BT ngày 17/9 lớp 4 online

 1. Sân trường em hình chữ nhật có nửa chu vi là 104m. Chiều dài hơn chiều rộng 12m. Hỏi diện tích sân trường em là bao nhiêu mét vuông?
 2. Năm  nay hai khối lớp 4 và lớp 5 đã trồng được tất cả 145 cây. Số cây khối lớp 4 trồng được bằng 2/3 số cây khối lớp 5. Hỏi mỗi khối lớp đã trồng được b ao nhiêu cây?
 3. Một hình vuông có chu vi bằng 1/3 chu vi một hình chữ nhật có chiều dài 42m, rộng 36m. Hỏi diện tích hình vuông đó là bao nhiêu mét vuông?
 4. Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 48m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Một khu đất hình vuông có cạnh bằng chiều dài hình chữ nhật. Hỏi diện tích khu đất hình vuôg là bao nhiêu mét vuông?
 5. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 90m và gấp 3 lần chiều rộng. Người ta trồng cây trung bình cứ 300m2 thu được 90kg trái cây. Hỏi khu vườn đó thu hoạch được bao nhiêu trái cây?
 6. Một tam giác có cạnh thứ nhất dài 243cm, cạnh thứ hai dài gấp đôi cạnh thứ nhất, cạnh thứ ba hơn cạnh thứ nhất 30cm. Hỏi trung bình mỗi cạnh dài bao nhiêu cm?
 7. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 63m và gấp 3 lần chiều rộng. Ngùơi ta trồng cây trung bình cứ 49m2 trồng đụơc 16 cây. Hỏi khu vùơn đó trồng đụơc tất cả bao nhiêu cây?
 8. Một cửa hàng đã nhập lần thứ nhất 285 hộp viết và gấp ba lần lần thứ hai. Lần thứ ba nhập bằng 1/5 tổng số hộp viết đã nhập 2 lần đầu. Hỏi lần thứ ba cửa hàng đã nhập bao nhiêu hộp viết
 9. Một phân xủơng, tháng thứ nhất đã lắp ráp đụơc 900 máy lạnh và bằng ½ tháng thứ hai. Tháng thứ 3 lắp ráp bằng 1/3 tháng thứ 2. Hỏi trung bình mỗi tháng phân xủơng đã lắp ráp đuợc bao nhiêu cái máy lạnh
 10. Một cái sân hình chữ nhật cóchu v 240m. Chiều dài hơn chiều rộng 40m. Hỏi diện tích cái sân đó là bao nhiêu mét vuông
 11. Sân trùơng Bình Minh hình chữ nhật có nửa chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 40m. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều rộng và dài của sân trùơng.
 12. Ba thuyền hở tất cả 450 tấn thóc. Thuyền thứ nhất chở 2/5 số thóc. Hai thuyền sau chở số thóc bằng nhau. Hỏi mỗi thuyền chở đụơc bao nhiêu tấnthóc?
 13. Trại gà Thanh Tâm có số gà đẻ bằng 2/7 tổng số gà và ít hơn tổng số gà là 2400 con. Hỏi:

a.Số gà đẻ của trại là bao nhiêu?
b.Tổng số gà của trại là bao nhiêu?

14.   45 công nhân dự định xây xong một công trình trong 60 ngày. Tuy nhiên có thêm 5 công nhân nữa đến hỗ trợ. Hỏi họ sẽ xây cất xong công trình đó sớm hơn bao nhiêu ngày?

15.   Ngày thứ nhất cửa hàng bán đuợc 145 bao xi măng. Ngày thứ hai cửa hàng bán bằng 2/5 ngày thứ nhất. Trong 2 ngày cửa hàng đã thu đụơc 7 308 000 đồng. Tìm giá bán 1 bao xi măng.

16. Một  xe ôtô nhận chở 295 tạ gạo. Chuyến thứ nhất chở đụơc 65 tạ. Chuýen thứ hai chở nhiều hơn chuyến thứ nhất 15 tạ. Số gạo còn lại chở đều trong 2 chuyến thì mỗi chuyến xe chở đụơc bao nhiêu tạ gạo?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: