Điểm thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm 2012 ( P_8)

2412

Nguyễn Lâm Thảo Quyên 05/01/2001

5

8.5

3.75

2429

Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 28/08/2001

4.25

9

4

2521

Nguyễn Lê Thanh Tâm 16/05/2001

3.5

8.5

5.25

2982

Bùi Thụy Phương Trinh 20/12/2001

6

7.75

3.5

2983

Hồ Phương Trinh 09/07/2001

4

8.75

4.5

2634

Vương Thị Thanh Thảo 28/10/2001

6

9.75

1.5

2709

Trần Nguyễn Anh Thông 29/10/2001

4.75

8.25

4.25

2812

Trần Anh Thy 18/04/2001

5.5

6.75

5

2866

Bùi Minh Toàn 05/04/2001

5

5

7.25

2936

Trần Nguyên Bảo Trân 12/12/2001

3.5

7

6.75

3169

Lưu Ngọc Phương Uyên 05/10/2001

5.25

6

6

3179

Trịnh Đỗ Phương Uyên 31/07/2001

6.75

7.5

3

3183

Nguyễn Lê Phượng Uyên 10/10/2001

6

7.5

3.75

3387

Đỗ Uyên Vy 24/02/2001

5.75

4.5

7

93

Trần Kỳ Anh 20/06/2001

5.25

4.5

7.25

136

Vũ Ngọc Minh Anh 18/05/2001

5.75

4

7.25

239

Trần Nguyễn Việt Anh 31/05/2001

5.75

6.75

4.5

350

Lê Đình Cảnh 28/03/2001

3.75

9.25

4

842

Trần Hoàng Hiếu 15/09/2001

4.75

6.5

5.75

499

Phạm Đăng Duy 24/06/2001

5

6.5

5.5

525

Trịnh Quang Duy 17/02/2001

5.25

4

7.75

541

Lương Thị Minh Duyên 05/02/2001

4.75

5

7.25

704

Huỳnh Thị Tuyết Giang 14/01/2001

5.25

6

5.75

728

Nguyễn Ngọc Gia Hân 25/06/2001

7

5.25

4.75

738

Nguyễn Mai Hân 19/09/2001

4.5

5.5

7

1054

Nguyễn Khánh Hương 19/06/2001

5.5

8.5

3

1013

Trần Phi Hùng 21/03/2001

4.75

5.5

6.75

1016

Nguyễn Việt Hùng 06/10/2001

5.25

9.25

2.5

1053

Lê Nguyễn Hoài Hương 05/03/2001

5

8.5

3.5

1061

Trần Thị Minh Hương 04/04/2001

5.5

6

5.5

1063

Nguyễn Ngọc Hương 21/11/2001

5.5

4.5

7

1091

Đinh Xuân An Khang 05/12/2001

4

8.75

4.25

1106

Nguyễn Gia Khang 28/06/2001

3.25

8.25

5.5

1151

Vi Thụy Mai Khanh 02/02/2001

5.5

6.75

4.75

1668

Nguyễn Thế Minh 03/08/2001

4

9.75

3.25

1483

Hồ Nguyễn Bảo Long 14/11/2001

3.5

7.25

6.25

1623

Huỳnh Lê Minh 09/09/2001

5.75

7

4.25

2139

Nguyễn Thanh Như 06/11/2001

6

5.25

5.75

2101

Trần Phạm Tuyết Nhung 26/08/2001

4

4.75

8.25

1749

Trần Nguyễn Trung Nam 20/07/2001

5.5

7.25

4.25

1759

Nguyễn Thụy Anh Ngân 04/05/2001

5

5

7

1762

Võ Phạm Bảo Ngân 17/01/2001

5

7.25

4.75

1820

Phạm Lê Phương Nghi 07/08/2001

5.75

8

3.25

1836

Ngô Trí Nghĩa 18/04/2001

4.25

9.75

3

1889

Nguyễn Như Ngọc 06/06/2001

6.5

3.25

7.25

1983

Nguyễn Quách Thiện Nhân 06/02/2001

4.5

3.5

9

2059

Vũ Thuận Nhi 21/07/2001

5

7.75

4.25

2261

Phạm Khánh Phương 25/01/2001

5.75

7

4.25

2565

Nguyễn Thị Minh Thanh 10/09/2001

5.5

8

3.5

2577

Võ Ngọc Thiên Thanh 28/05/2001

2.75

7

7.25

2579

Lê Minh Bảo Thành 14/07/2001

5.25

6.75

5

2168

Nguyễn Thành Phát 23/12/2001

5.75

8

3.25

2224

Nguyễn Đức Kim Phúc 23/10/2001

5.25

6.5

5.25

2235

Hà Thiên Phúc 24/05/2001

5

7.5

4.5

2262

Tống Khánh Phương 16/11/2001

5

7

5

2277

Đào Nguyễn Minh Phương 05/02/2001

5

7.25

4.75

2325

La Kỳ Quang 11/06/2001

3.5

7.25

6.25

2435

Nguyễn Hương Quỳnh 20/09/2001

5

7

5

2707

Lương Thị Thanh Thoa 27/08/2001

5

5.75

6.25

2737

Nguyễn Hồng Thủy 22/05/2001

6

3.75

7.25

2767

Trương Đức Anh Thư 16/08/2001

5.5

7.25

4.25

2817

Nguyễn Ngọc Mai Thy 15/12/2001

7.5

3.75

5.75

2891

Nhữ Thu Trang 20/01/2001

4.5

7.25

5.25

2923

Lâm Hồ Bảo Trân 28/12/2001

5.5

6.5

5

3103

Đặng Thị Minh Tuyền 08/05/2001

6.25

5.5

5.25

3236

Nguyễn Phạm Thế Văn 28/03/2001

5

5

7

3060

Trịnh Thị Thanh Trúc 27/01/2001

6.25

6.75

4

3120

Nguyễn Thanh Tùng 06/09/2001

5.25

4.5

7.25

3139

Bùi Thanh 01/03/2001

4

7

6

3147

Nguyễn Lâm Tường 16/04/2001

6.25

7.25

3.5

3275

Trần Nguyễn Thành Vinh 09/11/2001

4.75

5

7.25

3290

Dương Trần Hoàng 17/06/2001

3.25

4.5

9.25

3321

Tống Ngọc Khánh Vy 22/10/2001

5.75

7

4.25

3393

Võ Trịnh Yến Vy 04/12/2001

4.25

8

4.75

3395

Lê Hoàng Vỹ 11/01/2001

5.5

6.5

5

421

Nguyễn Thị Hoàng Cúc 02/07/2001

5.75

8.25

2.75

32

Nguyễn Thiên An 05/01/2001

5

6.5

5.25

36

Hà Ngọc Thùy An 01/06/2001

5

5.5

6.25

115

Nguyễn Lê Minh Anh 29/09/2001

4.5

8.75

3.5

134

Trần Vũ Minh Anh 22/07/2001

3.75

8.5

4.5

181

Nguyễn Triệu Quế Anh 23/03/2001

6.75

4.75

5.25

216

Bùi Trúc Anh 15/10/2001

5.25

4.25

7.25

272

Vương Chí Bảo 25/04/2001

4.75

8

4

275

Nguyễn Đình Bảo 24/11/2001

4.5

5

7.25

827

Nguyễn Thị Minh Hiền 25/05/2001

6.75

8.75

1.25

859

Hoàng Triệu Xuân Hiếu 14/05/2001

4

8

4.75

442

Nguyễn Bảo Hồng Danh 19/09/2001

3

9.5

4.25

443

Phạm Phan Hồng Danh 29/09/2001

5.25

7.25

4.25

491

Vũ Trọng Anh Duy 15/06/2001

3.75

5.5

7.5

521

Trần Nhật Duy 13/01/2001

4.25

7.5

5

549

Phạm Đình Dũng 05/03/2001

4.5

9.25

3

602

Từ Khánh Đăng 16/10/2001

6.25

5

5.5

734

Đỗ Thị Hồng Hân 27/03/2001

5.5

6.25

5

735

Nguyễn Kim Hân 01/10/2001

6.25

3.5

7

736

Nguyễn Thị Kim Hân 02/04/2001

5.5

8.5

2.75

875

Nguyễn Khánh Hoàng 25/10/2001

6.25

6

4.5

944

Nguyễn Hà Huy 13/11/2001

4.75

7.5

4.5

955

Bùi Minh Huy 17/05/2001

3.75

8.5

4.5

984

Phù Quốc Huy 05/11/2001

3

8

5.75

1026

Thái Thủy Kiến Hưng 15/10/2001

3

9.25

4.5

1133

Lâm Hoàng Vĩnh Khang 25/10/2001

7.25

4.5

5

1203

Nguyễn Mai Gia Khánh 06/07/2001

4.25

9

3.5

1087

Nguyễn Minh Kha 21/04/2001

5

6.75

5

1520

Nguyễn Vũ Thăng Long 18/01/2001

4

9.75

3

1317

Nguyễn Đình Minh Khôi 16/04/2001

3.75

6.75

6.25

1376

Vũ Hoàng Tuấn Kiệt 11/02/2001

4.25

6.5

6

1383

Nguyễn Đình Thiên Kim 03/12/2001

6

4

6.75

1387

Nguyễn Quốc Hồng Kỳ 25/04/2001

4.5

7

5.25

1495

Bùi Viết Hoàng Long 02/02/2001

4.25

7.5

5

1522

Nguyễn Thành Long 11/04/2001

4.5

7.5

4.75

1535

Dương Minh Lộc 27/01/2001

4.25

6.75

5.75

1560

Huỳnh Hồng Thiên 10/11/2001

5.5

6.75

4.5

2105

Văn Khánh Như 14/06/2001

5

9

2.75

2123

Nguyễn Lê Quỳnh Như 01/01/2001

5.25

6

5.5

1788

Hoàng Ngọc Thảo Ngân 15/01/2001

5

8.5

3.25

1850

Dương Bảo Ngọc 25/11/2001

4.5

7.25

5

1862

Trương Thị Bảo Ngọc 09/09/2001

4.75

10

2

1970

Nguyễn Hữu Nhân 20/01/2001

2.75

9

5

2023

Lê Bảo Nhi 23/03/2001

5.5

7

4.25

2061

Trịnh Lê Thục Nhi 21/05/2001

3.5

6.5

6.75

2082

Nguyễn Ngọc Yến Nhi 18/10/2001

4

8

4.75

2306

Bùi Phạm Việt Phương 15/03/2001

5.5

5

6.25

2185

Nguyễn Duy Phú 01/02/2001

4.5

5.25

7

2283

Nguyễn Thị Nam Phương 12/04/2001

3.5

8.25

5

2343

Lê Phúc Quang 04/01/2001

3

7

6.75

2378

Trần Minh Quân 20/09/2001

5

6.25

5.5

2471

Tăng Ánh San 18/07/2001

4.75

9

3

2491

Vũ Thái Sơn 25/05/2001

5.5

4.25

7

2616

Vũ Thị Phương Thảo 26/04/2001

6.25

4.75

5.75

2988

Trần Lê Quế Trinh 27/02/2001

4.25

8

4.5

2991

Hoàng Khánh Trình 18/09/2001

4.75

7

5

2647

Vũ Ngọc Thạch 12/11/2001

3.5

7

6.25

2754

Nguyễn Anh Thư 02/03/2001

6.25

4.25

6.25

2914

Nguyễn Ngọc Trâm 19/11/2001

3.75

8.75

4.25

2921

Huỳnh Bảo Trân 27/09/2001

5.75

4

7

2948

Nguyễn Trần Ngọc Trân 24/12/2001

5.5

7.25

4

3048

Huỳnh Mai Trúc 02/06/2001

5.25

9.25

2.25

3270

Lê Quốc Vinh 30/03/2001

4.25

7.75

4.75

3096

Hà Trọng Tuấn 01/09/2001

5

4.5

7.25

3121

Trần Thanh Tùng 05/08/2001

2

7.25

7.5

3154

Nguyễn Anh Tự 14/08/2001

7.5

3.75

5.5

3207

Nguyễn Phòng Khánh Vân 04/10/2001

4.75

5

7

3309

Trần Bảo Vy 19/01/2001

7.5

4.25

5

3348

Nguyễn Phương Vy 07/10/2001

5.75

5.5

5.5

3362

Phan Thảo Vy 27/06/2001

5

5

6.75

411

Hoàng Ngọc Chiến 20/09/2001

3.5

8.5

4.5

235

Trịnh Vân Anh 13/09/2001

3.5

9

4

391

Nguyễn Ngọc Quế Châu 07/07/2001

5

5.5

6

33

Nguyễn Hồ Thu An 20/01/2001

6.75

6.75

3

41

Nguyễn Tường An 15/01/2001

5

8.25

3.25

67

Nguyễn Phan Hiệp Anh 14/06/2001

6.75

3.5

6.25

160

Đàm Phụng Anh 12/12/2001

4.75

3.75

8

171

Phạm Vũ Phương Anh 05/09/2001

6.5

6.25

3.75

185

Lê Thị Quỳnh Anh 09/03/2001

6.5

6

4

336

Nguyễn Hưng Bình 12/10/2001

5.5

7.75

3.25

354

Nguyễn Hoàng Cát 06/02/2001

4

8.75

3.75

361

Lê Mỹ Bảo Châu 15/06/2001

5.75

7.5

3.25

365

Phan Diệp Bảo Châu 19/03/2001

6

8.25

2.25

812

Vũ Minh Hằng 20/02/2001

4.75

9.25

2.5

564

Võ Trần Ánh Dương 09/05/2001

6.25

4.75

5.5

603

Lê Minh Đăng 28/03/2001

4.75

6.5

5.25

612

Nguyễn Công Đạt 31/10/2001

5

5.5

6

653

Nguyễn Duy Đức 08/08/2001

4.25

4.75

7.5

687

Phạm Hương Giang 28/09/2001

6

6.5

4

763

Đỗ Thái Thanh 01/01/2001

5

8.5

3

803

Đỗ Nguyễn Hồng Hạnh 26/03/2001

5.25

8.25

3

1236

Lê Thanh Khiêm 02/02/2001

3.75

5.75

7

1238

Trương Trọng Khiêm 23/10/2001

3.75

7

5.75

1250

Đặng Anh Khoa 14/03/2001

4

9.25

3.25

1295

Nguyễn Anh Khôi 27/08/2001

4

7.5

5

885

Đỗ Minh Hoàng 02/03/2001

5.5

4.5

6.5

927

Hoàng Gia Huy 24/05/2001

3.75

7.5

5.25

970

Nguyễn Phương Huy 27/09/2001

4.5

7

5

1105

Ngô Gia Khang 27/10/2001

3.5

9.25

3.75

1109

Đỗ Gia Khang 17/11/2001

4.75

5.5

6.25

1128

Nguyễn Lâm Thế Khang 17/05/2001

5.25

4.25

7

1144

Huỳnh Nguyễn Gia Khanh 06/12/2012

3.75

6

6.75

1170

Lê Tuấn Khanh 02/01/2001

4

4.25

8.25

1179

Nguyễn Duy Khải 23/05/2001

3.5

7.5

5.5

1189

Ngô Tuấn Khải 02/12/2001

5.5

3.25

7.75

1670

Nguyễn Thiện Minh 16/09/2001

5.5

2

9

1314

Nguyễn Lê Minh Khôi 06/08/2001

3.5

10

3

1368

Đào Anh Kiệt 10/11/2001

4.25

8.75

3.5

1399

Lê Mạnh Hoàng Lan 24/04/2001

4.25

7.25

5

1407

Lê Quỳnh Lâm 02/07/2001

5.25

4.5

6.75

1493

Dương Hải Long 22/12/2001

4.25

7.25

5

1494

Phạm Hải Long 13/04/2001

3.5

3

10

1550

Võ Phan Bá Luân 06/01/2001

4

8

4.5

1595

Võ Lê Duy Minh 03/05/2001

5.25

5.75

5.5

2132

Võ Quỳnh Như 12/01/2001

5

5.75

5.75

2138

Phạm Thị Tâm Như 06/03/2001

6

5

5.5

1844

Nguyễn Tùng Nghĩa 15/04/2001

3.5

8

5

2046

Phùng Nguyễn Phương Nhi 04/06/2001

5

7.5

4

2053

Háu Phương Thảo Nhi 10/07/2001

5.25

2.25

9

2536

Trần Ngọc Tân 22/08/2001

4.75

6.5

5.25

2563

Nguyễn Ngọc Kim Thanh 14/07/2001

4.5

4.25

7.75

2574

Trương Triệu Thái Thanh 11/06/2001

5.5

6.5

4.5

2196

Huỳnh Minh Phú 03/05/2001

4.5

7

5

2311

Nguyễn Ngọc Hoàng Phước 13/12/2001

3.5

8.75

4.25

2321

Lý Đức Quang 21/01/2001

3.75

4

8.75

2359

Nguyễn Hoàng Quân 16/10/2001

3.75

7

5.75

2437

Ngô Lan Quỳnh 25/11/2001

4.5

7

5

2443

Hồ Thị Ngọc Quỳnh 13/07/2001

5

5

6.5

2501

Võ Đỗ Gia Tâm 14/12/2001

3.75

8

4.75

2516

Hứa Phương Tâm 18/08/2001

4.5

5.5

6.5

2992

Phạm Khánh Trình 23/05/2001

3

8.75

4.75

2697

Hứa Thị Phúc Thịnh 20/02/2001

5.25

8

3.25

2776

Nguyễn Anh Minh Thư 21/02/2001

5.5

6

5

2857

Lê Trọng Tín 10/04/2001

3.5

5

8

2887

Nguyễn Thanh Trang 03/09/2001

4.75

6.75

5

3029

Lâm Kỳ Trung 30/04/2001

5.25

4

7.25

3246

Đặng Nguyễn Tường Vi 10/07/2001

6

6.75

3.75

3295

Đào Lương 29/07/2001

6

6.5

4

135

Vũ Minh Anh 24/08/2001

3.25

9.75

3.25

403

Đinh Thị Linh Chi 13/10/2001

4.75

5.25

6.25

123

Phạm Mai Minh Anh 12/09/2001

5.75

7.25

3.25

175

Đặng Phương Anh 29/10/2001

6.25

4

6

220

Cao Tuấn Anh 26/04/2001

6

4.75

5.5

733

Nguyễn Hồng Hân 01/01/2001

3.75

6

6.5

862

Huỳnh Mỹ Hiệp 05/07/2001

5.5

6.5

4.25

641

Mai Thục Khánh Đoan 14/05/2001

4.75

7.75

3.75

686

Lê Thị Hương Giang 05/06/2001

6.5

5.5

4.25

712

Nguyễn Lê Bảo Hân 07/04/2001

7

6

3.25

774

Phương Tiến Hào 24/03/2001

4.75

7.25

4.25

790

Hoàng Ngọc Hảo 28/04/2001

4.5

6.5

5.25

1269

Nguyễn Đức Đăng Khoa 20/12/2001

5.25

5

6

894

Bùi Thiện Hoàng 27/05/2001

3.5

4.5

8.25

1025

Ngô Khánh Hưng 07/05/2001

6.75

4

5.5

1085

Nguyễn Đông Kha 26/09/2001

5

7.5

3.75

1093

Huỳnh Nguyễn Bảo Khang 24/08/2001

5.5

8.75

2

1146

Phan Ngọc Lan Khanh 21/02/2001

5

4.25

7

1174

Trần Vân Khanh 17/02/2001

4

6

6.25

1204

Phạm Hoàng Khánh 10/01/2001

4.25

6.75

5.25

1211

Lê Minh Khánh 04/11/2001

4.75

9

2.5

1685

Hà Thụy Hà My 30/05/2001

4

5.75

6.5

1683

Nguyễn Xuân Minh 04/07/2001

4

8

4.25

1700

Tăng Tịnh My 24/09/2001

4

6.5

5.75

1310

Lâm Minh Khôi 27/05/2001

3.75

8.25

4.25

1452

Nguyễn Hoàng Mỹ Linh 18/05/2001

4

7.5

4.75

1589

Nguyễn Bình Minh 09/12/2001

4

7.25

5

1603

Nguyễn Đức Minh 03/12/2001

4.5

9

2.75

1611

Dương Hiền Minh 27/04/2001

4.5

6.75

5

1663

Nguyễn Lê Tấn Minh 08/10/2001

5

8.25

3

2107

Nguyễn Ngọc Mai Như 13/10/2001

5

7.5

3.75

2113

Vũ Dương Ngọc Như 05/07/2001

5

5

6.25

2131

Triệu Thị Quỳnh Như 01/03/2001

6

5

5.25

1779

Võ Kim Ngân 05/08/2001

3

6.25

7

1846

Bùi Sỹ Nghị 06/08/2001

4.25

8

4

1892

Tống Thị Phước Ngọc 02/05/2001

5.25

5.25

5.75

1956

Trần Văn Trí Nguyên 11/08/2001

4.75

3.75

7.75

2035

Nguyễn Hoàng Nhi 12/01/2001

5.5

4.5

6.25

2049

Vũ Ngọc Quỳnh Nhi 03/05/2001

4

8.75

3.5

2057

Thái Nguyên Thảo Nhi 21/12/2001

7.25

6.5

2.5

2550

Phạm Nguyễn Trí Tài 01/02/2001

6

9

1.25

2313

Phạm Hữu Phước 14/08/2001

4

5

7.25

2324

Dương Hữu Quang 10/06/2001

3.5

4.25

8.5

2352

Nguyễn Trường Anh Quân 10/04/2001

4.5

7.5

4.25

2410

Nguyễn Đặng Song Quyên 22/05/2001

6.75

5

4.5

2481

Phạm Song 06/10/2001

4.75

4.5

7

2965

Cao Minh Triết 17/05/2001

4.75

8

3.5

2601

Nguyễn Ngọc Minh Thảo 30/04/2001

6.25

4.25

5.75

2730

Trương Gia Thuận 10/08/2001

4

6.75

5.5

2794

Văn Minh Thư 11/01/2001

3.75

7.5

5

2957

Ngô Thị Ngọc Trầm 02/05/2001

6

5

5.25

3028

Trần Khánh Trung 22/04/2001

4.25

7.5

4.5

3257

Nguyễn Quốc Việt 19/03/2001

3.75

7.5

5

3311

Nguyễn Cát Vy 10/03/2001

5.25

3.25

7.75

3320

Phạm Hoàng Khánh Vy 01/07/2001

5.25

8

3

224

Nguyễn Phúc Tuấn Anh 01/01/2001

4.75

8

3.25

414

Nguyễn Văn Chính 25/06/2001

6.25

5.5

4.25

6

Huỳnh Nguyễn Hào An 28/02/2001

5.75

8.5

1.75

7

Nguyễn Lê Hải An 28/04/2001

4.75

7.75

3.5

30

Đặng Thái An 12/12/2001

5.5

5.25

5.25

61

Hoàng Lê Đức Anh 27/06/2001

4

6.75

5.25

106

Võ Bửu Mẫn Anh 24/04/2001

7

6

3

132

Trần Như Minh Anh 19/11/2001

5.5

5.5

5

159

Trần Minh Phi Anh 05/01/2001

4.25

9

2.75

163

Lê Phương Anh 08/02/2001

5

5.75

5.25

192

Phan Diễm Quỳnh Anh 23/01/2001

3

10

3

206

Nguyễn Hoàng Tố Anh 25/08/2001

4.5

6.25

5.25

237

Đặng Vân Anh 17/01/2001

5.5

5.5

5

291

Đỗ Hoàng Gia Bảo 06/01/2002

3.25

5.75

7

689

Võ Thị Hương Giang 09/02/2001

5

4.75

6.25

447

Nguyễn Thành Danh 01/01/2001

4

6.25

5.75

485

Nguyễn Hoàng Anh Duy 31/03/2001

4

5

7

553

Hoàng Minh Dũng 30/03/2001

3.75

8

4.25

665

Nguyễn Minh Đức 16/09/2001

2.5

6.5

7

904

Trần Nguyễn Thúy Hòa 31/10/2001

6

8

2

938

Thái Gia Huy 09/11/2001

4.75

6.25

5

945

Hồ Hoàng Huy 13/03/2001

4

4.5

7.5

1094

Hứa Bảo Khang 15/08/2001

8

7

1

1125

Nguyễn Phước Khang 26/10/2001

4.25

5.5

6.25

1149

Lê Trần Mai Khanh 31/01/2001

3.25

9.75

3

1508

Võ Hoàng Long 13/11/2001

3.25

6.25

6.5

1531

Nguyễn Hữu Hoàng Lộc 25/11/2001

4.25

3.25

8.5

1682

Võ Văn Minh 21/03/2001

3.5

7.75

4.75

1306

Trần Hoàng Khôi 27/02/2001

3.5

5.25

7.25

1405

Lăng Nguyễn Mai Lâm 10/02/2001

5

9

2

1413

Nguyễn Thế Hồng Lân 24/02/2001

4.5

6.25

5.25

1462

Vũ Phương Linh 09/10/2001

3.75

6.75

5.5

1468

Nguyễn Ngọc Thùy Linh 26/04/2001

6

6.25

3.75

1578

Đinh Đức Mạnh 09/04/2001

4.25

9

2.75

1622

Vũ Thị Kiều Minh 13/12/2001

5.75

5.5

4.75

1667

Nguyễn Thế Minh 08/07/2001

4

4.25

7.75

1852

Nguyễn Bảo Ngọc 27/07/2001

5

5.25

5.75

2115

Lê Trịnh Phương Như 25/04/2001

5.75

5.5

4.75

1901

Hồ Cao Nguyên 17/07/2001

3.5

9.5

3

1925

Trương Khôi Nguyên 28/10/2001

3.75

7

5.25

1967

Trương Hoàng Nhân 21/08/2001

4

5

7

1980

Nguyễn Đỗ Thành Nhân 31/03/2001

4

5.75

6.25

2036

Nguyễn Hồng Nhi 31/10/2001

5.5

8.75

1.75

2052

Hoàng Trương Thanh Nhi 04/05/2001

4.25

7.5

4.25

2273

Phạm Lê Minh Phương 15/03/2001

5.5

4.5

6

2570

Đỗ Lê Phương Thanh 13/11/2001

4

6.5

5.5

2178

Lâm Thanh Phong 02/04/2001

5.5

7.5

3

2186

Nguyễn Đăng Phú 22/03/2001

5

5.5

5.5

2212

Phạm Hoàng Phúc 13/01/2001

4

6.75

5.25

2332

Nguyễn Minh Quang 07/11/2001

6.5

4

5.5

2411

Bưu Ngọc Thảo Quyên 16/04/2001

4.75

5

6.25

2497

Lê Đức Tâm 10/07/2001

4.25

8.75

3

2915

Trần Thị Ngọc Trâm 22/07/2001

4

8.5

3.5

2610

Hà Phương Thảo 13/04/2001

5.75

5.5

4.75

2636

Lê Hoàng Thu Thảo 05/08/2001

4.75

6

5.25

2675

Lê Trần Thanh Thiên 06/03/2001

5.25

4.5

6.25

2766

Trần Ngọc Anh Thư 09/08/2001

5.25

5.25

5.5

2792

Trương Hoàng Minh Thư 06/09/2001

5.25

4.25

6.5

2859

Nguyễn Trung Tín 04/09/2001

6

4

6

3079

Chu Anh Tuấn 31/05/2001

3.5

5.5

7

3128

Trần Thị Cẩm 07/09/2001

3.5

6.25

6.25

268

Bùi Vũ Xuân Ánh 03/05/2001

5.25

4.5

6

368

Đinh Bảo Châu 01/09/2001

6.75

3

6

388

Trương Thị Minh Châu 30/09/2001

5.75

2.75

7.25

426

Trần Chí Cường 19/07/2001

3.25

6

6.5

62

Nguyễn Đức Anh 15/06/2001

4.75

4.5

6.5

73

Phan Hoàng Anh 27/04/2001

6

7.5

2.25

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: