Điểm thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm 2012 ( P_10)

96

Phạm Thị Lan Anh 29/06/2001

5.25

5.25

4

127

Trần Chung Minh Anh 16/12/2001

4.75

5.75

4

227

Lý Huỳnh Tú Anh 16/12/2001

5.25

4

5.25

277

Lê Gia Bảo 06/02/2001

3.5

6.5

4.5

286

Thiệu Gia Bảo 28/10/2001

4.25

5.5

4.75

600

Nguyễn Hồng Đăng 09/06/2001

4.75

5.5

4.25

814

Hồ Thanh Hằng 08/03/2001

4.75

5

4.75

446

Tạ Phương Danh 13/08/2001

4.75

6.75

3

536

Nhơn Hoài Duyên 23/02/2001

4.5

5.5

4.5

558

Đỗ Trung Dũng 04/06/2001

3.75

4.5

6.25

610

Nguyễn Ngọc Phương Đài 11/05/2001

5

5.75

3.75

649

Nguyễn Hoàng Anh Đức 07/01/2001

4.5

5

5

650

Lưu Chí Đức 06/01/2001

5.75

6

2.75

801

Nguyễn Hồng Hạnh 03/01/2001

5

4

5.5

1262

Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 11/09/2001

5

2.5

7

1267

Nguyễn Đăng Khoa 21/05/2001

5.5

3.5

5.5

1270

Phạm Bùi Đăng Khoa 10/03/2001

5

6.5

3

1284

Phạm Minh Khoa 22/03/2001

5

2.25

7.25

882

Nguyễn Minh Hoàng 18/08/2001

3.5

7

4

967

Nguyễn Đình Nhật Huy 02/01/2001

4.75

4.25

5.5

1001

Bùi Thị Kim Huyên 30/06/2001

6.5

6.5

1.5

1019

Quách Hoàng Đăng Hưng 26/08/2001

4.75

5.5

4.25

1041

Trần Quốc Hưng 15/01/2001

5

3.25

6.25

1342

Nguyễn Huỳnh Mai Khuê 18/09/2001

5

9.5

1608

Võ Kim Gia Minh 03/01/2001

3.75

4.5

6.25

1695

Nguyễn Thảo My 27/01/2001

4.5

4

6

1604

Trần Huy Đức Minh 28/01/2001

4.5

8.5

1.5

1643

Bùi Hữu Nhật Minh 14/02/2001

4.25

5.5

4.75

1650

Nguyễn Nhật Minh 01/09/2001

3.5

6.25

4.75

1974

Hồ Sĩ Nhân 24/05/2001

5

4.5

5

2085

Nguyễn Thị Yến Nhi 22/06/2001

5

5

4.5

2104

Nguyễn Trần Khánh Như 22/04/2001

4.75

3.25

6.5

2130

Trần Quỳnh Như 29/11/2001

5.25

6

3.25

1776

Nguyễn Thị Kim Ngân 29/11/2001

3.75

8.5

2.25

1877

Phan Hồng Ngọc 03/07/2001

5.5

2

7

1883

Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc 11/02/2001

6

5

3.5

1887

Phạm Nguyễn Mỹ Ngọc 06/08/2001

4.75

5.25

4.5

1891

Đinh Như Ngọc 19/10/2001

4.75

5.5

4.25

1906

Phan Đức Nguyên 19/03/2001

4.75

4

5.75

1936

Lê Song Nguyên 13/01/2001

5.5

6.75

2.25

2028

Nguyễn Châu Nhi 02/06/2001

4.75

6.75

3

2398

Huỳnh Tuấn Quốc 09/05/2001

6.25

5

3.25

2964

Lại Hùng Triết 06/04/2001

5.5

5

4

2979

Nguyễn Trần Mai Trinh 03/08/2001

4.75

7

2.75

2703

Nguyễn Quốc Thịnh 28/01/2001

4

5

5.5

2747

Hà Ngọc Anh Thư 03/06/2001

5.25

8.25

1

2762

Phan Nguyễn Anh Thư 28/05/2001

5.5

7.5

1.5

2796

Đoàn Trúc Minh Thư 01/12/2001

3.75

8.25

2.5

2862

Phạm Trung Tín 20/05/2001

4.25

7.25

3

2870

Nguyễn Trường Toàn 10/05/2001

4.75

5

4.75

2872

Mai Nhật Đoan Trang 24/12/2001

5.5

2.75

6.25

2902

Chu Bảo Trâm 04/01/2001

5

6.5

3

2934

Trần Bảo Trân 13/02/2001

5.25

7.5

1.75

2593

Trần Đức Thảo 06/07/2001

3.75

7.75

3

3085

Lê Hoàng Tuấn 17/09/2001

1.5

8.5

4.5

3138

Nguyễn Chung Phương 28/07/2001

4.5

6

4

3175

Trần Mỹ Phương Uyên 07/05/2001

6

2.25

6.25

3241

Ngô Thanh Vi 05/06/2001

2.25

4

8.25

3319

Nguyễn Khánh Vy 23/06/2001

5

6.25

3.25

3324

Trần Ngọc Khánh Vy 03/05/2001

4

6.75

3.75

357

Phạm Vĩ Cầm 01/08/2001

5.5

6.75

2

44

Nguyễn Phúc Vĩnh An 11/04/2001

3.5

5.75

5

72

Nguyễn Hoàng Anh 01/03/2001

5

1.5

7.75

178

Trần Hữu Quân Anh 12/07/2001

4.5

4.5

5.25

217

Dương Trúc Anh 08/04/2001

2.75

8.75

2.75

789

Ngô Ngọc Vũ Hải 11/12/2001

3.75

6

4.5

819

Đỗ Thái Hằng 13/12/2001

4

7

3.25

830

Nguyễn Phan Hiền 20/03/2001

5.25

5.5

3.5

839

Nguyễn Công Hiếu 18/01/2001

3.75

8

2.5

508

Ngô Hà Duy 25/02/2001

3.75

4

6.5

591

Sử Ngọc Đan 04/01/2001

3.5

7

3.75

609

Nguyễn Quốc Đăng 29/03/2001

4

9.25

1

877

Nguyễn Lê Hoàng 25/03/2001

6.25

5.25

2.75

936

Phạm Gia Huy 27/09/2001

3.5

9.25

1.5

986

Trần Quốc Huy 24/11/2001

3.5

7.75

3

1009

Ngô Minh Hùng 19/10/2001

2.75

7.25

4.25

1055

Ngô Thị Kim Hương 03/01/2001

4.5

5.5

4.25

1069

Nguyễn Thị Quỳnh Hương 19/09/2001

5

6.25

3

1150

Nguyễn Mai Khanh 07/04/2001

4.5

7.75

2

1209

Đồng Kim Khánh 18/08/2001

6

5.25

3

1213

Trương Đặng Ngọc Khánh 08/10/2001

5.25

5

4

1320

Phạm Minh Khôi 22/03/2001

4.5

7

2.75

1429

Nguyễn Hiền Linh 27/08/2001

5

4.25

5

1502

Nguyễn Phan Hoàng Long 07/01/2001

3

7.75

3.5

1525

Lê Thiên Long 18/01/2001

3.5

3.5

7.25

1552

Phạm Minh Luân 13/07/2001

3.75

8.25

2.25

1582

Phạm Minh Mẫn 14/01/2001

4

3

7.25

1617

Trần Hoàng Minh 27/01/2001

3.25

8

3

2117

Trần Ngọc Phương Như 04/05/2001

6

6.25

2

2116

Phạm Trần Phương Như 05/02/2001

5.75

6.5

2

1856

Nguyễn Phan Bảo Ngọc 13/07/2001

5.25

4.5

4.5

1917

Nguyễn Khoa Nguyên 10/04/2001

3.5

6.75

4

1931

Luyện Phúc Nguyên 22/01/2001

5.25

3

6

1958

Vũ Lê Nguyễn 04/12/2001

3.75

6

4.5

1973

Trần Nguyễn Phước Nhân 18/04/2001

3

7.75

3.5

2033

Hồ Phạm Hoàng Nhi 17/11/2001

5.5

3.75

5

2079

Trần Xuân Nhi 17/04/2001

4.25

3.25

6.75

2395

Ngô Lê Hưng Quốc 31/03/2001

5

4

5.25

2544

Nguyễn Nhật Thiên Tân 23/07/2001

4.25

6.5

3.5

2555

Nguyễn Ngọc Đan Thanh 23/08/2001

4

6.25

4

2586

Bùi Huy Thành 14/07/2001

4

6

4.25

2591

Nguyễn Tuấn Thành 29/04/2001

3.75

4.25

6.25

2188

Nguyễn Đức Phú 17/02/2001

3.5

5.75

5

2192

Lương Công Hoàng Phú 07/08/2001

2.75

6.25

5.25

2227

Phạm Nguyễn Minh Phúc 29/09/2001

3.75

3.5

7

2241

Lê Trường Phúc 15/06/2001

6.25

5

3

2333

Nguyễn Minh Quang 29/12/2000

4.75

2

7.5

2338

Trương Nhật Minh Quang 23/07/2001

4.5

9

0.75

2366

Lê Minh Quân 15/12/2001

3.75

4

6.5

2502

Nguyễn Hữu Tâm 25/06/2001

4.25

7.5

2.5

2594

Mai Nguyễn Hiền Thảo 06/06/2001

4.75

4

5.5

2989

Trần Tuyết Trinh 16/01/2001

5.25

3

6

2596

Nguyễn Hương Thảo 24/02/2001

6.25

6.5

1.5

2681

Võ Hoàng Thiện 15/10/2001

5.75

5

3.5

2768

Vũ Anh Thư 11/10/2001

5

4

5.25

2863

Võ Trung Tín 19/01/2001

5.5

1

7.75

2912

Dương Vũ Ngọc Trâm 22/09/2001

6.75

3.25

4.25

2704

Trần Nguyễn Quốc Thịnh 28/07/2001

6.25

4.5

3.5

3401

Nguyễn Thụy Lạc Yên 09/04/2001

6.25

2.75

5.25

3057

Thân Thanh Trúc 15/08/2001

3.5

5.75

5

3071

Nguyễn Minh Trường 30/10/2001

2.25

7

5

3095

Đỗ Thái Tuấn 26/12/2001

4.25

7.75

2.25

3152

Phan Thiết Tường 26/06/2001

5

5

4.25

409

Nguyễn Tùng Chi 12/10/2001

3.75

7

3.25

139

Trần Mỹ Anh 15/09/2001

5

6.75

2.25

148

Nguyễn Lưu Ngọc Anh 28/06/2001

4.5

7

2.5

215

Nguyễn Trọng Anh 27/08/2001

5.25

4.75

4

296

Nguyễn Kim Bảo 18/09/2001

4.5

6.25

3.25

303

Lê Liễu Quốc Bảo 30/09/2001

3.25

6.25

4.5

832

Nguyễn Thanh Hiền 22/04/2001

6.5

2.5

5

858

Hoàng Nguyễn Xuân Hiếu 01/02/2001

3

8.5

2.5

439

Phạm Đức Danh 20/07/2001

3.25

6.25

4.5

554

Phạm Quốc Dũng 09/06/2001

4

7.75

2.25

597

Lý Hải Đăng 31/05/2001

3.75

5.5

4.75

616

Dương Quốc Đạt 08/01/2001

5

5.75

3.25

638

Trần Điền 24/09/2001

4.5

5.25

4.25

726

Nguyễn Hoài Gia Hân 23/02/2001

4.5

6.5

3

788

Vũ Thiện Hải 21/09/2001

3

5.25

5.75

802

Trần Hồng Hạnh 15/12/2001

3.5

4.25

6.25

880

Lê Minh Hoàng 20/11/2001

4

6.25

3.75

886

Lê Nguyên Hoàng 21/06/2001

4.25

8.5

1.25

947

Nguyễn Văn Hoàng Huy 13/01/2001

4

4.25

5.75

1100

Nguyễn Hữu Duy Khang 05/01/2001

4.25

4.5

5.25

1119

Đoàn Minh Khang 27/10/2001

3.5

6

4.5

1414

Nguyễn Tiến Lân 21/01/2001

3.75

6

4.25

1477

Nguyễn Xuân Linh 14/11/2001

3.5

5.5

5

1485

Nguyễn Nhựt Bảo Long 08/01/2001

2.75

5.25

6

1618

Vũ Hoàng Minh 30/09/2001

3.5

5.5

5

1659

Đoàn Quang Minh 15/07/2001

4

7

3

2096

Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/03/2001

6

6

2

1793

Nguyễn Kim Thiên Ngân 02/05/2001

4.5

6.25

3.25

1801

Hồ Trúc Ngân 28/07/2001

4

7

3

1832

Trần Minh Nghĩa 01/08/2001

5

6

3

2048

Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 18/02/2001

5.5

6.25

2.25

2380

Vũ Minh Quân 28/01/2001

3.5

5

5.5

2381

Đoàn Minh Quân 11/08/2001

4

5

5

2390

Lê Trường Quân 30/01/2001

4.5

4.25

5.25

2705

Nguyễn Quốc Thái Thịnh 05/09/2001

3

2

9

2904

La Huỳnh Bảo Trâm 15/07/2001

5.5

5

3.5

2607

Lê Phùng Nguyên Thảo 23/04/2001

6.5

4.25

3.25

2621

Hồ Thị Thanh Thảo 23/07/2001

4.5

5.5

4

2764

Phạm Huỳnh Anh Thư 27/02/2001

5.75

6

2.25

2928

Ngô Thùy Bảo Trân 17/04/2001

6

3

5

2963

Ngô Đình Triết 27/07/2001

4.5

3.5

6

3077

Nguyễn Trần Minh Trực 07/12/2001

3.75

3

7.25

3180

Đặng Nguyễn Phương Uyên 12/12/2001

4.75

7

2.25

3280

Đặng Đông 04/01/2001

2.5

6.75

4.75

3357

Trần Đoàn Thanh Vy 26/07/2001

5

5.5

3.5

19

Trương Hữu An 13/12/2001

4.5

3

6.25

248

Nguyễn Bạch Hồng Ân 02/04/2001

6

2.75

5

294

Nguyễn Thái Huy Bảo 31/03/2001

1.5

5

7.25

112

Nguyễn Hòa Minh Anh 27/10/2001

5.5

4.75

3.5

838

Võ Anh Hiếu 10/06/2001

2.5

4

7.25

856

Phạm Trung Hiếu 21/10/2001

4

6.75

3

520

Phạm Ngọc Duy 28/03/2001

4.75

6

3

535

Trần Việt Duy 21/09/2001

4

8.5

1.25

579

Nguyễn Lê Thùy Dương 18/02/2001

5

5

3.75

594

Nguyễn Chung Thùy Đan 20/07/2001

4

6

3.75

620

Dương Thành Đạt 10/10/2000

5

4.25

4.5

671

Trần Hữu Minh Đức 28/09/2001

4.5

6.25

3

697

Lê Thị Thu Giang 26/08/2001

3.5

6

4.25

1271

Phạm Trần Đăng Khoa 31/05/2001

4.25

3.5

6

1022

Trần Đình Gia Hưng 11/02/2001

7.5

2.25

4

1078

Ngô Trí Hữu 11/07/2001

3

6.25

4.5

1234

Hồ Văn Hoàng Khiêm 28/07/2001

4

3.5

6.25

1631

Nguyễn Hoàng Ngọc Minh 13/09/2001

5.5

4.5

3.75

1362

Trần Trung Kiên 09/01/2001

2

7.75

4

1389

Dương Lê Thư Kỳ 24/07/2001

5.25

5.75

2.75

1445

Vũ Bùi Khánh Linh 27/10/2001

5.5

6

2.25

1484

Nguyễn Bảo Long 18/01/2001

1.25

8.5

4

1754

Hồ Phan Quỳnh Nga 21/10/2001

4.25

7.25

2.25

1764

Võ Ngọc Diệu Ngân 04/03/2001

6

3.25

4.5

1804

Suzuki Mai Tuyết Ngân 22/02/2001

3.75

4

6

1865

Đặng Lê Bảo Ngọc 26/06/2001

3.25

4.5

6

1933

Lê Phương Nguyên 02/06/2001

4.5

4.75

4.5

2044

Bùi Phương Nhi 03/08/2001

2.75

5

6

2539

Phan Nguyễn Nhật Tân 19/03/2001

3.75

4

6

2578

Phạm Vũ Vân Thanh 24/07/2001

4

4.25

5.5

2201

Hoàng Trọng Phú 01/07/2001

4.75

3.75

5.25

2209

Lê Hoàng Phúc 14/06/2001

5

4.25

4.5

2434

Nguyễn Hương Quỳnh 18/11/2001

5.5

4.5

3.75

2441

Ngô Mỹ Quỳnh 08/03/2001

4

5.5

4.25

2465

Nguyễn Trúc Quỳnh 17/09/2001

2

4.75

7

3006

Nguyễn Minh Trí 23/11/2001

3.5

6.5

3.75

2643

Bùi Công Quốc Thái 10/07/2001

5

3.25

5.5

2750

Lê Nguyễn Anh Thư 19/08/2001

5

5

3.75

2751

Lê Thùy Anh Thư 15/05/2001

4.75

7.5

1.5

2852

Nguyễn Hữu Tín 25/11/2001

4.25

5.25

4.25

2906

Trần Hoàng Bảo Trâm 17/10/2001

3.75

5.25

4.75

2947

Lê Minh Trân 01/07/2001

3.75

6.25

3.75

3111

Nguyễn Minh Tùng 10/06/2001

4.25

6

3.5

3182

Đỗ Ngọc Phương Uyên 16/08/2001

5.5

3.25

5

3245

Hà Thị Tường Vi 03/06/2001

4.25

6.25

3.25

3136

Đặng Minh 27/12/2001

5.75

6.75

1.25

2

Hồ Đặng Duy An 12/06/2001

2.75

4.75

6

24

Lê Hoàng Minh An 15/07/2001

3

7.5

3

26

Lai Nhã An 08/02/2001

5.5

5.25

2.75

145

Giang Đỗ Ngọc Anh 13/01/2001

3

7.5

3

199

Phan Hà Thái Anh 29/01/2001

4.25

5

4.25

210

Nguyễn Hoàng Trâm Anh 14/04/2001

4.75

6.5

2.25

244

Bùi Hoàng Ân 10/11/2001

3

5.5

5

314

Nguyễn Thiên Bảo 07/08/2001

4

4

5.5

334

Bùi Gia Bình 17/09/2001

1.75

5.75

6

463

Lê Xuân Dĩnh 29/12/2001

3.25

4.5

5.75

527

Tống Quốc Duy 02/07/2001

6

3.5

4

639

Mai Duy Đỉnh 09/04/2001

3.5

8

2

732

Lâm Nguyễn Hồng Hân 03/05/2001

5

5

3.5

1242

Dương Bảo Anh Khoa 22/06/2001

3.75

5.5

4.25

1165

Phạm Phương Khanh 19/05/2001

5

3.25

5.25

1247

Nguyễn Đặng Anh Khoa 27/07/2001

3.25

3

7.25

1045

Trần Tiến Hưng 29/04/2001

4.5

7.25

1.75

1081

Trần Nguyễn Lâm Hy 20/04/2001

3.5

6.5

3.5

1086

Nguyễn Kinh Kha 01/03/2001

3.25

6

4.25

1108

Trần Gia Khang 07/12/2001

3

5.5

5

1202

Lâm Gia Khánh 03/09/2001

2.5

6.5

4.5

1206

Nguyễn Kim Khánh 09/01/2001

4.25

6

3.25

1216

Bùi Nhật Khánh 30/11/2001

3.25

6

4.25

1229

Hoàng Việt Khánh 04/08/2001

3.75

3.25

6.5

1364

Nguyễn Anh Kiệt 12/01/2001

2.25

9.25

2

1553

Trần Minh Luân 01/05/2001

3

5

5.5

1326

Võ Đoàn Minh Khôi 19/08/2001

3

3.25

7.25

1335

Nguyễn Châu Tuấn Khôi 11/11/2001

5

4

4.5

1337

Nguyễn Xuân Khôi 27/07/2001

2.5

8.25

2.75

1359

Nguyễn Gia Trung Kiên 14/09/2001

2.75

4.75

6

1372

Bùi Lý Tuấn Kiệt 23/10/2001

3.75

7.5

2.25

1384

Phan Lưu Thiên Kim 10/11/2001

5

3.25

5.25

1425

Trương Gia Linh 07/09/2001

4.5

3.5

5.5

1570

Nguyễn Thanh Mai 23/03/2001

3.75

5.5

4.25

1591

Nguyễn Công Minh 10/01/2001

5

3.75

4.75

1651

Phan Nhật Minh 19/03/2001

3.75

3.25

6.5

1763

Nguyễn Hoàng Bội Ngân 14/11/2001

3.75

7.75

2

1761

Phạm Bảo Ngân 04/10/2001

5

5.5

3

1823

Dương Nữ Quý Nghi 24/02/2001

4.25

6.5

2.75

1959

Nguyễn Bình Phương Nguyễn 27/01/2001

4.25

2.25

7

2073

Phạm Nguyễn Uyên Nhi 10/07/2001

4.75

7

1.75

2099

Tăng Ngọc Nhung 12/04/2001

2.75

5.5

5.25

2217

Phạm Thị Hồng Phúc 22/08/2001

3.5

5.75

4.25

2170

Dương Tôn Phát 28/05/2001

5

5

3.5

2278

Lương Mỹ Phương 06/03/2001

5.25

4.25

4

2281

Nguyễn Huỳnh Nam Phương 10/11/2001

5.75

4

3.75

2360

Nguyễn Văn Lê Quân 06/02/2001

4

3.5

6

2379

Võ Minh Quân 04/01/2001

3.5

4.75

5.25

2515

Huỳnh Nhật Tâm 24/01/2001

3.25

6.25

4

2651

Trần Minh Thắng 24/01/2001

4.5

2.25

6.75

2657

Phạm Huỳnh Bảo Thi 07/05/2001

4.75

6

2.75

2669

Từ Gia Thiên 08/08/2001

4

6.75

2.75

2761

Phan Ngọc Anh Thư 18/04/2001

4.25

3.25

6

2779

Nguyễn Minh Thư 02/06/2001

6

4

3.5

2784

Phạm Thị Minh Thư 02/01/2001

4.5

6

3

2894

Nguyễn Cao Thùy Trang 14/06/2001

4.5

3.5

5.5

3137

Vương Mỹ 26/12/2001

3.25

8.25

2

3370

Huỳnh Ngọc Thúy Vy 27/07/2001

4.5

6.75

2.25

3036

Nguyễn Quốc Trung 05/04/2001

4.25

3

6.25

3221

Nguyễn Thảo Vân 13/10/2001

6

5.75

1.75

3379

Phan Ngọc Trúc Vy 31/01/2001

5.75

3.5

4.25

401

Tô Hoàng Linh Chi 11/04/2001

5.5

5.5

2.25

28

Trần Quốc An 18/02/2001

4.75

6.75

1.75

174

Vũ Phương Anh 01/10/2001

5.25

4.25

3.75

329

Tô Hữu Bằng 07/03/2001

2.5

6.75

4

355

Trần Minh Cát 06/06/2001

4

4.75

4.5

511

Hồ Trần Khánh Duy 06/06/2001

6

2.25

5

451

Lâm Văn Danh 11/06/2001

5

5.25

3

503

Nguyễn Đức Duy 02/08/2001

6

4

3.25

652

Nguyễn Bá Duy Đức 02/05/2001

3.25

10

741

Nguyễn Lương Ngọc Hân 10/02/2001

4.25

5.75

3.25

1032

Nguyễn Bá Minh Hưng 04/12/2001

4.25

5.75

3.25

1277

Trần Đoàn Đăng Khoa 26/09/2001

3.75

6.5

3

1293

Hồ Anh Khôi 12/10/2001

2

8.5

2.75

918

Nguyễn Phạm Công Huy 18/05/2001

4

4.5

4.75

975

Nguyễn Bá Quang Huy 12/06/2001

4.25

4.5

4.5

993

Lê Trọng Huy 12/04/2001

2.75

7.5

3

997

Nguyễn Đặng Tường Huy 16/02/2001

4

6.75

2.5

1007

Trần Hải Chí Hùng 10/03/2001

5.5

3.75

4

1048

Trần Đại Việt Hưng 02/10/2001

4

6

3.25

1409

Tài Thành Thanh Lâm 29/06/2001

4.5

4

4.75

1361

Phan Trung Kiên 15/02/2001

3.25

3.25

6.75

1518

Nguyễn Như Long 22/01/2001

4.5

4

4.75

1566

Trần Phương Mai 23/01/2001

5.25

3.5

4.5

1573

Phan Ngọc Uyển Mai 22/02/2001

4.5

4

4.75

1594

Nguyễn Duy Minh 27/09/2001

4.25

9

1753

Bùi Phương Nga 23/07/2001

4.25

4

5

1770

Giáp Kim Ngân 24/11/2001

4

5.5

3.75

1780

Võ Thị Kim Ngân 01/01/2001

6.25

2.5

4.5

1787

Võ Thanh Ngân 16/03/2001

4

8.25

1

1881

Mai Lan Ngọc 19/08/2001

4.5

7.75

1

1902

Nguyễn Minh Cao Nguyên 15/12/2001

3.75

6

3.5

1911

Nguyễn Hòa Nguyên 02/01/2001

5.5

5

2.75

1926

Nông Trịnh Kim Nguyên 10/02/2001

4

4.5

4.75

2228

Vũ Nguyên Phúc 17/06/2001

2.75

6.25

4.25

2566

Nguyễn Nhật Thanh 08/10/2001

4.5

6.5

2.25

2211

Nguyễn Lê Hoàng Phúc 10/03/2001

4.5

3.75

5

2244

Trầm Gia Phụng 28/01/2001

5

5

3.25

2326

Lê Trần Kỳ Quang 07/02/2001

4.25

5

4

2354

Nguyễn Phước Cảnh Quân 13/02/2001

3.75

4.5

5

2377

Trần Minh Quân 15/11/2001

3.75

4

5.5

2407

Phan Thị Kim Quyên 05/02/2001

4.5

5.5

3.25

2445

Võ Ngọc Quỳnh 09/07/2001

4

5.75

3.5

2455

Tạ Dương Phương Quỳnh 25/09/2001

4.75

3.5

5

2499

Nguyễn Đức Tâm 24/06/2001

3

4.75

5.5

2615

Nguyễn Phương Thảo 21/07/2001

4.75

2.75

5.75

2631

Phạm Thị Thanh Thảo 13/01/2001

3.75

7

2.5

2734

Trịnh Mỹ Thuận 21/12/2001

4

6.25

3

2745

Võ Cao Phú Thụy 30/08/2001

4.75

5.5

3

2828

Lê Yến Thy 23/10/2001

5.25

4

4

2836

Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên 24/04/2001

4.75

5.5

3

2839

Đỗ Thủy Tiên 16/04/2001

3.75

4.5

5

2943

Nguyễn Lê Hồng Trân 02/06/2001

2.75

5.5

5

2926

Mai Bảo Trân 17/04/2001

7

5

1.25

3397

Ngô Lê Phượng Vỹ 05/12/2001

4.75

1.5

7

3403

Lê Hải Yến 28/04/2001

6

3.75

3.5

3411

Lê Ngọc Hoàng Yến 21/11/2001

5.25

3

5

3412

Nguyễn Hoàng Yến 01/01/2001

3.75

4.75

4.75

3063

Đặng Lê Thị Thanh Trúc 11/07/2001

3.5

7.5

2.25

3094

Ngô Thanh Tuấn 06/02/2001

4.25

6.25

2.75

3149

Võ Minh Tường 25/03/2001

3.25

3.5

6.5

3188

Nguyễn Thu Uyên 27/03/2001

4.5

2.75

6

3268

Đặng Lê Quang Vinh 19/09/2001

3.75

2

7.5

3352

Trần Nhật Phương Vy 13/07/2001

4.75

7

1.5

3356

Nguyễn Thanh Vy 13/01/2001

4.5

5

3.75

146

Lê Thị Ngọc Anh 27/08/2001

4

3

6

129

Trần Minh Anh 13/02/2001

5

3.5

4.5

158

Tôn Thất Phan Anh 09/05/2001

4.5

3

5.5

182

Trần Quế Anh 16/05/2001

5

3

5

196

Trần Nguyễn Tâm Anh 15/03/2001

6

4.75

2.25

300

Nguyễn Bảo 14/02/2001

4.5

3.25

5.25

722

Hồ Gia Hân 11/01/2001

3.75

5

4.25

474

Trang Hoàng Mỹ Dung 22/01/2001

5.5

2.5

5

714

Phạm Bảo Hân 15/07/2001

4.75

4.75

3.5

760

Nguyễn Thanh 18/11/2001

3.75

6.5

2.75

762

Trần Thị Thanh 12/02/2001

3.25

3.25

6.5

777

Vũ Hoàng Đông Hải 09/03/2001

5

5

3

785

Cao Phú Hải 26/07/2001

4.5

4.5

4

922

Huỳnh Đắc Huy 20/06/2001

2.75

5

5.25

1039

Nguyễn Bá Quốc Hưng 24/04/2001

3.25

5.25

4.5

1071

Phan Quỳnh Hương 27/02/2001

3.5

6

3.5

1074

Phạm Thanh Hương 23/02/2001

5.5

4

3.5

1298

Trần Nguyên Anh Khôi 22/11/2001

2

7

4

1442

Trần Khánh Linh 04/11/2001

4

7

2

1712

Nguyễn Ngọc Mỹ 26/08/2001

4.5

2

6.5

1457

Bùi Nguyễn Phương Linh 08/11/2001

3.75

7.75

1.5

1480

Nguyễn Thị Kim Loan 15/01/2001

5.25

5

2.75

1524

Vũ Thành Long 29/01/2001

3.75

4.5

4.75

2112

Huỳnh Võ Ngọc Như 28/09/2001

5.5

2.5

5

1810

Võ Đông Nghi 07/11/2001

4.25

5

3.75

1872

Trần Thanh Giáng Ngọc 10/07/2001

3.75

5

4.25

2575

Nguyễn Vĩnh Thiên Thanh 01/03/2001

5

5.5

2.5

2294

Võ Nguyễn Thanh Phương 20/06/2001

4.25

3.5

5.25

2793

Trương Ngọc Minh Thư 19/01/2001

3

8.5

1.5

2949

Võ Phụng Trân 27/11/2001

4.5

2.5

6

2977

Dương Hạnh Trinh 29/06/2001

6.25

5.75

1

2689

Nguyễn Duy Thịnh 02/01/2001

4.5

3.75

4.75

2837

Nguyễn Nhật Thủy Tiên 12/11/2001

3.75

5

4.25

3414

Đặng Lê Hoàng Yến 21/05/2001

4.5

5.75

2.75

3049

Nguyễn Ngọc Nhã Trúc 01/04/2001

4.75

3.5

4.75

3177

Trần Phương Uyên 04/02/2001

5.5

5.75

1.75

3249

Nguyễn Xuân Khánh Viên 25/08/2001

4

3.5

5.5

3263

Trần Lê Vinh 16/05/2001

2.5

4.25

6.25

3313

Trần Lê Đoan Vy 16/05/2001

3

4

6

3353

Ngô Thị Phượng Vy 17/05/2001

4.25

2.75

6

3385

Võ Lê Tường Vy 22/09/2001

3.5

6.25

3.25

386

Trần Ngọc Minh Châu 28/04/2001

5.25

3.5

4

402

Vũ Thị Thùy Linh Chi 11/04/2001

5

3.25

4.5

505

Võ Đức Duy 17/09/2001

4.25

4.5

4

635

Nguyễn Văn Đạt 04/03/2001

3.5

6.5

2.75

666

Nguyễn Minh Đức 23/05/2001

3.75

5.25

3.75

1176

Nguyễn Trần Yến Khanh 07/11/2001

3.75

7

2

867

Tôn Thất Cẩm Hoan 10/11/2001

5.75

4

3

920

Trần Đăng Huy 10/12/2001

2.25

7

3.5

1120

Nguyễn Nam Khang 24/08/2001

4

1

7.75

1177

Trần Thế Yến Khanh 03/02/2001

4.25

5.5

3

1701

Lê Trà My 07/04/2001

4

3.75

5

1706

Nguyễn Nữ Hoàn Mỹ 07/10/2001

5.25

4

3.5

1371

Ngô Phú Kiệt 01/09/2001

2.5

5.75

4.5

1465

Lê Thảo Linh 17/09/2001

4

7

1.75

1584

Trần Tuệ Mẫn 16/01/2001

4.5

4.25

4

1656

Hà Vũ Phúc Minh 12/02/2001

4

6

2.75

1930

Lê Minh Nguyên 03/02/2001

5

4.75

3

2054

Hồ Thảo Nhi 14/02/2001

4.25

5.5

3

2055

Lâm Thảo Nhi 04/05/2001

4.25

2.25

6.25

2070

Chu Uyên Nhi 27/09/2001

5

2.75

5

2546

Phạm Hữu Tài 01/11/2001

2.5

5.5

4.75

2567

Nguyễn Ngọc Phương Thanh 19/01/2001

4

5.25

3.5

2349

Lê Hoàng Anh Quân 09/04/2001

4

2.5

6.25

2416

Phạm Nguyễn Thục Quyên 14/04/2001

4.25

8.5

2613

Mai Thị Phương Thảo 12/10/2001

5.5

3.25

4

2645

Đặng Thành Thái 03/06/2001

5.25

4

3.5

2659

Lê Trần Liễu Thi 23/05/2001

5.25

5.25

2.25

2726

Vũ Thị Xuân Thu 04/10/2001

5.25

4.25

3.25

2785

Phạm Trần Minh Thư 14/10/2001

4

7

1.75

2846

Huỳnh Việt Tiến 01/07/2001

4.25

2

6.5

2865

Bùi Trần Mạnh Toàn 06/02/2001

6.5

1.25

5

2884

Đỗ Phương Trang 29/05/2001

6.25

3.5

3

2913

Nguyễn Ngọc Trâm 20/04/2001

5.5

5

2.25

3035

Nguyễn Hữu Quốc Trung 07/10/2001

4.5

6

2.25

3044

Nguyễn Thành Trung 03/08/2001

4

4

4.75

3132

Hà Minh 07/09/2001

3.25

6.75

2.75

3343

Nguyễn Châu Phương Vy 29/09/2001

3.25

7.75

1.75

197

Trịnh Tâm Anh 12/01/2001

7

4.5

1

242

Cao Xuân Anh 04/04/2001

3.25

4.75

4.5

667

Nguyễn Minh Đức 06/07/2001

4.5

4.75

3.25

813

Hồ Nguyễn Phương Hằng 11/02/2001

5.25

2.25

5

677

Đỗ Trí Đức 17/03/2001

2.5

2.25

7.75

764

Lê Thiên 31/10/2001

3

3.25

6.25

770

Liêu Quốc Hào 03/04/2001

2.5

7.5

2.5

893

Vũ Đức Thiên Hoàng 19/11/2001

3

6.5

3

901

Ung Gia Hòa 05/11/2001

5

4.5

3

949

Nguyễn Ngọc Khánh Huy 11/08/2001

2.75

6

3.75

968

Nguyễn Hoàng Phúc Huy 09/06/2001

4.5

4.25

3.75

1224

Trần Thục Khánh 13/09/2001

3.5

6

3

1697

Võ Ngọc Thảo My 09/02/2001

4.5

3.75

4.25

1324

Trịnh Minh Khôi 04/10/2001

2.5

7.75

2.25

1412

Lê Hoàng Lân 06/03/2001

5.25

5.25

2

1436

Nguyễn Khánh Linh 11/03/2001

4.5

5.75

2.25

1554

Nguyễn Thành Luân 04/10/2001

2.5

5.75

4.25

1556

Trần Công Luật 06/04/2001

3

5.5

4

2134

Vũ Tuấn Quỳnh Như 30/10/2001

4.75

7.75

2137

Lê Tâm Như 08/04/2001

6

3.5

3

1812

Trương Hồng Nghi 15/10/2001

3.25

6.25

3

1854

Nguyễn Bảo Ngọc 16/05/2001

3.75

5.75

3

1871

La Bội Ngọc 17/08/2001

2.5

5

5

2269

Cao Thị Minh Phương 18/03/2001

4.75

4.5

3.25

2292

Phan Thanh Phương 14/08/2001

4.5

5

3

2367

Lê Trần Minh Quân 02/09/2001

4

2.75

5.75

2518

Hoàng Thanh Tâm 14/02/2001

3

7.25

2.25

2638

Nguyễn Ngọc Xuân Thảo 16/11/2001

4.5

6.25

1.75

2727

Ngô Đình Thuần 14/01/2001

3.25

5.5

3.75

2639

Nguyễn Hồng Thái 30/10/2001

3.25

9.25

2650

Dương Minh Thắng 06/01/2001

2.5

6.5

3.5

2869

Trịnh Trọng Toàn 16/10/2001

4.5

4.5

3.5

3409

Trịnh Hải Yến 04/02/2001

5

7

0.5

3074

Nguyễn Phương Quang Trường 05/01/2001

4.5

3

5

3205

Nguyễn Thị Hồng Vân 27/09/2001

5

3.25

4.25

3255

Dương Hữu Việt 25/10/2001

3.25

2

7.25

3317

Vương Thị Hoàng Vy 03/09/2001

5.25

6.25

1

341

Trương Đỗ Quốc Bình 09/11/2001

2.5

5.5

4.25

347

Nguyễn Thị Thúy Bình 07/01/2001

4.75

3

4.5

540

Hà Vũ Mai Duyên 28/01/2001

4.5

2.5

5.25

575

Nguyễn Thái Dương 19/09/2001

3.25

6

3

642

Trần Nhật Khánh Đoan 16/02/2001

3.5

6.75

2

1199

Nguyễn Đại Khánh 30/10/2001

4.75

5

2.5

1279

Võ Đăng Khoa 19/08/2001

5

5.25

2

1029

Hưng 07/10/2001

6.5

2.5

3.25

1103

Hoàng Dương Khang 25/02/2001

4.5

4

3.75

1198

Phạm Duy Khánh 07/08/2001

4.25

5

3

1725

Vũ Mai Hoài Nam 19/10/2001

5.75

2.75

3.75

1302

Đinh Khôi 05/03/2001

3.5

6.25

2.5

1567

Vũ Thị Phương Mai 06/05/2001

3.25

4.5

4.5

2159

Phát 17/11/2001

3.25

5

4

1919

Nguyễn Khôi Nguyên 10/06/2001

3

6.25

3

2275

Trần Nhật Minh Phương 19/09/2001

4.75

6.5

1

2327

Lục Kỳ Quang 30/11/2001

1.5

5.75

5

2449

Lê Ngọc Như Quỳnh 17/04/2001

3.75

5.75

2.75

2760

Phan Hoàng Anh Thư 27/04/2001

5

6.25

1

3012

Tạ Minh Trí 08/08/2001

2.25

3

7

2629

Nguyễn Thanh Thảo 19/04/2001

2.5

5.5

4.25

2633

Trương Thanh Thảo 31/03/2001

4

3

5.25

2661

Vũ Phương Thi 28/11/2001

6.5

3.5

2.25

2735

Nguyễn Như Diệu Thùy 22/05/2001

5

6.25

1

2924

Lê Hoàng Bảo Trân 14/06/2001

3.5

4.5

4.25

3192

Nguyễn Huỳnh Tố Uyên 06/08/2001

5.25

3

4

3281

Huỳnh Hữu Khang 20/04/2001

4

3.5

4.75

3196

Nguyễn Phương Mai Uyển 09/03/2001

2.75

8.5

1

3209

Phan Khánh Vân 27/07/2001

5

4.5

2.75

3288

Trần Gia 01/10/2001

4.25

4.25

3.75

3247

Phạm Uyên Vi 28/04/2001

4.25

4

4

226

Trần Tuyết Anh 10/08/2001

3.25

4

4.75

283

Nguyễn Quốc Ấn Gia Bảo 11/01/2001

3.25

4

4.75

309

Trần Quốc Bảo 30/09/2001

2.75

3.75

5.5

543

Võ Mỹ Duyên 27/02/2001

3

3.75

5.25

581

Nguyễn Ngọc Thùy Dương 15/10/2001

4

3

5

582

Nguyễn Nhật Thùy Dương 05/10/2001

3.25

5.25

3.5

624

Nguyễn Thành Đạt 07/02/2001

3

6.25

2.75

626

Nguyễn Thành Đạt 27/03/2001

4

2.25

5.75

1288

Lê Tấn Khoa 04/07/2001

3.5

5

3.5

903

Mai Thanh Hòa 21/07/2001

5.25

6.75

0

966

Hoàng Nhật Huy 31/12/2001

3.25

6.25

2.5

1129

Bùi Nguyễn Thiên Khang 08/11/2001

3.5

3.25

5.25

1184

Bùi Nguyên Khải 05/09/2001

2.75

7.25

2

1677

Nguyễn Trung Minh 28/03/2001

4.5

3.25

4.25

1299

Trà Anh Khôi 30/01/2001

2.75

5

4.25

2148

Châu Trác Niên 14/08/2001

2.75

4

5.25

1821

Phạm Phương Nghi 02/12/2001

4.75

5

2.25

1999

Ngô Hà Thục Nhàn 10/07/2001

5

5.75

1.25

2552

Hà Nguyễn Bảo Thanh 27/07/2001

3.5

4.5

4

2589

Lê Minh Thành 16/04/2001

3.75

2

6.25

2216

Nguyễn Trần Hồng Phúc 07/07/2001

2.5

5.5

4

2255

Nguyễn Mạnh Đông Phương 17/03/2001

4.75

6

1.25

2424

Hoàng Diễm Quỳnh 17/08/2001

6

4.5

1.5

2603

Dương Ngọc Thảo 10/10/2001

3.5

5.5

3

2609

Huỳnh Phúc Thảo 23/11/2001

5.5

4

2.5

2684

Nguyễn Đặng Minh Thiện 29/08/2001

3.75

3

5.25

2687

Hà Quang Thiện 21/11/2001

2.75

3.75

5.5

3156

Lê Cát Uyên 30/01/2001

5.25

5.25

1.5

3171

Nguyễn Ngọc Phương Uyên 19/10/2001

4.25

6

1.75

3187

Kỹ Trần Thái Uyên 30/05/2001

4.25

6.75

1

3251

Phạm Cao Hoàng Việt 24/06/2001

4

4.5

3.5

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: