Khu vườn trồng được bao nhiêu cây chanh

Các con làm đề này chiều nay, tối cô post tiếp. Nhớ cập nhật liên tục lấy đề nhé.